Menu

  Contributors YAZICIOGLU LEGAL

  Yazıcıoğlu Legal is an Istanbul-based boutique technology, media, telecommunications, data protection/cyber security and commercial law firm.

  It also has a solid expertise in cross-border transactions, M&As, corporate and commercial matters, intellectual property, regulatory compliance, e-commerce, consumer protection and dispute resolution.

  Yazıcıoğlu Legal is one of the ranked firms in the The Legal 500 on IT and Telecoms Law. Our Founding Partner Bora Yazıcıoğlu is listed as one of the three leading individuals in IT and Telecoms Law in Turkey in The Legal 500. He is also listed as a Ranked Lawyer in TMT in Chambers and Partners.

  Key Contacts

  Data Protection, Technology, Media & Telecommunication, Commercial & Corporate Law

  Awards

  Data Protection, Technology, Media & Telecommunication, Commercial & Corporate Law
  Technology, Media & Telecommunication, Data Protection, Financial Technologies, Internet Law, Intellectual Property Law, Commercial Contracts, Healthcare Law
  ADR, IT Law, Intellectual Property, E-Commerce, Data Protection, Commercial Contracts, Consumers Protection, Dispute Resolution
  Data Protection, Corporate, E-Commerce, Consumer Protection, Contracts
  Data Protection, Corporate, E-Commerce, Consumer Protection, Contracts
  Data Protection, E-Commerce, Corporate&Commercial, M&A, Contracts
  Data Protection, Intellectual Property, Commercial & Corporate, Contracts
  Data Protection, Technology, Media & Telecoms, Consumer Protection, Contracts, Commercial & Corporate
  E-Commerce, Data Protection, Contracts, Commercial & Corporate, Consumer Protection
  Data Protection, E-Commerce, Technology, Media & Telecommunication, Intellectual Property, Contracts, Consumer Protection
  Data Protection, E-Commerce, Contracts, Administrative Law, Criminal Law
  Data Protection, E-Commerce, Commercial & Corporate, Intellectual Property
  Data Protection, Commercial & Corporate, Contracts, Project Finance
  Data Protection, Technology, Media & Telecommunication, Commercial & Corporate, Contracts
  Data Protection, Corporate, E-Commerce, Consumer Protection, Contracts
  Contracts, Data Protection, Consumer Protection, E-Commerce, Intellectual Property
  Data Protection, E-Commerce, Consumer Protection, Contracts
  Data Protection, Corporate, E-Commerce, Consumer Protection, Contracts

  Tüketici Değerlendirmeleri: Reklam Kurulu'ndan Yeni Kılavuz

  Reklam Kurulu’nun 12 Eylül 2023 tarihli ve 337 sayılı toplantısında ilke kararı olarak kabul edilen Tüketici Değerlendirmeleri Hakkında Kılavuz (“Kılavuz”) 22 Eylül 2023 tarihinde Ticaret Bakanlığı web sitesinde yayınlandı[1]. Mevzuatımızda, Ticari Reklam ve Haksız Ticari Uygulamalar Yönetmeliği’nde[2] (“Yönetmelik”) 1 Şubat 2022 tarihinde yapılan değişiklikler ile tüketici değerlendirmelerine ilişkin bazı düzenlemeler getirilmiş durumdaydı.
  Bora Yazıcıoğlu
  Kübra İslamoğlu Bayer
  Simge Yüce
  Zeyşan Alkış
  Zehra İmirgi

  Anayasa Mahkemesinden E-Ticaret Şirketlerinin Coğrafi Veri Lisansı Alma Zorunluluğunu Etkileyen Önemli Bir Karar

  22.07.2022 tarihli bilgi notumuzda, “adres bilgisi işleyen e-ticaret firmalarının” faaliyetlerinin coğrafi veri mevzuatı kapsamında lisans yükümlülüğüne tabi olarak değerlendirildiği hususundaki açıklamalarımıza yer vermiştik. Bu tarihten sonra Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı (“Bakanlık”) tarafından coğrafi veri izin ve lisanslarıyla ilgili değişiklikler devam etse de 04.10.2023 tarihinde Resmî Gazete’de yayımlanan Anayasa Mahkemesi (“AYM”) kararı, bütün bunlara bir bariyer niteliğinde oldu.
  Bora Yazıcıoğlu
  Berna Aytaç
  Aslı Rabia Savaş
  Ferhat Güzel

  E-Ticaret Sitelerinde Ön Ödemeli Anonim Araçların Kabulü İçin Güven Damgası Şartı

  Bildiğiniz üzere e-ticaret sektöründe bir güvenlik ve hizmet kalitesi standardı oluşturulması amacıyla 06.06.2017 tarihinde Resmi Gazete’de Elektronik Ticarette Güven Damgası Hakkında Tebliğ (“Tebliğ”) yayımlanmasıyla “güven damgası” sertifikası hayatımıza girmişti.
  Bora Yazıcıoğlu
  Feyza Özanlı
  Elif Gökcen Bay
  Işıl Çelik
  Hüsnü Emre Öntekin
  Eralp Yırtımcı

  E-Ticaretle İlgili Güncel Hukuki Gelişmeler

  Önemli olduğunu düşündüğümüz e-ticaretle ilgili güncel hukuki gelişmeleri aşağıdaki kısa özetler ve linklerde yer alan yazılarla bilginize sunuyoruz:
  Bora Yazıcıoğlu

  Turkish Data Protection Authority Fines TikTok

  Turkish Data Protection Authority ("DP Authority") fined TikTok for TRY 1.75 million as a result of an investigation commenced against TikTok due to various news and complaints. The decision was published on DP Authority's website on March 1, 2023.
  Bora Yazıcıoğlu
  Kübra İslamoğlu Bayer
  Muhammed Şerif Gül

  Geographic Data License: What Does It Mean for E-Commerce Companies?

  Turkey has introduced new legislation concerning geographical data and geographical information systems (GIS). Companies processing geodata must obtain a permit or a licence, depending on the scope of their activity, and the legislation also requires software that is considered a GIS to be certified by the Ministry of Environment Urbanization and Climate Change. E-commerce firms which process address information countrywide may be subject to this legislation and required to obtain a Geodata license, employ a GIS specialist, and submit semiannual reports. Failure to obtain a Geodata permit or licence may result in an administrative fine or even a cessation of operation.
  Bora Yazıcıoğlu
  Işıl Çelik

  New Era for E-marketplaces and E-sellers/providers

  The Amendments to the Law on Electronic Commerce and the New Regulation on Electronic Commerce Intermediary Service Providers and Electronic Commerce Service Providers have entered into force in Turkey as of January 1, 2023. These impose significant obligations on e-marketplaces and e-commerce sellers/providers, with non-compliance resulting in administrative monetary fines of up to TRY 40 million. The obligations include providing identification information, establishing an internal communication system, complying with rules on receiving and confirming orders, removing unlawful content, obtaining an e-commerce license, and providing certain information required under the Tax Procedure Law. Additional obligations apply to operators and sellers/providers with a net transaction volume exceeding certain thresholds.
  Bora Yazıcıoğlu
  Kübra İslamoğlu Bayer
  Feyza Özanlı
  Simge Yüce
  Aslı Rabia Savaş
  Merve Betül Baltürk

  Kişisel Verilerin Korunması Kurumu'ndan Tiktok'a Ceza

  Kişisel Verilerin Korunması Kurumu ("Kurum"), TikTok hakkındaki çeşitli haberler ve şikayetler nedeniyle TikTok'a ilişkin yürüttüğü inceleme sonucunda TikTok'a 1,75 milyon TL idari para cezası verdi. Karar, Kurum'un internet sitesinde 1 Mart 2023 tarihinde yayınlandı.
  Bora Yazıcıoğlu
  Kübra İslamoğlu Bayer
  Muhammed Şerif Gül

  Data Protection & Privacy 2023 Guide for Turkey - 1

  The right to protection of personal data is regulated under the Constitution of the Turkish Republic as an individual right since its amendment in 2010.
  Bora Yazıcıoğlu
  Kübra İslamoğlu Bayer
  Simge Yüce
  Merve Betül Baltürk

  Data Protection & Privacy 2023 Guide for Turkey - 2

  Online marketing is governed by the Law on Regulation of Electronic Commerce No 6563, the By-Law on Commercial Communication and Commercial Electronic Messages as well as the DP Law.
  Bora Yazıcıoğlu
  Kübra İslamoğlu Bayer
  Simge Yüce
  Merve Betül Baltürk

  Veri Sorumluları Siciline (VERBİS) Kayıt İstisna Şartlarından Yıllık Mali Bilanço Toplamı Şartında Değişiklik

  Bilindiği gibi Türkiye’de yerleşik ve ana faaliyet konusu özel nitelikli kişisel veri işlemek olmayan veri sorumluları için yıllık mali bilanço toplamlarına ve yıllık çalışan sayılarına göre VERBİS’e kayıt için bir istisna uygulanmaktaydı. Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun Resmi Gazetede bugün yayımlanan kararıyla istisna şartlarından “yıllık mali bilanço toplamı” şartını değiştirdi.
  Bora Yazıcıoğlu

  Elektronik Ticaret Mevzuatında Sular Durulmuyor - Danıştay’dan Yürütmeyi Durdurma Kararı

  Değişikliklerle birlikte Elektronik Ticaret Aracı Hizmet Sağlayıcı olarak tanımlanan Pazaryeri İşletmecileri ile Elektronik Ticaret Hizmet Sağlayıcı olarak tanımlanan Satıcılar, bir yandan getirilen değişikliklerin kendileri için ne gibi sonuçlar doğuracağını anlamaya çalışırken bir yandan da faaliyetlerini ve özellikle de e-ticaretle bağlantılı süreçlerle ilgili olarak akdettikleri sözleşmeleri bu mevzuat değişiklikleri ile birlikte getirilen yeni yükümlülüklere uyumlu hale getirmeye çalışıyorlardı. Nitekim önemli birçok yükümlülüğün yürürlük tarihi de geçtiğinden bu uygulama ve sözleşme değişikliklerinin birçoğu tamamlanmış oldu.
  Bora Yazıcıoğlu
  Kübra İslamoğlu Bayer
  Simge Yüce
  Zeyşan Alkış
  Merve Betül Baltürk

  Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun’da Önemli Değişiklikler

  Bilindiği gibi 7 Temmuz 2022 tarihli Resmî Gazete’de, çevrim içi ortamda pazar yeri işleten ve gerek bu pazar yerlerinde gerek kendi internet sitelerinde satış yapan kişiler yönünden çok önemli yükümlülükler getiren Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun’da (“Kanun”) yapılan değişiklikler (“Kanun Değişikliği”) yayımlanmıştı. Kanun Değişikliği ile getirilen değişikliklerin detaylandırılmasını amaçlayan Elektronik Ticaret Aracı Hizmet Sağlayıcı ve Elektronik Ticaret Hizmet Sağlayıcılar Hakkında Yönetmelik de 29 Aralık 2022 tarihli Resmî Gazete’de yayımlandı.
  Bora Yazıcıoğlu
  Kübra İslamoğlu Bayer
  Feyza Özanlı
  Simge Yüce
  Merve Betül Baltürk