Lawyers Cansu Akbıyıklı

Cansu Akbıyıklı

Cansu Akbıyıklı

Ozbilen Aykut Attorney Partnership

Cansu graduated from Istanbul University, Faculty of Law in 2010 and got her master’s degree in economy law at Istanbul Bilgi University in 2014. She started her career in 2010 in a reputable law firm in Istanbul. Before joining our law firm in 2022, she worked as an associate in the law department of one of the Big Four accounting firms as well as at the corporate and M&A law department of a top-tier law firm based in Istanbul.


Practice Areas & Work Department

Mergers and Acquisitions

Corporate and Commercial Law

Banking and Finance

Tax

 

Languages

Turkish

English

French

 

Memberships

Istanbul Bar Association, 2011

Damga Vergisi Kanun Genel Tebliği (Seri No: 69) Hakkında Bilgi Notu

27.01.2024 tarih ve 32442 sayılı Resmî Gazete’de Damga Vergisi Kanun Genel Tebliği (Seri No: 69) (“Tebliğ”) yayımlanmıştır. İlgili Tebliğ uyarınca 7491 sayılı Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun 21 inci maddesiyle 488 sayılı Damga Vergisi Kanunu’nda yapılan değişikliğe ilişkin açıklamalar getirilmiştir.

31.01.2024

Information Note Regarding the General Communiqué on the Stamp Duty Law (Serial No: 69)

On 27.01.2024 dated and 32442 numbered Official Gazette, General Communiqué on the Stamp Tax Law (Serial No: 69) (“Communiqué”) was published. Pursuant to the Communiqué, explanations have been made regarding the amendment made to the Stamp Tax Law No. 488 with Article 21 of the Law No. 7491 on the Amendment of Certain Laws and Decree Laws.

30.01.2024

7456 sayılı 06/02/2023 Tarihinde Meydana Gelen Depremlerin Yol Açtığı Ekonomik Kayıpların Telafisi İçin Ek Motorlu Taşıtlar Vergisi İhdası ile Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun 15.07.2023 Tarihli Resmî Gazete’de Yayımlanarak Yürürlüğe Girdi.

7456 sayılı Kanun’un 21. maddesi ile genel kurumlar vergisi oranı %20’den %25’e çıkarılmıştır. Bankalar, 6361 sayılı Kanun kapsamındaki şirketler, elektronik ödeme ve para kuruluşları, yetkili döviz müesseseleri, varlık yönetim şirketleri, sermaye piyasası kurumları ile sigorta ve reasürans şirketleri ve emeklilik şirketlerinin kazançları için uygulanan %25 oranı ise %30’a çıkarılmıştır.

21.07.2023

The Law No. 7456 on Amendment of Certain Laws and the Decree Law No. 375 on the Additional Motor Vehicles Tax for the Compensation of the Economic Losses Caused by the Earthquake Disaster enters into force by publishing in the Official Gazette dated July 15, 2023

The noteworthy tax-related amendments to Law No. 7456 encompass the upward adjustment of the general corporate income tax rate, escalating from 20% to 25% for the majority of entities and further increasing to 30% for specific designated entities. Additionally, the corporate income tax discount rate applicable to exporting corporations experiences an elevation from 1 point to 5 points. The abrogation of corporate tax and value-added tax (VAT) exemptions pertains to real estate transactions conducted by corporations. Moreover, the elimination of tax-free transfers of immovable properties through partial spin-off is mandated. The exemption previously granted for income derived from certain funds is abolished. Furthermore, the introduction of an additional motor vehicle tax is enacted. These legislative changes shall become effective commencing October 1, 2023.

19.07.2023

Yeni Vergisel Düzenlemeler Resmi Gazetede Yayımlandı

Yeni düzenlemelerle vergi mevzuatında değişiklikler yapıldı. KDV oranı %18 olan ürünlerde %20'ye, %8 olan ürünlerde ise %10'a yükseltildi. Sabun, şampuan, deterjan gibi ürünlerin KDV oranı da %8'den %20'ye çıkarıldı. Tüketici kredilerindeki BSMV oranı %10'dan %15'e yükseltildi. Yolcu beraberinde getirilen telefon kullanım izin harcı artırıldı. Harçlar Kanunu'na bağlı tarifelerde yer alan maktu harçlara yüzde 50 artış yapıldı. Şans oyunlarında vergi oranları da yükseltildi. Halka kapalı şirketlerin hisse geri alımlarında stopaj oranı tekrar %15'e çıkarıldı.

08.07.2023

06/02/2023 Tarihinde Meydana Gelen Depremlerin Yol Açtığı Ekonomik Kayıpların Telafisi İçin Ek Motorlu Taşıtlar Vergisi İhdası ile Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi Önemli Değişiklikler İçermektedir

Teklif, kurumlar vergisi oranında artış, kurumlar vergisi indirim oranında değişiklik, kurumlar vergisi ve KDV istisnasının kaldırılması, kısmi bölünme yoluyla taşınmaz devri uygulamasının sonlandırılması, bazı fonlara tanınan kurumlar vergisi istisnasının kaldırılması, ek motorlu taşıtlar vergisinin getirilmesi gibi önemli değişiklikleri içermektedir.

08.07.2023

The Omnibus Bill on the Amendment of Certain Laws and the Decree Law No. 375 on the Additional Motor Vehicles Tax for the Compensation of the Economic Losses Caused by the Earthquake Disaster that Occurred on February 6, 2023 Contains Important Changes

The Omnibus Bill proposes amendments to tax laws, including an increase in the corporate income tax rate from 20% to 25% and up to 30% for certain entities. The corporate tax and VAT exemption for real estate sales by corporations will be abolished. Immovable property transfers through partial spin-off at book value will no longer be tax-free. The exemption for dividends from mutual fund shares and income from participation shares return is abolished. Additional Motor Vehicle Tax will be introduced for vehicles registered until December 31, 2023. Other provisions include powers granted to the President for the Recycling Participation Fee and Special Consumption Tax rate determination.

08.07.2023

Harçlar Kanunu'nda Değişikliğe İlişkin Anayasa Mahkemesi Kararı

04.05.2023 tarih ve 32180 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 05.04.2023 tarih ve 2023/48 E. 2023/72 K. sayılı Anayasa Mahkemesi kararı uyarınca; 492 sayılı Harçlar Kanunu Madde 36/1, Anayasa’ya aykırı olması nedeniyle kaldırılmıştır.

06.05.2023
Load More
Ready to stay ahead of the curve?
Share your interest anonymously and let us guide you through the informative articles on the hottest legal topics.
|
Successful Your message has been sent