Menu

  Insights Tax

  Gümrük Alacaklarına Yeniden Yapılandırma

  Gümrük alacakları da dahil olmak üzere çeşitli kamu alacaklarının yeniden yapılandırılmasına dair hükümleri içeren Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi (“Kanun Teklifi”), 27 Ocak 2023 tarihinde TBMM Başkanlığı’na sunuldu. Seçim takvimi de göz önüne alındığında Kanun Teklifi’nin Şubat ayı ortasına kadar yürürlüğe girmesi bekleniyor.

  Restructuring of Customs Receivables

  On 27 January 2023, the Draft Law on the Restructuring of Certain Receivables and Amending Certain Laws (“Draft Law”) was submitted to the Turkish Parliament. It includes provisions regarding the restructuring of various public receivables, including customs receivables. Considering the election calendar, the Draft Law is expected to be enacted by mid-February.

  Araştırma ve Geliştirme için Ek Kesinti

  19 Mayıs 2019 tarihinde İsviçre seçmenleri Vergi Reformu ve AHV Finansmanı Federal Yasasını (STAF) onaylayarak kantonlara belirli koşullar altında araştırma ve geliştirme faaliyetleri (Ar-Ge) için vergi indirimi sağlama seçeneği sunmuştur. STAF'a dayanarak, 1 Ocak 2020'den itibaren kantonlar isteğe bağlı olarak İsviçre'de yapılan araştırma ve geliştirme harcamaları için kantonal ve toplumsal kâr vergisinde en fazla %50 oranında ek bir indirim sağlayabilir. Federal düzeyde ek bir kesinti yapılmamaktadır.

  New Tax Amnesty Is on the Way

  On 27 January 2023, the Draft Law on the Restructuring of Certain Receivables and Amending Certain Laws (“Draft Law“), referred to as the “tax amnesty of the century,” was submitted to the Turkish Parliament. It includes provisions regarding the restructuring of various public receivables, including tax receivables, tax base increase and business records correction. Considering the election calendar, the Draft Law is expected to be enacted by mid-February.

  İsviçre'de Harcamalar Üzerinden Vergilendirme

  İsviçre, vergi kanunları açısından oldukça gelişmiş bir ülkedir (özellikle Kurumlar vergisi alanında). Bununla birlikte, ilgili siyasi aktörlerin İsviçre’nin varlıklı bireyler için süregelen çekiciliğini sürdürme ve güvenilir bir ortak olarak kalma isteği ve kabiliyeti muhtemelen hiç bu kadar fazla olmamıştı. İsviçre kantonlarının çoğunda gerçek kişiler için süregelen sabit oranlı vergi uygulamasının korunması ya da gerçek kişileri, özellikle de (genellikle tam vergi muafiyetinden yararlanan) murisin doğrudan altsoyunu teşkil eden varisleri dezavantajlı duruma düşürecek olan %20'lik yeni genel veraset ve intikal vergisi teklifinin seçmenlerin büyük bir çoğunluğu tarafından reddedilmesi İsviçreli seçmenlerin, varlıklı kesim üzerindeki vergi yükünü artırmayı amaçlayan istilacı önerileri sistematik ve tutarlı bir şekilde reddetme yönündeki tutumunun göstergesidir.

  Additional Corporate Income Tax Deduction for R&D and Design Centers Re-Regulated and RUSF Rate for Foreign Loans Obtained by Financial Leasing Companies Set as Zero

  Presidential Decree No. 6652 not only clarified the ambiguity regarding the application of the corporate income tax deduction for R&D and design centers but also extended the effective period of the additional corporate income tax deduction from 31 December 2023 to 31 December 2028. With Decree No. 6657, in addition to banks and financial institutions, the RUSF rate for loans obtained from abroad by financial leasing companies was set as zero.