Menu

  Insights Tax

  Harçlar Kanunu'nda Değişikliğe İlişkin Anayasa Mahkemesi Kararı

  04.05.2023 tarih ve 32180 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 05.04.2023 tarih ve 2023/48 E. 2023/72 K. sayılı Anayasa Mahkemesi kararı uyarınca; 492 sayılı Harçlar Kanunu Madde 36/1, Anayasa’ya aykırı olması nedeniyle kaldırılmıştır.

  Kurumların 31.03.2023 Tarihli Bilançolarındaki Yabancı Paralara İlişkin Cumhurbaşkanı Kararı

  Kurumların 31.03.2022 tarihli bilançolarında yer alan yabancı paraların 2022 yılı sonuna kadar Türk lirasına dönüştürülmesi ve dönüşümle elde edilen Türk lirası varlığın en az 3 (üç) ay vadeli Türk lirası mevduat ve katılma hesaplarında değerlendirilmesi gerekmekte olup bu durumda, bu hesapların dönem sonu değerlemesinden kaynaklananlar da dahil olmak üzere vade sonunda elde edilen faiz ve kâr payları ile diğer kazançlar kurumlar vergisinden müstesna tutulmuştur.

  154 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Sirküleri'nde Değişiklik

  Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından 25 Nisan 2023’te yayımlanan 154 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Sirküleri ile muhtasar ve prim hizmet, konaklama vergisi ve damga vergisi, kurumlar vergisi, geri kazanım katılım payı beyannamelerinin verilme ve ödeme süreleri ile Ba-Bs formları, e-defterler ve elektronik defter beratlarına ilişkin sürelerde değişiklik yapılmıştır.

  Hisse Alımına Yönelik Borcun İştirake Nakline (Debt Push Down) Vergi Avantajı Tanındı!

  12 Mart 2023 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanan Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile iştirak hissesi alımına yönelik kredi borcunun vergisiz birleşme sonrasında iştirak edilen şirkete nakli halinde, söz konusu borca ilişkin finansman giderinin kurumlar vergisi matrahından indirimine imkan tanındı.

  Significant Tax Advantage Introduced for Debt Pushdown

  Law No. 7440 on Restructuring of Certain Receivables and Amendments to Certain Laws, published in the Official Gazette dated 12 March 2023, allows financing costs incurred for the share purchase to be deducted from the corporate income tax base at the acquired company if the loan is transferred to that company through a merger.

  7440 Sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Hakkında Bilgi Notu

  12.03.2023 tarih ve 32130 sayılı Resmî Gazete’de, vergi af yasası olarak da anılan 7440 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına dair Kanun yayımlanmıştır.

  Yeni Vergi Affı Yürürlüğe Girdi

  Vergi alacakları da dahil olmak üzere çeşitli kamu alacaklarının yeniden yapılandırılması, matrah artırımı, işletme kayıtlarının düzeltilmesi ve bazı kurumlar vergisi mükelleflerine ek vergi ihdas edilmesine dair hükümleri içeren 7440 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun 12 Mart 2023 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

  Bazı Kurumlar Vergisi Mükelleflerine Tek Seferlik Ek Vergi Getirildi!

  12 Mart 2023 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 7440 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile kurum kazancının tespitinde istisna ve indirimden yararlanan kurumlar vergisi mükelleflerine yönelik tek seferlik bir ek vergi getirildi.

  New Tax Amnesty Comes Into Effect

  Law No. 7440 on Restructuring of Certain Receivables and Amending Certain Laws, which includes provisions regarding the restructuring of various public receivables, including tax receivables, tax base increase and business records correction and imposes additional tax on certain corporate taxpayers, has come into effect by being published in the Official Gazette dated 12 March 2023.

  One-Time Additional Tax Introduced for Certain Corporate Taxpayers

  Law No. 7440 on Restructuring of Certain Receivables and Amendments to Certain laws, published in the Official Gazette dated 12 March 2023, introduced a one-time additional tax for certain corporate taxpayers that benefit from certain exemptions and deductions in the calculation of their corporate income tax base.

  Gümrük Alacaklarına Yeniden Yapılandırma

  Gümrük alacakları da dahil olmak üzere çeşitli kamu alacaklarının yeniden yapılandırılmasına dair hükümleri içeren Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi (“Kanun Teklifi”), 27 Ocak 2023 tarihinde TBMM Başkanlığı’na sunuldu. Seçim takvimi de göz önüne alındığında Kanun Teklifi’nin Şubat ayı ortasına kadar yürürlüğe girmesi bekleniyor.

  Restructuring of Customs Receivables

  On 27 January 2023, the Draft Law on the Restructuring of Certain Receivables and Amending Certain Laws (“Draft Law”) was submitted to the Turkish Parliament. It includes provisions regarding the restructuring of various public receivables, including customs receivables. Considering the election calendar, the Draft Law is expected to be enacted by mid-February.

  Araştırma ve Geliştirme için Ek Kesinti

  19 Mayıs 2019 tarihinde İsviçre seçmenleri Vergi Reformu ve AHV Finansmanı Federal Yasasını (STAF) onaylayarak kantonlara belirli koşullar altında araştırma ve geliştirme faaliyetleri (Ar-Ge) için vergi indirimi sağlama seçeneği sunmuştur. STAF'a dayanarak, 1 Ocak 2020'den itibaren kantonlar isteğe bağlı olarak İsviçre'de yapılan araştırma ve geliştirme harcamaları için kantonal ve toplumsal kâr vergisinde en fazla %50 oranında ek bir indirim sağlayabilir. Federal düzeyde ek bir kesinti yapılmamaktadır.

  New Tax Amnesty Is on the Way

  Turkey's Draft Law on the Restructuring of Certain Receivables and Amending Certain Laws, known as the "tax amnesty of the century," was submitted to the Turkish Parliament on January 27, 2023. The draft law includes provisions for the restructuring of various public receivables, including tax receivables, tax base increase, and business records correction. Taxpayers who pay the entire original tax plus interest and penalties based on PPI monthly rates until the law's promulgation date will have the entire tax penalty and delay interest written off. The draft law also introduces a tax/tax base increase mechanism for income/corporate income tax, VAT, and certain withholding taxes.

  İsviçre'de Harcamalar Üzerinden Vergilendirme

  İsviçre, özellikle kurumlar vergisi alanında oldukça gelişmiş bir ülkedir ancak kantonlar arasındaki vergi rekabeti nedeniyle vergi oranlarında önemli farklılıklar oluşmaktadır. Harcamalar üzerinden vergilendirme ise belirli şartları yerine getiren gerçek kişiler için basit ve avantajlı bir vergilendirme şeklidir. Vergi ikametgahı İsviçre'de olan yabancı uyruklu kişiler, ülkede herhangi bir mesleki faaliyette bulunmuyorlarsa ve önceki on yıl boyunca İsviçre'de vergi mükellefi olmamışlarsa harcamalar üzerinden vergilendirme sisteminden faydalanabilir. Vergiye tabi gelir başlangıç noktası olarak toplam yıllık geçim gideri veya vergi mükellefinin ve bakmakla yükümlü olduğu kişilerin yıllık kira giderlerinin yedi katı esas alınarak belirlenir. Vergilendirilebilir matrahı oluşturan harcamalar, normal gelir vergisi oranında vergilendirilir. İsviçre'de her kantonda ödenmesi gereken bir varlık vergisi de vardır ve uygulanabilir yıllık vergi oranları %0,1 ile %1 arasında değişmektedir.

  Additional Corporate Income Tax Deduction for R&D and Design Centers Re-Regulated and RUSF Rate for Foreign Loans Obtained by Financial Leasing Companies Set as Zero

  Presidential Decree No. 6652 has re-regulated the additional corporate income tax deduction for R&D and design centers, making the regulation clearer and explicitly including 'design centers' and 'design activities' within the indicators to be fulfilled. The effective date of the corporate income tax deduction has also been extended until 31 December 2028. In addition, Presidential Decree No. 6657 has set the resource utilization support fund rate as zero for loans obtained from abroad by financial leasing companies. These decrees came into effect on 10 January 2023.