Menu

  Lawyers Dr. Erdal Ekinci

  Erdal Ekinci joined Esin Attorney Partnership as Head of the Tax Practice group in 2014. Prior to that, he acted as special tax counsel for Esin Attorney Partnership/Baker McKenzie Istanbul.


  Practice Areas & Work Department

  Tax


  Languages

  Turkish

  English

   

  Memberships

  Admitted to Istanbul Bar, 2018.

  Vergi Artışı Öngören Yeni Yasal Düzenlemeler!

  Kahramanmaraş ve Hatay'daki depremlerin kamu finansmanına olan etkisi vergi düzenlemelerine yol açıyor. Yeni düzenlemeler arasında kurumlar vergisi oranlarının artırılması, taşınmaz satışlarına ve yatırım fonlarına ilişkin vergi istisnalarının kaldırılması yer alıyor. Ayrıca KDV oranları, maktu harç tutarları ve BSMV oranları da artırıldı. Mükelleflerin bu düzenlemeleri dikkatlice takip etmeleri ve finansal planlamalarını buna göre yapmaları önemlidir.
  Dr. Erdal Ekinci

  New Regulations Increasing the Tax Burden!

  In response to the public financing needs resulting from earthquakes in Kahramanmaraş and Hatay, several tax-related regulations have been introduced. The regulations include an increase in VAT rates, fixed charges, and the banking and insurance transactions tax. Additionally, the Draft Law proposes an increase in the corporate income tax rate, the repeal of certain exemptions, and the exclusion of real estate from partial demerger provisions. Taxpayers should closely monitor these regulations to understand and manage their increased tax burdens.
  Dr. Erdal Ekinci

  Hisse Alımına Yönelik Borcun İştirake Nakline (Debt Push Down) Vergi Avantajı Tanındı!

  12 Mart 2023 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanan Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile iştirak hissesi alımına yönelik kredi borcunun vergisiz birleşme sonrasında iştirak edilen şirkete nakli halinde, söz konusu borca ilişkin finansman giderinin kurumlar vergisi matrahından indirimine imkan tanındı.
  Dr. Erdal Ekinci

  Significant Tax Advantage Introduced for Debt Pushdown

  Law No. 7440 on Restructuring of Certain Receivables and Amendments to Certain Laws, published in the Official Gazette dated 12 March 2023, allows financing costs incurred for the share purchase to be deducted from the corporate income tax base at the acquired company if the loan is transferred to that company through a merger.
  Dr. Erdal Ekinci

  Yeni Vergi Affı Yürürlüğe Girdi

  Vergi alacakları da dahil olmak üzere çeşitli kamu alacaklarının yeniden yapılandırılması, matrah artırımı, işletme kayıtlarının düzeltilmesi ve bazı kurumlar vergisi mükelleflerine ek vergi ihdas edilmesine dair hükümleri içeren 7440 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun 12 Mart 2023 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
  Dr. Erdal Ekinci

  Bazı Kurumlar Vergisi Mükelleflerine Tek Seferlik Ek Vergi Getirildi!

  12 Mart 2023 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 7440 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile kurum kazancının tespitinde istisna ve indirimden yararlanan kurumlar vergisi mükelleflerine yönelik tek seferlik bir ek vergi getirildi.
  Dr. Erdal Ekinci

  New Tax Amnesty Comes Into Effect

  Law No. 7440 on Restructuring of Certain Receivables and Amending Certain Laws, which includes provisions regarding the restructuring of various public receivables, including tax receivables, tax base increase and business records correction and imposes additional tax on certain corporate taxpayers, has come into effect by being published in the Official Gazette dated 12 March 2023.
  Dr. Erdal Ekinci

  One-Time Additional Tax Introduced for Certain Corporate Taxpayers

  Law No. 7440 on Restructuring of Certain Receivables and Amendments to Certain laws, published in the Official Gazette dated 12 March 2023, introduced a one-time additional tax for certain corporate taxpayers that benefit from certain exemptions and deductions in the calculation of their corporate income tax base.
  Dr. Erdal Ekinci

  Gümrük Alacaklarına Yeniden Yapılandırma

  Gümrük alacakları da dahil olmak üzere çeşitli kamu alacaklarının yeniden yapılandırılmasına dair hükümleri içeren Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi (“Kanun Teklifi”), 27 Ocak 2023 tarihinde TBMM Başkanlığı’na sunuldu. Seçim takvimi de göz önüne alındığında Kanun Teklifi’nin Şubat ayı ortasına kadar yürürlüğe girmesi bekleniyor.
  Dr. Erdal Ekinci

  Restructuring of Customs Receivables

  On 27 January 2023, the Draft Law on the Restructuring of Certain Receivables and Amending Certain Laws (“Draft Law”) was submitted to the Turkish Parliament. It includes provisions regarding the restructuring of various public receivables, including customs receivables. Considering the election calendar, the Draft Law is expected to be enacted by mid-February.
  Dr. Erdal Ekinci

  New Tax Amnesty Is on the Way

  Turkey's Draft Law on the Restructuring of Certain Receivables and Amending Certain Laws, known as the "tax amnesty of the century," was submitted to the Turkish Parliament on January 27, 2023. The draft law includes provisions for the restructuring of various public receivables, including tax receivables, tax base increase, and business records correction. Taxpayers who pay the entire original tax plus interest and penalties based on PPI monthly rates until the law's promulgation date will have the entire tax penalty and delay interest written off. The draft law also introduces a tax/tax base increase mechanism for income/corporate income tax, VAT, and certain withholding taxes.
  Dr. Erdal Ekinci

  Additional Corporate Income Tax Deduction for R&D and Design Centers Re-Regulated and RUSF Rate for Foreign Loans Obtained by Financial Leasing Companies Set as Zero

  Presidential Decree No. 6652 has re-regulated the additional corporate income tax deduction for R&D and design centers, making the regulation clearer and explicitly including 'design centers' and 'design activities' within the indicators to be fulfilled. The effective date of the corporate income tax deduction has also been extended until 31 December 2028. In addition, Presidential Decree No. 6657 has set the resource utilization support fund rate as zero for loans obtained from abroad by financial leasing companies. These decrees came into effect on 10 January 2023.
  Dr. Erdal Ekinci