Menu

  Lawyers Hatice Ekici Tağa

  Hatice Ekici Tağa is a partner at Ozdagistanli Ekici where she leads the IP and Commercial Contracts department.

  Her experience spans a wide range of areas including advertising, franchise contracts, movie/tv license contracts, trademark disputes, multijurisdictional patent settlements, prize promotions. She has been representing multinational clients in various trademark, IP and patent disputes for over 12 years.

  Hatice also acts as trusted counsel to world’s leading food and beverage brands in their franchise and commercialization agreements.

  She also manages anti-piracy and anti-counterfeiting programs for world’s leading software companies as well as for luxury brands.

  Hatice is a registered trademark and patent attorney as well as a licensed mediator.


  Practice Areas & Work Department

  Intellectual Property

  Media and Entertainment

  Consumer Protection

  Electronic Commerce

   

  Languages

  Turkish

  English

  French

   

  Memberships

  Istanbul Bar Association

  Licensed Patent Attorney – Turkish Trademark and Patent Institute

  Licensed Trademark Attorney – Turkish Trademark and Patent Institute

  International Association for the Protection of Intellectual Property (AIPPI)

  Licensed mediator

  International Trademark Association (INTA)

  Obligations under the Distance Contracts Regulation are Postponed

  On August 23, 2022, important regulations regarding sellers’ obligation to inform consumers’ preliminarily and consumers’ right of withdrawal were introduced (“Amendment”) in the Distance Contracts[1] Regulation, for which the effective date was determined to be January 1, 2024.
  Hatice Ekici Tağa

  Reklam Kurulu Yapay Zeka ile Oluşturulan Reklamları İnceliyor

  Gündelik yaşamı etkileyen teknolojik ilerlemeler ile ticari reklamların oluşturulma ve tüketicilere sunulma şekilleri de çeşitlilik göstermeye başladı. Bunun neticesinde ortaya çıkan sonuçlardan bir tanesi de yapay zeka ile oluşturulan ticari reklamlardır. Ticaret Bakanlığı, 13 Eylül 2023 tarihinde yayınladığı duyuru ile yapay zeka kullanılarak oluşturulan reklamları Reklam Kurulu’nun gündemine ilk defa almış bulunduğunu kamuoyu ile paylaşmıştır.
  Hatice Ekici Tağa

  Turkish Advertisement Board Examines Ads Created with AI

  As technological advances affect everyday life, the ways the commercial advertising is created and presented to consumers began to change as well. One of the results of this change is the emergence of commercial advertising created with artificial intelligence. On September 13, 2023, Ministry of Commerce informed the public with an announcement that for the first time on the Advertisement Board’s agenda, they had advertisements created using artificial intelligence.
  Hatice Ekici Tağa

  Anayasa Mahkemesi’nden Reklam Kurulu’nun Ceza Yetkisini Daraltan Karar

  Anayasa Mahkemesi, 13 Eylül 2023 tarihli kararı (2022/70 E. 2023/152 K.) ile 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’un 77. maddesi ile düzenlenen ticari reklam düzenlemelerine aykırı halinde Reklam Kurulu’nun uygulamakla yetkili olduğu erişim engeli yaptırımını iptal etmiştir. Karar, 27 Ekim 2023 tarihli Resmî Gazete ’de yayımlanmıştır.
  Hatice Ekici Tağa

  Constitutional Court’s Decision Restricts the Advertisement Board's Criminal Jurisdiction

  The Constitutional Court annulled the Article 77 of the Law No. 6502 on the Protection of Consumers ("Law"), which authorizes the Advertisement Board to impose access blocking sanctions on those who violate the commercial advertisement regulations.
  Hatice Ekici Tağa

  Co-Existing Agreements under Turkish Law

  Turkish legislation enables the registration of signs with the Turkish Patent and Trademark Office ("TürkPatent"), even if they are identical to or indistinguishably similar to a trademark for identical goods or services or goods and services of the same type, with co-existing agreements and deed of consent.
  Hatice Ekici Tağa

  Copyrights in Turkish Law: Reflections in the Digital Era

  In the current digital age, characterized by the widespread presence of social media platforms and video streaming channels, users have evolved from passive consumers of content to active participants. Users now engage in various activities, such as sharing their intellectual creations, distributing the work of others, and even creating and circulating their own content that incorporates elements from someone else's work which is called adapted work.
  Hatice Ekici Tağa

  Karanlık Ticari Tasarımları Anlamak

  Karanlık Ticari Tasarımlar (“karanlık tasarımlar”) tüketicilerin davranışlarını ve tercihlerini etkilemek için işletmecilerin ve reklamcıların kullandığı aldatıcı ve manipülatif taktikleri ifade eder. Bu taktikler, genellikle bireylerin psikolojik hassasiyetlerini göz önünde bulundurarak duygusal tepkilerini yönlendirmekte ve normal şartlarda almayacakları kararları almaları için üzerlerinde baskı oluşturmaktadır.
  Hatice Ekici Tağa

  Understanding Dark Commercial Patterns – Turkey

  Dark Commercial Patterns (“dark patterns”) refer to deceptive and manipulative tactics exercised by businesses and advertisers to influence consumer behaviors and preferences. These tactics often exploit individuals’ psychological vulnerabilities, manipulate their emotions, and exert pressure to make decisions they might not otherwise have made. While there is no strict legal definition for dark patterns, these patterns are widely recognized as unethical practices that undermine the principle of transparency and although many implementations are accepted as one, the primary objective of a dark pattern is considered to have an effect on consumers’ will.
  Hatice Ekici Tağa

  Elektronik Ticaret Mevzuatındaki Güncel Gelişmeler - 2

  07 Temmuz 2022 tarihinde Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun’un (“Kanun”) değiştirilmesi ve bu doğrultuda Elektronik Ticaret Aracı Hizmet Sağlayıcı ve Elektronik Ticaret Hizmet Sağlayıcılar Hakkında Yönetmelik’in (“Yönetmelik”) yürürlüğe girmesi ile elektronik ticaret aracı hizmet sağlayıcıların (“ETAHS”) ve elektronik ticaret hizmet sağlayıcıların (“ETHS”) yükümlülükleri, elektronik ticarette haksız ticari uygulamalar, hukuka aykırı içerik, aracılık sözleşmesi, elektronik ticaret lisansı ve elektronik ticarete ilişkin diğer hususlar düzenlenmiştir. Söz konusu gelişmeler birçok tartışmayı beraberinde getirmesinin yanı sıra Danıştay'da, Yönetmelik için yürütmenin durdurulması istenmiş ve Anayasa Mahkemesi'nde ise Kanun'un ilgili hükümlerinin iptali için de iptal davası açılmıştı.
  Hatice Ekici Tağa

  Recent Developments in Turkish E-Commerce Legislation – 2

  On July 7, 2022, the Law on the Regulation of Electronic Commerce (“Law”) was amended. Accordingly, the Regulation on Electronic Commerce Intermediary Service Providers and Electronic Commerce Service Providers (“Regulation”) was published. In this regard, the obligations of electronic commerce intermediary service providers (“ETAHS”) and electronic commerce service providers (“ETHS”), unfair commercial practices in electronic commerce, illegal content, intermediation agreement, electronic commerce license and other issues related to electronic commerce are regulated.
  Hatice Ekici Tağa

  Çevrimiçi Tüketici Yorumları Artık Denetime Tabi

  Reklam Kurulu'nun 12 Eylül 2023 tarih ve 337 sayılı kararına istinaden Tüketici Yorumları Hakkında Kılavuz (“Kılavuz”) 19 Eylül 2023 tarihinde T.C. Ticaret Bakanlığı internet sitesinde yayımlandı. Bu Kılavuz ile Ticari Reklam ve Haksız Ticari Uygulamalar Yönetmeliği'nde düzenlenen genel hususlar örneklerle açıklanmış ve Reklam Kurulu'nun kararlarındaki yaklaşımı somutlaştırılmıştır.
  Hatice Ekici Tağa

  Online Consumer Reviews are Now Subject to Audit

  On September 19, 2023, the Turkish Ministry of Trade published the Consumer Reviews Guide, based on the Turkish Advertising Board's recent decision (dated September 12, 2023, and numbered 337). This comprehensive guide elaborates on key aspects of the Commercial Advertisement and Unfair Commercial Practices Regulation. It defines consumer reviews, outlines their scope, and sets rules for their publication. The guide mandates that reviews should be objective, date-stamped, and available for at least a year. It prohibits misleading health claims and misleading reviews for benefits. Furthermore, it requires transparency in publishing criteria and imposes responsibilities on various stakeholders to ensure fair consumer reviews.
  Hatice Ekici Tağa

  Tescilli Markaların İptali 2024’te Kolaylaşacak Mı?

  Markalara ilişkin hakların korunmasını düzenleyen 6769 sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu (“SMK”), 10 Ocak 2017’de, Resmi Gazete’de yayımlanmış ve hükümlerinin çoğunluğu yayım tarihinde yürürlüğe girmiştir. Ancak, İptal Halleri ve İptal Talebi başlıklı 26. Maddesinin, yayım tarihinden itibaren 7 yıl sonra yürürlüğe gireceği düzenlenmiştir. Bu da 10 Ocak 2024 tarihinde, tescilli markaların iptali prosedürünün değişeceği anlamına gelmektedir. Mevcut durumda, SMK Geçici Madde 4 uyarınca, iptal yetkisi Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemeleri tarafından kullanılmaktadır ve mahkemeler, iptale ilişkin verdikleri kararları, markanın iptalinin gerçekleştirilmesi adına, Türk Patent ve Marka Kurumu’na (“Kurum”) göndermektedir. Bu prosedürün mevcut durumdaki şartları ve detayları ciddi bir biçimde değişmeyecek olsa da iptal yetkisi Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemeleri’nden Kurum’a geçecektir. Maddenin gerekçesine göre bu düzenlemenin sebebi, 2015/2436 AB Direktifi ve 2015/2424 AB Marka Direktifi’ne uyum sağlanmasıdır. Bu değişiklik, sürecin daha kolay, hızlı ve ucuz olması sonucunu doğurabilecektir.
  Hatice Ekici Tağa

  Will Revoking Registered Trademarks be Easier in 2024?

  The main local legislation regulating the protection of trademarks in the Republic of Turkey, the Industrial Property Law With No. 6769 (“IPL”), was published on the Turkish Official Gazette on 10 January 2017. While most of the provisions of the IPL came into force on the date of the publication, the Article 26 of the IPL, titled Revocation Conditions and Revocation Request, was regulated to come into force after 7 years, meaning that on 10 January 2024, the procedure for revocation of registered trademarks will change. Currently, pursuant to the Provisional Article 4 of the IPL, the Intellectual Property Courts have the authority to revoke the registered trademarks and after a revocation decision of a trademark, the courts send the decision to Turkish Patent and Trademark Office (“Office”) for the trademarks to be revoked.
  Hatice Ekici Tağa

  Elektronik Ticaret Mevzuatındaki Güncel Gelişmeler

  Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun (“Kanun”) 07.07.2022 tarihinde değiştirilmiştir. Bu doğrultuda da Elektronik Ticaret Aracı Hizmet Sağlayıcı ve Elektronik Ticaret Hizmet Sağlayıcılar Hakkında Yönetmelik (“Yönetmelik”) Resmî Gazete’de yayınlanmıştır. İlgili Yönetmelik kapsamında elektronik ticaret aracı hizmet sağlayıcıların (“ETAHS”) ve elektronik ticaret hizmet sağlayıcıların (“ETHS”) yükümlülükleri, elektronik ticarette haksız ticari uygulamalar, hukuka aykırı içerik, aracılık sözleşmesi, elektronik ticaret lisansı ve elektronik ticarete ilişkin diğer hususlar düzenlenmiştir.
  Hatice Ekici Tağa

  Recent Developments in Turkish E-Commerce Legislation

  The Law on Electronic Commerce was amended, and a Regulation on Electronic Commerce Intermediaries and Service Providers was published. It regulates obligations, unfair practices, licenses, and more. The Regulation faced debates and is under review by the Council of State and Constitutional Court. Pending decisions may impact e-commerce companies. If executed, provisions will require ETAHS and ETHS to get licenses, restrict advertising budgets, and prevent certain activities. The aim is fair competition, consumer protection, and preventing aggressive practices. The upcoming decisions will shape Turkish e-commerce legislation.
  Hatice Ekici Tağa

  “.tr” Uzantılı Alan Adlarında Uyuşmazlık Çözüm Mekanizması

  TRABİS’in faaliyete geçmesi ile birlikte, “.tr” uzantılı alan adlarının hak ihlaline sebep olacak şekilde tahsis edilmesi halinde, uyuşmazlık çözüm mekanizması aracılığıyla uyuşmazlıklar hızlıca sonuçlandırılabilmektedir. Bunun için, başvuru usulüne ve sürelerine dikkat etmek ve şikâyetin taraflarınca iddiaların ve savunmaların düzgün bir şekilde ortaya konması oldukça önem arz etmektedir.
  Hatice Ekici Tağa

  Dispute Resolution Mechanism for “.tr” Domain Names

  The allocation of ".tr" domain names in Turkey transitioned from the Middle East Technical University to the Information Technologies and Communications Authority (BTK) and the .tr Network Information System (TRABIS) in 2022. This shifted domain name allocation to a "first come, first served" principle, prompting issues about domain name disputes. To address this, Turkey implemented a system similar to the Uniform Settlement Policy of Domain Name Disputes (UDRP) of the World Intellectual Property Organization. Disputes are resolved within approximately a month by Dispute Resolution Service Providers (DRSPs).
  Hatice Ekici Tağa

  The Intellectual Property Review - 2

  Turkish law provides effective enforcement procedures for protecting intellectual property (IP) rights. Cease-and-desist letters are advised, followed by civil or criminal court actions and potential customs confiscation. Specialized IP courts handle civil and criminal cases. Evidence collection involves expert examinations and search warrants. Preliminary injunctions are available. Written documents play a key role in IP litigation. Defence strategies include challenging distinctive character and prior rights. Remedies include cessation of infringing acts, confiscation, and compensation. Appellate review is possible, and alternative dispute resolution methods like mediation and arbitration are encouraged. AI-related patent ownership and changes to domain name dispute resolution are emerging trends.
  Hatice Ekici Tağa