Menu

    İtalyan Veri Koruma Kurulu Yapay Zekâ Destekli Chatbot Replika’nın Veri İşleme Faaliyetlerini Yasakladı

    İtalyan Veri Koruma Otoritesi (“Otorite”), kullanıcılarına “sanal bir arkadaş” sunma amacı olan yapay zekâ destekli chatbot Replika’nın veri işleme faaliyetlerini yasakladı. Eğer Replika tarafından 20 gün içerisinde karara uyulmazsa, 20 milyon Euro veya global cirosunun %4’ü kadar para cezasıyla karşı karşıya kalacak.

    Otorite, verdiği kararda Replika’nın Avrupa Veri Koruma Genel Tüzüğü’nün (GDPR) şeffaflık ilkesine uygun veri işlemediğine, özelli

    To read this article and discover more pleaseregister for free
    This website is available “as is.” Turkish Law Blog is not responsible for any actions (or lack thereof) taken as a result of relying on or in any way using information contained in this website, and in no event shall they be liable for any loss or damages.