Contributors SAYIN Law & Consulting

SAYIN Law & Consulting
Contact Information
  • Address: Ayazaga Mahallesi, Azerbaycan Caddesi Vadistanbul Bulvar 2A Blok K: 11 No: 84-85-86 Sarıyer, Istanbul
  • Email: [email protected]
  • Phone: +90 (212) 212 40 70
  • Website: www.sayinlaw.com.tr
Memberships

Founded by Murat Sayın, Sayin Law & Consulting is an Istanbul-based (incorporated) full-service law firm offering high-quality and solution-oriented legal service in a professional business manner to corporations, individuals, and investors operating across a broad range of industries. Sayin Law & Consulting’s professional team consists of expert lawyers and support personnel, all of whom are experienced in their area, bilingual, and have studied at recognized law schools in Turkey and/or abroad. Sayın Law & Consulting is known for its achievements in energy law.

Sayin Law & Consulting provides legal assistance and dispute resolution services to both domestic and foreign firms that are active in petroleum, LPG, natural gas, electricity, renewable energy and mining fields, regarding their projects that are either in Turkey or abroad.

Sayin Law & Consulting’s young and dynamic team follows legal advancement and development day by day to provide the best legal service to its clients keeping them up-to-date at all times. Under the roof of Sayin Law & Consulting, every client's legal demand is satisfied with the finest available solution. We accomplish this by keeping track of legal developments and day-to-day business issues, then assessing them to find the best practical and long-term solutions. One of the legal foundations for the execution of our cases is provided by the connections our team has with academic members.


Key Contacts

Mergers & Acquisitions, Bankruptcy Law, Corporate Law

Awards

Mergers & Acquisitions, Bankruptcy Law, Corporate Law
Energy, Commercial & Corporate, Dispute Resolution
Energy, Commercial & Corporate
berilatikyı[email protected]
Energy, Commercial & Corporate
Energy, Commercial & Corporate
Litigation & Execution Proceedings, International Law & Citizenship, Labour & Social Security Law, Consumer Law
Energy, Corporate and Commercial, Transportation and Logistics, Labor
Energy Law, Corporate Law, Contracts Law, Bankruptcy and Execution Law

24/7/2019 Tarihli ve 30841 Sayılı Resmi Gazete'de Yayımlanan, "8730 Sayılı Farklılaştırılmış Akaryakıtlara İlişkin Kurul Kararında Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kurul Kararı" Kabul Edilerek, 04.05.2024 Tarihli 32536 Sayılı Resmi Gazete'de Yayımlanmıştır.

8730 sayılı Farklılaştırılmış Akaryakıtlara İlişkin Kurul Kararında değişiklik yapılmasına ilişkin kurul kararı ile 24/7/2019 tarihli ve 30841 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 8730 Sayılı Farklılaştırılmış Akaryakıtlara İlişkin Kurul Kararının 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi yürürlükten kaldırılmıştır.

SAYIN Law & Consulting
06.05.2024

5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa Göre Elkonulan Akaryakıtın Teslimi, Muhafazası, Tasfiyesi ve Yapılan Masraflara İlişkin Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Yayımlandı

18.01.2024 tarihli 32433 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa Göre Elkonulan Akaryakıtın Teslimi, Muhafazası, Tasfiyesi Ve Yapılan Masraflara İlişkin Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (kısaca “Yönetmelik”) ile 5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa Göre Elkonulan Akaryakıtın Teslimi, Muhafazası, Tasfiyesi Ve Yapılan Masraflara İlişkin Uygulama Yönetmeliğinin 5. Maddesinde yer alan “defterdarlık” ibaresi “yatırım izleme ve koordinasyon başkanlıkları” olarak değiştirildi.

SAYIN Law & Consulting
19.01.2024

Elektrik Piyasası Mevzuatı Çerçevesinde Tedarik Lisansı

Elektrik Piyasası Kanunu’na göre, piyasada lisans almak koşulu ile yürütülebilecek faaliyetlerden birisi, toptan ve perakende satış faaliyetidir. Bu faaliyet için, EPDK’dan tedarik lisansı alınması gerekmekte olup tedarik lisansı sahibi şirkete, Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu (EPDK) tarafından, elektrik enerjisinin toptan veya perakende satılması, ithalatı, ihracatı ve ticareti faaliyetleri ile iştigal edebilme yetkisi verilmektedir.

SAYIN Law & Consulting
27.12.2023

14.11.2023 Anayasa Mahkemesi Kararı: Petrol Piyasası Kanunu'nda Değişiklik

14.11.2023 tarihli 32369 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 2023/35 E. 2023/163 Sayılı Anayasa Mahkemesı kararı ile 5015 Sayılı Petrol Piyasası Kanunu'nun 20. maddesinin ikinci fıkrasının (g) bendinin bir bölümü iptal edildi.

SAYIN Law & Consulting
15.11.2023

Karbon Piyasalarının İşletilmesine İlişkin Yönetmelik Taslağı Görüşe Açıldı

EPDK tarafından, sera gazı emisyonlarının uygun maliyetli ve ekonomik açıdan verimli bir şekilde azaltılmasını teşvik etmek amacıyla, emisyon ticaret sistemi kapsamında tahsisatların dağıtımına ve alım-satımına ilişkin olarak karbon piyasalarının kurulmasına ve işletilmesine ilişkin usul ve esasların belirlenmesi amacı ile Karbon Piyasalarının İşletilmesine İlişkin Yönetmelik Taslağı hazırlanarak yayımlanmıştır.

SAYIN Law & Consulting
14.11.2023

8845 Sayılı EPDK Kurul Kararı Kapsamında Promosyon Düzenlemesi

26.09.2019 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan 8845 sayılı Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) Kurul Kararı uyarınca tüketiciye yönelik gerçekleştirilen promosyonlara ilişkin olarak petrol ve sıvılaştırılmış petrol gazları (LPG) piyasalarında faaliyet gösteren lisans sahiplerine bazı yükümlülük ve kısıtlamalar getirilmiştir. 8845 sayılı EPDK Kurul Kararında lisans sahiplerinin düzenleyebileceği promosyon yöntemleri açıklanmıştır. Bu yöntemler ayni promosyon, finansal promosyon ve hizmet promosyonu olmak üzere üç kategoriye ayrılmaktadır.

SAYIN Law & Consulting
18.09.2023

Doğalgaz Piyasası Dağıtım Lisanslarına İlişkin Tedbirler Yönetmeliği Yayımlandı

19 Ağustos 2023 tarihli Resmî Gazete'de yayımlanan Doğalgaz Piyasası Dağıtım Lisanslarına İlişkin Tedbirler Yönetmeliği, doğal gaz tüketici korumasını ele alıyor. Yönetmelik, dağıtım lisansının iptali, şebekenin satışı, yeni lisans sahibinin belirlenmesi ve şebekenin devri gibi durumları düzenliyor. Dağıtım şirketinin mali durumunun bozulması, hizmet aksamaları, mevzuata aykırılıklar gibi durumlar tüketici korumasını gerektiren sebepler olarak kabul ediliyor. Bu durumların varlığında Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu tedbirler alabilir. Tedbirler arasında yöneticilerin değiştirilmesi ve lisans iptali yer alıyor.

SAYIN Law & Consulting
23.08.2023

Elektrikli Şarj İstasyonları Lisans Başvuruları İçin Aranan Koşullar ve Süreç

Dünyada ve ülkemizde elektrikli araç kullanımının hızla artması beraberinde hukuki bir düzenleme ihtiyacını da getirmiştir. 25 Aralık 2021 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 7346 Sayılı Kanun ile, 6446 Sayılı Elektrik Piyasası Kanunu değiştirilmiş, ilgili Kanun ile Elektrik Piyasası Kanunu'nda elektrik şarj hizmetlerine ilişkin önemli değişiklikler yapılmış ve buna ilişkin usul ve esasların gelecek yönetmeliklerle belirleneceği düzenlenmiştir. Daha sonra Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu tarafından 20/01/2022 tarihinde Şarj Hizmeti Yönetmeliği Taslağı kamuoyunun görüş ve değerlendirmelerine açılmış ve 04/02/2022 tarihine kadar görüşlere açık tutulmuştur.

SAYIN Law & Consulting
14.06.2023

Conditions and Process for Electric Charging Station License Applications

In today's globally changing world that is building a sustainable future, Turkey is among the countries aiming for economic and industrial green transformation. In this context, various regulations are made in our country and measures are taken for a livable future. In this context, the rapid increase in the use of electric vehicles in the world and in our country has brought the need for a legal regulation. With the Law No. 7346 published in the Official Gazette dated December 25, 2021, the Electricity Market Law No. 6446 ("EML") was amended and significant amendments were made to the Electricity Market Law regarding electricity charging services and it was regulated that the procedures and principles regarding this will be determined by future regulations. Subsequently, on 20/01/2022, the Energy Market Regulatory Authority ("EMRA") opened the Draft Charging Service Regulation to public opinion and assessment and kept it open for comments until 04/02/2022.

SAYIN Law & Consulting
12.06.2023

Sürdürülebilirlik ve Enerji Verimliliği

Enerji, ekonomik ve sosyal kalkınmanın önemli bileşenlerinden biri olarak yaşam standartlarının yükseltilmesinde hayati derecede rol oynayan bir olgu olarak karşımıza çıkar. Bu anlamda enerji, ekonomik büyüme ve gelişme ekseninde önemli bir faktör olmakla beraber ülkelerin uluslararası politikalarının yönetilmesinde önem arz etmektedir. Haliyle, sürdürülebilir kalkınmanın sağlanabilmesi açısından enerji verimliliğinin anlaşılması çevremizin ve doğal kaynaklarımızın sürdürülebilirliği açısından oldukça önemlidir.

SAYIN Law & Consulting
07.06.2023

Zero Emissions and Green Development

The efforts to protect our environment and leave a liveable world for future generations are being evaluated on a global scale. It is undeniable that the resulting developments will have a significant impact on both individuals and legal entities, with the measures and regulations put in place shaping lifestyles and guiding the operations of companies.

SAYIN Law & Consulting
26.04.2023
Ready to stay ahead of the curve?
Share your interest anonymously and let us guide you through the informative articles on the hottest legal topics.
|
Successful Your message has been sent