Insights Intellectual Property

Türkiye's Geopolitical and Strategic Importance Regarding Counterfeiting Activities

Türkiye is one of the major internal markets for counterfeit products both in terms of production and widespread sales channels.

Deris Attorney-at-Law Partnership
08.04.2024

Design Registration Application in Turkey: Things to Consider

The Industrial Property Law No. 6769 ("IPL") defines design as “the appearance of the whole or part of a product or the ornamentation thereon resulting from features such as line, shape, form, color, material, or surface texture”.

Özdağıstanli Ekici Attorney Partnership
08.04.2024

Turkish PTO Will Handle Non-Use Cancellation Actions as of January 10, 2024

The new Turkish IP Code no. 6769 entered into force on January 10, 2017, which also regulates cancellations of trademark registrations due to non-use.

Deris Attorney-at-Law Partnership
08.04.2024

İşveren Çalışanın Buluşları Üzerinde Hak Sahipliği İddiasında Bulunabilir mi?

Buluşların yasal olarak korunması, sağladığı haklar nedeniyle buluş sahipleri için her daim önemli olmuştur.

Özdağıstanli Ekici Attorney Partnership
08.04.2024

Tanınmış Türk Markalarının Avrupa’da Korunması: Kötü Niyet İncelemesi

21 Şubat 2024 tarihinde, Avrupa Birliği Adalet Divanı Genel Mahkemesi, yalnızca Türkiye'de tescilli olan tanınmış bir markaya benzerliği nedeniyle "hepsiburada" markasının Avrupa Birliği Fikri Mülkiyet Ofisi nezdinde tescil edilmesini kötü niyetli bulmuştur.

Özdağıstanli Ekici Attorney Partnership
04.04.2024

2023 Yılında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde Marka Tescil Süreçlerine İlişkin Gelişmeler

Sadece Türkiye tarafından tanınan bir devlet olan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (“KKTC”), ekonomik, siyasi ve askeri olarak Türkiye tarafından desteklense de genel algının aksine kendi demokratik kurumlarıyla yönetilmektedir.

Moroğlu Arseven
03.04.2024

Can an Employer Claim Rights to an Employee’s Invention in Turkey?

The legal protection of inventions has always been important to inventors because of the rights and exclusivity it confers. However, under certain circumstances, the Turkish Industrial Property Law No. 6769 ("Law") grants rights to the employer of an inventor, taking into account the fact that the employer has contributed to the creation of the invention by providing opportunities and making investments.

Özdağıstanli Ekici Attorney Partnership
03.04.2024

2023 Reklam Kurulu Kararlarına Genel Bir Bakış

Reklam Kurulu, her yıl olduğu gibi 2023 yılında da reklamları incelemeye ve 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ile Ticari Reklam ve Haksız Ticari Uygulamalar Yönetmeliği hükümlerine aykırı uygulamalar hakkında gerekli yaptırımları uygulamaya devam etmiştir.

Moroğlu Arseven
02.04.2024

Anayasa Mahkemesi Reklam Kurulu’nun Erişimi Engelleme Yetkisini Anayasa’ya Aykırı Bularak Dayanak Düzenlemenin İptaline Karar Verdi

Anayasa Mahkemesi (“AYM”), Reklam Kurulu’nun -mevzuata aykırı- reklamlar bakımından internet sitelerine/ içeriklere erişimi engelleme yetkisi veren düzenlemeyi iptal eden 27.10.2023 tarih ve 32352 sayılı Resmî Gazete’de yayınlanan 13.09.2023 tarihli ve 2022/70 E. ve 2023/152 K. sayılı kararı bu yılın reklam hukuku ve uygulamaları bakımından en büyük gelişmelerinden biri oldu.

Moroğlu Arseven
25.03.2024

The Impact of Artificial Intelligence on Trademark Law

The impact of the spread of artificial intelligence (“AI”) technologies can be seen in many areas of law, including trademark law. The rapid development of AI technologies has given rise to the need to re-evaluate some of the basic practices and concepts of trademark law.

Gün + Partners
25.03.2024

Türk Patent Hukukunda Önceki Kullanımdan Doğan Hak İstisnası

Patentler fikri mülkiyet korumasının çok önemli bir parçası olarak, buluş sahiplerinin haklarını korurken, bir yandan da yenilik ve yaratıcılığı teşvik etmektedir. Patentler buluş sahiplerine sınırlı bir süre için münhasır haklar tanımakta olup

Moroğlu Arseven
25.03.2024

European Protection on Well-Known Turkish Trademarks: A Case on Bad Faith

On February 21, 2024, the General Court of the Court of Justice rendered its decision regarding the registration of a trademark under the European Union Intellectual Property Office with bad faith, due to its identity to a well-known trademark registered only in Turkey.

Özdağıstanli Ekici Attorney Partnership
22.03.2024

Araç Yedek Parçalarında Hakkın Tükenmesi ve Kötüleştirme Kavramı Değerlendirmesi

Tükenme ilkesi, 6769 sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu'nun (“SMK”) 152. maddesinde düzenlenmiştir. Bu düzenlemeye göre, sınai mülkiyet hakkı korumasına konu ürünlerin, hak sahibi veya onun izni ile üçüncü kişiler tarafından piyasaya sunulmasından sonra bu ürünlerle ilgili fiiller hakkın kapsamı dışında kalır.

Moroğlu Arseven
22.03.2024

İnternet Alan Adı Uyuşmazlıklarının Çözümünde Alternatif Yöntem: TRABİS

Sınai Mülkiyet Kanunu (“SMK”) uyarınca, SMK madde 7/3’te öngörüldüğü üzere; tescilli veya tescil için başvurusu yapılmış bir markanın aynı veya benzerinin farklı mal ve hizmetlerde olarak kullanılması halinde, marka hakkı sahibinin bu kullanımı engelleme hakkı bulunmaktadır.

Moroğlu Arseven
21.03.2024

Kullanmama Nedeniyle Marka İptal Davalarında Hakimin Dosyayı Aydınlatma Yükümlülüğü

Sınai Mülkiyet Kanunu (“SMK”) uyarınca, SMK madde 26’da öngörüldüğü şekliyle; markanın tescil tarihinden itibaren beş yıl içinde haklı bir neden olmadan ciddi şekilde kullanılmaması veya bu kullanıma beş yıl kesintisiz ara verilmesi halinde, kullanılmayan markanın iptal edilmesi mümkündür.

Moroğlu Arseven
20.03.2024

Second (and further) Medical Use Patents

Second (and further) medical use refers to the discovery or development of a new therapeutic use for an existing substance or composition. Throughout this article, the term second medical use shall also cover further medical uses.

Deris Attorney-at-Law Partnership
20.03.2024

Jurisdictional Conflicts in Global FRAND Cases and the EU's WTO Complaint against China for Alleged Violation of TRIPs

Anti-suit injunctions ("ASI") issued by Chinese courts, which prevent parties of proceedings concerning standard-essential patents ("SEPs") from bringing proceedings against each other in different countries, have become one of the controversial issues in these proceedings, highlighting the "jurisdiction of the court".

Gün + Partners
20.03.2024

The Judge’s Obligation to Clarify the Case in Trademark Cancellation Lawsuits Due to Non-use

Pursuant to Article 26 of the Industrial Property Law (“IPL”), a trademark can be vulnerable to cancellation if it has not been genuinely used without a justifiable reason for a continuous period of five years from the date of registration.

Moroğlu Arseven
18.03.2024

Sahte Ürünler Hakkında Arama El Koyma İşlemlerinde Güncel Gelişmeler

2023 yılında Avrupa Birliği Komisyonu’nun üyeliğe aday ülke pozisyonundaki Türkiye için hazırladığı raporda, hak sahiplerinin sundukları güçlü delillere rağmen arama el koyma taleplerinin reddedildiği, savcı ve hakimlerin makul olmayan ek deliller talep ettiği belirtilmiştir.

Moroğlu Arseven
18.03.2024

İhtiyati Tedbir Uygulamasına Yönelik Güncel Gelişmeler

İhtiyati tedbir, bir geçici hukuki himaye tedbiri olup, talepte bulunanın, talebini dayandırdığı hakkın yakın derecede ispatlanması ilkesi gözetilerek verilmektedir. Temel olarak ihtiyati tedbir talebi, mevcut durumda meydana gelebilecek bir değişme nedeniyle hakkın elde edilmesinin önemli ölçüde zorlaşacağından ya da imkânsız hale geleceğinden yahut gecikme nedeniyle ciddi bir zararın doğmasının olası olduğu hallerde hükmedilmektedir.

Moroğlu Arseven
15.03.2024
Load More
Ready to stay ahead of the curve?
Share your interest anonymously and let us guide you through the informative articles on the hottest legal topics.
|
Successful Your message has been sent