Menu

  Insights Intellectual Property

  Turkish Court of Cassation’s Comparison of Goods in Different Subclasses

  During 2022, the 11th Civil Chamber of the Turkish Court of Cassation (the CoC) issued several decisions regarding trade marks covering goods in class 5. The CoC formed its evaluation on the likelihood of confusion by comparing the subclasses of class 5. The details of the decisions are provided below:

  Fikri Mülkiyet Hakları Perspektifinden Non-Fungible Token (NFT) Kavramı ve Türkiye’nin Pozisyonu

  İlk NFT, Dapper Labs şirketinin yöneticilerinden Dete Shirley tarafından ERC-721 standardına uygun surette, 20 Eylül 2017 tarihinde oluşturulmuş olup[1] bu günün NFT’lerin doğum günü olduğu söylenebilir. Bu nedenle de 20 Eylül, Uluslararası NFT günü olarak kabul edilip kutlanmaktadır.

  Non-Fungible Tokens (NFTs) from Intellectual Property Law Perspective and Türkiye’s Position

  September 20th is officially recognized as International NFT Day. On September 20th, 2017, the term NFT (non-fungible token) was officially coined by Dapper Labs Chief Technology Officer Dete Shirley in the form of the ERC-721 standard.[1] So, September 20th is the birthday of NFT.

  Marka Davalarında Google Ads Şifrelerine Yeni Yaklaşım

  Son dönemde Google, Bing, Yahoo, Yandex, Baidu vb. gibi arama motorları üzerinden verilen çevrimiçi reklamlar, şirketlerin önemli bir tanıtım aracı haline gelmiş durumda[1]. Arama motoru reklamcılığı veya anahtar kelime reklamcılığı olarak bilinen bu reklam türünde, şirketler, arama motorlarının reklam sitelerinde (Google Ads[2], Bing Ads, Yahoo Advertising vb.) oluşturdukları hesap üzerinden giriş yaparak özelleştirilmiş reklamlar veriyorlar. Söz konusu özelleştirme, belirli anahtar kelimeler seçilerek (bkz. anahtar kelime eşleme) yapılıyor[3]. Bu anahtar kelimeler "ayakkabı", "şapka", "spor", "voleybol topu" vb. gibi jenerik kelimeler veya kelime öbekleri olabileceği gibi, farklı markalar ile bağdaşabilecek kelimeler hatta üçüncü kişilere ait tescilli markalar da olabiliyor[4].

  Joker’i Üzecek Karar Genel Mahkeme’den Geldi: BATMAN Gotham’ı Aydınlatmaya Devam Edecek!

  BATMAN! Gotham’ın yılmaz koruyucusu, kötülerin düşmanı Batman bu sefer de marka savaşında karşımıza çıktı… Bu yazımız ile ele aldığımız Avrupa Birliği Adalet Divanı (“ABAD”) Genel Mahkemesi’nin (“Mahkeme”) 7 Haziran 2023 tarihli, T-735/21 sayılı, Aprile and Commerciale Italiana v EUIPO – DC Comics kararı[1], Batman’in ikonik yarasa şekil markasının tescil edilebilirlik şartlarını sağlayıp sağlamadığı irdelemiştir.

  Tanınmış Markanın Kaynak Gösterme Fonksiyonuna Etkisi Üzerine Bir Karar İncelemesi

  Avrupa Birliği Fikri Mülkiyet Ofisi'nin 01.02.2023 tarihli kararına göre, Google markası dünya çapında tanınmış kabul edilerek, "araçlar ve taşıtlar" kategorisinde yapılan marka başvurusu reddedilmiştir. Başvuru sahibi, Google'ın markasını kullanarak yapılan bu başvurunun reddedilmesine itiraz etmiştir. Ancak Genel Mahkeme, yapılan itirazı reddetmiştir. Mahkeme, görsel ve kavramsal benzerlikleri değerlendirirken "GC" ve "GOOGLE" kelimelerinin ilişkisini göz önünde bulundurmuş ve bu iki kelimenin birleşimiyle oluşan markada benzerlik olduğuna hükmetmiştir.

  Tescilli Markaların İptali 2024’te Kolaylaşacak Mı?

  Markalara ilişkin hakların korunmasını düzenleyen 6769 sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu (“SMK”), 10 Ocak 2017’de, Resmi Gazete’de yayımlanmış ve hükümlerinin çoğunluğu yayım tarihinde yürürlüğe girmiştir. Ancak, İptal Halleri ve İptal Talebi başlıklı 26. Maddesinin, yayım tarihinden itibaren 7 yıl sonra yürürlüğe gireceği düzenlenmiştir. Bu da 10 Ocak 2024 tarihinde, tescilli markaların iptali prosedürünün değişeceği anlamına gelmektedir. Mevcut durumda, SMK Geçici Madde 4 uyarınca, iptal yetkisi Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemeleri tarafından kullanılmaktadır ve mahkemeler, iptale ilişkin verdikleri kararları, markanın iptalinin gerçekleştirilmesi adına, Türk Patent ve Marka Kurumu’na (“Kurum”) göndermektedir. Bu prosedürün mevcut durumdaki şartları ve detayları ciddi bir biçimde değişmeyecek olsa da iptal yetkisi Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemeleri’nden Kurum’a geçecektir. Maddenin gerekçesine göre bu düzenlemenin sebebi, 2015/2436 AB Direktifi ve 2015/2424 AB Marka Direktifi’ne uyum sağlanmasıdır. Bu değişiklik, sürecin daha kolay, hızlı ve ucuz olması sonucunu doğurabilecektir.

  Will Revoking Registered Trademarks be Easier in 2024?

  The main local legislation regulating the protection of trademarks in the Republic of Turkey, the Industrial Property Law With No. 6769 (“IPL”), was published on the Turkish Official Gazette on 10 January 2017. While most of the provisions of the IPL came into force on the date of the publication, the Article 26 of the IPL, titled Revocation Conditions and Revocation Request, was regulated to come into force after 7 years, meaning that on 10 January 2024, the procedure for revocation of registered trademarks will change. Currently, pursuant to the Provisional Article 4 of the IPL, the Intellectual Property Courts have the authority to revoke the registered trademarks and after a revocation decision of a trademark, the courts send the decision to Turkish Patent and Trademark Office (“Office”) for the trademarks to be revoked.

  G1/23 – New Referral Relating to the Assessment of the Products on the Market as Prior Art

  On 29 June 2023, the Board of Appeal of the case T0438/19 referred questions to the Enlarged Board of Appeal (EBoA) with a number G1/23. The case relates to the exclusion of a product on the market from the state of the art, for the sole reason that its composition or internal structure could not be reproduced by the skilled person without undue burden before that date.

  TÜRKPATENT’in Vulcan Selamı Kararı, Marka Yayıma İtirazlarında Telif Hakkı Sahipliği İddiasının İncelenme Kriterlerine Tutulan bir Işık…

  6769 sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu’nun (“SMK”) 6/6 maddesi uyarınca “Tescil başvurusu yapılan markanın başkasına ait kişi ismini, ticaret unvanını, fotoğrafını, telif hakkını veya herhangi bir fikri mülkiyet hakkını içermesi hâlinde hak sahibinin itirazı üzerine başvuru reddedilir”. Bu hükme dayanarak bir marka başvurusunun yayımına, telif hakkı sahipliğine dayanarak etmek mümkündür.

  Highly Logical: Turkish IP Office's Vulcan Salute Ruling Sets Final Frontier For Copyright Ownership Argument

  According to Article 6/6 of the Turkish Industrial Property Code, “An application for registration of a trademark shall be refused upon the opposition of the right holder if it consists of a person’s name, trade name, photography, copyright or any other intellectual property right of another.” Based on this provision, it is possible to oppose an application relying upon the opponent’s other intellectual property rights ownership. On December 20 2022, the Re-Examination and Evaluation Board (the Higher Board) of the Turkish Patent and Trademark Office (the IP Office) rendered a decision including detailed explanations regarding the copyright ownership argument and set an excellent example of the IP Office’s criteria for accepting such an argument. Before discussing the decision, it should be noted that the Higher Board consists of three senior examiners and generally conducts a comprehensive and consistent examination. So, the Higher Board’s decisions are valuable as precedents in opposition proceedings.

  Sanal Moda

  Günümüzde fiziksel evrene ek olarak sanal bir evrende de yaşamaya başlandığına şahit oluyoruz. Bu sanal evrenin gelişmesi ile birlikte kripto paralar, NFT ve metaverse gibi pek çok yeni kavram hayatımızda yer edinmiştir. Hemen hemen herkes gibi moda sektöründe faaliyet gösterenler de sanal evrende yaşanan gelişmeleri takip etmekte ve bu gelişmelere hızlıca uyum sağlamaya çalışmaktadır. Bununla birlikte, tıpkı fiziksel dünyada olduğu gibi sanal evrende de özellikle fikri mülkiyet haklarına ilişkin hak ihlalleri sebebiyle uyuşmazlıklar meydana gelmektedir. Hukukun, sanal evrendeki bu gelişmeler ve moda sektörü-sanal evren ilişkisine uyum sağlama sürecinin irdelenmesi için kaleme alınan bu makale, özellikle moda sektörü ve metaverse, NFT’ler ve fikri mülkiyet hakları arasındaki ilişkiye odaklanacaktır.

  Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde Marka Tescil Süreçleri ve Gereklilikleri

  Marka tescili, KKTC ve Türkiye için farklıdır. Türkiye'de tescilli markalar KKTC'de koruma sağlamaz. KKTC'de yalnızca ticari markaların tescili mümkündür ve elektronik sistem yoktur. Her işlem için Mukayyitliğe fiziksel ziyaret gerekir. Uzun onay süreleri işlemleri aylar hatta yıllar sürebilir. Tek bir uzmanın iş yükü artan marka başvurularında gecikmelere yol açabilir. Ancak marka sahipleri, markalarını korumak için KKTC'deki süreçlere önem verir. Yoğunluğa rağmen, fikri mülkiyet adımlarında kolaylaştırıcı değişikliklerin yapılması beklenir.

  Trademark Registration Procedures and Requirements in The Turkish Republic of Northern Cyprus

  In the Turkish Republic of Northern Cyprus (TRNC), trademark registrations are not automatically protected if registered in Turkey. The TRNC has its own separate trademark law (Trade Marks Act No. 28/1995), and trademarks are classified into 34 groups. Unlike Turkey, the TRNC lacks an electronic system for trademark transactions, requiring physical visits to the Registrar. There is only one examiner handling applications, leading to potential delays and disruptions. Despite challenges, trademark applicants seek timely legal actions to protect their trademarks. TRNC authorities are urged to consider amendments to improve intellectual property procedures.

  Yargıtay’a Göre Kötü Niyetin İspatı Mümkün Mü?

  Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi'ndeki bir davada, ticaret unvanının temel unsurunu oluşturan davacı markanın aynısı olan bir markaya karşı hükümsüzlük davası kabul edildi. Davalının aynı markayı tesadüfen yaratma ihtimali reddedildi ve kötü niyeti kanıtlandı. Yargıtay, önceki kararlarını çiğneyerek kötü niyetin tek başına benzer marka tesciliyle ispatlanamayacağına dair karar verdi. Bu karar, kötü niyetli tescillerin önünü açabilir ve marka hukukunun temel prensiplerine aykırıdır. Yerel Mahkeme ve Bölge Adliye Mahkemesi'nin değerlendirmeleri, Yargıtay tarafından haklı bulunmuştu. Ancak Yargıtay'ın bu kararı, beklenmedik ve çelişen bir nitelik taşıyor.

  Kısmi Zafer, Gerçek Bir Zafer Midir?

  Ankara Bölge Adliye Mahkemesi (BAM), Türk Patent ve Marka Kurumu (TÜRKPATENT) Yeniden İnceleme ve Değerlendirme Kurulu kararının iptaline ilişkin iki uyuşmazlıkta yapılan yayıma itiraz süreçlerine ilişkin kararlar verdi. Kararlarda, itiraz gerekçelerinden birinin reddine rağmen, YİDK'ya başvurulmamasının Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi'nce dikkate alınmaması gerektiği belirtildi. BAM, TÜRKPATENT'in uygulamasının farklı olabileceğini ifade etti ve itiraz sahiplerinin reddedilen gerekçeleri YİDK'ya taşımadığı durumda dikkate alınmayabileceğini açıkladı. Bu yaklaşım, iş yükünü artırabilir ve marka hakkının öne sürülebilirliği ile idari kararların tutarlılığı açısından sorunlar doğurabilir.

  Is Partial Victory a Real Victory? - July 2023

  Upon reviewing decisions of the Ankara Regional Court of Appeal in the 1st and 2nd cases, it is concluded that if an argument is rejected during opposition proceedings before the IP Office and no appeal is filed against the non-acceptance of the argument before the Higher Board, the IP Court should not consider that argument for cancellation claims. The RCA maintains its stance that an argument cannot be raised for cancellation if no appeal was filed. It is advised to appeal if an argument is crucial for a cancellation claim or total victory. The IP Office's implementation is contradictory, accepting one argument but rejecting appeals against other arguments. Changes in the IP Office's implementation are expected.

  Türkiye'de Sinema Eserlerinin Korunması

  2001 tarihli FSEK metni, Türkiye'nin taraf olduğu uluslararası sözleşmelere taraf olan ülkelerde üretilmiş ve 03 Mart 2001 tarihinden önce kamu malı olmayan tüm eserleri kapsadığından; sinema eserlerinin koruma süresine ilişkin 2001 tarihli metinle getirilen yeni esaslar uygulanmalıdır. Buna göre; 12.06.1995 tarihinden önce yaratılan eserler bakımından eser sahibi Yapımcı olarak kabul edilmeli ve (i) Yapımcı gerçek kişi ise koruma, Yapımcının yaşamı boyunca ve ölüm tarihinden itibaren 70 yıl olmalıdır (ii) Yapımcının tüzel kişi olması halinde ise, eserin kamuya arzından itibaren 70 yıl olarak korunması gerekmektedir.

  Avrupa Komisyonu, 2023 yılı Fikri Mülkiyet Haklarının Üçüncü Ülkelerde Korunması ve Uygulanması Raporu’nu yayımladı

  Rapor, fikri mülkiyet haklarının korunmasına ilişkin sorunların kapsamına ve sürekliliğine göre ülkeleri kategorize etmektedir. 2020 yılı raporunda olduğu gibi, Çin öncelikli ülkeler listesinin birinci kategorisini oluştururken, Türkiye de fikri mülkiyet haklarının korunması ve uygulanması konusunda ciddi sistemik sorunlar bulunan ülkeler olarak değerlendirilen ikincil öncelikli ülkeler kategorisinde yer almaya devam etmektedir.

  Türk Hukukunda Avrupa Patentlerinin Korunması ve Tecavüz Durumunda Zararın Tazmini

  "Avrupa Patentlerinin Türkiye'de Verilmesi ile İlgili Yönetmelik"e göre, Türkiye'de seçilen bir Avrupa patent başvurusu, EPO tarafından başvuru numarası verildikten sonra ulusal bir Türk patent başvurusu olarak kabul edilir. Ancak Türk Patent Ofisi'nin başvuruyu yayınlama süresi belirsizdir. Bu nedenle patent sahipleri genellikle Türkçe çevirinin yayınlanma aşamasını atlayarak başvuruyu EPO tescilinden sonra Türk Patent Ofisi'ne kaydettirmektedir. Yönetmelik ayrıca, tazminat talebinde bulunabilmek için Türkçe çevirinin yayınlanmış veya üçüncü taraflara bildirilmiş olması gerektiğini düzenlemektedir. Bu nedenle, patent başvurusu sahipleri Türkçe çevirinin mümkün olan en kısa sürede yayınlanmasını veya üçüncü taraflara bildirilmesini sağlamalıdır.