Menu

  Lawyers Yağmur Yollu

  Yağmur obtained her law degree as a high honor student and pursued her master’s degree (LL.M.) on commercial law and information law in Istanbul University Law School. During her master's degree, she completed her thesis on “Protection of Websites” – which is the first academic study in Turkey that approaches the protection of websites in the scope of intellectual property law.

  Yağmur’s main areas of expertise are internet and technology law, electronic commerce law, data security law, and media and entertainment law. She has advanced her academic and professional career on information technology law and in the digital world.

  Yağmur is the senior associate of Gökçe’s TMC & Privacy team. She is also one of the authors of the first book on e-sports law in Turkey.

  During her career, Yağmur has represented many technology-oriented national and multi-national companies and taken part in projects on everyone’s radar. She has worked in joint projects with several foreign law firms such as DLA Piper, K&L Gates, Fieldfisher LLP, Osborne Clarke, and Bristows and has been a team leader in international data protection compliance projects.

  Since 2016 January, she has been working as an associate of TMC & Privacy team.


  Practice Areas & Work Department

  Fintech

  Media & Entertainment

  Startup Law & Entrepreneurship

  Technology & Telecoms

   

  Languages

  English

   

  Memberships

  Istanbul Bar Association

  Siber Güvenlik İçin AB’den Yeni Adım: Siber Dayanışma Yasası

  Avrupa Komisyonu, AB Siber Dayanışma Yasası teklifini kabul etti. Yasa, AB ülkelerinin siber güvenlik alanında etkin bir işbirliği yapmasına yönelik düzenlemeler içermektedir. Yasa, Siber Acil Durum Mekanizması ve Avrupa Siber Güvenlik Kalkanı oluşturarak önemli veya büyük ölçekli siber güvenlik olaylarını daha iyi tespit etmek, bunlara müdahale etmeyi hedeflemektedir. Komisyon, AB genelinde ulusal ve sınır ötesi Güvenlik Operasyon Merkezlerinden oluşan Avrupa Siber Güvenlik Kalkanı’nın kurulmasını öneriyor. Ayrıca, Yasa önemli veya büyük ölçekli siber güvenlik olaylarının gerçekleşmesi halinde, Siber Güvenlik Olay İnceleme Mekanizması kurulmasını da düzenlemektedir. Yasa, AB'nin siber güvenlik alanındaki yasal çerçevesini çizmek için bir adım daha atmaktadır.
  Yağmur Yollu

  New Step from the EU for Cyber Security: Cyber Solidarity Act

  On 18 April 2023, the European Commission proposed the EU Cyber Solidarity Act to reinforce cybersecurity practices in the European Union (EU), which includes regulations for effective collaboration among EU member states in the field of cybersecurity. The Act establishes a Cyber Emergency Mechanism to prepare and respond to cyber-attacks, a European Cybersecurity Shield to detect and respond to significant or large-scale cybersecurity incidents, and a Cyber Security Incident Review Mechanism to evaluate incidents. The EU is taking a holistic approach to cybersecurity with end-to-end legal frameworks, and the implementation principles of the Act are expected to be announced next.
  Yağmur Yollu

  Topluluk Bulutu Hizmeti Sunan Hizmet Sağlayıcılara İlişkin Rehber Güncellendi

  Ödeme ve elektronik para kuruluşlarının faaliyetleri, Ödeme ve Menkul Kıymet Mutabakat Sistemleri, Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para Kuruluşları Hakkında Kanun uyarınca düzenleniyor. Son düzenlemelerle birlikte, ödeme ve elektronik para kuruluşlarının bilgi sistemleri için dış hizmet alımı yapmalarına izin veriliyor. Hassas müşteri verileri, rekabete duyarlı veriler ve kişisel veriler yalnızca özel bulut hizmet modeliyle alınabiliyor. Topluluk bulutu hizmeti sunan dış hizmet sağlayıcılarına uygunluk veren Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası, Rehber Sürüm 1.1'i yayımlayarak topluluk bulutu hizmeti sunan dış hizmet sağlayıcıları için şartları ve süreçleri belirledi. Topluluk bulutu hizmeti sunmak isteyen firmaların, Rehber'de düzenlenen hususlara uyması gerekiyor.
  Yağmur Yollu

  Guideline for Service Providers Offering Community Cloud Services is Updated

  The Turkish Central Bank has published an updated guideline on external service providers offering community cloud services to payment and electronic money institutions. The guideline includes conditions that external service providers must fulfill to obtain permission, as well as actions to be taken regarding application, evaluation, and supervision processes. Outsourcing is possible provided that the relevant hardware and software resources are allocated to other regulated credit institutions or financial institutions, and that TCMB grants approval to the outsourcing service provider. Only four companies have been authorized to provide community cloud services, and firms that have not yet submitted their applications must fulfill the requirements set out in the guideline.
  Yağmur Yollu

  Coğrafi Bilgi Sistemlerinde Kritik Gelişmeler

  31 Mart tarihli Resmî Gazete’de Coğrafi Veri İzinleri Yönetmeliği ve Coğrafi Veri Lisans Yönetmeliği’nde değişiklikler yapılarak coğrafi bilgi sistemlerine dair yeni düzenlemeler getirildi.
  Yağmur Yollu

  Significant Developments in Geographic Information Systems

  Amendments were made to the Geographical Data Permissions Regulation and the Geographical Data License Regulation, and new provisions were introduced regarding geographic information systems by the new regulations in the Official Gazette dated 31 March 2023.
  Yağmur Yollu

  Sosyal Ağ Sağlayıcı Hakkında Usul ve Esaslar Yayımlandı

  Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu’nun 28.03.2023 tarihli ve 2023/DK-İD/119 sayılı kararı ile düzenlenen Sosyal Ağ Sağlayıcı Hakkında Usul ve Esaslar, 01.04.2023 tarihli Resmi Gazete’de yayımlandı.
  Yağmur Yollu

  Procedures and Principles Regarding Social Network Provider Published

  The Procedures and Principles on the Social Network Provider, issued with the decision of the Information Technologies and Communications Authority dated 28.03.2023 and numbered 2023/DK-ID/119, was published in the Official Gazette dated 01.04.2023.
  Yağmur Yollu

  Kimlik Doğrulamasına Kısa Bir Bakış ve BDDK’dan Kimlik Doğrulama ve İşlem Güvenliğine Yönelik 2023/1 Sayılı Genelge

  Teknolojik gelişmeler, kişilerin kimliklerinin tespiti ve doğrulanması gibi süreçleri de doğrudan etkiliyor. Özellikle bu sürecin uzaktan gerçekleştirilmesi ve sözleşmelerin de elektronik ortamda akdedilmesi, kimlik tespiti ve doğrulama süreçlerinin önemini gün geçtikçe arttırıyor.
  Yağmur Yollu

  Brief of Authentication and BRSA Circular No. 2023/1 on Authentication and Transaction Security

  Technological developments directly affect processes such as the identification and verification of individuals' identities. In particular, the fact that this process is carried out remotely and contracts are concluded electronically increases the significance of identification and verification processes day by day.
  Yağmur Yollu

  Yükselişin Sonu: Meta, Sunduğu NFT Özelliklerini Sona Erdiriyor

  Şimdiye kadar blokzincir ve Web 3.0 konusundaki çalışmalarıyla dikkat çeken Meta, bu çalışmalarından dolayı adını dahi değiştirmişti. Meta’nın bu büyük hamleleri sonrası neler yapacağı da büyük merakla bekleniyordu.
  Yağmur Yollu

  Silikon Vadisi Bankası İflas Etti

  Amerika Birleşik Devletleri’nin en büyük bankaları arasında yer alan Silicon Valley Bank, finans dünyasının öncü ve güvenilir isimlerinden olmasına rağmen 10 Mart 2023’te gerçekleşen beklenmedik çöküşüyle dikkatleri üzere çekti.
  Yağmur Yollu

  End of Rise: Meta Ends its NFT Features

  Meta, which has previously gained attention for its work on blockchain and Web 3.0, has even changed its name due to these studies. It was also eagerly anticipated what Meta would do after these major moves.
  Yağmur Yollu

  Silicon Valley Bank Bankrupted

  Silicon Valley Bank, one of the biggest banks in the United States of America, attracted attention with its unexpected collapse on 10 March 2023, despite being one of the leading and reliable names in the financial world.
  Yağmur Yollu

  Tasarımda Gizlilik ISO Standardı Olarak Kabul Edildi

  İlk olarak on dört yıl önce Kanadalı gizlilik komiseri Ann Cavoukian tarafından kullanılan “tasarımda gizlilik” kavramı (Privacy By Design – PbD) artık tüketici mal ve hizmetlerinin güvenliği için küresel bir gizlilik standardı.
  Yağmur Yollu

  Privacy By Design Has Adopted as an ISO Standard

  Privacy by Design (PbD), which was first proposed by a Canadian privacy commissioner Ann Cavoukian fourteen years ago, is now a global privacy standard for the security of consumer goods and services.
  Yağmur Yollu

  Digital Transformation Office Announces the Commissioning of BIGDES

  The Presidency of the Republic of Türkiye Digital Transformation Office announced on 4 January 2023 that the Information and Communication Security Compliance and Audit Monitoring System (BIGDES) was commissioned. With the implementation of BIGDES, it is aimed to oversee the activities for the Information and Communication Security Guide (Guide) compliance process and compliance audit, and the establishment and operation of the Information Security Management System.
  Yağmur Yollu

  Dijital Dönüşüm Ofisi BİGDES’in Devreye Alındığı Duyurdu

  Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi, 4 Ocak 2023 tarihinde Bilgi ve İletişim Güvenliği Uyum ve Denetim İzleme Sistemi’nin (BİGDES) devreye alındığını duyurdu. BİGDES’in devreye girmesiyle; Bilgi ve İletişim Güvenliği Rehberi’ne uyum süreci ile denetiminin; Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi’nin kurulumu ve işletimine yönelik faaliyetlerin gözetiminin sağlanması hedeflenmektedir.
  Yağmur Yollu

  First Payment on Digital Turkish Lira Network Successfully Made

  In the scope of the first-phase studies of the Digital Turkish Lira Project led by the Central Bank of the Republic of Türkiye (TCMB), the first payment transaction on the Digital Turkish Lira Network is successfully stated in the announcement dated 29 December 2022. Digital money, which is expressed as internet-based currency in digital contexts, is becoming more widespread. In this context, TCMB established the Digital Turkish Lira Collaboration Platform on 15 September 2021 to come together with local technology companies in order to construct the Digital Turkish Lira. This platform has carried out tests on many subjects such as blockchain technology, the use of distributed structures in payment systems, integration with instant payment systems.
  Yağmur Yollu

  Dijital Türk Lirası Ağı Üzerindeki İlk Ödeme İşlemi Başarıyla Gerçekleşti

  Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) öncülüğünde yürütülen Dijital Türk Lirası Projesi kapsamında, 29 Aralık 2022 tarihli duyuruda, Dijital Türk Lirası Ağı üzerindeki ilk ödeme işleminin başarıyla gerçekleştiği duyuruldu. Dijital para, dijital ortamlarda yer alan internet tabanlı para birimi olarak tanımlanabilir. Kullanım alanı oldukça yaygınlaşan dijital paralar konusunda Türkiye’de TCMB, 15 Eylül 2021’de Dijital Türk Lirası üretilmesi amacıyla yerli teknoloji firmalarıyla bir araya gelerek “Dijital Türk Lirası İşbirliği Platformu’nu” oluşturmuştu. Bu platform, blokzincir teknolojisi, dağıtık yapıların ödeme sistemlerinde kullanımı, anlık ödeme sistemleriyle entegrasyon gibi pek çok konuda testler gerçekleştirdi.
  Yağmur Yollu