Lawyers Nimet Gizem Tamçiftçi

Nimet Gizem Tamçiftçi

Nimet Gizem Tamçiftçi

Ozbilen Aykut Attorney Partnership

Gizem graduated from Istanbul University Faculty of Law in 2021 and she started her career in 2010. She is a member of the Istanbul Bar Association. She speaks English.


Within the scope of corporate law, she provides services in preparing official documents required for executing corporate and commercial transactions and finalizing all official procedures. She took part in preparing contracts, she established companies and conducted general assemblies. She has been active in closing procedures of deals.


Currently; she is involved in corporate law, commercial law, contract law, and employment law.


Practice Areas & Work Department

Corporate and Commercial Law

Contract Law

Litigation and Dispute Resolution

Employment Law


Languages

English

Turkish


Memberships

Istanbul Bar Association

Anonim Şirketlerde Önemli Miktardaki Varlığın Satışı ve İlgili Tartışmalı Konular

Anonim şirketlerde yönetim kurulunun şirket varlıkları üzerinde tasarrufta bulunmaya yetkisine 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu (“TTK”) ile bir istisna getirilerek, md. 408/2-f hükmü ile anonim şirketlerin önemli miktarda varlıklarının toptan satışı üzerindeki tasarruflar genel kurulun münhasır yetkileri arasında sayılmıştır.

25.03.2024

Sale of Significant Assets in Joint Stock Companies and Related Contentious Issues

In joint-stock companies, an exception has been introduced by Article 6102 of the Turkish Commercial Code (“TCC”), with the provision of Article 408/2-f, stating that the disposal of significant amounts of company assets through bulk sales is exclusively within the general assembly's powers.

21.03.2024

Yeni Vergisel Düzenlemeler Resmi Gazetede Yayımlandı

Yeni düzenlemelerle vergi mevzuatında değişiklikler yapıldı. KDV oranı %18 olan ürünlerde %20'ye, %8 olan ürünlerde ise %10'a yükseltildi. Sabun, şampuan, deterjan gibi ürünlerin KDV oranı da %8'den %20'ye çıkarıldı. Tüketici kredilerindeki BSMV oranı %10'dan %15'e yükseltildi. Yolcu beraberinde getirilen telefon kullanım izin harcı artırıldı. Harçlar Kanunu'na bağlı tarifelerde yer alan maktu harçlara yüzde 50 artış yapıldı. Şans oyunlarında vergi oranları da yükseltildi. Halka kapalı şirketlerin hisse geri alımlarında stopaj oranı tekrar %15'e çıkarıldı.

08.07.2023

06/02/2023 Tarihinde Meydana Gelen Depremlerin Yol Açtığı Ekonomik Kayıpların Telafisi İçin Ek Motorlu Taşıtlar Vergisi İhdası ile Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi Önemli Değişiklikler İçermektedir

Teklif, kurumlar vergisi oranında artış, kurumlar vergisi indirim oranında değişiklik, kurumlar vergisi ve KDV istisnasının kaldırılması, kısmi bölünme yoluyla taşınmaz devri uygulamasının sonlandırılması, bazı fonlara tanınan kurumlar vergisi istisnasının kaldırılması, ek motorlu taşıtlar vergisinin getirilmesi gibi önemli değişiklikleri içermektedir.

08.07.2023

The Omnibus Bill on the Amendment of Certain Laws and the Decree Law No. 375 on the Additional Motor Vehicles Tax for the Compensation of the Economic Losses Caused by the Earthquake Disaster that Occurred on February 6, 2023 Contains Important Changes

The Omnibus Bill proposes amendments to tax laws, including an increase in the corporate income tax rate from 20% to 25% and up to 30% for certain entities. The corporate tax and VAT exemption for real estate sales by corporations will be abolished. Immovable property transfers through partial spin-off at book value will no longer be tax-free. The exemption for dividends from mutual fund shares and income from participation shares return is abolished. Additional Motor Vehicle Tax will be introduced for vehicles registered until December 31, 2023. Other provisions include powers granted to the President for the Recycling Participation Fee and Special Consumption Tax rate determination.

08.07.2023
Load More
Ready to stay ahead of the curve?
Share your interest anonymously and let us guide you through the informative articles on the hottest legal topics.
|
Successful Your message has been sent