Menu

  Insights Technology & Telecoms

  Siber Güvenlik İçin AB’den Yeni Adım: Siber Dayanışma Yasası

  Avrupa Komisyonu, AB Siber Dayanışma Yasası teklifini kabul etti. Yasa, AB ülkelerinin siber güvenlik alanında etkin bir işbirliği yapmasına yönelik düzenlemeler içermektedir. Yasa, Siber Acil Durum Mekanizması ve Avrupa Siber Güvenlik Kalkanı oluşturarak önemli veya büyük ölçekli siber güvenlik olaylarını daha iyi tespit etmek, bunlara müdahale etmeyi hedeflemektedir. Komisyon, AB genelinde ulusal ve sınır ötesi Güvenlik Operasyon Merkezlerinden oluşan Avrupa Siber Güvenlik Kalkanı’nın kurulmasını öneriyor. Ayrıca, Yasa önemli veya büyük ölçekli siber güvenlik olaylarının gerçekleşmesi halinde, Siber Güvenlik Olay İnceleme Mekanizması kurulmasını da düzenlemektedir. Yasa, AB'nin siber güvenlik alanındaki yasal çerçevesini çizmek için bir adım daha atmaktadır.

  New Step from the EU for Cyber Security: Cyber Solidarity Act

  On 18 April 2023, the European Commission proposed the EU Cyber Solidarity Act to reinforce cybersecurity practices in the European Union (EU), which includes regulations for effective collaboration among EU member states in the field of cybersecurity. The Act establishes a Cyber Emergency Mechanism to prepare and respond to cyber-attacks, a European Cybersecurity Shield to detect and respond to significant or large-scale cybersecurity incidents, and a Cyber Security Incident Review Mechanism to evaluate incidents. The EU is taking a holistic approach to cybersecurity with end-to-end legal frameworks, and the implementation principles of the Act are expected to be announced next.

  Coğrafi Bilgi Sistemlerinde Kritik Gelişmeler

  31 Mart tarihli Resmî Gazete’de Coğrafi Veri İzinleri Yönetmeliği ve Coğrafi Veri Lisans Yönetmeliği’nde değişiklikler yapılarak coğrafi bilgi sistemlerine dair yeni düzenlemeler getirildi.

  Significant Developments in Geographic Information Systems

  Amendments were made to the Geographical Data Permissions Regulation and the Geographical Data License Regulation, and new provisions were introduced regarding geographic information systems by the new regulations in the Official Gazette dated 31 March 2023.

  Sosyal Ağ Sağlayıcı Hakkında Usul ve Esaslar Yayımlandı

  Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu’nun 28.03.2023 tarihli ve 2023/DK-İD/119 sayılı kararı ile düzenlenen Sosyal Ağ Sağlayıcı Hakkında Usul ve Esaslar, 01.04.2023 tarihli Resmi Gazete’de yayımlandı.

  Procedures and Principles Regarding Social Network Provider Published

  The Procedures and Principles on the Social Network Provider, issued with the decision of the Information Technologies and Communications Authority dated 28.03.2023 and numbered 2023/DK-ID/119, was published in the Official Gazette dated 01.04.2023.

  Sosyal Ağ Sağlayıcılar Hakkında Yeni Usul ve Esaslar Yayımlandı

  Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu, 13 Ekim 2023 tarihinde kabul edilen 5651 sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun’da yapılan değişikliklere ilişkin olarak Sosyal Ağ Sağlayıcı Usul ve Esaslar’ını kabul ettiği 28 Mart 2023 tarihli ve 2023/DK-İD/119 sayılı kararını, 1 Nisan 2023 tarihli 32150 sayılı Resmi Gazete’de yayımladı

  Yükselişin Sonu: Meta, Sunduğu NFT Özelliklerini Sona Erdiriyor

  Şimdiye kadar blokzincir ve Web 3.0 konusundaki çalışmalarıyla dikkat çeken Meta, bu çalışmalarından dolayı adını dahi değiştirmişti. Meta’nın bu büyük hamleleri sonrası neler yapacağı da büyük merakla bekleniyordu.

  ITCA Published New Principles and Procedures for Social Network Providers

  On 1 April 2023, the Information Technologies and Communications Authority (ITCA) published decision no. 2023/DK-İD/119, dated 28 March 2023, regarding the new set of Principles and Procedures for Social Network Providers in the Official Gazette no. 32150.

  Tasarımda Gizlilik ISO Standardı Olarak Kabul Edildi

  İlk olarak on dört yıl önce Kanadalı gizlilik komiseri Ann Cavoukian tarafından kullanılan “tasarımda gizlilik” kavramı (Privacy By Design – PbD) artık tüketici mal ve hizmetlerinin güvenliği için küresel bir gizlilik standardı.

  Privacy By Design Has Adopted as an ISO Standard

  Privacy by Design (PbD), which was first proposed by a Canadian privacy commissioner Ann Cavoukian fourteen years ago, is now a global privacy standard for the security of consumer goods and services.

  Digital Transformation Office Announces the Commissioning of BIGDES

  The Presidency of the Republic of Türkiye Digital Transformation Office announced on 4 January 2023 that the Information and Communication Security Compliance and Audit Monitoring System (BIGDES) was commissioned. With the implementation of BIGDES, it is aimed to oversee the activities for the Information and Communication Security Guide (Guide) compliance process and compliance audit, and the establishment and operation of the Information Security Management System.

  Dijital Dönüşüm Ofisi BİGDES’in Devreye Alındığı Duyurdu

  Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi, 4 Ocak 2023 tarihinde Bilgi ve İletişim Güvenliği Uyum ve Denetim İzleme Sistemi’nin (BİGDES) devreye alındığını duyurdu. BİGDES’in devreye girmesiyle; Bilgi ve İletişim Güvenliği Rehberi’ne uyum süreci ile denetiminin; Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi’nin kurulumu ve işletimine yönelik faaliyetlerin gözetiminin sağlanması hedeflenmektedir.

  Draft Principles on Digital Assets and Private Law Opened to Public Opinion

  As part of the Project on Digital Assets, The International Institute for the Unification of Private Law (UNIDROIT) published Draft Principles on Digital Assets and Private Law (Draft Principles) on 10 January 2023. Draft Principles has been prepared by working group over the course of seven sessions held between 2020-2022.

  Dijital Varlıklara İlişkin Özel Hukuk Taslak İlkeleri Kamuoyu Görüşüne Açıldı

  Uluslararası Özel Hukukun Birleştirilmesi Enstitüsü (UNIDROIT), Dijital Varlıklar Projesi kapsamında Dijital Varlıklara İlişkin Özel Hukuk Taslak İlkelerini (Taslak İlkeler) 10 Ocak 2023 tarihinde yayımladı. Taslak İlkeler çalışma grubu tarafından 2020-2022 yılları arasında gerçekleştirilen yedi oturumun ardından kabul edildi.

  NIS2 Directive: New Cyber Security Rules in the EU

  The European Commission's NIS2 Directive, aimed at harmonizing cybersecurity regulations across EU member states, entered into force on January 16, 2023. Key elements of the NIS2 Directive include broader application to additional industries, a list of security measures, initial notification obligations within 24 hours of significant cyber threats, strengthened supply chain cybersecurity, coordinated risk assessments, and stricter enforcement with fines up to €10 million or 2% of total global annual turnover. Member states must incorporate the NIS2 Directive provisions into their national laws by October 17, 2024.

  NIS2 Direktifi: AB’de Yeni Siber Güvenlik Kuralları

  NIS2 Direktifi: AB’de Yeni Siber Güvenlik Kuralları Avrupa Komisyonu tarafından kabul edilen ağ ve bilgi sistemlerinin güvenliğine ilişkin NIS 2 Direktifi 27 Aralık 2022 tarihinde Avrupa Birliği (AB) Resmî Gazetesi’nde yayımlandı ve 16 Ocak 2023’te yürürlüğe girdi. NIS2 Direktifi, üye devletlerde siber güvenlik düzenlemelerini ve siber güvenlik önlemlerinin uygulanmasını uyumlu hale getirmeyi amaçlıyor. Bu kapsamda NIS2 Direktifi, AB’de siber güvenliği güçlendirme yönünde atılmış oldukça önemli bir adım.

  Artificial Intelligence: New Day New Developments

  Artificial intelligence (AI) is increasingly becoming an integral part of businesses and governments around the world are engaging in regulatory work to draw up legal frameworks on AI. In January 2023, the National Institute of Standards and Technology (NIST) will release the first version of its Artificial Intelligence Risk Management Framework (AI RMF), which is a voluntary document aiming to improve the ability to incorporate trustworthiness considerations into the design, development, use, and evaluation of AI products, services, and systems. Meanwhile, in a blog post, the UK Information Commissioner’s Office (ICO) addressed concerns over the use of AI and suggested steps to ensure compliance with data protection legislation.

  Yapay Zekâ: Her Güne Yeni Bir Gelişme

  Yapay zekâ, günümüzde birçok sektörde kullanılmaya başlanmış ve hemen hemen her ticari faaliyeti değiştirmeye başlamıştır. Bu nedenle, yasa koyucuların dikkatini çekerek regülasyon çalışmaları başlatmıştır. 2023'ün ilk ayında Amerika Birleşik Devletleri Ulusal Standartlar ve Teknoloji Enstitüsü (NIST), bağlayıcı olmayan Yapay Zekâ Risk Yönetimi Çerçevesi'nin (Risk Yönetim Çerçevesi) ilk versiyonunu yayımlayacak. İngiltere Bilgi Komiserliği Ofisi (ICO) da yapay zekâ kullanımına ilişkin endişeleri gidermek için açıklamalarda bulunmuştur. ICO, yerel otoritelerin ve merkezi hükümetin yapay zekâ kullanımında gizlilik, şeffaflık ve veri koruma yasalarına uygunluğu sağlaması gerektiğini vurgulamıştır.

  İstinaf Kabul Etti: NFT’ye İlişkin Tedbir Kararı

  NFT'ler, son yılların en popüler dijital varlıklarından biri olup, hızla büyüyen bir pazar oluşmasına yol açmıştır. Ancak, bu popülerlik uyuşmazlıkları da beraberinde getirmiştir ve hukuk sistemleri henüz bu hızlı gelişime ayak uyduramamıştır. Türkiye'de yaşanan bir uyuşmazlıkta, Emrah Karaca'nın babası Cem Karaca'nın portresini NFT formatında satışa sunan sanatçı Yiğit Mohaç Yücel'e karşı açtığı davada, İstanbul 3. Fikri Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi, ihtiyati tedbir kararı vermiştir. Bu karar, NFT'lerin hukuki statüsüne dair Türkiye'de verilen ilk mahkeme kararı olması sebebiyle önem taşımaktadır. Karar, NFT'lerin hak ihlallerinde ihlal teşkil edebileceğini göstermektedir. Kararın yakın gelecekte NFT'lerin hukuki statüsüne yönelik getirilecek regülasyonları nasıl etkileyeceği ise merak konusu.