Menu

  Lawyers Sevdenur Aktaş

  Ms. Sevdenur Aktaş completed her undergraduate degree in Marmara University's Faculty of Law.

  She is acting as Senior Attorney in Miran Legal.


  Practice Areas & Work Department

  Intellectual Property Law

  Receivables Management

  Enforcement and Bankruptcy Law

   

  Languages

  Turkish

  English

   

  Memberships

  İstanbul Bar Association

  Responsibility of the Transferee and the Transferor Employer in the Transfer of Workplace

  The European Union Directive No. 2001/23 regulates the legal consequences of termination due to the transfer in the event of the transfer of a workplace in terms of labor receivables arising before the transfer. The provision regulating the continuation of the existing employment contracts of the employees with the new employer in the event of the transfer of the workplace or a part of it, which is based on this Directive, is included in Article 6 of the Labor Law No. 4857. The relevant regulations impose joint and several liability on the transferor and transferee employers, which in practice leads to conflicts between employers.
  Sevdenur Aktaş

  İşyeri Devrinde Devralan ve Devreden İşverenin Sorumluluğu

  Avrupa Birliği’nin 2001/23 sayılı Yönergesi ile işyeri devri halinde devirden önce doğmuş olan işçilik alacakları bakımından devir nedenine bağlı yapılacak feshin hukuki sonuçları düzenlenmiştir. Bu Yönergeyi esas alarak düzenlenen, işyeri veya bir bölümünün devri halinde işçilerin mevcut iş sözleşmelerinin yeni işverenle devamının yasal bir düzenlemeye kavuşturulmasına ilişkin hüküm, 4857 Sayılı İş Kanunu’nun 6. Maddesinde yer almaktadır. Konuya ilişkin düzenlemeler, devralan ve devreden işverene müteselsil sorumluluk yüklemekte olup uygulamada işverenler arasında ihtilaflara yol açmaktadır.
  Sevdenur Aktaş