Contributors YAZICIOGLU LEGAL

Yazıcıoğlu Legal is an Istanbul-based boutique technology, media, telecommunications, data protection/cyber security and commercial law firm.

It also has a solid expertise in cross-border transactions, M&As, corporate and commercial matters, intellectual property, regulatory compliance, e-commerce, consumer protection and dispute resolution.

Yazıcıoğlu Legal is one of the ranked firms in the The Legal 500 on IT and Telecoms Law. Our Founding Partner Bora Yazıcıoğlu is listed as one of the three leading individuals in IT and Telecoms Law in Turkey in The Legal 500. He is also listed as a Ranked Lawyer in TMT in Chambers and Partners.


Key Contacts

Data Protection, Technology, Media & Telecommunication, Commercial & Corporate Law
Data Protection, Technology, Media & Telecommunication, Commercial & Corporate Law
ADR, IT Law, Intellectual Property, E-Commerce, Data Protection, Commercial Contracts, Consumers Protection, Dispute Resolution
Data Protection, E-Commerce, Corporate&Commercial, M&A, Contracts
Technology, Media & Telecommunication, Data Protection, Financial Technologies, Internet Law, Intellectual Property Law, Commercial Contracts, Healthcare Law
E-Commerce, Data Protection, Contracts, Commercial & Corporate, Consumer Protection
Data Protection, Intellectual Property, Commercial & Corporate, Contracts
Data Protection Law, Intellectual Property Law, Corporate Law, E-Commerce Law, Consumer Protection Law, Contracts Law
Data Protection, Commercial & Corporate, Contracts, Project Finance
Data Protection, E-Commerce, Contracts, Administrative Law, Criminal Law
Data Protection Law, Intellectual Property Law, Corporate Law, E-Commerce Law, Consumer Protection Law, Contracts Law
Data Protection, Corporate, E-Commerce, Consumer Protection, Contracts
Data Protection Law, Corporate Law, E-Commerce Law, Intellectual Property Law, Contracts Law, Business Law
Data Protection, Corporate, E-Commerce, Consumer Protection, Contracts
Data Protection, E-Commerce, Consumer Protection, Contracts

KVKK Değişikliğine İlişkin Kanun Teklifi - Infografik (21.02.2024)

Uzun süredir beklenen -küçük/sınırlı kapsamlı- KVKK değişikliği teklifi geçen hafta cuma günü 8. Yargı Paketi içerisinde Meclise sunuldu.

YAZICIOGLU LEGAL
23.02.2024

Infographic on the Proposed Amendments to Turkish Data Protection Law (22-Feb-24)

The long-awaited proposal for small/limited scope amendments to the Personal Data Protection Law was submitted to Parliament on 16 February 2024 within the 8th Judicial Reform Package. This amendment proposal includes significant changes concerning:

YAZICIOGLU LEGAL
23.02.2024

Zorunlu Çerezlerle Yurt Dışına Veri Aktarılıyor ise Aktarım için Açık Rıza Alınması Gereklidir!

27.12.2023 tarihinde Kişisel Verileri Koruma Kurumu’nun (“Kurum”) internet sitesinde bir dizi yeni karar yayınlandı. Önemli gördüğümüz kararları özetlediğimiz bilgi notumuza buradan ulaşabilirsiniz. Bu kararlardan, geniş katılımlı çevrim içi bir oyunun Türkiye’deki dağıtıcısı ve tek yetkilisi konumundaki veri sorumlusunun oyun kullanıcısı/üyelerine dair veri işleme faaliyetlerinin değerlendirildiği kararı kapsamlı bir değerlendirme içerdiğinden biz de bu kararı özel olarak incelemek istedik ve kararın önemli gördüğümüz noktalarını sizler için derledik.

YAZICIOGLU LEGAL
13.02.2024

Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun Güncel Kararlarının Ana Fikirleri

2023 yılı sonunda Kişisel Verileri Koruma Kurumu'nun internet sitesinde bir dizi yeni Kişisel Verileri Koruma Kurulu kararı yayınlandı. Bu kararlardan bazıları Kurulun daha önceki değerlendirmelerini yansıtırken bazıları yeni ve önemli değerlendirmeler ortaya koyuyor. Önemli gördüğümüz kararların ana fikirlerini sizler için çıkarttık.

YAZICIOGLU LEGAL
13.02.2024

2024 Yılı İtibarıyla Perakende Ticaret Mevzuatında Neler Değişti?

Bildiğiniz gibi, 2023 yılında, elektronik ticaretin yanı sıra perakende ticareti düzenleyen mevzuatta da önemli değişiklikler yapılmıştı. Senenin ilk çeyreğinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar Kanunu ile Bazı Kanunlarda ve 640 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun (“Torba Kanun”) ile Perakende Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanunda (“Perakende Ticaret Kanunu”) haksız ticari uygulamalar başta olmak üzere önemli değişiklikler yapılmıştı.

YAZICIOGLU LEGAL
25.01.2024

Sadakat Programlarına İndirimli Satış Reklamı Yasağı!

Bildiğiniz gibi 1 Mart 2022’de ticari reklamlarla ilgili olarak yürürlüğe giren değişikliklerle, indirimli reklamlarda “indirimden önceki satış fiyatı”nın gösterilmesi ve hatta indirimden önceki satış fiyatının tespitinde, “indirimin uygulandığı tarihten önceki otuz gün içinde uygulanan en düşük fiyat”ın dikkate alınması gibi piyasayı fazlasıyla etkileyen yeni kurallar hayatımıza girmişti.

YAZICIOGLU LEGAL
25.01.2024

Tüketici Değerlendirmeleri: Reklam Kurulu'ndan Yeni Kılavuz

Reklam Kurulu’nun 12 Eylül 2023 tarihli ve 337 sayılı toplantısında ilke kararı olarak kabul edilen Tüketici Değerlendirmeleri Hakkında Kılavuz (“Kılavuz”) 22 Eylül 2023 tarihinde Ticaret Bakanlığı web sitesinde yayınlandı[1]. Mevzuatımızda, Ticari Reklam ve Haksız Ticari Uygulamalar Yönetmeliği’nde[2] (“Yönetmelik”) 1 Şubat 2022 tarihinde yapılan değişiklikler ile tüketici değerlendirmelerine ilişkin bazı düzenlemeler getirilmiş durumdaydı.

YAZICIOGLU LEGAL
01.11.2023

Anayasa Mahkemesinden E-Ticaret Şirketlerinin Coğrafi Veri Lisansı Alma Zorunluluğunu Etkileyen Önemli Bir Karar

22.07.2022 tarihli bilgi notumuzda, “adres bilgisi işleyen e-ticaret firmalarının” faaliyetlerinin coğrafi veri mevzuatı kapsamında lisans yükümlülüğüne tabi olarak değerlendirildiği hususundaki açıklamalarımıza yer vermiştik. Bu tarihten sonra Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı (“Bakanlık”) tarafından coğrafi veri izin ve lisanslarıyla ilgili değişiklikler devam etse de 04.10.2023 tarihinde Resmî Gazete’de yayımlanan Anayasa Mahkemesi (“AYM”) kararı, bütün bunlara bir bariyer niteliğinde oldu.

YAZICIOGLU LEGAL
24.10.2023

E-Ticaret Sitelerinde Ön Ödemeli Anonim Araçların Kabulü İçin Güven Damgası Şartı

Bildiğiniz üzere e-ticaret sektöründe bir güvenlik ve hizmet kalitesi standardı oluşturulması amacıyla 06.06.2017 tarihinde Resmi Gazete’de Elektronik Ticarette Güven Damgası Hakkında Tebliğ (“Tebliğ”) yayımlanmasıyla “güven damgası” sertifikası hayatımıza girmişti.

YAZICIOGLU LEGAL
19.10.2023

E-Ticaretle İlgili Güncel Hukuki Gelişmeler

Önemli olduğunu düşündüğümüz e-ticaretle ilgili güncel hukuki gelişmeleri aşağıdaki kısa özetler ve linklerde yer alan yazılarla bilginize sunuyoruz:

YAZICIOGLU LEGAL
19.10.2023

Turkish Data Protection Authority Fines TikTok

Turkish Data Protection Authority ("DP Authority") fined TikTok for TRY 1.75 million as a result of an investigation commenced against TikTok due to various news and complaints. The decision was published on DP Authority's website on March 1, 2023.

YAZICIOGLU LEGAL
07.03.2023

Geographic Data License: What Does It Mean for E-Commerce Companies?

Turkey has introduced new legislation concerning geographical data and geographical information systems (GIS). Companies processing geodata must obtain a permit or a licence, depending on the scope of their activity, and the legislation also requires software that is considered a GIS to be certified by the Ministry of Environment Urbanization and Climate Change. E-commerce firms which process address information countrywide may be subject to this legislation and required to obtain a Geodata license, employ a GIS specialist, and submit semiannual reports. Failure to obtain a Geodata permit or licence may result in an administrative fine or even a cessation of operation.

YAZICIOGLU LEGAL
20.01.2023

New Era for E-marketplaces and E-sellers/providers

The Amendments to the Law on Electronic Commerce and the New Regulation on Electronic Commerce Intermediary Service Providers and Electronic Commerce Service Providers have entered into force in Turkey as of January 1, 2023. These impose significant obligations on e-marketplaces and e-commerce sellers/providers, with non-compliance resulting in administrative monetary fines of up to TRY 40 million. The obligations include providing identification information, establishing an internal communication system, complying with rules on receiving and confirming orders, removing unlawful content, obtaining an e-commerce license, and providing certain information required under the Tax Procedure Law. Additional obligations apply to operators and sellers/providers with a net transaction volume exceeding certain thresholds.

YAZICIOGLU LEGAL
23.01.2023

Kişisel Verilerin Korunması Kurumu'ndan Tiktok'a Ceza

Kişisel Verilerin Korunması Kurumu ("Kurum"), TikTok hakkındaki çeşitli haberler ve şikayetler nedeniyle TikTok'a ilişkin yürüttüğü inceleme sonucunda TikTok'a 1,75 milyon TL idari para cezası verdi. Karar, Kurum'un internet sitesinde 1 Mart 2023 tarihinde yayınlandı.

YAZICIOGLU LEGAL
07.03.2023

Data Protection & Privacy 2023 Guide for Turkey - 1

The right to protection of personal data is regulated under the Constitution of the Turkish Republic as an individual right since its amendment in 2010.

YAZICIOGLU LEGAL
10.03.2023

Data Protection & Privacy 2023 Guide for Turkey - 2

Online marketing is governed by the Law on Regulation of Electronic Commerce No 6563, the By-Law on Commercial Communication and Commercial Electronic Messages as well as the DP Law.

YAZICIOGLU LEGAL
10.03.2023

Veri Sorumluları Siciline (VERBİS) Kayıt İstisna Şartlarından Yıllık Mali Bilanço Toplamı Şartında Değişiklik

Bilindiği gibi Türkiye’de yerleşik ve ana faaliyet konusu özel nitelikli kişisel veri işlemek olmayan veri sorumluları için yıllık mali bilanço toplamlarına ve yıllık çalışan sayılarına göre VERBİS’e kayıt için bir istisna uygulanmaktaydı. Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun Resmi Gazetede bugün yayımlanan kararıyla istisna şartlarından “yıllık mali bilanço toplamı” şartını değiştirdi.

YAZICIOGLU LEGAL
25.07.2023

Elektronik Ticaret Mevzuatında Sular Durulmuyor - Danıştay’dan Yürütmeyi Durdurma Kararı

Değişikliklerle birlikte Elektronik Ticaret Aracı Hizmet Sağlayıcı olarak tanımlanan Pazaryeri İşletmecileri ile Elektronik Ticaret Hizmet Sağlayıcı olarak tanımlanan Satıcılar, bir yandan getirilen değişikliklerin kendileri için ne gibi sonuçlar doğuracağını anlamaya çalışırken bir yandan da faaliyetlerini ve özellikle de e-ticaretle bağlantılı süreçlerle ilgili olarak akdettikleri sözleşmeleri bu mevzuat değişiklikleri ile birlikte getirilen yeni yükümlülüklere uyumlu hale getirmeye çalışıyorlardı. Nitekim önemli birçok yükümlülüğün yürürlük tarihi de geçtiğinden bu uygulama ve sözleşme değişikliklerinin birçoğu tamamlanmış oldu.

YAZICIOGLU LEGAL
17.05.2023

Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun’da Önemli Değişiklikler

Bilindiği gibi 7 Temmuz 2022 tarihli Resmî Gazete’de, çevrim içi ortamda pazar yeri işleten ve gerek bu pazar yerlerinde gerek kendi internet sitelerinde satış yapan kişiler yönünden çok önemli yükümlülükler getiren Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun’da (“Kanun”) yapılan değişiklikler (“Kanun Değişikliği”) yayımlanmıştı. Kanun Değişikliği ile getirilen değişikliklerin detaylandırılmasını amaçlayan Elektronik Ticaret Aracı Hizmet Sağlayıcı ve Elektronik Ticaret Hizmet Sağlayıcılar Hakkında Yönetmelik de 29 Aralık 2022 tarihli Resmî Gazete’de yayımlandı.

YAZICIOGLU LEGAL
17.01.2023

YAZICIOGLU Legal Accepts Legal Trainee Applications

YAZICIOGLU Legal, a boutique law firm based in Istanbul, working in the fields of technology, media, telecommunications, personal data protection, cyber security, and commercial law, has started accepting applications for the 2023 Legal Trainee Program. Being one of the firms ranked in The Legal ...

25.01.2023

Yazıcıoğlu Attorneys at Law Changes its Name to Yazıcıoğlu Legal

Yazıcıoğlu Attorneys at Law has announced that they have changed their name as Yazıcıoğlu Legal.Yazıcıoğlu Legal announced that they will continue to work in the fields of data protection, technology, media & telecommunications and commercial law with a team of 15 people, but they have simp...

28.12.2022

2024 Legal Trainee Program

Applications for the 2024 Legal Trainee ProgramWe are now accepting applications for the 2024 Legal Trainee Program!Who should apply: Law students expecting to graduate in the summer of 2024Deadline: 1st of March 2024QualificationsBeing a last grade law student in a reputable university in TurkeyExp...

26.01.2024

Legal Intern - TMT & Data Protection Department

We are looking for "Legal Interns" to join our TMT/Data Protection Department.If you’re a recent graduate looking for a dynamic internship experience with a dedicated and enthusiastic team of lawyers, we want to hear from you!How to ApplySend your application to [email protected] by usin...

15.12.2023

Junior Associate - TMT & Data Protection

We are looking for "Junior Associates" to join our TMT/Data Protection department.Please send your applications to [email protected] degree in law from a reputable university in Turkey,Excellent command of written and spoken English,1 to 3 years of experience in a r...

18.09.2023
Ready to stay ahead of the curve?
Share your interest anonymously and let us guide you through the informative articles on the hottest legal topics.
|
Successful Your message has been sent