Insights Technology & Telecoms

“a.tr” Alan Adı Başvurularında Süre Uzatıldı

25 Ağustos 2023’te Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurulu’nun (BTK) “a.tr Yapısındaki Alan Adlarının Tahsisine İlişkin Usul ve Esaslar” ile “a.tr Yapısındaki Alan Adlarının Ücretleri” hakkındaki kararı (Karar) yayımlanmıştı ve önceliklendirme sırası üç kategori olacak şekilde belirlenmişti.

Gökçe
04.06.2024

".a.tr" Domain Name Applications’ Deadline Extended

The Turkish Information Technologies and Communication Authority (ICTA) published the "Procedures and Principles for the Allocation of Domain Names in the a.tr Structure" and the "Fees for Domain Names in the a.tr Structure" (Decision) on 25 August 2023 and the order of prioritization was determined as three categories.

Gökçe
04.06.2024

The AI Act: The World's First Comprehensive Laws to Regulate AI

The European Parliament has adopted a legislative proposal on the use of artificial intelligence ('AI') submitted by the European Commission in 2021.

Tahan – Cem Attorney Partnership
24.04.2024

AB’den Devrim Niteliğinde Düzenleme: Yapay Zekâ Yasası Onaylandı

Avrupa Birliği (AB), Yapay Zekâ Yasası (AI Act) ile devrim niteliğindeki teknolojiyi regülatif bir şekilde düzenlemeyi amaçlıyordu. Nitekim, 14 Haziran 2023’te Avrupa Parlamentosu yapay zekâ düzenlemesine ilişkin kurumlar arası müzakere süreçlerini başlatmıştı.

Gökçe
08.04.2024

Revolutionary Regulation from EU: AI Act is Approved

The European Union (EU) aimed to regulate revolutionary technology in a regulatory manner with the Artificial Intelligence Act (AI Act). As a matter of fact, on 14 June 2023, European Parliament initiated inter-institutional negotiations on artificial intelligence regulation. You can access our TFP June 2023 issue, which includes our article on the subject, here.

Gökçe
08.04.2024

AB’den Yapay Zekâ Devrimi: AI Act Onaylandı

Avrupa Birliği (AB), Yapay Zekâ Yasası (AI Act) ile devrim niteliğindeki teknolojiyi regülatif bir şekilde düzenlemeyi amaçlıyordu. Nitekim, 14 Haziran 2023’te Avrupa Parlamentosu yapay zekâ düzenlemesine ilişkin kurumlar arası müzakere süreçlerini başlatmıştı.

Gökçe
21.03.2024

Artificial Intelligence Revolution from the EU: AI Act Approved

The European Union (EU) aimed to regulate revolutionary technology in a regulatory manner with the Artificial Intelligence Act (AI Act). Accordingly, European Parliament initiated inter-institutional negotiations on artificial intelligence regulation on 14 June 2023.

Gökçe
20.03.2024

Cloud Computing Business Models (Saas, Paas, Iaas) and Some Security Challenges

Using cloud computing has become increasingly common among organizations. Most organizations have increasingly transitioned their systems from on-premise computing environments to cloud computing environments hosted by cloud service providers especially after the Covid-19 pandemic. Cloud computing technology allows individuals, corporate companies and even governments to store and process information and data at data centers through a simple remote access.

Tahan – Cem Attorney Partnership
06.03.2024

Dijital Hizmetler Yasası Tamamen Yürürlükte

Dijital Hizmetler Yasası (DSA), 17 Şubat 2024 itibariyle, kapsamına aldığı tüm sağlayıcılar bakımından yürürlüğe girdi. DSA, 25 Ağustos 2023 tarihinden bu yana "çok büyük çevrimiçi platformlar" ve "çok büyük çevrimiçi arama motorları sağlayıcıları” için yürürlükteydi. Halihazırda diğer aracı hizmet sağlayıcıları da bakımından da yürürlüğe girmiş oldu.

Gökçe
01.03.2024

Digital Services Act is Now in Full Effect

Digital Services Act (DSA) came into force for all providers that fall within its scope on 17 February 2024. DSA has already been applicable to providers of “very large online platforms” and “very large online search engines” since 25 August 2023. Now other intermediary service providers are subject to it as well.

Gökçe
01.03.2024

Anayasa Mahkemesinden Önemli Karar: 5651 sayılı Kanun’un Bazı Hükümleri İptal Edildi

Anayasa Mahkemesi’nin (AYM) 10 Ocak 2024’te Resmi Gazete’de yayımlanan 2020/76 E., 2023/172 K. sayılı kararı ile 5651 Sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun’un (5651 sayılı Kanun) bazı hükümleri Anayasa’ya aykırı bulunarak iptal edildi.

Gökçe
18.02.2024

Significant Decision by the Constitutional Court: Some Provisions of Law No. 5651 Canceled

According to the Constitutional Court's (AYM) decision numbered 2020/76 E., 2023/172 K. published in the Official Gazette dated 10 January 2024, some provisions of the Law No. 5651 on the Regulation of Publications on the Internet and Combating Crimes Committed through These Publications (Law No. 5651) were found unconstitutional and annulled.

Gökçe
13.02.2024

Constitutional Court Annuls Provisions of the Internet Law No. 5651

With the decision dated October 11, 2023, and numbered E: 2020/76, K: 2023/172 (“Decision”), published in the Official Gazette dated 10 January 2024 and numbered 32425, the Constitutional Court (“Constitutional Court”) annulled certain provisions of the Law No. 5651 on the Regulation of Publications on the Internet and Combating Crimes Committed through These Publications (“Internet Law”).

SRP-Legal
19.01.2024

Yapay Zeka Yasası Kabul Edildi

Yapay Zeka Yasası (AI Act), Avrupa Parlamentosu ve Avrupa Konseyi tarafından gerçekleştirilen uzun müzakereler sonucu kabul edildi. Yasa, çeşitli sektörlerde yapay zeka uygulamalarını denetime tabi tutacak.

Gökçe
11.01.2024

AI Act Accepted

The Artificial Intelligence Act (AI Act) has been accepted after lengthy negotiations between the European Parliament and the Council of Europe. The act aims to regulate artificial intelligence applications in various sectors.

Gökçe
08.01.2024

Veri Yasası Kabul Edildi

Avrupa Komisyonu (“Komisyon“), 23 Şubat 2022’de, Avrupa Veri Stratejisi’nin bir parçası olarak, Veri Yasası taslağını kamuyla paylaşmıştı. Söz konusu gelişmeleri takiben Avrupa Konseyi (“Konsey“), 27 Kasım 2023 tarihinde Veri Yasası’nı kabul etti. Veri Yasası, verilere erişimi artırmayı ve verilerin kullanımı için adil bir ortam sağlamayı hedeflerken verilerden kimlerin, hangi koşullar altında fayda sağlayabileceğini düzenlemektedir.

Esin Attorney Partnership
11.12.2023

Data Act Adopted

On 23 February 2022, the European Commission (“Commission“) publicized the draft Data Act as part of the European Data Strategy. Following these developments, the European Council (“Council“) adopted the Data Act on 27 November 2023. The Data Act aims to increase access to data and ensure a fair environment for its use, while regulating who can benefit from data and under what conditions.

Esin Attorney Partnership
07.12.2023

Advertising Board’s “We Asked ChatGPT” Decisions

Recent breakthroughs in technology have also started to have an impact on advertising. Accordingly, we are encountering statements in various advertisements where AI can be seen to confirm or support the claim in the advertisement and promotion.

Gökçe
27.11.2023

The Information and Communication Technologies Authority decided the “Procedures and Principles for Confirmation Procedures Prior to Individual New Subscription Establishment for Internet/TV and Fixed Telephone Services ” to be published in the Official Gazette.

The Information Technologies and Communication Authority with the Board Decision dated September 5, 2023 approved, accepted, and decided the “Procedures and Principles for Confirmation Procedures Prior to Individual New Subscription Establishment for Internet/TV and Fixed Telephone Services” to be published in the Official Gazette.

SRP-Legal
07.11.2023

BTK’dan Güncel Karar: İnternet/TV ve Sabit Telefon Aboneliklerinde Teyit Zorunluluğu

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK), elektronik haberleşme hizmeti almak isteyen tüketicilere eksik, hatalı ve yanıltıcı bilgiler verilerek tüketicilerin mağdur edilmesini engellemek amacıyla, yeni aboneliklere yönelik düzenleme getirdi. Bu kapsamda; 13.09.2023’te “İnternet/TV ve Sabit Telefon Hizmetlerine İlişkin Bireysel Yeni Abonelik Tesisi Öncesinde Teyit İşlemleri Yapılması Hakkında Usul ve Esaslar” (Karar) BTK’nın resmi sitesinde yayımlandı.

Gökçe
31.10.2023
Load More
Ready to stay ahead of the curve?
Share your interest anonymously and let us guide you through the informative articles on the hottest legal topics.
|
Successful Your message has been sent