Contributors Gün + Partners

Gün + Partners was founded in 1986 and is one of the largest law firms in Turkey with 13 partners and over 70 lawyers. The firm is based in Istanbul and provides transactional, advisory, and dispute management services to local and international companies throughout Turkey and assists clients worldwide through its established network of correspondents and contacts.

The firm's core areas of expertise are corporate and commercial, dispute management, and intellectual property. It represents clients in numerous industry sectors with a particular focus on life sciences, insurance and reinsurance, energy, construction and real estate, logistics, technology, media and telecoms, automotive, FMCG, chemicals and the defence industries.


Key Contacts

Intellectual Property, Dispute Management, Life Sciences, Corporate and M&A, Competition, Finance
Data Protection and Privacy, Corporate and M&A, Life Sciences, Competition, Technology, Media and Telecom
Employment, Dispute Management, Business Crimes and Anti-Corruption
Intellectual Property, Trademarks and Designs, Copyrights
Intellectual Property, Trademarks and Designs, Copyrights, IP Prosecution
Intellectual Property, Patent and Utility Models, Insurance and Reinsurance
Corporate and M&A, Life Sciences, Energy and Natural Resources, Insurance and Reinsurance, Construction and Real Estate
Intellectual Property, Trademarks and Designs, Anti-Counterfeiting, IP Prosecution, Copyrights
Intellectual Property, Patent and Utility Models, Life Sciences
Life Sciences, Intellectual Property, Patent and Utility Models, Competition
Intellectual Property, Trademarks and Designs, Copyrights, IP Prosecution, Technology, Media and Telecom
Intellectual Property, Anti-Counterfeiting, Business Crimes and Anti-Corruption, Trademarks and Designs, Copyrights
Intellectual Property, Trademarks and Designs, Copyrights, IP Prosecution, Life Sciences, Technology, Media and Telecom
Intellectual Property, Dispute Management, Life Sciences, Corporate and M&A, Competition, Finance
Intellectual Property, Trademarks and Designs, Copyrights, IP Prosecution, Technology, Media and Telecom
Intellectual Property, Anti-Counterfeiting, Business Crimes and Anti-Corruption, Trademarks and Designs, Copyrights
Intellectual Property, Trademarks and Designs, Copyrights, IP Prosecution, Life Sciences, Technology, Media and Telecom
Life Sciences, Intellectual Property, Patent and Utility Models, Competition
Intellectual Property, Patent and Utility Models, Life Sciences
Intellectual Property, Trademarks and Designs, Anti-Counterfeiting, IP Prosecution, Copyrights
Corporate and M&A, Life Sciences, Energy and Natural Resources, Insurance and Reinsurance, Construction and Real Estate
Intellectual Property, Patent and Utility Models, Insurance and Reinsurance
Intellectual Property, Trademarks and Designs, Copyrights, IP Prosecution
Intellectual Property, Trademarks and Designs, Copyrights
Employment, Dispute Management, Business Crimes and Anti-Corruption
Data Protection and Privacy, Corporate and M&A, Life Sciences, Competition, Technology, Media and Telecom
Dispute Management, Employment, Business Crimes and Anti-Corruption, Insurance and Reinsurance, Administrative, Tax and Regulatory, Construction and Real Estate
Life Sciences, Intellectual Property, Trademarks and Designs, Data Protection and Privacy
Intellectual Property, Trademarks and Designs, Copyrights, IP Prosecution, Anti-Counterfeiting, Technology, Media and Telecom
Intellectual Property, Trademarks and Designs, Copyrights, Anti-Counterfeiting, Dispute Management, Employment
Dispute Management, Intellectual Property, Anti-Counterfeiting, Data Protection and Privacy
Intellectual Property, Anti-Counterfeiting, Trademarks and Designs, IP Prosecution, Copyrights
Life Sciences, Intellectual Property, Patent and Utility Models
Intellectual Property, Patent and Utility Models, Life Sciences, Trademarks and Designs
Corporate and M&A, Data Protection and Privacy, Technology, Media and Telecom
Intellectual Property, Patent and Utility Models, Life Sciences, Trademarks and Designs
Corporate and M&A, Data Protection and Privacy, Business Crimes and Anti-Corruption, Competition, Technology, Media and Telecom
Patent and Utility Models, Intellectual Property, Life Sciences
Business Crimes and Anti-Corruption, Employment, Dispute Management, Data Protection & Privacy, Corporate & M&A
Intellectual Property, Trademarks and Designs, Copyrights, IP Prosecution
Intellectual Property, Patent and Utility Models, Trademarks and Designs
Intellectual Property, Trademarks and Designs, Copyrights, Life Sciences, Employment
Intellectual Property, Trademarks and Designs, Anti-Counterfeiting, Copyrights, IP Prosecution
Corporate and M&A, Data Protection and Privacy
Intellectual Property, Anti-Counterfeiting, Trademarks and Designs
Employment, Dispute Management, Business Crimes and Anti-Corruption, Administrative, Tax and Regulatory
Technology, Media and Telecom, Intellectual Property, Trademarks and Designs, Copyrights
Life Sciences, Intellectual Property, Trademarks and Designs, Copyrights
Intellectual Property, Trademarks and Designs, Copyrights, IP Prosecution
Technology, Media and Telecom, Intellectual Property, Copyrights, Trademarks and Designs
Corporate and M&A, Dispute Management, Employment
Intellectual Property, Trademarks and Designs, Copyrights
Intellectual Property, Trademarks and Designs, Copyrights, Anti-Counterfeiting
Patents and Utility Models, Intellectual Property, Dispute Management, Life Sciences, Technology, Media and Telecom Corporate and M&A
Intellectual Property, Life Sciences, Corporate and M&A, Patents and Utility Models, Data Protection and Privacy, Employment, Dispute Management, Competition
Intellectual Property, Anti-Counterfeiting, Trademarks and Designs
Intellectual Property, Trademarks and Designs, Copyrights
Intellectual Property, Trademarks and Designs, IP Prosecution, Copyrights
Intellectual Property, Trademarks and Designs, Copyrights
Intellectual Property, Trademarks and Designs, Copyrights, Employment

Riddle of Applicable Application Fee in Enforcing Foreign Judgments

Under Turkish law, the rules governing the collection of trial fees are regulated by the Law of Fees No. 492 (Law no. 492) and the applicable fees are under Tariff 1 of the Law no. 492. Article 4 of Law no. 492 also explicitly refers to Tariff 1 in terms of the fees applicable in the actions for enforcement of foreign judgments stating that the applicable fee will be determined according to the value, type and nature of the verdict.

Gün + Partners
07.05.2024

Reklamlarda Sosyal Sorumluluk Bilincinin Kapsamı Nasıl Değerlendirilir?

Reklam Kurulu, 9 Ocak 2024 tarihli toplantısında, Ticari Reklam ve Haksız Ticari Uygulamalar Yönetmeliği'nin reklamların ekonomik ve sosyal sorumluluk bilinci içinde hazırlanması gerektiğine ilişkin hükmüne ilişkin çarpıcı bir karar verdi.

Gün + Partners
06.05.2024

How to Evaluate Social Responsibility in Advertisements?

The Advertisement Board made a striking decision at its meeting on January 9, 2024.

Gün + Partners
05.05.2024

Bazı Menkul Satış Sözleşmelerinde Dövizle Ödeme Yasağı Kalktı

Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara İlişkin Tebliğ’de (“Tebliğ”) 21 Nisan 2022 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere yapılan değişiklikle birlikte, Türkiye'de yerleşik alıcılar için, taşıt sözleşmeleri hariç olmak üzere, menkul satış sözleşmelerinde, sözleşme kapsamındaki tüm ödemelerin döviz cinsinden veya dövize endeksli olarak yerine getirilmesi yönünde bir kararlaştırma yapılması durumunda, bu yükümlülüklerin Türk lirası cinsinden yerine getirilmesi gerektiği yönünde düzenleme yapılmıştı.

Gün + Partners
05.05.2024

Ban on Foreign Currency Payment in Certain Sale of Goods Contracts Lifted

With the amendment made to the Communiqué on the Decree numbered 32 Regarding the Protection of the Value of the Turkish Currency, effective as of April 21, 2022, for buyers residing in Türkiye, except for vehicle sale contracts, in the event that there is an agreement in the sale of goods contracts that all payments under the contract are to be made in foreign currency or indexed to foreign currency, it was regulated that these obligations must be fulfilled in Turkish lira.

Gün + Partners
05.05.2024

Bağımsız Denetime Tabi Şirketlerin Belirlenmesine İlişkin Son Değişiklikler

Bağımsız Denetime Tabi Şirketlerin Belirlenmesine Dair Kararda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar, 6 Nisan 2024 tarihli Resmi Gazete’de yayımlandı.

Gün + Partners
01.05.2024

Recent Changes Regarding the Determination of Companies Subject to Independent Auditing

The Decision Amending the Decision on Determination of Companies Subject to Independent Auditing was published in the Official Gazette dated April 6, 2024.

Gün + Partners
26.04.2024

Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Tıbbi Cihaz Sektör Belgesi Yayınlandı

Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu (“TİTCK”) tarafından tıbbi cihaz sektöründeki son yıllardaki gelişmeler ile birlikte pazarın mevcut durumunu ortaya koymak üzere hazırlanan Tıbbi Cihaz Sektör Belgesi 4 Nisan 2024 tarihinde TİTCK internet sitesinde yayınlanmıştır.

Gün + Partners
25.04.2024

Turkish Medicines and Medical Devices Agency Published the Industry Report on Medical Devices

On April 4, 2024, the Industry Report on Medical Devices, prepared by the Turkish Medicines and Medical Devices Agency ("Agency") to present the current state of the market together with recent developments in the medical device industry, was published on the Agency’s website.

Gün + Partners
22.04.2024

The Impact of Artificial Intelligence on Trademark Law

The impact of the spread of artificial intelligence (“AI”) technologies can be seen in many areas of law, including trademark law. The rapid development of AI technologies has given rise to the need to re-evaluate some of the basic practices and concepts of trademark law.

Gün + Partners
25.03.2024

Torba Kanun ile İlaç Mevzuatında Değişiklikler

1262 sayılı İspençiyari ve Tıbbi Müstahzarlar Kanunu ile 3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu’nundaki klinik araştırma hükümlerinde değişiklik yapılmasını öngören Sağlıkla İlgili Bazı Kanunlarda ve 663 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 1 Mart 2024 tarihli ve 32476 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.

Gün + Partners
22.03.2024

Omnibus Law Amends Pharmaceutical Legislation

On 1 March 2024, the Omnibus Law Amending Certain Laws and Decree Law No. 663 (the “Omnibus Law”), which amends certain provisions of the Law No. 1262 on Pharmaceuticals and Medical Preparations (the “Law No. 1262”) and the Fundamental Law on Healthcare Services No. 3359 (the “Law No. 3359”), was published in the Official Gazette numbered 32476.

Gün + Partners
21.03.2024

Jurisdictional Conflicts in Global FRAND Cases and the EU's WTO Complaint against China for Alleged Violation of TRIPs

Anti-suit injunctions ("ASI") issued by Chinese courts, which prevent parties of proceedings concerning standard-essential patents ("SEPs") from bringing proceedings against each other in different countries, have become one of the controversial issues in these proceedings, highlighting the "jurisdiction of the court".

Gün + Partners
20.03.2024

Named Patient Program in Turkey - 2024

Named Patient Program (“NPP”) is one of the exceptional pharmaceutical importation regimes for products that are not authorized or authorized but unavailable in the Turkish market for various reasons.

Gün + Partners
18.03.2024

Turkish Court of Cassation’s Recent Approach to Public Policy in Enforcement and Setting-Aside of Foreign Arbitral Awards

In general terms, public policy is defined as a set of rules and principles ensuring a smooth conduct of public services, a state’s security and safety, and compliance of the relationship between individuals with the principles of peace and ethics[1]. Due to its conceptual nature and vulnerability to a turmoil of different interpretations, violation of public policy appears as one of the most prevalent counter arguments in enforcement and setting-aside proceedings of foreign arbitral awards. The legislation defines neither the concept of public policy nor the criteria on how it should apply.

Gün + Partners
13.03.2024

Combating Counterfeit and Smuggled Drugs

Foreign pharmaceutical trademarks, in principle, are registered in the name of the companies in the countries where they are established, and trademark protection procedures are managed by those companies. Although affiliates in Türkiye are not a party to trademark protection proceedings, since they become the marketing authorization holders of the drug, they are considered the relevant addressee of the Ministry of Health (“MoH”) in all transactions related to the product.

Gün + Partners
12.03.2024

The Relationship Between Virtual and Physical Goods and Services

The development of NFTs, artificial intelligence, and the metaverse has seen many individuals and legal entities start to include virtual goods and services within the scope of their trademarks. Discussions have been widely held about whether virtual goods and services are similar to physical goods and services and under which class these goods and services should be included in the Nice Classification, and the following developments have taken place in this regard.

Gün + Partners
07.03.2024

Trademark Filing History May Result in Finding of Bad Faith Under Turkish Law

It is widely accepted in the literature[1] and decisions of the Court of Cassation[2] (“CoC”) that an applicant's attempt to create a trademark portfolio by trying to register other well-known trademarks can be sufficient to constitute proof of bad faith.

Gün + Partners
06.03.2024

Overview of Turkish IP Protection: Navigating Challenges

Turkish IP legislation is mostly in compliance with EU legislation. With the adoption of IP Code No. 6769 back in 2017, it is fair to say that legislation regarding trademarks, designs and patents is in line with international norms and standards. While the legal framework provides a solid foundation for IP rights protection, practical obstacles persist, revealing the need for further improvements.

Gün + Partners
06.03.2024

Examination of Novelty of Designs in Türkiye

A decision of 29 March 2023 of the General Assembly of the Turkish Court of Cassation has clarified whether the examination of lawfulness of the Turkish Patent and Trademark Office’s decision on absolute novelty of a design is limited to the evidence submitted in the opposition process or whether ex officio examination can be conducted at any phase.

Gün + Partners
06.03.2024

The Turkish Riviera: A Strategic Battlefield in Combating Counterfeiters

With a coastline of almost 9.000 kilometres and more than 550 Blue Flag beaches, Turkey welcomes millions of domestic and foreign tourists each summer. The most popular area for holidays is the Turkish Riviera, encompassing the cities of Antalya and Muğla, in particular, and some parts of Aydın and Izmir, highlighting the main districts of Alanya, Antalya, Kemer, Fethiye, Marmaris, Bodrum, Kuşadası, and Çeşme, from the south to the west coast of Turkey.

Gün + Partners
22.02.2024

Impact of New Minimum Capital Amounts on Trade Registry Applications

With the Presidential Decree No. 7887 published in the Official Gazette dated November 25, 2023 and numbered 32380, the minimum capital amounts for joint stock and limited liability companies have been increased and accordingly, effective from January 1, 2024, the new minimum capital amounts have been determined as TRY 50,000 for limited liability companies, TRY 250,000 for joint stock companies and TRY 500,000 for joint stock companies that have adopted the registered capital system and are not publicly traded.

Gün + Partners
20.02.2024

Gıda ve Takviye Edici Gıdalardaki Sağlık Beyanı Hakkında TİTCK’dan Görüş Talep Edilebilecek

20 Nisan 2023 tarihli ve 32169 sayılı Resmî Gazetede Gıda ve Takviye Edici Gıdalarda Sağlık Beyanı Kullanımı Hakkında Yönetmelik (“Yönetmelik”) yürürlüğe girmiş ve takviye edici gıdaların etiketinde, tanıtımında veya reklamında sağlık beyanı kullanılabilmesi için Sağlık Bakanlığı’na bağlı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu’ndan (“TİTCK”) izin alınması gerekliliği kaldırılmıştır.

Gün + Partners
18.02.2024

Agency Opinion on Health Claims in Food and Food Supplements Can Now Be Requested

The Regulation on the Use of Health Claims for Food and Food Supplements (“Regulation”) entered into force as of its publication on the Official Gazette dated 20 April 2023, and numbered 32169; and the requirement for obtaining approval from the Turkish Medicines and Medical Devices Agency ("Agency") under the Ministry of Health for the use of health claims in the labelling, promotion or advertisement of food supplements was abolished.

Gün + Partners
18.02.2024

Sinema Eserlerinde İktibas Serbestisi

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu (“FSEK”) kapsamında açılan davalarda intihal bakımından önemli bir standart iktibas serbestisinin sınırlarıdır.  FSEK md. 35’e göre bir eserden iktibas yapılabilmesi için;

Gün + Partners
14.02.2024

Freedom of Quotation in Cinema Works

With respect to lawsuits filed in the scope of Law No. 5846 on Intellectual and Artistic Works (“FSEK") No. 5846, an important standard in terms of plagiarism is the limits of freedom of quotation.

Gün + Partners
13.02.2024

Türk Patent ve Marka Kurumu Nezdinde Markaların Kapsamındaki Mal ve Hizmetlerin Sınırlandırılması Uygulaması

Mal ve hizmet listesinin sınırlandırılması noktasında ulusal marka başvuruları ile uluslararası marka başvuruları bağlamında TÜRKPATENT uygulamasında farklılıklar olduğu gözlemlenmektedir. Uluslararası marka başvurularında marka sahipleri markalarının kapsamlarını daha sınırlı ve faaliyet alanlarına özgülemek suretiyle çok spesifik mal/hizmetler için başvurular yapmakta ve markalar bu hali ile TÜRKPATENT tarafından uygun görülmekte iken; yerel başvurularda gerek başvuru aşamasında gerek daha sonra yapılan sınırlandırma taleplerinin daha sıkı şartlara tabi tutularak ve daha dar yorumlandığı ve sıklıkla reddedildiği görülmektedir.

Gün + Partners
09.02.2024

What Copyright and Trademark Owners Should Know About the Approach to NFTs in the Republic of Türkiye

Non-fungible tokens (NFTs) have grown in popularity since first entering public consciousness in 2021. They are digital tokens and may represent unique—virtual or real-world—items including songs, artworks, GIFs, virtual game items, videos, and cartoons. NFTs are created using blockchain technology and primarily operate within Ethereum, a blockchain platform with automated (smart) transactions.

Gün + Partners
08.02.2024

Ecza Depoları Haricinde İlaç İhracatı Yapabileceklere İlişkin Koşullar Yayınlandı

Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu (“TİTCK”) tarafından Ecza Ticarethanesi Haricinde Yapılacak İhracat Koşullarına İlişkin Kılavuz (“Kılavuz”) 29 Aralık 2023 tarihinde yayınlanıp yürürlüğe girmiştir. Bu Kılavuz, kamu sağlığı korunarak, beşeri tıbbi ürünler ile özel tıbbi amaçlı gıda ürünlerinin ulusal ve uluslararası standartlara uygun olarak sevkiyat ve ihracat işlemlerinin gerçekleştirilmesi amacıyla hazırlanmıştır.

Gün + Partners
02.02.2024

“a.tr” Yapısındaki Alan Adlarının Tahsisi

Ülkemizde tahsisi halihazırda gerçekleştirilmekte olan “com.tr”, “org.tr” gibi alan adlarına ek olarak, “a.tr” yapısındaki alan adlarının da tahsisi de 14 Eylül 2023 tarihinden itibaren mümkün hale gelmiştir. “a.tr” yapısındaki alan adları, “.com”, “.net”, “.org” gibi uzantıları içermeyip doğrudan “.tr” ülke kodu uzantısına sahip alan adlarıdır.

Gün + Partners
31.01.2024

Allocation of Domain Names in Structure of “a.tr”

In addition to domain names such as "com.tr" and "org.tr", which are already being allocated in Türkiye, allocation of domain names in the structure of "a.tr" has also become possible as of September 14, 2023. Domain names in the structure of “a.tr” do not include extensions such as ".com", ".net", ".org", etc. but have a direct country code extension of ".tr".

Gün + Partners
31.01.2024

Kısmi İhtiyati Tedbir Kararı ile Orijinal İlacın Fiyat Düşüşünün Önlenmesi

Kanunlar ve uluslararası sözleşmeler ile kendilerine tanınmış patent haklarından yararlanmak isteyen ilaç patenti sahiplerinin, bu haklarından sağlıklı bir şekilde yararlanabilmeleri için doğru stratejiyi belirleyerek doğru zamanda doğru adımları atmaları büyük önem arz etmektedir. Zira Sınai Mülkiyet Kanunumuz ile ilaçların ruhsatlandırılması ve bunun için gerekli test ve deneyler de dâhil olmak üzere, patent konusu buluşu içeren deneme amaçlı fiiller patent hakkının istisnalarından bir tanesi olarak düzenlenmiştir.

Gün + Partners
29.01.2024

Markalar İçin İdari İptal Zamanı Geldi Çattı!

6769 sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu’nun (“SMK”) 10.01.2017 tarihinde yürürlüğe girmesine kadar marka haklarına ilişkin olarak prosedürler, mülga 556 sayılı Markaların Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname (“KHK”) ile yürütülmekteydi. Marka hakkının sona ermesi hallerinden olan “iptal” müessesi ise her iki mevzuatta da yerini bulmakla beraber, SMK ile Türk Marka Hukukuna büyük bir yenilik getirilmiş olup, markalar hakkında iptal taleplerinin Türk Patent ve Marka Kurumu’ndan isteneceği düzenlenmiştir.

Gün + Partners
28.01.2024

New Exemption for Procurements of the State Supply Office

With the Law No. 7491 published in the Official Gazette dated 28 December 2023, an additional article 12 was added to the Public Procurement Law (the “Law”). Accordingly, a new exemption has been introduced for procurements of vehicles, vehicle renting, fuel, medicines, medical supplies and medical devices which are to be made by the General Directorate of State Supply Office (“DMO”) on behalf of the administrations.

Gün + Partners
28.01.2024

Conditions for Pharmaceutical Exporters Other than Pharmaceutical Warehouses is Published

On 29 December 2023, the Turkish Medicines and Medical Devices Agency (“Agency”) has published Guidelines on the Conditions for Pharmaceutical Export Made by Companies Other than Pharmaceutical Warehouses (the “Guidelines”). The Guidelines has been prepared in order to ensure the shipment and export of pharmaceutical products and dietary foods for special medical purpose in compliance with national and international standards, while protecting public health.

Gün + Partners
25.01.2024

Preventing Price Decreases of Original Pharmaceutical Products with Partial Preliminary Injunctions

Taking the right steps at the right time, with the most appropriate strategy, is significantly important for patent owners of pharmaceutical products wishing to benefit from the related rights granted to them by the laws and international conventions. Indeed, the Turkish Industrial Property Code regulates the exception of patent rights concerning experimental acts in regard to the product subject to the invention, as well as marketing authorization, and the necessary testing and experiments within its scope.

Gün + Partners
23.01.2024

It’s Time for Administrative Revocation of Trademarks!

Before the Industrial Property Law (IPL) no. 6769 entered into force on 10 January 2017, procedures related to trademark rights were governed by the former Decree Law no. 556 on the Protection of Trademarks (“Decree Law”). In cases where the rights on the trademark shall end, while the matter of “revocation” is established in both legislations, the introduction of the IPL brings a major change to Turkish Trademark Law in this regard: the IPL rules that requests for revocation of trademarks shall be filed before the Turkish Patent and Trademark Office (“the Office”).

Gün + Partners
23.01.2024

Guidelines on Medical Device Meetings Has Been Updated

On 4 January 2024, the Turkish Medicines and Medical Devices Agency (“Agency”) announced on its official website that the Guidelines on Scientific Meetings and Educational Events to be Held within the Scope of the Regulation on the Sales, Advertisement and Promotion of Medical Devices (“Guidelines”) has been updated.

Gün + Partners
19.01.2024

Tüketici Değerlendirmelerinde Yakın Takip Dönemi

İnternet üzerinde yapılan alışverişlerde tüketici değerlendirmeleri büyük önem taşıyor. Bu değerlendirmeler sayesinde tüketicilerin satın almayı değerlendirdiği ürün ya da hizmetin özellikleri ile kalitesi bakımından ve müşteriye gösterdiği özen bakımından bir kanaat oluşturması mümkün olabiliyor.

Gün + Partners
16.01.2024

Aggravated Scrutiny for Consumer Reviews

Consumer reviews are of great importance in online shopping as they enable consumers to form their opinion in terms of the features and quality of the products or services that they consider purchasing and the care and professionalism the sellers and providers present to consumers.

Gün + Partners
16.01.2024

İnternet Sitesi Açma ve Tescil Ettirme Yükümlülüğü

Türk Ticaret Kanunu’nun (“TTK”) bağımsız denetime tabi kıldığı anonim ve limited şirketler (bağımsız denetime tabi olan şirketlerin hangileri olduğu hakkında detaylı bilgi içeren makalemize ulaşmak için tıklayınız), yine aynı kanunun 1524. maddesi uyarınca, kuruluşlarının ticaret siciline tescili tarihinden veya bu yükümlülüğün yürürlüğe girmesi ile birlikte bu yükümlülük kapsamında girmeleri tarihinden itibaren 3 ay içinde bir internet sitesi açmak ve bu sitenin belirli bir bölümünü şirketçe kanunen yapılması gereken ilanların yayımlanmasına özgülemek zorunda kılınmıştır.

Gün + Partners
02.01.2024

Yurt Dışından İlaç Temini Usulünde Yapılan Son Değişiklikler

Türkiye’de ruhsatlandırılmamış veya ruhsatlı olmakla birlikte piyasada bulunmayan ilaçlara hastaların ihtiyaç duyduğu durumlarda; söz konusu ilaç, özel izinle yurt dışından ilaç temini olarak adlandırılan istisnai ithalat rejimi ile ülkemizdeki hastalara tedarik edilebilmektedir.

Gün + Partners
27.12.2023

Alternative Dispute Resolution System for Disputes Arising From ‘.tr’ Extended Domain Names in Türkiye

On 14 September 2022, TRABIS (‘.tr’ Network Information System) took over the management of ‘.tr’ extended domain names with the Regulation coming into force in Türkiye. According to the Regulation, domain names can be allocated as documented or undocumented. Undocumented allocation is carried out within the framework of the ‘first come, first served’ rule. This rule is applied to domain names with the most commonly used extensions such as ‘.com.tr’, ‘.org.tr’, ‘.net.tr’, etc. In the former legislation, it was necessary to prove (with documentation) that the owner of the domain name held another right (for example, trade mark, trade name, etc.) in order to obtain a domain name with the ‘.tr’ extension. Therefore, the Regulation has an innovative perspective in terms of previous practice in Türkiye.

Gün + Partners
25.12.2023

Recent Changes in the Named Patient Program

Pharmaceuticals not authorized in Turkey or authorized pharmaceuticals not available in the market, shall be procured from abroad as per a special authorization (named patient program) in cases where patients require such pharmaceuticals. While this exceptional import regime for pharmaceuticals was until recently regulated by the Medicines and Medical Devices Agency ("Agency") through guideline, the Regulation on Supply of Pharmaceuticals from Abroad ("Regulation") was published in the Official Gazette dated 3 February 2023 and numbered 32093. The Guideline on Supply of Pharmaceuticals from Abroad ("Guideline"), which contains the guiding provisions regarding the implementation of the Regulation, was once again updated on 22 September 2023, after being updated in April.

Gün + Partners
20.12.2023

Announcement on Products Not Evaluated as Medical Devices

On 30 October 2023, the Turkish Medicines and Medical Devices Agency (Agency) published an announcement (Turkish language) regarding products that are not considered within the definition of medical device or the scope of the legal framework.

Gün + Partners
11.12.2023

Turning the Turkish Tide on Rising Tactical Patent Invalidation Actions

Filing patent invalidation actions for tactical purposes such as jeopardising patent infringement actions of patent owners and gaining time by complicating the infringement proceedings has become a common strategy of infringers in recent years. This strategy may cause the patent owner to suffer due to the inability to use its patent properly during the limited protection period of 20 years, even if the invalidity claims do not have a solid basis and they are filed on a ‘try your luck’ basis.

Gün + Partners
07.12.2023

New Minimum Capital Requirements in Turkey: Impact on Joint Stock and LLCs

With the Presidential Decree numbered 7887 and published in the Official Gazette dated 25 November 2023 and numbered 32380, it has been decided to increase the minimum capital amount for joint stock and limited liability companies by 5 times.

Gün + Partners
27.11.2023

Anonim ve Limited Şirketler için Asgari Sermaye Tutarına ilişkin Mevzuat Güncellemesi

25 Kasım 2023 tarihli ve 32380 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 7887 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile anonim ve limited şirketler için asgari sermaye tutarının 5 kat artırılmasına karar verilmiştir.

Gün + Partners
27.11.2023

Turizm Amacıyla Konutların Kiralanmasına İlişkin Gelişmeler

7464 sayılı Konutların Turizm Amaçlı Kiralanmasına ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun (“Kanun”), 2 Kasım 2023 tarihinde Resmi Gazete’de yayınlanmıştır. Kanun konutların en fazla 100 gün süreyle kiralanmasına ilişkin şartları ve konutları turizm amacıyla kira verenlerin yükümlülüklerini detaylı şekilde düzenlemekte olup ilgili düzenlemeler 1 Ocak 2024 tarihinde yürürlüğe girecektir. Kanun koyucu tarafından son yıllarda dünyada ve ülkemizde ikincil konutların kısa süreli olarak kiralanması suretiyle turistik konutun yaygınlaşması ve bu hizmetlerin turizm sektöründe yeni bir alt kol haline geldiğini gözeterek turizm sektörünün tek elden ve kapsayıcı bir stratejiyle geliştirilmesi amacıyla konuyu düzenleme ihtiyacı duymuştur. Bu çerçevede, turizm amaçlı kiralanan konutların belgelendirilmesi, bunlardan elde edilen gelirlerin kayıt alınması, kayıt dışı kazancın engellenmesi, konutlarda kalacak kişilerin suç işlemesinin önüne geçilmesi için kimlik bildirme yükümlülüğünün uygulanabilmesi ve eşit bir rekabet ortamı yaratarak turizm sektöründeki tüm paydaşlara güvenilir bir yatırım ortamının oluşturulması hedeflenmektedir.

Gün + Partners
20.11.2023

Developments Regarding the Renting of Residential Places for Tourism Purposes

The Law No. 7464 on the Renting of Residential Places for Tourism Purposes and Amendments to Certain Laws (the "Law") was published in the Official Gazette on November 2, 2023. The Law regulates in detail the conditions for renting residential places up to 100 days and the obligations of those who rent their premises for short terms for tourism purposes. The relevant provisions of the Law will come into force on January 1, 2024.

Gün + Partners
16.11.2023

The Period of the Regulation Stating that Certain Loss Items will not be Considered in the Calculation of Capital Loss and Negative Equity is Extended

The Communiqué on the Procedures and Principles Regarding Implementation of Article 376 of the Turkish Commercial Code No. 6102 was amended on December 26, 2020, and it was regulated that certain loss items will not be considered in the calculations made in terms of capital loss or negative equity until January 1, 2023.

Gün + Partners
15.11.2023

Ticaret Unvanı Marka Hakkına Tecavüz Teşkil Eder Mi?

Önceki tarihli tescilli bir markanın, başka biri tarafından ticaret unvanı ve işletme adı olarak kullanılmasının ve tescilinin, ticaret unvanının ayrıca bir markasal kullanımının bulunmadığı durumlarda, marka hakkına tecavüz yaratıp yaratmadığı, hem 556 sayılı Kanun Hükmünde Kararname (“KHK”) hem de Sınai Mülkiyet Kanunu (”SMK”) döneminde bir çok uyuşmazlığa konu olmuş, mahkemeler yürürlükteki mevzuat hükümlerini ve somut uyuşmazlığın şartlarını dikkate alarak farklı yönlerde karar vermişlerdir.

Gün + Partners
06.11.2023

Can Trade Names Lead to Trademark Infringement in Turkey?

Whether a trade name or business name can create trademark infringement and unfair competition, particularly in cases where the trade name is not used as a trademark, is a controversial issue in Turkey. This issue has been subject to numerous disputes under both Decree Law No. 556 Pertaining to Protection of Trademarks and the Industrial Property Code (the IP Code). The courts, by considering the applicable provisions of the legislation in force, as well as the specific facts of each dispute, have rendered decisions on this topic.

Gün + Partners
01.11.2023

Minority Shareholders' Rights in Joint Stock Companies

In order to prevent the majority shareholders, who hold the superiority of capital and voting in the management of joint stock companies, from executing unfair and unjust acts against the minority shareholders and violating the rights of the minority shareholders, the legislator has granted some special rights to the minority shareholders and allowed them to protect their interests against the decisions taken with the influence of the majority.

Gün + Partners
16.10.2023

Eserin Sahibinin Hususiyetini Taşıması - Selvi Boylum Al Yazmalım

Yargıtay 11. Hukuk Dairesi’nin 24.05.2022 tarih ve 2020/8509 E. 2022/3996 K. sayılı kararı, hem eserin alametleri ve eserlerin sahibinin hususiyetini taşıması hususlarının incelenmesi açısından hem de Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu’nda özellikle sinema eserlerine ilişkin olarak yapılan değişiklikler bakımından son derece yol gösterici ve açıklayıcı bir karar olmuştur.

Gün + Partners
12.10.2023

Kullanılmayan Markaların İptali Noktasında Yetki Devri İçin Geri Sayım Devam Ediyor!

10 Ocak 2024 itibariyle, markalara karşı sunulan iptal talepleri bakımından inceleme yetkisinin Türk Patent ve Marka Kurumu’na geçmesini düzenleyen kanun hükmü yürürlüğe girecek.

Gün + Partners
12.10.2023

Anonim Şirketlerde Azınlık Pay Sahiplerinin Hakları

Anonim şirketlerin yönetiminde, sermaye ve oy üstünlüğünü elinde bulunduran çoğunluk pay sahipleri tarafından, azınlık pay sahipleri aleyhine ve hakkaniyete aykırı tasarruflarda bulunulmasının ve azınlık pay sahiplerinin haklarının ihlal edilmesinin engellenmesi amacıyla, kanun koyucu azınlık pay sahiplerine özel bazı haklar tanımış ve çoğunluk etkisi ile alınan kararlara karşı menfaatlerinin korunmasına imkan tanımıştır. Böylelikle anonim şirketlerin yönetiminde söz sahibi olan çoğunluk pay sahipleri ile azınlık pay sahipleri arasındaki menfaat dengesi korunmaya çalışılmıştır.

Gün + Partners
09.10.2023

Guideline on Scientific Meetings on Medical Devices Updated

On 22 August 2023, the Turkish Medicines and Medical Devices Agency (Agency) announced an updated Guideline on Scientific Meetings and Educational Activities to be Held in Accordance with the Regulation on Sales, Advertising and Promotion of Medical Devices (Turkish language) (Guideline) on its official website. The Guideline replaced the previous version dated 15 November 2022.

Gün + Partners
06.10.2023

Healthcare Regulation 2024 in Turkey - Part 2

The Ministry of Health (MoH) is the main body in charge of health services in Türkiye. It regulates all healthcare institutions in the country, which includes patient care facilities such as hospitals, clinics and diagnostic centres and the practice of medical and other health professions. The Turkish Medicines and Medical Devices Agency (Agency) is a regulatory agency of the government that acts as the highest sanitary authority in terms of medical safety on medicines, health products, cosmetics and personal care products.

Gün + Partners
05.10.2023

Healthcare Regulation 2024 in Turkey - Part 1

Turkey's healthcare system, governed by the Fundamental Law on Healthcare Services No. 3359, falls under the Ministry of Health's purview. Social Security Institution (SSI) health insurance covers the active population, retirees, and dependents, while co-payments apply to certain services. The Health Services Pricing Commission regulates pricing, and the Regulation on Drug Reimbursement governs reimbursement. Licenses for private hospitals require Ministry of Health approval. Foreign companies cannot provide healthcare services. Competition law applies to private hospitals and clinics, subject to Turkish Competition Authority oversight.

Gün + Partners
02.10.2023

An In-Depth Analysis of Inventorship of AI and Türkiye’s Position

“In recent legal debates, the patentability of AI-generated inventions has been contentious. Historically, only humans were considered inventors, anchored in notions of personhood and intellect. Yet, in a bold move, South Africa and Australia's Federal Court recognised AI, specifically DABUS, as a potential inventor in 2021, defying conventional views. Proponents argue that this accommodates modern innovation trends, while sceptics raise concerns about ownership rights, potential inundation of trivial patents, and diminished human oversight. With patent laws varying globally, the landscape remains dynamic. As AI's role in R&D grows, more countries could re-evaluate their stances, reshaping the intellectual property (IP) sphere.”

Gün + Partners
27.09.2023

Reklam Kurulu Tarafından Tüketici Değerlendirmeleri Hakkında Kılavuz Yayınlandı

Reklam Kurulu tarafından hazırlanan “Tüketici Değerlendirmeleri Hakkında Kılavuz” (“Kılavuz”) Reklam Kurulu’nun 12.09.2023 tarihli ve 337 sayılı toplantısında ilke kararı olarak kabul edildi ve yayımlandı. Kılavuzun amacı; tüketici değerlendirmeleri ile ilgili temel ilkeler, bilgilendirme, kontrol süreci, aldatıcı kabul edilen durumlar ile yükümlülüklere ilişkin reklam veren, reklam ajansları, mecra kuruluşları ve reklamcılıkla ilgili tüm kişi, kurum ve kuruluşlara yol göstermek olarak belirlenmiştir.

Gün + Partners
25.09.2023

The Guideline on Consumer Reviews Has Been Published

The Guideline on Consumer Reviews (“Guideline”), enacted by the Advertisement Board at the meeting dated 12.09.2023 and numbered 337, has recently been published. The purpose of the Guideline is to inform advertisers, advertising agencies, media organizations and persons, institutions and organizations engaged in advertising activities on fundamental principles regarding consumer reviews, obligation of informing consumers and procedure for checking reviews before publication, along with commercial practices that are deemed misleading, and applicable responsibility and liability regime.

Gün + Partners
25.09.2023

Turkish Court of Cassation’s Comparison of Goods in Different Subclasses

During 2022, the 11th Civil Chamber of the Turkish Court of Cassation (the CoC) issued several decisions regarding trade marks covering goods in class 5. The CoC formed its evaluation on the likelihood of confusion by comparing the subclasses of class 5. The details of the decisions are provided below:

Gün + Partners
21.09.2023

Fikri Mülkiyet Hakları Perspektifinden Non-Fungible Token (NFT) Kavramı ve Türkiye’nin Pozisyonu

İlk NFT, Dapper Labs şirketinin yöneticilerinden Dete Shirley tarafından ERC-721 standardına uygun surette, 20 Eylül 2017 tarihinde oluşturulmuş olup[1] bu günün NFT’lerin doğum günü olduğu söylenebilir. Bu nedenle de 20 Eylül, Uluslararası NFT günü olarak kabul edilip kutlanmaktadır.

Gün + Partners
20.09.2023

Non-Fungible Tokens (NFTs) from Intellectual Property Law Perspective and Türkiye’s Position

September 20th is officially recognized as International NFT Day. On September 20th, 2017, the term NFT (non-fungible token) was officially coined by Dapper Labs Chief Technology Officer Dete Shirley in the form of the ERC-721 standard.[1] So, September 20th is the birthday of NFT.

Gün + Partners
19.09.2023

Yeşil Vaatler: Reklam Verenler Gelecekte Sözlerini Tutabilecekler Mi?

Günümüzde çevre duyarlılığının giderek artmasının etkisiyle; reklam verenler, ürünlerini ve hizmetlerini çevre dostu olarak tanıtarak ve tüketiciler nezdinde çevreye fayda sağladıkları algısını oluşturarak çevresel beyanları sıkça kullanmaktadır. Ancak gerçeğe aykırı ve tüketicileri yanıltıcı olabilecek, onların çevreye duyarlılık duygularını istismar edebilecek, rakipler nezdinde haksızlığa sebep olabilecek nitelikte reklamların önlenebilmesi için; çevresel beyanların kullanımına ilişkin hukuki sınırların ayrıntılı olarak düzenlenmesi gerekmektedir.

Gün + Partners
17.09.2023

Green or Simply Greenwashing?

Turkish law regulates environmental claims in advertising to prevent false and misleading claims. The Regulation on Commercial Advertisements and Unfair Commercial Practices and the Advertisement Board's Guideline for Environmental Claims in Advertising establish three principles for environmental claims: Advertisements must not abuse consumers' environmental sensitivity or potential lack of knowledge. Environmental signs in advertisements cannot be used in a deceptive manner. Environmental claims must be substantiated by scientific proof and technical demonstrations. Aspirational environmental benefit claims are subject to special scrutiny by the Advertisement Board. Advertisers can use aspirational environmental claims only if the claims are included in a publicly available and verifiable strategy plan.

Gün + Partners
17.09.2023

Council of State's Unification of Decisions on Appeals Filed by Intervening Parties

The Council of State of Turkey has recently ruled that intervening parties can appeal decisions individually, even if the principal party does not file an appeal. This is on condition that the intervening party's appeal is not against, or is not contradicting, the principal party's explanations or intent. The decision is binding for the courts and will allow intervening parties to have a greater say in the outcome of cases.

Gün + Partners
06.09.2023

Enforcement of Foreign Judgments 2024 in Turkey - Part 1

Turkey is not a signatory to the Hague Convention on the Recognition and Enforcement of Foreign Judgments in Civil and Commercial Matters. However, Turkey has bilateral treaties with many countries for the reciprocal recognition and enforcement of foreign judgments. The basic requirements for recognition of a foreign judgment in Turkey are that the foreign court must have respected the right of defense of the party against which enforcement is sought, the judgment must be final under the laws of the foreign country, and the judgment must not violate Turkish public policy.

Gün + Partners
04.09.2023

Enforcement of Foreign Judgments 2024 in Turkey - Part 2

Turkey is not a signatory to the Hague Convention on the Recognition and Enforcement of Foreign Judgments in Civil and Commercial Matters. However, Turkey has bilateral treaties with many countries for the reciprocal recognition and enforcement of foreign judgments. The basic requirements for recognition of a foreign judgment in Turkey are that the foreign court must have respected the right of defense of the party against which enforcement is sought, the judgment must be final under the laws of the foreign country, and the judgment must not violate Turkish public policy.

Gün + Partners
04.09.2023

New Euro Fx Rate For Drug Prices

The Turkish government has increased the euro exchange rate used to price medicinal products by 30.5%. The new exchange rate is TRY14.0387, up from TRY10.7577. The increase is effective from July 24, 2023.

Gün + Partners
04.09.2023

Arbitration Procedures and Practice 2023 in Turkey - 2

Both the International Arbitration Code and Civil Procedural Code contain default procedural rules. However, the majority of these rules are not mandatory, and the parties are free to determine procedural rules in their arbitration agreement or after the arbitration begins. In practice, the parties often agree to apply institutional arbitration rules with their sets of default procedural rules.

Gün + Partners
21.02.2023

Arbitration Procedures and Practice 2023 in Turkey - 1

In Turkey, arbitration traditionally evolved as a dispute resolution mechanism, which was used more frequently in large commercial disputes where a foreign party is involved and mostly when a legal counsel is involved in the preparation of the principal contract between the parties. For all other matters, particularly concerning disputes of smaller value, Turkish parties tended to grant jurisdiction to the Turkish courts.

Gün + Partners
21.02.2023

Litigation and Enforcement 2023 in Turkey - 1

The main and most commonly used method for resolving large commercial disputes in Turkey is litigation. Civil litigation is based on the principle that the parties to the dispute prepare their case. The judge is bound to hear claims, defences and evidence brought by the parties.

Gün + Partners
01.03.2023

Litigation and Enforcement 2023 in Turkey - 2

A party must disclose all evidence that it intends to rely on. A party is not required to disclose all relevant documents in its possession but must only provide documents that it deems appropriate. Parties must act in good faith and state the truth (Article 29, CPC).

Gün + Partners
01.03.2023

Yurt Dışından İlaç Temini Yeni Yönetmelik ile Düzenlendi

Türkiye’de ruhsatlandırılmamış veya ruhsatlı olmakla birlikte piyasada bulunmayan ilaçlara hastaların ihtiyaç duyduğu durumlarda; söz konusu ilaç, hekimlerin talebi ve özel izinle yurt dışından tedarik edilebilmektedir. İlaçlar için öngörülen bu istisnai ithalat rejimi, yakın bir zamana kadar Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu (“TİTCK”) tarafından yayınlanmış olan Yurt Dışından İlaç Temini Kılavuzu ile düzenlenmekteydi. 3 Şubat 2023 tarihli 32093 sayılı Resmî Gazete’de Yurt Dışından İlaç Temin Yönetmeliği (“Yönetmelik”) yayınlanarak eski kılavuz yürürlükten kaldırılmıştır.

Gün + Partners
21.02.2023

Ticaret Siciline Tescil Edilen İşlemler için Vergi Dairesi Bildirim Zorunluluğu Kaldırıldı

Ticaret siciline tescil edilen işlemlerden Ticaret Bakanlığı tarafından elektronik ortamda Hazine ve Maliye Bakanlığı’na (“Bakanlık”) yapılan bildirimlerin mükellefler tarafından yapılmış bildirim olarak kabul edilmesine ilişkin usul ve esasların belirlendiği, 546 Sıra No’lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (“Tebliğ”), 1 Şubat 2023 tarihinden itibaren yürürlüğe girmek üzere, 18 Ocak 2023 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.

Gün + Partners
21.02.2023

Eco-Friendly Advertisements!

When you watch the commercials, do you often feel like advertising companies are working hard to convince you that their products or services are “eco”, “environmentally friendly”, “nature friendly”, “green” and “recyclable”? Does environmentally-friendly feature of a product have any impact on your preference to purchase or use it? In fact, are we yet at the end of an era of advertising products that are not “green” enough but promoted to be “green”?

Gün + Partners
22.02.2023

Çevre Dostu Ürünler, Yeşil Reklamlar!

Son zamanlarda sık sık reklamlarda, tanıtımı yapılan ürünlerin veya hizmetlerin “eko”, “çevre dostu”, “doğa dostu” “yeşil” ve “geri dönüştürülebilir” olduğu konusunda reklam veren şirket tarafından ikna edilmeye mi çalışılıyorsunuz? Bir ürünün çevre dostu olması, ürünü satın alma ve kullanma tercihlerinizde etkili oluyor mu? Artık aslında yeterince “yeşil” olmayan ancak “yeşil” olduğu belirtilen ürünlere ilişkin reklamlara ayrılan sürenin sonuna mı geldik?

Gün + Partners
23.02.2023

Implementation of the Limitation of Goods and Services by the Turkish Patent and Trademark Office

The Turkish Patent and Trademark Office (TPTO) allows international trademark applications filed via WIPO to limit the classes of goods/services, but does not grant the same opportunity for national trademark applications. This controversial approach prevents applicants from avoiding potential disputes and contradicts the obligation of mediation in civil and criminal actions, as well as Article 19/4 of the IP Code. The disparity between national and international applications undermines the basic principles of private law and could be resolved by broadening the interpretation of limitation requests.

Gün + Partners
02.02.2023

New Regulation on Named Patient Programs is Published

Pharmaceuticals that are not authorized in Turkey and/or not available in the market despite being authorized, shall be procured from abroad upon request of physicians and special authorization in cases where patients require such pharmaceuticals. Until recently, this exceptional import regime for pharmaceuticals was regulated by the Guideline on the Supply of Pharmaceuticals from Abroad published by the Turkish Medicines and Medical Devices Agency ("Agency").

Gün + Partners
21.02.2023

Notification Obligation to Tax Office for Registered Transactions in the Trade Registry is Abolished

The General Communiqué no. 546 on Tax Procedural Law (the "Communiqué") which determines the procedures and principles regarding the acceptance of the notifications made electronically by the Ministry of Trade to the Ministry of Treasury and Finance (the "Ministry") from the transactions registered in the trade registry as notifications made by taxpayers was published in the Official Gazette dated 18 January 2023, to be effective as of 1 February 2023.

Gün + Partners
21.02.2023

DELPHI v DEPLHI: PTO’s Decision Sheds Light on Interpretation of Bad Faith

Delphi Technologies IP Limited opposed the registration of the DEPLHI trademark in Classes 1, 3, and 4, citing similarities to its earlier mark DELPHI used in the automotive spare parts sector. The Turkish Patent and Trademark Office initially rejected the opposition but the Re-examination and Evaluation Board later accepted it, finding that the trademarks were similar and covered similar goods and services. The board also concluded that the DEPLHI application was filed in bad faith given the distinctiveness and reputation of the DELPHI mark in the sector. The decision demonstrates the importance of considering all relevant factors in assessing bad faith in trademark disputes.

Gün + Partners
30.01.2023

Corporate Governance and Directors Duties in Turkey Overview - 1

The Q&A gives a high-level overview of corporate governance trends; the main forms of corporate entity used; the corporate governance legal framework; corporate social responsibility and reporting; board composition and restrictions; directors' remuneration; management rules and authority; directors' duties and liabilities; transactions with directors and conflicts; disclosure of information; shareholders' rights, company meetings, and minority shareholder action; and internal controls, accounts and audits

Gün + Partners
31.01.2023

Corporate Governance and Directors Duties in Turkey Overview - 2

The Q&A gives a high-level overview of corporate governance trends; the main forms of corporate entity used; the corporate governance legal framework; corporate social responsibility and reporting; board composition and restrictions; directors' remuneration; management rules and authority; directors' duties and liabilities; transactions with directors and conflicts; disclosure of information; shareholders' rights, company meetings, and minority shareholder action; and internal controls, accounts and audits.

Gün + Partners
31.01.2023

Corporate Governance and Directors Duties in Turkey Overview - 3

The Q&A gives a high-level overview of corporate governance trends; the main forms of corporate entity used; the corporate governance legal framework; corporate social responsibility and reporting; board composition and restrictions; directors' remuneration; management rules and authority; directors' duties and liabilities; transactions with directors and conflicts; disclosure of information; shareholders' rights, company meetings, and minority shareholder action; and internal controls, accounts and audits.

Gün + Partners
31.01.2023

Determination of Evidence in Disputes Over Pharmaceutical Patents

The determination of evidence is a crucial interim legal protection measure in Turkish law that assists in proving the matter in question. In disputes relating to pharmaceutical patents, the determination of evidence is a prerequisite to benefit from a preliminary injunction. Under the Industrial Property Law No. 6769, judicial authorities can order immediate and effective interim measures to protect evidence related to an alleged infringement. However, access to information is limited for drug patent holders, making it difficult to obtain proof to prove preliminary injunction conditions have been met. Therefore, a court-ordered evidence determination decision is necessary for drug patent holders to benefit from the preliminary injunction institution.

Gün + Partners
24.01.2023

Countdown to Revocation Requests at the TPTO

Turkey's Patent and Trademark Office (TPTO) will enable trade mark revocation proceedings from 10 January 2024. The Intellectual Property Code no. 6769 entered into force on 10 January 2017, including Article 26, which regulates trade mark revocation. The clause was due to be introduced seven years later, allowing the TPTO to start making preparations for the change. While the change is expected to streamline the process and make it more cost-effective, some have raised concerns about the finalisation of proceedings and the evaluation of use evidence. The TPTO has started preparations for the implementation of the new practice.

Gün + Partners
27.01.2023

Çevreye İlişkin Beyanlar İçeren Reklamlar Hakkında Kılavuz Yayınlandı

Reklam Kurulu'nun 13.12.2022 tarihli toplantısında kabul edilen "Çevreye İlişkin Beyanlar İçeren Reklamlar Hakkında Kılavuz" yayınlandı. Bu kılavuz, ticari reklam ve uygulamalarda yer alan çevresel beyan ve görsellerin ilgili mevzuata uyumlu olmalarını sağlamak için hazırlandı. Kılavuz, çevresel beyanların hangi bilgilere yer vermesi gerektiği konusunda ayrıntılı açıklamalar içeriyor. Reklamlarda belirtilen çevresel beyanların hangi bölümlere veya süreçlere ilişkin olduğu açıkça belirtilmelidir. Çevre kirliliği veya atık birikmesine yol açabilecek tüketici davranışlarını özendiren reklamlardan kaçınılmalıdır. Bu kılavuzun reklamcılık alanında birçok karara yol göstereceği düşünülmektedir. Kılavuza Reklam Kurulu'nun resmi internet sitesinden ulaşılabilir.

Gün + Partners
28.01.2023

Protection of Websites Under Turkish Law

The legal protection of websites in Turkey is a complex issue that requires practitioners to be aware of all possible legal remedies and the possibilities of infringement. Although there is no straightforward regulation to confer legal protection to websites under Turkish law, courts consider the specific circumstances of each case and assess the limit of the allowed use. The stronger the originality of the website, the stronger the legal protection would be. To protect their websites, owners should register trademarks, establish comprehensive contracts with independent contractors, monitor the market for potential infringement, and ensure the security of their intellectual property.

Gün + Partners
03.01.2023

Lack of Regulation on Plausibility Attacks in Turkish Patent Law

The plausibility concept in patent law is not yet regulated in Turkish legislation, and there is no consensus on the Turkish word that corresponds to this legal term. However, plaintiffs have started to argue the requirement of plausibility in Turkish invalidity proceedings. The issue of plausibility is particularly important with regard to pharmaceutical patents, as all clinical studies' test data may not be obtained by the patent application's date. Therefore, it is still a subject of debate how much research should be included in the patent application and to what extent post-published evidence can be used. The EPO Enlarged Board of Appeal's G 2/21 decision may bring about important standards regarding plausibility, which will affect Turkish patent law.

Gün + Partners
11.01.2023

Life Sciences 2023 in Turkey

Turkey's healthcare system is primarily governed by the Fundamental Law on Healthcare Services No. 3359, which empowers the Ministry of Health (MoH) to issue regulations and establish a system with equal and equitable access. Hospitals and public health institutions are regulated and established by the MoH and its subsidiaries. The Social Security Institution provides insurance, while public, private, and training and research hospitals provide healthcare. Healthcare product licensing, pricing, and distribution are managed by the Turkish Medicines and Medical Devices Agency. E-Nabız, the MoH's encrypted personal health record system, was launched in 2015. Healthcare data is protected by Data Protection Law No. 6698 and Personal Health Data Regulation No. 30808.

Gün + Partners
02.12.2022

Court Provides Guidance on How to Conclude Actions For Undue Receivables

The Grand General Assembly on the Unification of Judgments of the Court of Cassation in Turkey recently ruled that actions initiated for undue receivables should be dismissed on procedural grounds, as the plaintiffs lack legal interest as a cause of action. This unification decision resolves a controversy in Turkish law, where courts had been divided on whether to examine such cases on their merits or dismiss them on procedural grounds. The decision also clarifies the applicable attorney fees, eliminating unfair practices resulting from the previous inconsistency in judgments.

Gün + Partners
18.12.2022

Authorization Obligation is on the Horizon for OTT Services

Turkey's "disinformation law" has come into force, making all over-the-network (OTT) service providers subject to regulations that include an authorisation obligation. Under the law, OTT service providers must apply to the Information and Communication Technologies Authority (BTK) for authorisation through a fully authorised representative, which must be a joint stock company or limited liability company in Turkey. Other regulations that may apply include obligations on consumer rights, personal data protection and service quality, as well as reporting and financial obligations. Fines for non-compliance range from TRY 1m to TRY 30m, and non-payment could lead to bandwidth reduction or blocking of access to the relevant application or website.

Gün + Partners
28.12.2022

Haklı Sebeple Fesih Davaları

Ortaklarının sınırlı sorumlu olmasından dolayı en çok tercih edilen ortaklık türlerinden biri olan anonim şirketlerde ailevi ve kişisel konuların yanı sıra şirketlerin performansında beklentilerin karşılanmaması gibi pek çok sorun, bazı ortakların ortaklıktan çıkma taleplerini beraberinde getiriyor.

Gün + Partners
27.02.2023

Regional Court of Appeals: The Decision of the TMMDA of Refusal of the Applications of the Original Medicine Owners to Obtain Information on Reference Product is Unlawful

As per article 9 of the Regulation on Authorization, which regulates “Abridged Application”, if a pharmaceutical has been authorized before, it is not necessary to repeat the tests and research, and the data of these tests doesn’t have to be submitted for authorizing again, …

Gün + Partners
03.03.2023

SEP: Navigating the Technology-Driven World

Standard-Essential Patents are the concept arising from the interaction between patent rights, which provide exclusive use of an invention and “standards” aimed at the widespread and mandatory use of this innovation in the relevant market.

Gün + Partners
07.03.2023

The Need for an Injunction in Cases Where the EPO Proceeding is held as a Pending Issue

Although there is no explicit provision in Turkish Law for the acceptance of the ongoing opposition or appeal proceedings before the European Patent Office as a “pending issue” due to the principle of procedural economy, in practice, pending issue decisions may be given by the Civil Courts of Intellectual and Industrial Property Rights according to the particular circumstances.

Gün + Partners
16.03.2023

“Plausibility” in Turkish Patent Law and Its Impact on Invalidation Proceedings

The concept of plausibility – which has been the subject of numerous evaluations, especially by the European Patent Office (“EPO”) and frequently debated in academic circles in recent years – has not yet found a place within the scope of any legal regulation in Turkey.

Gün + Partners
17.03.2023

Court of Cassation Overturns Longstanding Precedents on Cumulative Protection Afforded by Trademark Infringement and Unfair Competition Provisions

In a recent decision that challenges longstanding precedents, the Court of Cassation has ruled that, in cases where trademark infringement has been found, it is no longer possible to accept that the same infringing act also creates unfair competition.

Gün + Partners
22.03.2023

Turkish Court of Cassation Rules in CERAN v CERAMO Case

In a recent case, the General Assembly of Civil Chambers of the Turkish Court of Cassation ruled that although the defendant argued that the earlier trade mark CERAN originates from the word “ceramic”, this is not the case and CERAN functions as a trade mark for Turkish consumers.

Gün + Partners
06.04.2023

Legislative Proposal on the Amendment of the Law on Pharmaceuticals and Medical Preparations No. 1262 and Certain Laws

The Legislative Proposal on the Amendment of the Law on Pharmaceuticals and Medical Preparations No. 1262, Certain Laws and Decree Law No. 663 dated March 20, 2023, and numbered 2/5006 is an omnibus bill having some amendment offers regarding the regulating legislation of the health sector.

Gün + Partners
15.04.2023

Amendments to the Execution and Bankruptcy Law and Certain Laws

The Law Amending the Enforcement and Bankruptcy Law and Certain Laws, known as the 7th Judicial Package, was published in the Official Gazette (32154) dated 05 April 2023 and entered into force except for several provisions with later effective dates.

Gün + Partners
20.04.2023

New Regulations on Nutrition and Health Claims for Food and Food Supplements

Turkey's Regulation on Health Claims for Food and Food Supplements has come into force, alongside the Turkish Food Codex Regulation on Nutrition Claims, repealing the previous Turkish Food Codex Regulation on Nutrition and Health Claims. The new regulations abolish the permission requirement for competent administrative authorities before making health claims for food and food supplements, introducing fundamental changes. A Guideline for Health Claims for Food and Food Supplements has been drafted by the Ministry of Health Turkish Pharmaceuticals and Medical Devices Authority, listing permitted health claims and detailed provisions. Health claims can be used without official permission, subject to certain conditions, and the Authority may limit their use to protect public health.

Gün + Partners
10.05.2023

Gıda ve Takviye Edici Gıdalarda Sağlık Beyanı ve Beslenme Beyanlarına İlişkin Yeni Düzenlemeler

"Gıda ve Takviye Edici Gıdalarda Sağlık Beyanı Kullanımı Hakkında Yönetmelik" Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Türk Gıda Kodeksi Beslenme Beyanları Yönetmeliği ile birlikte yürürlüğe giren yönetmelik, beslenme ve sağlık beyanları için önceki izin ve onay sürecini tamamen kaldırdı. Sağlık Bakanlığı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu tarafından hazırlanan kılavuzda, gıda ve takviye edici gıdalarda kullanılabilecek sağlık beyanları ve kurallar ayrıntılı olarak yer alıyor. Kayıtlı veya onaylı işletmeler tarafından üretilen veya ithal edilen ürünler, yönetmelik ve kılavuz hükümlerine uygunsa izin başvurusu yapmadan sağlık beyanları kullanılabilecek. Kurum, kamu sağlığı açısından gerekli gördüğü durumlarda sağlık beyanı kullanımını sınırlayabilir ve denetim mekanizmalarını işletebilir.

Gün + Partners
13.05.2023

New Guidelines on Named Patient Program was Published

The Regulation on Supply of Pharmaceuticals from Abroad, recently published in Turkey, introduces new rules for procuring pharmaceuticals not authorized or available in the domestic market. The Guidelines accompanying the Regulation have been updated to reflect these changes. The Guidelines outline criteria for foreign pharmaceutical supply sources, specifying requirements for manufacturers/license holders, pharmaceutical warehouses, and authorized companies. The Regulation emphasizes obtaining products directly from authorized sources and ensuring quality and safety. The Guidelines also address the obligations of the representative appointed by the foreign pharmaceutical supply source, including pharmacovigilance and encoding processes. The Guidelines provide further details and examples not fully covered in the Regulation. The named patient program aims to charge costs to foreign companies, but it could be argued that the state should cover these expenses as part of its responsibility to provide healthcare services to citizens.

Gün + Partners
18.05.2023

Yeni Yurt Dışından İlaç Temini Kılavuzu Yayınlandı

Türkiye'de ruhsatı olmayan veya piyasada bulunmayan ilaçlar, hasta talebi ve özel izinle yurt dışından tedarik edilebilir. Yeni Yurt Dışından İlaç Temin Yönetmeliği'ne göre, Yurt Dışından İlaç Temin Kılavuzu güncellenmiştir. Kılavuz, yurt dışı ilaç temin kaynağının kriterlerini ve temsilci yükümlülüklerini belirtir. İlaçlar, yetkili kuruluşlara beşeri tıbbi ürün tedariki yapan yurt dışındaki kuruluşlardan temin edilmelidir. İlaç temin kaynağı, üretici/ruhsat sahibi, yetkili ilaç otoriteleri tarafından ruhsatlandırılmış ecza deposu veya lisans verilen firma olmalıdır. Temsilci, yazılı olarak yetkilendirilmiş yerli bir kişi veya kuruluş olmalıdır. Kaynak ve temsilcinin yükümlülükleri Kılavuzda ayrıntılı olarak belirtilmiştir. Yönetmelik ve Kılavuz, ilaç temini sürecini düzenlemekte olup mali yükümlülükler anlaşmaya bağlıdır.

Gün + Partners
18.05.2023

Corporate Governance in Turkey 2023 - 1

Corporate governance in Turkey is governed by the Turkish Commercial Code (TCC) and other related laws, such as Law No. 6335 and the Capital Markets Law. Listed companies are required to comply with mandatory corporate governance principles, with some exceptions for certain corporations. The Ministry of Trade enforces these provisions, and disputes are resolved in commercial courts. Shareholder rights are protected, allowing them to appoint or remove directors, request extraordinary general assemblies, and demand information.

Gün + Partners
31.05.2023

Türk Marka Hukuku’nda Müktesep Hak Kavramı ve Uygulamasına Bir Eleştiri

Türk Marka Hukukunda müktesep hak uygulaması Yargıtayımızın içtihatları ile belirlediği ilkeler çerçevesinde şekillenmiştir. Müktesep hak ilkesi gereğince, bazı istisnai durum ve koşullarda bir işletmeye ait önceki marka, bu işletmenin daha sonraki marka başvuruları için kazanılmış hak teşkil eder. Yargıtay içtihatları çerçevesinde müktesep hak ilkesinin uygulanması için önceki tarihli marka ile sonraki tarihli markaların benzer olması, markaların kapsadıkları mal/hizmet sınıflarının aynı olması ve önceki tarihli markanın çekişme konusu olmaktan çıkmış olması ilkelerinin kümülatif olarak sağlanmış olması gerekmektedir

Gün + Partners
31.05.2023

Corporate Governance in Turkey 2023 - 2

Controlling shareholders in Turkish law do not have specific duties to the company or non-controlling shareholders, but they must exercise their rights in good faith. Special provisions exist for minority shareholders, and the dominant company cannot cause financial loss to its subsidiary without compensation. Shareholders' liability is generally limited to their subscribed capital, except for limited liability companies' government debts. Employees have no specific duty in corporate governance unless assigned as commercial representatives. Share transfer restrictions are allowed under certain circumstances. New shares require shareholder approval, and pre-emptive rights exist. Compulsory share repurchases are allowed in exceptional cases. Share transfer restrictions are prohibited for public companies. Directors owe legal duties to the company, shareholders, and creditors, and enforcement actions can be brought against them. Directors must act with care and in compliance with good faith.

Gün + Partners
05.06.2023

Corporate Governance in Turkey 2023 - 3

The size of the board of directors is determined by the company's articles of association or the general assembly. There are no minimum or maximum seat requirements. Vacancies on the board can be filled by appointment of the board or approval of the general assembly. There are no specific criteria for directors, but at least one board member must be a woman in listed companies. Disclosure requirements regarding board composition exist. The CEO and board chair positions can be held by the same person, but their duties must be clearly distinguished. Mandatory board committees include an audit committee, corporate governance committee, risk committee, nomination committee, and price committee. Companies must hold regular board meetings, but no minimum number is required. Board practices, evaluations, and remuneration must be disclosed. Remuneration of directors and senior management is determined by the company and disclosed publicly. Shareholders have a vote on remuneration, and companies may provide directors' liability insurance. The corporate charter and by-laws are publicly available. Companies must disclose information regularly and engage with shareholders during general assembly meetings. Disclosure of corporate social responsibility and CEO pay ratio is required.

Gün + Partners
06.06.2023

The Protection of European Patents in Turkey and the Compensation of Damages

The Regulation on the Grant of European Patents in Turkey stipulates that a European patent application in which Turkey is designated is considered a national Turkish patent application upon receiving an application number from the EPO. However, there is no requirement in Turkish IP law to publish the European patent application while pending. To claim compensation for patent infringement, the Turkish translation of the claims must be published or the alleged infringing party must be notified. The statute of limitations for filing a compensation action is two years from the date of learning about the damage caused by infringement. Publishing the translation promptly is crucial to protect rights and claim damages.

Gün + Partners
13.06.2023

The Guide to Challenging and Enforcing Arbitration Awards in Turkey - Third Edition / Part 2

To have jurisdiction over an application for recognition and enforcement, the court must be located where the parties agreed or where the defendant resides. If the defendant is not in Turkey, jurisdiction lies where the defendant's attachable assets are located. The applicant must prove the assets are within the court's jurisdiction. The application should include the original or certified copies of the arbitration agreement and arbitral award, along with certified translations. The proceedings are adversarial, with a written phase followed by an oral phase. The court's decision can be appealed. The court can adjourn proceedings if annulment proceedings are ongoing. Assets that can be attached include movable and immovable assets, but certain exemptions apply. Interim measures can be obtained before or during arbitration proceedings.

Gün + Partners
19.06.2023

The Guide to Challenging and Enforcing Arbitration Awards in Turkey - Third Edition / Part 3

Procedure for interim measures against assets in Turkey: A creditor seeking enforcement can obtain a provisional attachment order by establishing that receivables are matured and unsecured, and there is a present danger that the debtor lacks sufficient assets. The attachment proceedings must be conducted before the competent court at the debtor's residence. Immovable, movable, and intangible property can be attached through the provisions of the Execution and Bankruptcy Law. Bank accounts held by banks in Turkey can be attached, while those located abroad are not subject to attachment. Sovereign immunity may apply to assets owned by foreign states, with exceptions for assets used for commercial purposes. Waiver of immunity is possible through an agreement. Piercing the corporate veil is exceptional, requiring evidence of fraud or misconduct.

Gün + Partners
22.06.2023

PTO Issues Important Decision on Distinctiveness of Trademarks Consisting of Device Element and Descriptive Words

The Turkish Patent and Trademark Office's Re-examination and Evaluation Board (REEB) overturned the Trademarks Directorate's refusal of a mark application. The application included a device element followed by descriptive words, "Clinical Trial Center." The REEB determined that the device element provided distinctiveness to the mark, and the descriptive phrase was not the main element. The decision emphasized the importance of the size and position of elements in composite trademarks. It clarified that registration wouldn't grant exclusive rights to the descriptive word element.

Gün + Partners
04.07.2023

Türk Hukukunda Avrupa Patentlerinin Korunması ve Tecavüz Durumunda Zararın Tazmini

"Avrupa Patentlerinin Türkiye'de Verilmesi ile İlgili Yönetmelik"e göre, Türkiye'de seçilen bir Avrupa patent başvurusu, EPO tarafından başvuru numarası verildikten sonra ulusal bir Türk patent başvurusu olarak kabul edilir. Ancak Türk Patent Ofisi'nin başvuruyu yayınlama süresi belirsizdir. Bu nedenle patent sahipleri genellikle Türkçe çevirinin yayınlanma aşamasını atlayarak başvuruyu EPO tescilinden sonra Türk Patent Ofisi'ne kaydettirmektedir. Yönetmelik ayrıca, tazminat talebinde bulunabilmek için Türkçe çevirinin yayınlanmış veya üçüncü taraflara bildirilmiş olması gerektiğini düzenlemektedir. Bu nedenle, patent başvurusu sahipleri Türkçe çevirinin mümkün olan en kısa sürede yayınlanmasını veya üçüncü taraflara bildirilmesini sağlamalıdır.

Gün + Partners
05.07.2023

Tefhimden İtibaren Kanun Yoluna Başvuru Hakkında Anayasa Mahkemesi’nin Güncel Kararı

Gerekçeli kararın taraflara tebliğinden itibaren istinaf ve temyiz başvuru sürelerinin başladığı kanunlarla düzenlenmiştir. Ancak uygulamada, taraflara gerekçeli kararın tebliğ edilmediği durumlarda süre tutum dilekçesi sunulması gerekmektedir. Anayasa Mahkemesi, bu uygulamanın mahkemeye erişim hakkını engellediğini belirterek, sürenin gerekçeli kararın tebliğiyle başlaması gerektiğine karar vermiştir. Ancak bu kararın uygulamada değişmeyebileceği düşünülmektedir.

Gün + Partners
08.07.2023

Highly Logical: Turkish IP Office's Vulcan Salute Ruling Sets Final Frontier For Copyright Ownership Argument

According to Article 6/6 of the Turkish Industrial Property Code, “An application for registration of a trademark shall be refused upon the opposition of the right holder if it consists of a person’s name, trade name, photography, copyright or any other intellectual property right of another.” Based on this provision, it is possible to oppose an application relying upon the opponent’s other intellectual property rights ownership. On December 20 2022, the Re-Examination and Evaluation Board (the Higher Board) of the Turkish Patent and Trademark Office (the IP Office) rendered a decision including detailed explanations regarding the copyright ownership argument and set an excellent example of the IP Office’s criteria for accepting such an argument. Before discussing the decision, it should be noted that the Higher Board consists of three senior examiners and generally conducts a comprehensive and consistent examination. So, the Higher Board’s decisions are valuable as precedents in opposition proceedings.

Gün + Partners
10.08.2023

TÜRKPATENT’in Vulcan Selamı Kararı, Marka Yayıma İtirazlarında Telif Hakkı Sahipliği İddiasının İncelenme Kriterlerine Tutulan bir Işık…

6769 sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu’nun (“SMK”) 6/6 maddesi uyarınca “Tescil başvurusu yapılan markanın başkasına ait kişi ismini, ticaret unvanını, fotoğrafını, telif hakkını veya herhangi bir fikri mülkiyet hakkını içermesi hâlinde hak sahibinin itirazı üzerine başvuru reddedilir”. Bu hükme dayanarak bir marka başvurusunun yayımına, telif hakkı sahipliğine dayanarak etmek mümkündür.

Gün + Partners
11.08.2023

Tanınmış Markanın Kaynak Gösterme Fonksiyonuna Etkisi Üzerine Bir Karar İncelemesi

Avrupa Birliği Fikri Mülkiyet Ofisi'nin 01.02.2023 tarihli kararına göre, Google markası dünya çapında tanınmış kabul edilerek, "araçlar ve taşıtlar" kategorisinde yapılan marka başvurusu reddedilmiştir. Başvuru sahibi, Google'ın markasını kullanarak yapılan bu başvurunun reddedilmesine itiraz etmiştir. Ancak Genel Mahkeme, yapılan itirazı reddetmiştir. Mahkeme, görsel ve kavramsal benzerlikleri değerlendirirken "GC" ve "GOOGLE" kelimelerinin ilişkisini göz önünde bulundurmuş ve bu iki kelimenin birleşimiyle oluşan markada benzerlik olduğuna hükmetmiştir.

Gün + Partners
22.08.2023

Joker’i Üzecek Karar Genel Mahkeme’den Geldi: BATMAN Gotham’ı Aydınlatmaya Devam Edecek!

BATMAN! Gotham’ın yılmaz koruyucusu, kötülerin düşmanı Batman bu sefer de marka savaşında karşımıza çıktı… Bu yazımız ile ele aldığımız Avrupa Birliği Adalet Divanı (“ABAD”) Genel Mahkemesi’nin (“Mahkeme”) 7 Haziran 2023 tarihli, T-735/21 sayılı, Aprile and Commerciale Italiana v EUIPO – DC Comics kararı[1], Batman’in ikonik yarasa şekil markasının tescil edilebilirlik şartlarını sağlayıp sağlamadığı irdelemiştir.

Gün + Partners
29.08.2023

Guidelines For Withdrawal and Recall of Medical Devices Published

The Guidelines regulate the procedures to be implemented to prevent unsafe and non-conforming medical devices from being placed on the market and the responsibilities of the relevant parties pursuant to Law No 7223 on Product Safety and Technical Regulations. In this regard, the Guidelines indicate the procedure on withdrawal and recall of medical devices and in vitro diagnostic devices from the market, and duties, authorities and responsibilities of the Agency and the medical devices companies.

Gün + Partners
17.08.2023

Sanal Moda

Günümüzde fiziksel evrene ek olarak sanal bir evrende de yaşamaya başlandığına şahit oluyoruz. Bu sanal evrenin gelişmesi ile birlikte kripto paralar, NFT ve metaverse gibi pek çok yeni kavram hayatımızda yer edinmiştir. Hemen hemen herkes gibi moda sektöründe faaliyet gösterenler de sanal evrende yaşanan gelişmeleri takip etmekte ve bu gelişmelere hızlıca uyum sağlamaya çalışmaktadır. Bununla birlikte, tıpkı fiziksel dünyada olduğu gibi sanal evrende de özellikle fikri mülkiyet haklarına ilişkin hak ihlalleri sebebiyle uyuşmazlıklar meydana gelmektedir. Hukukun, sanal evrendeki bu gelişmeler ve moda sektörü-sanal evren ilişkisine uyum sağlama sürecinin irdelenmesi için kaleme alınan bu makale, özellikle moda sektörü ve metaverse, NFT’ler ve fikri mülkiyet hakları arasındaki ilişkiye odaklanacaktır.

Gün + Partners