Menu

  Lawyers Hatice Ekici Tağa

  Hatice Ekici Tağa is a partner at Ozdagistanli Ekici where she leads the IP and Commercial Contracts department.

  Her experience spans a wide range of areas including advertising, franchise contracts, movie/tv license contracts, trademark disputes, multijurisdictional patent settlements, prize promotions. She has been representing multinational clients in various trademark, IP and patent disputes for over 12 years.

  Hatice also acts as trusted counsel to world’s leading food and beverage brands in their franchise and commercialization agreements.

  She also manages anti-piracy and anti-counterfeiting programs for world’s leading software companies as well as for luxury brands.

  Hatice is a registered trademark and patent attorney as well as a licensed mediator.


  Practice Areas & Work Department

  Intellectual Property

  Media and Entertainment

  Consumer Protection

  Electronic Commerce

   

  Languages

  Turkish

  English

  French

   

  Memberships

  Istanbul Bar Association

  Licensed Patent Attorney – Turkish Trademark and Patent Institute

  Licensed Trademark Attorney – Turkish Trademark and Patent Institute

  International Association for the Protection of Intellectual Property (AIPPI)

  Licensed mediator

  International Trademark Association (INTA)

  Sinema Eserlerinde İcracı Sanatçıların Bağlantılı Hakları

  5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu uyarınca korunan eser türlerinden biri olan sinema eserleri “her çeşit eşsiz, bilimsel, öğretici veya teknik mahiyette olan veya günlük olayları tespit eden filmler veya sinema filmleri gibi, tespit edildiği materyale bakılmaksızın, elektronik veya mekanik veya benzeri araçlarla gösterilebilen, sesli veya sessiz, birbiriyle ilişkili hareketli görüntüler dizisidir.” şeklinde tanımlanmaktadır.
  Hatice Ekici Tağa

  The Performer’s Related Rights in Cinematographic Works

  Cinematographic works, which are one of the types of works protected in accordance with the Law on Intellectual and Artistic Works numbered 5846, are defined as “works such as films of an artistic, scientific, educational or technical nature or films recording daily events or movies, that consist of a series of related moving images with or without sound and which, regardless of the material in which they are fixed, can be shown by the use of electronic or mechanical or similar devices”.
  Hatice Ekici Tağa

  Monetary Thresholds are Increased for the Service Providers in Electronic Commerce

  With a law published on the Official Gazette dated 07 July 2022 and numbered 31889, significant changes were made in the Law on the Regulation of Electronic Commerce with no. 6563 (“Law”). With the relevant amendment, the definitions of "electronic commerce service provider" and "electronic commerce intermediary service provider" and the obligations of these service providers were added to the Law. In addition, certain additional obligations were regulated for service providers exceeding the thresholds determined by the Law. The same Law also stated that the determined thresholds can be increased by half by the President in February 2023.
  Hatice Ekici Tağa

  Elektronik Ticaret Hizmet Sağlayıcılar için Belirlenen Parasal Eşikler Arttırıldı

  07 Temmuz 2022 tarihli 31889 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan bir kanun ile 6563 sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun’da (“Kanun”) önemli değişiklikler yapılmıştı. İlgili değişiklikle, Kanun’a “elektronik ticaret hizmet sağlayıcı” ve “elektronik ticaret aracı hizmet sağlayıcı” tanımları ve bu hizmet sağlayıcıların yükümlülükleri eklenmişti. Ayrıca, bu hizmet sağlayıcılar için Kanun’da farklı eşikler belirlenerek, belirlenen eşikleri aşan hizmet sağlayıcılar için birtakım ek yükümlülükler düzenlenmişti. Yine aynı Kanun’da, belirlenen eşiklerin Cumhurbaşkanı tarafından 2023 Şubat ayı içerisinde yarısına kadar arttırılabileceğine yer verilmişti.
  Hatice Ekici Tağa

  Eserler Üzerindeki Manevi Hakların Devri

  Telif hakları 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu (“FSEK”) ile koruma altına alınmaktadır ancak FSEK’te açık bir tanımı bulunmamaktadır. Telif Hakları Genel Müdürlüğü tarafından yapılan telif hakkı tanımı “Kişinin her türlü fikri emeği ile meydana getirdiği ürünler üzerinde hukuken sağlanan haklardır.” şeklindedir. Yukarıda yer alan tanımdan da anlaşılacağı üzere, telif hakkı özgün bir şekilde ortaya çıkan ve sahibinin özelliklerini yansıtan eserler için düzenlenen bir hukuki haktır. Bu kapsamda, telif hakkının konusu eser olarak kabul edilmektedir. Dolayısıyla, telif hakkının söz konusu olabilmesi için öncelikle bir eser olması gerekmektedir.
  Hatice Ekici Tağa

  Transfer of Moral Rights Over Works

  Copyrights are protected by the Law on Intellectual and Artistic Works with numbered 5846 (“IPL”), but there is no clear definition related to the copyrights in the IPL. The definition of copyright made by the General Directorate of Copyrights is “the legal rights on the products created by the individual with all kinds of intellectual effort.”
  Hatice Ekici Tağa

  Cosmetic Product Advertisements

  Pursuant to the Cosmetic Regulation, the definition of a cosmetic product is "all preparations or substances prepared to be applied to different external parts of the human body; epidermis, nails, hairs, hair, lips, and external genital organs, or teeth, and oral mucosa; and its sole or primary purpose are to clean, scent, change appearance of, protect these parts, keep them in good condition or fix body odors".
  Hatice Ekici Tağa

  Complaint to the E-Commerce Platforms in Case of Violation of IP Rights

  The Regulation on Electronic Commerce Intermediary Service Providers and Electronic Commerce Service Providers (“Regulation”) was published in the Official Gazette on 29.12.2022. Within the scope of this Regulation, it is aimed to determine the procedures and principles required to establish an effective and fair competition environment and to ensure the development of electronic commerce.
  Hatice Ekici Tağa

  Regulation on E-Commerce Intermediary Service Providers and E-Commerce Service Providers

  The Law on the Regulation of Electronic Commerce was amended on 07.07.2022. Accordingly, the Regulation on Electronic Commerce Intermediary Service Providers and Electronic Commerce Service Providers (“Regulation”) was published in the Official Gazette on 29.12.2022. Within the scope of the relevant Regulation, the obligations of electronic commerce intermediary service providers (“ETAHS”) and electronic commerce service providers (“ETHS”), unfair commercial practices in electronic commerce, illegal content, intermediation agreement, electronic commerce license and other issues related to electronic commerce are regulated.
  Hatice Ekici Tağa

  Draft Bill to Amend the Turkish Competition Law

  Turkish Competition Authority (“Authority”) prepared a Draft Bill (“Draft Bill”) in order to amend the Law on Protection of Competition with numbered 4054 (“Competition Law”) recently and shared it with various institutions to receive their opinions and evaluations.
  Hatice Ekici Tağa

  Actor Contracts

  According to the Law on Intellectual and Artistic Works with No. 5846 (“IPL”) one of the protected types of works is a cinematographic works. There are many kinds such as motion picture, TV series, commercial film, documentary film within the scope of works that have the nature of cinematographic works. While these works are being created, different contracts are being made with many people who contribute to these works in order to work in an organized manner. One of these contracts is the contracts concluded with the actors involved in the cinematographic works.
  Hatice Ekici Tağa