Menu

  Lawyers Özlem Hayalioğlu

  Özlem HAYALİOĞLU was born in 1979 and graduated from Marmara University's Faculty of Law in 2001. After completing her legal internship, she started her career by opening her own law office. She has carried out her activities in her own office for 16 years.

  Özlem HAYALİOĞLU is the Managing Director of the Public Law Department of MGC Legal, where Criminal Law, Administrative Law, Tax Law, and Zoning Law files are followed since 2019. In addition, she also works as an Account Manager at MGC Legal.

  Özlem HAYALİOĞLU, with 20 years of experience covering Commercial Law, Law of Obligations, Execution and Bankruptcy Law, Law of Contracts, Public Procurement Law, Labor Law, Civil Law and Criminal Law, executive follow-up of institutions such as Ziraat Bank and Vakıfbank.


  Practice Areas & Work Department

  Public Law

  Criminal Law

  Commercial Law

  Administrative Law

  Tax Law

  Contracts Law

   

  Languages

  Turkish

  English

   

  Memberships

  Istanbul Bar Association

  Sermaye Piyasası Kanunu Madde 110 ve Türk Ceza Kanunu Madde 155 Bağlamında Güveni Kötüye Kullanma Suçu

  Türk Ceza Kanunu'nun 155. maddesinde düzenlenen güveni kötüye kullanma suçu, malvarlığına yönelik suçlar arasında yer alır. Suçun basit ve nitelikli halleri vardır. Basit hali, başkasına ait olan ve muhafaza etme veya belirli şekilde kullanma yetkisi verilen mala, bu yetki dışında tasarrufta bulunmak veya devri inkar etmek şeklinde işlenir. Nitelikli hali ise meslek, sanat, ticaret veya hizmet ilişkisi çerçevesinde tevdi edilen malvarlığına karşı işlenir. Sermaye Piyasası Kanunu'nun 110. maddesi ise güveni kötüye kullanma suçunun nitelikli hallerini düzenler. Suçun koruduğu menfaat, sermaye piyasasının istikrarı ve hak sahiplerinin mülkiyet haklarıdır. Suçun faili, sermaye piyasası araçları, nakit ve diğer değerlerin tevdi veya teslim edildiği kişidir. Örtülü kazanç aktarımı yasağına aykırı davrananlar da suç işlemiş sayılır. Suçun cezası TCK'ya göre üç yıldan az olamaz.
  Özlem Hayalioğlu

  Banka Kartları ve Kredi Kartları Kanunu’nda Yer Alan Sahte Belge Düzenlenmesi Suçu Nedir?

  Gerçeğe aykırı olarak harcama belgesi, nakit ödeme belgesi ya da alacak belgesi düzenlemek veya bu belgelerde ne surette olursa olsun tahrifat yapmak suretiyle kendisine veya başkasına yarar sağlayanlar, iki yıldan beş yıla kadar hapis ve beşbin güne kadar adlî para cezası ile cezalandırılırlar.
  Özlem Hayalioğlu

  Resmi Belgede Sahtecilik Suçu

  Resmi belgede sahtecilik suçu, belgelerin gerçekliğine olan toplumsal güvenin korunması ve hukuki ilişkilerin zarar görmemesi amacıyla Türk Ceza Kanunu'nun 204. maddesinde düzenlenmiştir. Sahtecilik, belgelerin düzenlenmesi, değiştirilmesi veya kullanılmasıyla gerçekleşir. Suçun faili kamu görevlisi veya kamu görevlisi olmayan kişilere göre ayrılır. Resmi belgede sahtecilik suçunun mağduru toplumun tamamıdır. Suçun maddi unsurunu oluşturan hareketler arasında düzenleme ve değiştirme bulunur. Sahtecilikte zarar aranmaz
  Özlem Hayalioğlu

  Financial Crime of Manipulation

  The financial crime of manipulation, regulated under Capital Market Law No. 6362, aims to protect investors from market manipulations. It involves transaction-based and information-based manipulation of capital market instruments. Manipulative acts include creating false impressions, giving orders, canceling or changing orders, and performing account activities. The crime affects the national economy and the proper functioning of the capital market. Wash sales, matched orders, concentration, impossible orders, and opening-closing market manipulation are common manipulative transaction types. Information-based manipulation involves giving false information, spreading rumors, making news, or preparing misleading reports. The crime carries penalties of imprisonment and fines. Effective remorse provisions apply to transaction-based manipulation. The competent court for such crimes is the Istanbul Criminal Courts of First Instance.
  Özlem Hayalioğlu

  MASAK Uyum Süreci ve Yükümlülükler - 2

  Mali Suçları Araştırma Kurulu ("MASAK"), 4208 sayılı Kara paranın Aklanmasının Önlenmesine Dair Kanun ile kurulan ve 17.02.1997 yılında faaliyete başlayan, Hazine ve Maliye Bakanlığına bağlı çalışan bir finansal istihbarat birimidir.
  Özlem Hayalioğlu

  MASAK Uyum Süreci ve Yükümlülükler - 1

  Mali Suçları Araştırma Kurulu ("MASAK"), 4208 sayılı Kara paranın Aklanmasının Önlenmesine Dair Kanun ile kurulan ve 17.02.1997 yılında faaliyete başlayan, Hazine ve Maliye Bakanlığına bağlı çalışan bir finansal istihbarat birimidir.
  Özlem Hayalioğlu

  Economic Crimes in Turkish Criminal Law

  The economy, which is defined as how people produce to live, the way they divide what they produce, and the relations arising from these activities, is essential for today’s societies to survive and gain profits. The role of the economy in social life may differ according to the economic regime chosen by the relevant country.
  Özlem Hayalioğlu