Contributors CBC Law Firm

CBC Law is a full-service law firm based in Istanbul servicing local and international clients. Our lawyers have extensive expertise in advising on dispute resolution, business crime, technology, data protection and intellectual property.


CBC Law prides itself on helping clients navigate their way through a constantly changing and challenging legal landscape. With a seamless multidisciplinary approach positioned at the intersection of industry knowledge and legal expertise, we provide our clients with legal solutions that are tailored to their needs in Turkey.


Key Contacts

Compliance, Employment, Healthcare & Life Sciences, International Desk
Regulatory & Compliance, Business Ethics, Internal Investigations, Corporate & Commercial
IT Law, Fintech, Litigation, Employment
Compliance, Employment, Healthcare & Life Sciences, International Desk
Regulatory & Compliance, Business Ethics, Internal Investigations, Corporate & Commercial
IT Law, Fintech, Litigation, Employment
Regulatory & Compliance, Business & Human Rights, Life Sciences & Healthcare, Compliance & Business Ethics, Privacy & Data Protection, Employment, Corporate
Compliance & Business Ethics, Privacy & Data Protection, Corporate, Intellectual Property, Life Sciences & Healthcare, Technology, Media & Entertainment
Employment, Litigation & Dispute Resolution, Corporate, Regulatory, Privacy & Data Privacy, Technology
Life Sciences & Healthcare, Corporate & Commercial, Intellectual Property, Regulatory & Compliance, Litigation & Dispute Resolution
IT Law, Fintech, Blockchain Technology, Compliance
Intellectual Property, Ethics & Compliance, Mergers & Acquisitions, Private International Law, Data Protection
Competition Law, Ethics & Compliance, Corporate & Commercial, Data Protection & Privacy, Private International Law

An Overview of Occupational Fraud 2024: A Report to the Nations by ACFE

The Association of Certified Fraud Examiners ("ACFE"), a global anti-fraud organization, has recently published its 2024 Occupational Fraud Report.

CBC Law Firm
25.03.2024

EU Report: Antitrust Enforcement for Broader Pharmaceutical Access – Strengthening Compliance Amid Robust Measures

Explore the EU antitrust impact on pharmaceuticals (2018-2022). The recent report underscores the pivotal role of antitrust measures—promoting fair medicine prices, addressing anticompetitive practices, and shaping the future of pharmaceutical enforcement in Europe. In times of robust enforcement in both the EU and Türkiye, strategic compliance becomes imperative, providing pharmaceutical companies with a competitive edge.

CBC Law Firm
23.02.2024

Unveiling the Shades of Integrity: 2023 Corruption Perceptions Index is Revealed

Transparency International's ("TI") 2023 Corruption Perceptions Index ("CPI") casts a revealing light on global and regional corruption trends. The index, which assesses perceived levels of public sector corruption in 180 countries and territories, has placed Denmark (90) at the top for the sixth consecutive year, followed by Finland and New Zealand with 87 and 85, respectively, while countries like Somalia (11), Venezuela (13), Syria (13), and South Sudan (13) rank at the bottom of the index this year.

CBC Law Firm
01.02.2024

Binance Hakkındaki Soruşturma Rekor Ceza ile Sonuçlandı

Sanal para ticaretinin yüzde 60’ından fazlasını elinde tutan Sanal Döviz Borsası Binance, kendisine yöneltilen bir dizi suçlamayı kabul ederek, uygulanacak yaptırımlar konusunda ABD Hazine Bakanlığı ile anlaşmaya vardı. ABD Hazine Bakanlığı tarafından Mali Suçları Engelleme Ağı (“FinCEN”), Yabancı Varlıklar Kontrol Ofisi (“OFAC”) ve ABD Gelir İdaresi Cezai Soruşturma Birimi (“IRS-CI”) aracılığıyla yürütülen soruşturma, Banka Gizlilik Yasası’nın (“BSA”), kara para aklamayı önlemeye (“AML”) yönelik düzenlemelerin ve Amerikan ulusal güvenliğini ve uluslararası finansal sistemin bütünlüğünü koruyan yaptırım yasalarının ihlallerini içeriyor.

CBC Law Firm
14.12.2023

An Interview with CBC Law Discussing Anti-Corruption in Turkey - Part 2

Yes. In particular, money laundering-related investigations and prosecutions with the involvement of high-profiles may require extensive cooperation and exchange of information and evidence with foreign authorities. Generally, the authorities contact the foreign public and private institutions through letters related to international anti-corruption cases, asking to freeze the perpetrator’s assets.

CBC Law Firm
23.11.2023

An Interview with CBC Law Discussing Anti-Corruption in Turkey - Part 1

The cost of non-compliance is great. If you think compliance is expensive, try non-compliance’, US Deputy Attorney General Paul McNulty. This is applicable to all jurisdictions and companies operating in Turkey.

CBC Law Firm
16.11.2023

Providing the Greatest Wealth in a Lawful Manner: Medical Tourism and Health Tourism in Türkiye – Healthcare Series 21

In this article, Altuğ and İdil explore the legal and ethical dimensions of Türkiye's booming medical tourism industry. Covering topics from accreditation and government support to legal challenges and dispute resolution, the article delves into the complexities of this dynamic sector.

CBC Law Firm
25.10.2023

Türkiye's Thriving Cosmetics Industry: Opportunities, Challenges and Regulatory Insights – Healthcare Series 20

Türkiye's role as a connecting point between leading European cosmetics companies and the high-demand markets of Asia and the Middle East cannot be overstated. With its geographical location, trade relations with neighboring countries, and a population of over 85 million, Türkiye has a competitive edge in cosmetics and huge market potential. In support of this, Türkiye, which is in the top 30 among the World Cosmetics Importers in 2023, also has an average growth rate of 10% annually in the cosmetics market.[1] While cosmetic products are primarily intended for non-medical purposes, their application to the human body necessitates regulatory oversight within the cosmetics industry. This is essential to safeguard human health and maintain ethical standards in commercial marketing and advertising practices.

CBC Law Firm
29.09.2023

Kripto Varlık Sektörü Suni Şişirilmiş Bir Balon Mu?: FTX Krizi Üzerine

Kripto varlık borsalarının çöküşü, finans sistemleri için hukuki bir sorun yarattı ve düzenleyicilerin ne yapacağı konusunda belirsizlikler mevcut. Yaşanan krizler, platformların rezervlerinin artırılması gerektiği tartışmalarını beraberinde getirdi. Kripto varlıkların benzersiz yapısı, evrensel tanımlamalar ve düzenlemeler gerektirmektedir. Kripto varlık borsalarının regüle edilmesi gerekliliği, Thodex ve FTX krizleri ile bir kez daha vurgulandı. Bu nedenle, kripto varlık borsalarına yönelik mevzuat değişiklikleri hızlandırılmalı ve evrensel düzenlemeler yapılmalıdır. FTX krizi, bu süreci hızlandırabilir.

CBC Law Firm
28.12.2022

Blokzincir Karşısında Devletlerin Hazırlıkları: Merkez Bankası Dijital Para Birimleri

Dijital para, elektronik bir biçimde var olan ve fiziksel bir biçime dönüşmeyen para birimleridir. Dijital para, devlet tarafından garanti edilirken, kripto para böyle bir garantiye sahip değildir. Dijital para birimlerinin en büyük avantajlarından biri transferlerin ucuz ve hızlı bir şekilde gerçekleşmesidir. Merkez Bankası Dijital Para Birimi (CBDC) kavramı, birçok ülkenin yeni bir para birimi çalışmasıdır. CBDC'ler, perakende ve toptan olmak üzere iki türde geliştirilmiştir. Dijital para birimleri, MASAK ve SPK mevzuatı gibi çeşitli düzenlemelere tabidir. CBDC'lerin dezavantajlarından biri, devletin izin verdiği işlem türlerine kısıtlama koyabilmesidir. Farklı ülkeler, resmi para birimlerinin dijital versiyonlarını geliştirmeye başlamışlardır.

CBC Law Firm
27.01.2023

Dijital Dünyanın Stabil Değişim Araçları: Stablecoin

Kripto varlıklar, geleneksel finans sistemine alternatif olarak ortaya çıkmış ve düzenleyicilerin dikkatini çekmiştir. Stablecoinler, itibari paraya dayanan kripto varlık türleri arasında yatırımcılar tarafından güvenilir bulunmaktadır. Bu nedenle, blokzincir teknolojisiyle geliştirilen stablecoinler, devletlerin dikkatini çekmiş ve merkez bankası para birimlerinin oluşumuna ilham vermiştir. Merkez bankası para birimleri, çalışanların ödemelerini gerçekleştirmek için yasal ödeme aracı olarak kullanabileceği, devlet desteğine sahip bir finans aracı yaratmaktadır. Stablecoinlerin gelecekte daha yaygın bir şekilde kullanılabilmesi için düzenleyici önlemler alınması gerekmektedir.

CBC Law Firm
02.01.2023

Yeni Bir Devrin Başlangıcı: Daha Güvenli, Daha Verimli ve Daha Merkeziyetsiz Ethereum "Merge"

Blok zinciri, geniş kullanım alanları sunarak yeni teknolojiler ortaya çıkarmakta ve Ethereum gibi platformlar sayesinde popülerlik kazanmaktadır. Ethereum, merkeziyetsiz bir aktör olarak kullanıcı dostu ve faydalı konumda bulunup sürekli güncellenmektedir. Merge ve gelecek güncellemelerle Ethereum, kullanıcı kitlesini genişletirken, veri kontrolü sağlayıp merkeziyetsiz uygulamaların oluşturulmasına ve çalıştırılmasına imkan tanımaktadır.

CBC Law Firm
04.01.2023

Merkeziyetsiz ve Özerk Olan DAO'lar için Bir İlk: Ooki Davası

DAO'lar, merkeziyetsiz yapıları sayesinde yüz yüze görüşmeden ve yasal belgeleri imzalamadan bir ürünü hızlıca oluşturabilen benzersiz organizasyon yapılarıdır. Blok zinciri teknolojisi ile oluşturulan DAO'lar, geleneksel organizasyonlardan daha hızlı bir şekilde ölçeklenebilirler. Ancak Ooki Davası, blok zinciri teknolojisi ile geliştirilen ve merkezi olmayan bir dijital organizasyona açılan ilk dava olması nedeniyle büyük bir önem taşımaktadır. Bu dava, DAO'ların yanı sıra yatırımcılar, kullanıcılar ve geliştiricileri de etkileyecektir. DAO'lar, regülasyon çalışmalarının yoğun olduğu ABD gibi ülkelerde, kurumların düzenlemelerini dikkate alarak işleyiş biçimlerini şekillendirmeli ve kullanıcılarına sundukları işlemleri herkese açık bir şekilde internet sitesinde yayımlamalıdır. Aksi halde hukuki sorumlulukları doğabilir.

CBC Law Firm
13.01.2023

The Turkish Pharmaceutical Industry's Regulatory Landscape

The pharmaceutical industry in Turkey has great potential and is notable for its high-tech manufacturing capability. The industry currently ranks 7th in Europe and 16th in the world, in terms of market size, according to industry reports.[

CBC Law Firm
09.03.2023

Property Nature of Crypto-Assets under Turkish Law

The increasing use of crypto-assets as an instrument of investment and their significant valuation requires the recognition of these assets by the legal systems.

CBC Law Firm
10.04.2023

Türk Hukukunda Kripto Varlıkların Eşya Niteliği

Kripto varlıkların yatırım unsuru olarak kullanılmaya başlanması ve ciddi değerlemelere konu olması bu varlıkların hukuk düzeni tarafından tanınmasını gerekli kılmaktadır.

CBC Law Firm
17.04.2023

Draft Stablecoin Bill Published: Stablecoin Companies Facing Sanctions

On April 14, the US House Committee introduced a bill aimed at overseeing and regulating stablecoins. The Bill designates the Federal Reserve as responsible for non-bank stablecoins and mandates a temporary ban on new non-fiat-backed stablecoins, while also developing compatibility standards with the government.

CBC Law Firm
20.04.2023

Stablecoin Yasa Tasarısı Yayımlandı: Stablecoin Şirketlerine Yaptırımlar Öngörülüyor

ABD Temsilciler Meclisi, 14 Nisan’da stablecoinler için gözetim ve denetim önlemleri içeren bir yasa tasarısı yayımladı. Tasarı; Federal Rezerv’in, banka dışı stablecoinlerden sorumlu olmasını, Fiat desteği olmayan yeni sabit paralara geçici süre ile yasak getirilmesini ve hükümet ile uyumlu çalışabilirlik standartlarının geliştirilmesini öngörüyor.

CBC Law Firm
24.04.2023

Regulatory Developments and Potential Outcomes: Examination of The Draft Amendments Regarding the Regulation of Crypto Assets and Crypto Asset Service Providers in Turkey's Capital Markets Law

The increasing scope of transactions involving cryptographic assets has reached significant economic dimensions. As a result, governments have proactively adopted a multifaceted approach, accelerating their efforts to establish comprehensive regulatory frameworks in this field. Initially, many governments perceived crypto assets as potential tools for money laundering and financing terrorism, thereby viewing them as a threat to national security. However, as the inherent benefits of these assets, built on blockchain technology, became apparent to governments, a paradigm shift took place.

CBC Law Firm
15.06.2023

Perdeyi Aralamak: Etkili İç Soruşturmalar için Bir Kılavuz - İç Soruşturmalar Serisi 01

İç soruşturmalar niteliği itibarıyla şirketler için üzerinde titizlikle durulması gereken kritik süreçlerdir. İyi bir iç soruşturma yürütebilmek adına bütün süreçlerin yasal düzenlemelere uygun ve eksiksiz bir şekilde tamamlanması şirketlere hem ihlalin etkilerinin azaltılması hem de önleyici aksiyonların alınması gibi noktalarda birçok fayda sağlayacaktır. Ancak bütün aşamalarıyla etkin ve başarılı yürütülmüş bir soruşturma sürecinin raporlara iyi yansıtılamaması ise bu gibi faydaların karşılığını bulamamasına sebebiyet verecektir. Bu nedenle iç soruşturmaların kritik süreçlerinden biri olan raporlamanın doğruluk, açıklık, tarafsızlık, ilgililik ve kronolojik anlatım yöntemi gibi temel prensipler göz önünde bulundurularak kurgulanması bir hayli önem arz etmektedir.

CBC Law Firm
19.07.2023

Unveiling the Curtain: A Guide to Effective Internal Investigations - Internal Investigations Series 01

Internal investigations involve determining compliance violations with national and international laws and internal regulations. They are conducted by companies based on reports or ex officio decisions. Investigations use internal and external sources to gather information. Properly conducted investigations follow five main steps: initiation, evidence collection, interviews, analysis, and reporting. Adherence to confidentiality, compliance with laws, and internal regulations are essential. Investigation reports must be objective, impartial, and detailed to identify losses, recommend remedies, and ensure compliance. Companies must carefully prepare investigation reports, considering potential legal and ethical consequences.

CBC Law Firm
26.07.2023

Pourquoi Devrions Nous Avoir Un Programme de Conformité?

L'Association de la langue turque définit le concept de corruption comme "l'abus d'un devoir ou d'une autorité, un comportement corrompu, un manque d’argent”. Cependant, si l'on considère l'usage global, on constate que la corruption n'est pas un type de crime unique, mais une catégorie qui comprend de nombreux crimes différents, en particulier le crime de corruption. Le Programme des Nations unies pour le développement établit un cadre plus large en définissant la corruption comme l'abus d'un pouvoir, d'une fonction ou d'une autorité publique pour obtenir des avantages privés par le pot-de-vin, l'extorsion, le népotisme, le favoritisme, la fraude et le détournement de fonds.

CBC Law Firm
31.07.2023

Data Violations Cost Health Institutions Dearly

On August 14, 2023, the Personal Data Protection Board ("Board") released two rulings pertaining to the activities of two separate entities in the healthcare sector, within the framework of the Personal Data Protection Law ("Law"). In the first decision, stemming from a complaint regarding the linkage of health service provision by a private healthcare institution to explicit consent, an evaluation led to the imposition of a fine amounting to 300,000 TL on the institution. Furthermore, a decision was made to modify the phrasing that signifies endorsement of the consent form yet creates the perception of aligning with the clarification text. Additionally, a decision has been made to further organize explicit consent texts pertaining to personal data processed within the scope of explicit consent, despite it not being obligatory.

CBC Law Firm
18.08.2023

Beşeri Tıbbi Ürünlerin Fiyatlandırılmasında Euro Güncellemesi Yapıldı

22 Temmuz 2023 tarihli 7399 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile Beşeri Tıbbi Ürünlerin Fiyatlandırılmasına Dair Kararda değişiklikler yapıldı. Eklenen geçici maddeler arasında, kan bileşenlerini içeren ürünlerin fiyatlandırılmasının belirlenmesi ve ilaç fiyatlandırmasında %30,5 artışla 1 Avro değerinin 14,0387 TL olarak belirlenmesi yer alıyor. Güncelleme sonrasında geçici 7. madde kapsamındaki 4 TL'ye kadar olan artışlar fiyatlandırmada dikkate alınmayacak ve doğrudan ürünlerin depocuya satış fiyatlarına eklenmesi gerekecektir.

CBC Law Firm
25.07.2023

Zeynep Inceer Ucgul Promoted to Partner at CBC Law Firm: Enhancing Legal Expertise in Compliance and Commercial & Corporate Law

Istanbul-based full-service law firm, CBC Law, is delighted to announce the promotion of Zeynep Inceer Üçgül from Of Counsel to Partner. This achievement highlights Zeynep's exceptional legal skills and extensive experience in various areas of law. CBC Law takes pride in recognizing and promo...

11.07.2023

CBC Law is Seeking a Mid-Level Associate in Corporate Law & Compliance

CBC Law, located in Istanbul, is a full-service law firm that assists local and global clients. The Firm specializes in various areas such as dispute resolution, compliance, corporate law, white-collar crime, intellectual property, technology, and data protection. CBC Law has the expertise and comme...

22.06.2023

CBC Law Announces Ahmet Karahan and Gürhan Aydın as New Partners

On April 2023 CBC Law Firm announced that Ahmet Karahan and Gürhan Aydın joined the team as new Partners.Ahmet has joined CBC Law’s Dispute Resolution team and his practice focuses primarily on administrative litigation and regulatory matters. He has successfully represented tele...

26.04.2023

Applications Opened for Senior Associate Position at CBC Law Firm

CBC Law Firm is looking for a team member for the senior associate position. CBC Law Firm is looking for a senior lawyer with a minimum of 5 years of experience in litigation and consultancy, with a focus on Commercial Law and Corporate Law. Candidates who would like to apply are kindly requested...

01.02.2023

Applications for Legal Internships are Now Open at CBC Law

CBC Law, a full-service law firm based in Istanbul that serves local and international clients and provides legal advice on dispute resolution, commercial crime, technology, data protection, and intellectual property matters, has announced that applications for the 2023–2024 legal internship perio...

18.01.2023

CETINKAYA Changes its Name to CBC Law Firm

Founded in 2020, the previously named CETINKAYA, a Turkish law firm providing innovative legal solutions for its clients with a keen industry focus, has changed its name to CBC Law Firm. The new name reflects the place where the firm was founded.The following was said by the firm in the announcement...

30.12.2022

Legal & Summer Internship

CBC Law Internship Applications Are Now OpenApplications for the 2024/2025 legal and summer internship periods are now open!Candidates should submit their applications along with their letter of intent and CV to "[email protected]". Candidates applying for the legal internship should add the code "...

04.01.2024

Mid-Level Associate - Uyuşmazlık Çözümü Departmanı

Ticaret Hukuku ve İş Hukuku başta olmak üzere, dava ve danışmanlık deneyimi olan ve asgari 4 yıl kıdeme sahip avukat arıyoruz.Başvurmak isteyen adayların niyet mektupları ile birlikte özgeçmişlerini "[email protected]" adresine mail olarak göndermeleri gerekmektedir.CBC Hukuk, İst...

08.12.2023

Junior Associate / Commercial & Corporate

We are looking for a junior associate with a minimum of 2 years of experience in litigation and consultancy, especially in Commercial Law and Corporate Law. Candidates should send their resumes together with their letters of intent to "[email protected]".CBC Law is a full-service law firm based in ...

31.10.2023

Managing Associate

We are looking for a senior-level associate with a minimum of 10 years of experience in Corporate Law and Compliance. Candidates should send their resumes together with their letters of intent to [email protected] Law is a full-service law firm based in Istanbul, providing assistance to domesti...

18.10.2023

Mid-Level Associate

We are looking for a mid-level associate with a minimum of 4 years of experience in Corporate Law and Compliance. Candidates should send their resumes together with their letters of intent to [email protected]. CBC Law is a full-service law firm based in Istanbul, providing assistance to domestic ...

16.08.2023
Ready to stay ahead of the curve?
Share your interest anonymously and let us guide you through the informative articles on the hottest legal topics.
|
Successful Your message has been sent