Menu

  Lawyers Lara Candoğan

  Lara Candoğan completed her undergraduate education at Bilgi University Faculty of Law.

  She is acting as Attorney at Miran Legal.


  Practice Areas & Work Department

  Insurance Law

  Tax Law

  Administrative Law

   

  Languages

  Turkish

  English

  French

   

  Memberships

  Istanbul Bar Association

  Türk Hukukunda Fesih Türleri

  Türkiye'deki İş Kanunu'na göre, işçi veya işveren, karşı tarafa yazılı olarak bildirimde bulunarak, belirli durumlar altında haklı bir nedenle iş sözleşmesini feshedebilir. Haklı bir nedenle iş sözleşmesini feshetmek için uyulması gereken bildirim süreleri, işçinin veya işverenin çalıştığı süreye ve iş sözleşmesinin özelliklerine bağlı olarak belirlenir.
  Lara Candoğan

  Types of Termination in Turkish Law

  Termination in Turkish Labour Law refers to ending the employment relationship between the employee and employer. Termination can be initiated by the employee resigning or the employer dismissing the employee. Notice periods must be followed for termination. Fixed-term employment contracts automatically expire, but termination through notice is possible in certain cases. Indefinite-term employment contracts allow mutual termination by the employee or employer, following notice periods. Termination can be justified, unjustified, or valid, depending on the reasons and legal regulations. Termination rights and procedures are governed by the Turkish Labour Law.
  Lara Candoğan

  Türk Hukukunda Güncel Arabuluculuk Süreçleri

  Türk hukukunda arabuluculuk, uyuşmazlıkların etkili ve hızlı çözümü için kullanılan bir yöntemdir. 6100 Sayılı Arabuluculuk Kanunu, süreci detaylı bir şekilde düzenler. Taraflar anlaşarak arabulucuya başvurur, arabulucu belirlenir, görüşmeler yapılır ve uzlaşma sağlanırsa metin onaylanır. Arabuluculuk, zaman ve maliyet tasarrufu sağlar, taraflara kontrol imkanı verir, gizlilik esasına dayanır ve ilişkileri korur. İhtiyari arabuluculuk ve dava şartı arabuluculuk olmak üzere iki tür arabuluculuk yöntemi vardır. Arabuluculuk, iş, ticaret, aile, miras, gayrimenkul gibi birçok alanda kullanılır.
  Lara Candoğan

  Current Mediation Processes in Turkish Law

  In Turkish law, mediation is one of the effective and fast alternative dispute resolution methods. The mediation process is regulated in detail by the Mediation Law No. 6100, which entered into force in 2013. Law No. 6100, while defining mediation, determines in which cases mediation activities can be used, the powers and duties of the mediator, the stages of the process and what kind of legal status it will gain in case of reconciliation.
  Lara Candoğan

  Temporary (Secondment) Employment Relationship in Labor Law and Responsibilities of Employers

  Today, the developing economy and diversifying forms of investment or employment bring about new needs. The organization of workplaces under one roof but under different legal entities reveals the existence of new institutions in terms of labor law.
  Lara Candoğan

  İş Hukukunda Geçici (Ödünç) İş İlişkisi ve İşverenlerin Sorumlulukları

  Günümüzde, gelişen ekonomi ve çeşitlenen yatırım veya istihdam şekilleri, yeni ihtiyaçları beraberinde getirmektedir. İşyerlerinin bir çatı altında ancak farklı tüzel kişilikler bünyesinde organize edilmesi, iş hukuku açısından da yeni kurumların varlığını ortaya çıkarmaktadır.
  Lara Candoğan