Menu

  Insights Dispute Resolution

  7445 Sayılı Kanun Resmi Gazete'de Yayımlandı

  5 Nisan 2023 tarihinde yayımlanan 7445 Sayılı Kanun, İcra ve İflas Kanunu ile diğer kanunlarda değişiklikler getirmiştir. Medeni usul hukukuyla ilgili olarak yapılan değişiklikler incelendiğinde, Ticari Davalarla ilgili olarak 1 milyon TL'yi aşan uyuşmazlıkların heyetle ve yazılı yargılama usulüyle, daha düşük miktarlardaki ihtilafların ise tek hakimle ve basit yargılama usulüyle görüleceği düzenlenmiştir. Arabuluculukla ilgili yapılan değişikliklerde, ticari davalarda alacak, tazminat, itirazın iptali, menfi tespit ve istirdat davalarının zorunlu arabuluculuk kapsamına alındığı belirtilmiştir. Ayrıca, Arabuluculuk Kanunu'nda da çeşitli düzenlemeler yapılmış olup, Singapur Konvansiyonu'na ilişkin hükümler getirilmiştir. Değişikliklerin çoğu 1 Eylül 2023'te yürürlüğe girecektir.

  Türkiye - Belarus İkili Yatırım Anlaşması Yürürlüğe Girdi

  “Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Belarus Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Korunmasına İlişkin Anlaşma” onaylanarak yürürlüğe girdi. Anlaşma, 1995 tarihli Türkiye-Belarus İkili Yatırım Anlaşması'nın yerini aldı. Anlaşma, tahkim, ev sahibi devlet mahkemeleri veya UNCITRAL Tahkim Kuralları ile uyuşmazlık çözümünü öngörüyor. 7164 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararı ile Anlaşma'nın 30 Aralık 2022'de yürürlüğe girdiği belirlendi. Anlaşma, uyuşmazlıkların yürürlük tarihinden sonra tahkime sunulması halinde geçerli olacak.

  Fransız Mahkeme Kararlarının Türkiye'de Tenfizi

  Yabancı ülkede verilen mahkeme kararlarının Türkiye'de icra edilebilmesi için Türk mahkemelerince tenfiz kararı gerekmektedir. Tenfiz talepleri, Milletlerarası Özel Hukuk ve Usul Hukuku Hakkında Kanun'un tenfiz koşullarıyla sınırlı olarak incelenir. Fransız mahkemelerince verilen kararın tenfiz edilebilmesi için kararın mahkeme tarafından verilmiş, hukuk davasıyla ilgili ve kesinleşmiş olması gerekmektedir. Tenfiz şartlarını sağlayan Fransız kararları, Türkiye'de tenfiz edilebilir. Tenfiz mahkemesi, kararın Türk mahkemelerinin yetki alanında olup olmadığına ve Türk kamu düzenine aykırı sonuç doğurup doğurmadığına bakar. Kararın münhasır yetkiye giren bir konuda verilmemiş olması ve davalının savunma haklarının ihlal edilmemiş olması da tenfiz şartlarındandır. Teminat muafiyeti ise karşılıklılık esasına göre belirlenebilir. Fransız mahkeme kararlarının Türkiye'de icra edilebilmesi için tenfiz davası açılması gerekmektedir.

  The Turkey-Belarus Bilateral Investment Treaty Came Into Force

  The Presidential Decree ratifying the "Agreement Between the Government of the Republic of Turkey and the Government of the Republic of Belarus Concerning the Reciprocal Promotion and Protection of Investments" (BIT) has been published. The Agreement, which entered into force on 30 December 2022, replaces the Turkey-Belarus Bilateral Investment Agreement of 1995. According to Article 2/2, the Agreement applies to disputes submitted to arbitration after the effective date. Dispute resolution can be pursued through host state courts, arbitration before ICSID, arbitration under the UNCITRAL Arbitration Rules, or arbitration under mutually agreed rules.

  L’Exequatur Des Jugements Français en Türkiye

  L'exécution des jugements étrangers en Türkiye n'est possible qu'avec l'exequatur rendue par les tribunaux turcs. Lorsque les tribunaux turcs examinent les demandes d'exequatur, ils se limitent aux conditions d’exequatur énoncées dans la loi relative au Droit International Privé et au Droit Procédural.

  Akıncı Tahkim Bülteni - Mayıs 2023

  İngiltere Hukuk Komisyonu ve Almanya Adalet Bakanlığı, tahkim yasalarını değiştirmek için çalışıyor. İngiltere Hukuk Komisyonu, Tahkim Kanunu'nda üç değişiklik önerdi: Tahkim anlaşması için tahkim yerinin hukukunun geçerli olduğunu açıklamak, hakem kararlarına karşı temyizde yeni delil veya argümanların kabul edilemeyeceğini vurgulamak ve hakemlerin uluslararası kimliğinin atanmasında her zaman meşru bir kriter olarak kabul edileceğini açıklamak. Almanya'nın önerileri arasında elektronik ve sözlü anlaşmaların yapılabilmesi, çok taraflı uyuşmazlıklarda hakem ataması, çevrimiçi duruşmaların yapılabilmesi, tahkim ödüllerinin yayınlanması ve tarafların anlaşması olmadan İngilizce çevirilerin sunulması yer alıyor.

  Akıncı Arbitration Newsletter - May 2023

  The Law Commission of England and Wales has proposed three amendments to the Arbitration Act 1996, including that the law of the seat of the arbitration should be the law of the arbitration agreement unless otherwise agreed in the arbitration agreement, and that in an application for annulment of an arbitral award for lack of jurisdiction, the court will not conduct a "rehearing" of the dispute or of evidence. The German Ministry of Justice has also started working on the revision of the German Arbitration Law, which will include provisions for oral and electronic execution of arbitration agreements and online hearings. In Turkey, Prof. Ziya Akıncı gave a presentation and a speech on investment arbitration and the resolution of disputes involving Russian parties outside Russia, respectively.

  Esin / Litigation Quarterly - Spring 2023

  In its recently published decision, the constitutional court emphasized the “right to a reasoned decision” within the right to a fair trial and ruled that, even if the courts use their discretionary power, the reasons considered whilst doing so must be indicated and explained.

  7. Yargı Paketinin Arabuluculuk Alanında Getirdiği Yenilikler

  7445 sayılı İcra ve İflas Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 5 Nisan 2023 tarih ve 32154 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı.

  Amendments Regarding Mediation Introduced by the 7th Judicial Package

  "Law No. 7445 on the Amendment of the Execution and Bankruptcy Law and Certain Laws" was published in the Official Gazette dated 05 April 2023 and numbered 32154.

  Amendments to the Execution and Bankruptcy Law and Certain Laws

  The Law Amending the Enforcement and Bankruptcy Law and Certain Laws, known as the 7th Judicial Package, was published in the Official Gazette (32154) dated 05 April 2023 and entered into force except for several provisions with later effective dates.

  Akıncı Tahkim Bülteni - Nisan 2023

  ICSID, 2022 dava istatistiklerini yayınlamıştır. Elde edilen verilere göre 2022 yılında 41 yeni dava kaydedilmiştir. Bu davalardan 34’ü ICSID Konvansiyonu, 7’si ise Ek Mekanizma Kuralları çerçevesinde başlatılmıştır. Bunun haricinde Merkez, 21 Konvansiyon dışı tahkime de ev sahipliği yapmıştır.

  Gayrimenkul ve Kira Hukuku Uyuşmazlıklarına İlişkin Yeni Arabuluculuk Düzenlemeleri

  5 Nisan 2023 tarihli ve 32154 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 7445 Sayılı İcra ve İflas Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile 6326 sayılı Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Kanunu’nda önemli değişiklikler yapılmış ve zorunlu ve ihtiyari arabuluculuk ile çözümlenebilecek uyuşmazlıkların kapsamı genişletilmiştir.

  Türkiye Introduces New Mediation Rules for Real Estate and Rental Law Disputes

  Law No. 7445 on the Amendment of the Execution and Bankruptcy Law and Certain Laws (“Law“), published in the Official Gazette dated 5 April 2023 and numbered 32154, made significant amendments to Law No. 6326 on Mediation in Civil Disputes (“Mediation Law“) and expanded the scope of disputes that can be resolved through mandatory and voluntary mediation.

  Akıncı Arbitration Newsletter - April 2023

  The Court of Cassation Ruled that Dispute Resolution Clauses that Provide for Arbitration for Some Disputes and State Court Proceedings for Others are Valid ICSID has published its caseload statistics for 2022.

  Obtaining a Preliminary Attachment Order During Setting Aside Proceedings

  Under the International Arbitration Law, a party to an arbitration agreement can apply to Turkish courts to obtain a preliminary attachment order before or during arbitration proceedings.

  Zorunlu Arabuluculuk Kapsamı Genişletildi

  Birçok kanunda değişiklik yapan 7445 sayılı İcra ve İflas Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 5 Nisan 2023 tarihinde Resmî Gazete’de yayımlandı.

  The Mandatory Mediation’s Scope Is Expanded

  On 5 April 2023, Law No. 7445 on the Amendment of the Enforcement and Bankruptcy Law and Certain Laws was published. The Law introduced, among others, certain amendments regarding mediation.

  7. Yargı Paketini İçeren İcra ve İflas Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair 7445 Sayılı Kanun 5 Nisan 2023 Tarihinde Resmî Gazete’de Yayımlandı!

  Kamuoyu tarafından 7. Yargı Paketi olarak da bilinen İcra ve İflas Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair 7445 Sayılı Kanun, 5 Nisan 2023 tarihli ve 32154 sayılı Resmî Gazete’de yayımlandı.

  Law No. 7445 on the Amendment of the Enforcement and Bankruptcy Law and Certain Laws Constituting the 7th Judicial Package was Published in the Official Gazette on 5 April 2023

  Law No. 7445 on the Amendment of the Enforcement and Bankruptcy Law and Certain Laws, also known as the 7th Judicial Package, was published in the Official Gazette dated 5 April 2023 and numbered 32154.