Menu

  Insights Technology & Telecoms

  Anayasa Mahkemesinden Önemli Karar: 5651 sayılı Kanun’un Bazı Hükümleri İptal Edildi

  Anayasa Mahkemesi’nin (AYM) 10 Ocak 2024’te Resmi Gazete’de yayımlanan 2020/76 E., 2023/172 K. sayılı kararı ile 5651 Sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun’un (5651 sayılı Kanun) bazı hükümleri Anayasa’ya aykırı bulunarak iptal edildi.

  Significant Decision by the Constitutional Court: Some Provisions of Law No. 5651 Canceled

  According to the Constitutional Court's (AYM) decision numbered 2020/76 E., 2023/172 K. published in the Official Gazette dated 10 January 2024, some provisions of the Law No. 5651 on the Regulation of Publications on the Internet and Combating Crimes Committed through These Publications (Law No. 5651) were found unconstitutional and annulled.

  Constitutional Court Annuls Provisions of the Internet Law No. 5651

  With the decision dated October 11, 2023, and numbered E: 2020/76, K: 2023/172 (“Decision”), published in the Official Gazette dated 10 January 2024 and numbered 32425, the Constitutional Court (“Constitutional Court”) annulled certain provisions of the Law No. 5651 on the Regulation of Publications on the Internet and Combating Crimes Committed through These Publications (“Internet Law”).

  Yapay Zeka Yasası Kabul Edildi

  Yapay Zeka Yasası (AI Act), Avrupa Parlamentosu ve Avrupa Konseyi tarafından gerçekleştirilen uzun müzakereler sonucu kabul edildi. Yasa, çeşitli sektörlerde yapay zeka uygulamalarını denetime tabi tutacak.

  AI Act Accepted

  The Artificial Intelligence Act (AI Act) has been accepted after lengthy negotiations between the European Parliament and the Council of Europe. The act aims to regulate artificial intelligence applications in various sectors.

  Veri Yasası Kabul Edildi

  Avrupa Komisyonu (“Komisyon“), 23 Şubat 2022’de, Avrupa Veri Stratejisi’nin bir parçası olarak, Veri Yasası taslağını kamuyla paylaşmıştı. Söz konusu gelişmeleri takiben Avrupa Konseyi (“Konsey“), 27 Kasım 2023 tarihinde Veri Yasası’nı kabul etti. Veri Yasası, verilere erişimi artırmayı ve verilerin kullanımı için adil bir ortam sağlamayı hedeflerken verilerden kimlerin, hangi koşullar altında fayda sağlayabileceğini düzenlemektedir.

  Data Act Adopted

  On 23 February 2022, the European Commission (“Commission“) publicized the draft Data Act as part of the European Data Strategy. Following these developments, the European Council (“Council“) adopted the Data Act on 27 November 2023. The Data Act aims to increase access to data and ensure a fair environment for its use, while regulating who can benefit from data and under what conditions.

  Advertising Board’s “We Asked ChatGPT” Decisions

  Recent breakthroughs in technology have also started to have an impact on advertising. Accordingly, we are encountering statements in various advertisements where AI can be seen to confirm or support the claim in the advertisement and promotion.

  The Information and Communication Technologies Authority decided the “Procedures and Principles for Confirmation Procedures Prior to Individual New Subscription Establishment for Internet/TV and Fixed Telephone Services ” to be published in the Official Gazette.

  The Information Technologies and Communication Authority with the Board Decision dated September 5, 2023 approved, accepted, and decided the “Procedures and Principles for Confirmation Procedures Prior to Individual New Subscription Establishment for Internet/TV and Fixed Telephone Services” to be published in the Official Gazette.

  BTK’dan Güncel Karar: İnternet/TV ve Sabit Telefon Aboneliklerinde Teyit Zorunluluğu

  Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK), elektronik haberleşme hizmeti almak isteyen tüketicilere eksik, hatalı ve yanıltıcı bilgiler verilerek tüketicilerin mağdur edilmesini engellemek amacıyla, yeni aboneliklere yönelik düzenleme getirdi. Bu kapsamda; 13.09.2023’te “İnternet/TV ve Sabit Telefon Hizmetlerine İlişkin Bireysel Yeni Abonelik Tesisi Öncesinde Teyit İşlemleri Yapılması Hakkında Usul ve Esaslar” (Karar) BTK’nın resmi sitesinde yayımlandı.

  Dijital Piyasalar Yasası Kapsamına Giren Şirketler Açıklandı

  Avrupa Birliği’nde 1 Kasım 2022’de yürürlüğe giren Dijital Piyasalar Yasası (DMA), dijital sektörde “geçit bekçisi” olarak hareket eden platformlar için kurallar getiriyor. Geçit bekçisi terimi DMA’da, iç pazarda büyük etkiye sahip olan, işletmelerin kullanıcılarına ulaşmaları için önemli bir aracı olarak görev yapan ve egemen ve kalıcı bir konumda bulunan platformlar olarak tanımlanıyor.

  Ministry of Treasury and Finance’s Authority to Block Access is Revoked

  Law No. 7194 on Digital Service Tax and Amendments to Certain Laws and Decree Law No. 375 (Law) introduced new taxes such as digital service tax, accommodation tax, and luxury housing tax. The Constitutional Court (Court) found certain provisions of the Law related to their taxes unconstitutional in its decision E: 2020/11, K: 2023/98 dated 18 May 2023 (Decision) following an application to the Court.

  Turkish Advertising Board Examines Artificial Intelligence Advertisements

  The Advertising Board (Board), operating within the Ministry of Commerce, has issued a public announcement addressing advertisements containing harmful deceptive practices affecting citizens, along with advertisements that manipulate consumer perceptions and those created using artificial intelligence. With this announcement, Board has introduced artificial intelligence into its agenda for the first time.

  Decision from BTK: Confirmation Obligation for Internet/TV and Landline Phone Subscriptions

  The Information and Communication Technologies Authority (BTK) has introduced a regulation on new subscriptions in order to prevent consumers from being harmed by providing incomplete, incorrect and misleading information to consumers who intend to receive electronic communication services. In this context, the “Procedures and Principles on Confirmation Procedures Prior to the Establishment of New Individual Subscriptions for Internet/TV and Fixed Telephone Services” (Decision) was published on the official website of the BTK dated 13.09.2023.

  Companies Covered by the Digital Markets Act Announced

  The Digital Markets Act (DMA) which entered into force in the European Union on 01.11.2022, has been introduced to regulate digital platforms serving as “gatekeepers” in the digital sector. The term “gatekeepers” is defined in the DMA as platforms with substantial influence on the internal market, acting as vital intermediaries for businesses to reach their users, and maintaining a dominant and durable position. Which companies qualify as gatekeepers are determined by the European Commission by selecting companies that meet the following criteria.

  Google Drive ve Google Dökümanlar’da E-imza Dönemi

  Elektronik imza (e-imza); başka bir elektronik veriye eklenen veya elektronik veriyle mantıksal bağlantısı olan, kimlik doğrulaması için kullanılan elektronik veriyi ifade eder. Bu kapsamda e-imza; bir bilginin üçüncü tarafların erişimine kapalı bir ortamda, bütünlüğü bozulmadan ve tarafların kimliklerinin doğrulanması suretiyle iletildiğini gösteren harf, karakter veya sembollerden oluşan bir elektronik veri.

  TCMB’den Güncelleme: Topluluk Bulutu Hizmeti Sunan Hizmet Sağlayıcılara İlişkin Rehber 1.2

  Bilindiği üzere Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası (TCMB), Ödeme ve Elektronik Para Kuruluşlarına Topluluk Bulutu Hizmeti Sunan Dış Hizmet Sağlayıcılara İlişkin Rehber’in ilk sürümünü Temmuz 2022’de yayımlamıştı. Ardından, 24 Nisan 2023’te Rehber’de değişiklikler yapılmış (Rehber 1.1), dış hizmet sağlayıcılarda aranan uygunluk şartlarına ve gözetimlerine yönelik yeni düzenlemeler getirilmişti.

  Update from the TCMB: Guidance 1.2 for Service Providers Offering Community Cloud Services

  As known, the Central Bank of the Republic of Turkey (TCMB) published the first version of the Guidelines on External Service Providers Providing Community Cloud Services to Payment and Electronic Money Institutions in July 2022. Following this, amendments were made to the Guidelines on 24 April 2023 (Guideline 1.1) and changes were made to the eligibility requirements and oversight of external service providers.

  .tr Yapısındaki Alan Adlarında Yeni Dönem

  25 Ağustos’ta Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurulu’nun (BTK) “a.tr Yapısındaki Alan Adlarının Tahsisine İlişkin Usul ve Esaslar” ile “a.tr Yapısındaki Alan Adlarının Ücretleri” hakkındaki kararı (Karar) yayımlanmıştı. Kararın temel önemi, “a.tr” benzeri bir alan adı kullanılmak istenirse buna artık BTK tarafından (belirli kriterlere göre) imkân tanınacak olması.

  New Era on Domain Names in the 'a.tr' Structure

  Turkish Information Technologies and Communication Authority (ITCA) published a decision regarding the “Principles and Procedures for Allocation of Domain Names in the 'a.tr' Structure” and the “Fees for Domain Names in the 'a.tr' Structure.” (Decision) on 25 August 2023. The key importance of Decision is that ITCA will now allow the allocation of domain names similar to “a.tr” under certain criteria.