Lawyers İrem Efe

İrem Efe

İrem Efe

Biçer Güner Attorneys at Law

İrem is an associate of Biçer Güner, admitted to the Istanbul Bar Association in October 2023. After obtaining her LL.B degree from Bilkent University Faculty of Law in 2022, İrem successfully completed her mandatory internship at Güner Law Office and then, she joined the Biçer & Güner team in November 2023 as an associate.

İrem is advising her clients on various areas of law including commercial law, corporate law, real estate law, media law, employment law and data protection law.

İrem has an excellent command of English.


Practice Areas & Work Department

Corporate/M&A

TMT

Real Estate

Data Protection

Employment


Languages

Turkish

English


Memberships

Istanbul Bar Association 

2023 Takviye Edici Gıda Reklamları Raporu Hakkında Bilgi Notu

2023 Takviye Edici Gıda Reklamları Raporu, 26 Şubat 2024 tarihinde Reklam Kurulu tarafından Türkiye Cumhuriyeti Ticaret Bakanlığı resmi internet sitesinde yayımlanmıştır. Söz konusu Rapor’da, takviye edici gıda kavramı tanımlanarak takviye edici gıdalara ilişkin düzenlemelere yer verilmiş, Kurul gündeminde yer alan dosya örneklerinden hareketle sektör reklamlarının genel yapısına değinilerek ilgili mevzuat hükümlerine aykırı gerçekleştirildiği tespit edilen reklam örnekleri hakkında detaylı incelemeler sunulmuş ve takviye edici gıda reklamlarında dikkat edilmesi gereken hususlar hakkında tavsiyelerde bulunulmuştur.

06.03.2024

Information Note on the 2023 Food Supplement Advertisements Report

The 2023 Food Supplement Advertisements Report was published by the Turkish Advertising Board on 26 February 2024 on the official website of the Ministry of Trade of the Republic of Turkey. In the Report, the regulations on food supplements are included by defining the concept of food supplements, based on the file examples on the Board's agenda and by mentioning the general structure of advertisements in the sector detailed examinations are introduced on the advertisement examples that are found to be "contrary" to the relevant legislation, and recommendations are given on the issues that should be considered in food supplements advertisements.

06.03.2024

Türkiye'de Medya Sektöründe Yerli ve Yabancı Yatırımcı ve Girişimciler ile Devlet Destekleri ve Teşvikleri

Türkiye'de medya sektörü, bilgi ve iletişimin hızla evrimleştiği bir çağda hem yerli hem de yabancı yatırımcı ve girişimciler için çeşitli ve dinamik bir alan haline gelmiştir. Türkiye’de medya sektöründe yerli ve yabancı yatırımcıları teşvik etmek ve rekabet avantajı sağlamak amacıyla çeşitli devlet destekleri ve teşvikler sunulmaktadır.

02.02.2024

Domestic and Foreign Investors and Entrepreneurs Along With Governmental Support and Incentives in the Media Sector in Türki̇ye

In Türkiye, the media sector has become a diverse and dynamic field for both domestic and foreign investors and entrepreneurs in an age where information and communication are rapidly evolving. Various governmental support and incentives are provided to encourage domestic and foreign investors in the media sector and to provide a competitive advantage.

31.01.2024

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu Tarafından Getirilen Mevzuat Değişiklikleri Hakkında Bilgi Notu

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (“Üst Kurul”) tarafından 13 Ocak 2024 tarihli 32428 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan: i. Medya Hizmet Sağlayıcı Kuruluşlar ile Platform ve Altyapı İşletmecilerinin Uymaları Gereken İdari ve Mali Şartlar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (“İdari ve Mali Şartlar Yönetmeliği”), ii. Radyo, Televizyon ve İsteğe Bağlı Yayınların İnternet Ortamından Sunumu Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (“İnternet Yönetmeliği”), iii. Radyo ve Televizyon Üst Kurulu Kablolu Yayın Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (“Kablolu Yayın Yönetmeliği”); ve iv. Radyo ve Televizyon Üst Kurulu Uydu Yayın Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (“Uydu Yayın Yönetmeliği”) uyarınca medya sektörüne yönelik bir dizi yenilik ve düzenleme getirilmiştir.

16.01.2024

Information Note on Legislative Changes Introduced by the Radio and Television Supreme Council

The Radio and Television Supreme Council (“Supreme Council”) introduced a number of provisions and amendments for the media sector in accordance with the below regulations published in the Official Gazette dated January 13, 2024, and numbered 32428.

16.01.2024
Load More
Ready to stay ahead of the curve?
Share your interest anonymously and let us guide you through the informative articles on the hottest legal topics.
|
Successful Your message has been sent