Lawyers Deniz Eray Harvey

Deniz Eray Harvey

Deniz Eray Harvey

Harvey & Arasan Attorney Partnership

Deniz Eray Harvey studied law in Université Paris 1 Pantheon-Sorbonne and she obtained an L.L.M. degree in Banking and Finance Law at Queen Mary, University of London.

She worked in one of the leading law firms in Istanbul and gained a decade of experience representing a diverse group of local and foreign clients.

While she was doing her L.L.M. in London in 2011, she worked at Linklaters, L.L.P. as a guest lawyer in the debt and equity department.

Deniz founded ERAY HARVEY law firm in 2015. In 2022, Eren and Deniz founded HARVEY & ARASAN Attorney Partnerships.


Practice Areas & Work Department

Commercial & Corporate

M&A

Contracts

Startup Law


Languages

Turkish

English

French


Memberships

Istanbul Bar Association

Galatasaray Sports Club

Galatasaray Association

Ters Hak Ediş (Reverse Vesting) Nedir?

Bir start-up’ın kurucu ortaklarının start-up şirketinden hak ediş (vesting) süresi dolmadan önce ayrılması halinde elindeki şirket paylarının belli bir kısmını diğer kurucu ortağa veya mevcut diğer pay sahiplerine geçmesini öngören bir mekanizmadır.

03.07.2024

Köprüden Önce Son Çıkış: Önemli Olumsuz Değişiklik Maddesi (MAC Kloz)

Bu yazımızda ara dönemi ilgilendiren, “önemli olumsuz değişiklik” veya “esaslı olumsuz değişiklik” olarak adlandırılan maddeden bahsedeceğiz. Esaslı olumsuz değişiklik maddesi veya tanımı kredi sözleşmelerinde de borçlunun temerrüt hallerinden biri olarak karşımıza çıkar ancak biz MAC klozun şirket satın alımlarında kullanımına odaklanacağız.

16.05.2024

Türkiye’de Çalışan Pay Opsiyon Planları ve Yatırım Sürecindeki Etkileri

Çalışanlara şirket paylarını edinme hakkı veren çalışan pay opsiyon planları, yetenekleri cezbetmek, kilit çalışanların uzun vadeli bağlılıklarını sağlamak ve performanslarını artırmak için şirketlerin yaygın olarak kullandığı bir teşvik yöntemi haline gelmiştir.

17.04.2024

Yatırım ve Pay Devri İşlemlerinde Ara Dönem ve Kapanış Şartları

Bir şirketin paylarının pay devri yoluyla iktisap edildiği veya bir yatırımcının sermaye artırımı yoluyla pay edindiği işlemlerde, sözleşmenin imzalandığı gün ile pay devrinin ve yatırımın gerçekleşeceği gün çoğu zaman aynı gün değildir.

03.04.2024

What is Convertible Debt as a Method of Quick Access to Finance?

There is no doubt that gaining access to investment is crucial for startups, but equally vital is accessing it swiftly. In investment rounds, parties must agree on both the company’s valuation and lengthy investment agreements, which often prolongs the process.

02.04.2024

What is the Difference between the Premium Share Price Paid by the Investor and the Nominal Value of a Share and How is it Calculated?

The initial capital of a company denotes the total amount invested in the company at the time of its incorporation. In Turkey, the minimum capital required to establish a joint-stock company (Anonim Şirket) is TL 250,000.

19.03.2024

Finansmana Hızlı Erişim Yöntemi Olarak Paya Dönüştürülebilir Borç (Convertible Debt) Nedir?

Start-uplar için yatırıma ulaşmak elbette çok önemli ama yatırıma hızlı ulaşmak da bir o kadar önemli. Yatırım turlarında tarafların hem şirket değerlemesi üzerinde hem de uzun yatırım sözleşmeleri üzerinde mutabık kalması gerekiyor. Bu durum süreci uzattıkça uzatıyor. Özellikle henüz başlangıç aşamasındaki start-uplara değer biçmek kolay değil. Oysa şirketin yatırım turuna çıkması için şirketin değerinin belirlenmiş olması gerekiyor.

15.03.2024

Yatırımcının Ödediği Primli Pay Bedelinin Nominal (İtibari) Değerden Farkı Nedir ve Nasıl Hesaplanır?

Bir şirketin kuruluş sermayesi, şirkete kuruluş anında taahhüt edilen toplam bedeli ifade eder. Bir anonim şirket kurmak için gerekli olan asgari sermaye bedeli 250.000 TL’dir. Şirketin kuruluş sermayesi paylara bölünür ve kurucu ortaklara taahhüt ettikleri sermaye bedeli oranında kurucu ortaklara ait olur. 1 pay 1 TL olabileceği gibi 100 TL de olabilir. Bir paya verilen itibari değere göre şirket sermayesinin toplam kaç paya bölündüğü hesaplanır.

08.03.2024
Load More
Ready to stay ahead of the curve?
Share your interest anonymously and let us guide you through the informative articles on the hottest legal topics.
|
Successful Your message has been sent