Insights Construction

Genel İşlem Koşulu Denetiminin İnşaat Sözleşmeleri ve Tacirlere Uygulanabilirliği Bağlamında İrdelenmesi

İşbu makalede yüklenici veya alt yüklenici firmanın işveren veya yüklenici firmaya kıyasen müzakere gücünün hayli düşük olması sebebiyle kendileri aleyhine olumsuzluk teşkil eden orantısız standart sözleşme koşullarının hukuki niteliğinin 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu (“TBK”) kapsamında düzenlenen genel işlem koşulu olup olmadığı değerlendirilecek ve genel işlem koşulu olması halinde bu genel işlem koşullarının, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu (“TTK”) hükümleri uyarınca “tacir” sıfatındaki yüklenici ve alt yüklenici firmalar bakımından uygulama alanı bulup bulmadığı tartışılacaktır.

Müftüoğlu Law Office
13.05.2024

2023 Construction Law Wrap Up

Reflecting on the events and legal developments shaping Türkiye's construction industry in the past year, we firstly need to acknowledge the significant and unfortunate seismic activity on February 6, 2023.

Cetinel Law Firm
01.05.2024

Türkiye’s Green Transition Journey and Effects on Construction Sector

The effects of climate change and increased amounts of carbon emissions in recent years across the globe made it compulsory for the states to take necessary steps to combat it.

Müftüoğlu Law Office
03.04.2024

“Reasonable” Remedy Period

FIDIC suite of contracts are commonly used by the contracting parties in the construction industry given that it reflects the experience accumulated for more than 60 years, since its first issuance. As is known to practitioners in the field, FIDIC rainbow suit is drafted from common law perspective, albeit it is being used globally also in countries subject to civil law system. Hence, it is critical to determine how these provisions would apply under the governing laws of a country rooting from civil law system.

Müftüoğlu Law Office
11.03.2024

An Overview of FIDIC 2022 Reprint

In November 2022, Fédération Internationale des Ingénieurs Conseils (the International Federation of Consulting Engineers - “FIDIC") made a number of amendments in the Second Edition of Red, Yellow and Silver Books with effect as of January 2023.

Müftüoğlu Law Office
07.03.2024

Saudi Civil Transactions Law

The Civil Transactions Law (“the CTL”) of Kingdom of Saudi Arabia has been issued on 18 June 2023 with the Royal Decree M/191 and published on 19 June 2023 in the Official Gazette. In accordance with the Article 721 of the CTL, the CTL will come into effect 180 days after its publication in the Official Gazette, which corresponds to 16 December 2023.

Müftüoğlu Law Office
03.03.2024

Akıncı İnşaat Bülteni - Ekim 2023

FIDIC, Singapur'da düzenlenen yıllık Küresel Altyapı Konferansı'nda Kapsam 3 Karbon Emisyonları’na dair “Altyapı Sektörünün Karbonsuzlaştırılması” başlıklı en iyi uygulama raporunu yayımladı. Kapsam 3 Karbon Emisyonları, bir şirketin kendisi tarafından üretilmeyen ve sahip olduğu veya kontrol ettiği varlıklardan kaynaklanmayan ancak değer zincirinde dolaylı olarak sorumlu olduğu emisyonları kapsıyor.

02.10.2023

2022 Construction Law Wrap Up

The time has come for the second edition of Cetinel’s annual Construction Law Wrap-up for 2023! We are proud to present our construction wrap-up, covering the most remarkable case law and legal updates related to construction law in Türkiye. This exercise also aims to contribute to the development of construction law understanding in Türkiye by picking up the legal and technical decisions given by the relevant Turkish authorities. You will find certain remarkable and recent legal developments affecting the construction industry in Türkiye; along with all significant decisions given by the Turkish high courts with regards to construction and infrastructure practice. We hope you all enjoy the read!

Cetinel Law Firm
31.07.2023

Akıncı İnşaat Bülteni - Temmuz 2023

İnşaat sektöründe karbon emisyonlarının azaltılması çalışmalarıyla birlikte, deniz üstü rüzgâr çiftliklerinin inşası için FIDIC sözleşmeleri sıklıkla kullanılmaktadır. Bu projelerin özel ihtiyaçlarına cevap verebilmek amacıyla FIDIC, deniz üstü rüzgâr çiftliği projelerine yönelik yeni bir sözleşme hazırlamak üzere bir komisyon görevlendirmiştir. Bu çalışmalar sonucunda, 2025'in sonlarına doğru yeni sözleşmenin tamamlanması planlanmaktadır. Aynı dönemde Türk müteahhitler, yurt dışında 110 projeyi üstlenerek 7 milyar 498 milyon 146 bin dolarlık iş hacmi elde etmiştir. Rusya, Türkmenistan ve Irak, müteahhitlerin en çok projeyi üstlendiği ülkeler arasında yer almaktadır.

19.07.2023

Akıncı İnşaat Bülteni - Haziran 2023

Planlı Alanlar İmar Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından 12 Mayıs 2023 tarihinde Resmî Gazete’de yayımlandı. 1 Temmuz’dan itibaren yürürlüğe girecek yönetmelik uyarınca konut niteliğindeki yapılarda ticari zemin kat yüksekliği 4,5 metreyi aşamayacak, kısa kolonlar oluşturulamayacak, güvenlik sebebiyle asma katlar ve 4 kat ve üzeri yapılarda kapalı çıkma yapılamayacak.

22.06.2023

Evolution of the Contractor’s Claim Notice Provisions In FIDIC Contracts – 1999 vs. 2017

The Contractor's Claim Notices are essential for contract management and dispute resolution in FIDIC contracts. They establish a party's entitlement, provide evidence of the event(s) giving rise to the claim, and impose an obligation on the Employer to address the situation. Claims for additional payment and extension of Time for Completion are typically subject to notice requirements. The format and content of the Contractor's Claim Notice vary between FIDIC 1999 and FIDIC 2017, with the latter imposing stricter requirements. The notice must describe the event, indicate the intention to claim, be in writing, and follow the specified communication method. Timing is crucial, as the notice should be submitted within 28 days of awareness. Failure to comply may result in loss of entitlement. The subsequent steps in the dispute resolution process involve submitting particulars of the claim, consulting with the Engineer/Employer, dispute board referral, notice of dissatisfaction, amicable settlement discussion, and arbitration. Parties must adhere to these steps, as non-compliance may forfeit their right to pursue or challenge a claim.

26.05.2023

Akıncı İnşaat Bülteni - Nisan 2023

16 Mart 2023 tarihinde Resmi Gazetede yayınlanan tebliğle inşaatta kullanılacak demirlerin üretim ve ithalat aşamalarından yapı müteahhidine teslim edilmesine kadar tüm aşamalarının takibine yönelik usul ve esaslar belirlendi. Tebliğ kapsamında inşaat demirinin tüm aşamalarda takip edilmesini sağlamak için Darphane tarafından İnşaat Demiri İzleme Sistemi (İDİS) kurulacak, inşaat demiri üretimi veya ithalatı yapan firmalar inşaat demirine güvenlikli etiket ve/veya güvenlik işareti koyacak, firmalar için İDİS bileşenleri tahsis edilecek ve sistem paydaşları Darphane’nin sitesinde yayınlanacak kılavuzda belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde, kurulacak denetim sistemine ilişkin verileri Darphane ile paylaşacak.

12.04.2023

Design Liability under English Law

The devastation of a series of earthquakes that struck Turkiye and Syria in early February left the construction industry at large in the centre of public and governmental scrutiny.

Fieldfisher LLP
27.03.2023

Akıncı İnşaat Bülteni

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) açıklamasına göre, inşaat sektörü cirosu geçtiğimiz yıla göre %124 arttı ve bina dışı yapı inşaatlarında %123, özel inşaat faaliyetlerinde %140 artış gözlemlendi. FIDIC, inşaat sektöründe yolsuzlukla mücadele konulu bir konferans düzenledi ve yolsuzluğa dair bir rapor yayınladı. Ayrıca, Yargıtay 6. Hukuk Dairesi, işverence aksi ispat edilmedikçe inşaatın yüklenici tarafından tamamlandığını kabul ettiği kararını verdi.

18.01.2023
Load More
Ready to stay ahead of the curve?
Share your interest anonymously and let us guide you through the informative articles on the hottest legal topics.
|
Successful Your message has been sent