Menu

  Insights Construction

  Akıncı İnşaat Bülteni - Ekim 2023

  FIDIC, Singapur'da düzenlenen yıllık Küresel Altyapı Konferansı'nda Kapsam 3 Karbon Emisyonları’na dair “Altyapı Sektörünün Karbonsuzlaştırılması” başlıklı en iyi uygulama raporunu yayımladı. Kapsam 3 Karbon Emisyonları, bir şirketin kendisi tarafından üretilmeyen ve sahip olduğu veya kontrol ettiği varlıklardan kaynaklanmayan ancak değer zincirinde dolaylı olarak sorumlu olduğu emisyonları kapsıyor.

  2022 Construction Law Wrap Up

  The time has come for the second edition of Cetinel’s annual Construction Law Wrap-up for 2023! We are proud to present our construction wrap-up, covering the most remarkable case law and legal updates related to construction law in Türkiye. This exercise also aims to contribute to the development of construction law understanding in Türkiye by picking up the legal and technical decisions given by the relevant Turkish authorities. You will find certain remarkable and recent legal developments affecting the construction industry in Türkiye; along with all significant decisions given by the Turkish high courts with regards to construction and infrastructure practice. We hope you all enjoy the read!

  Akıncı İnşaat Bülteni - Temmuz 2023

  İnşaat sektöründe karbon emisyonlarının azaltılması çalışmalarıyla birlikte, deniz üstü rüzgâr çiftliklerinin inşası için FIDIC sözleşmeleri sıklıkla kullanılmaktadır. Bu projelerin özel ihtiyaçlarına cevap verebilmek amacıyla FIDIC, deniz üstü rüzgâr çiftliği projelerine yönelik yeni bir sözleşme hazırlamak üzere bir komisyon görevlendirmiştir. Bu çalışmalar sonucunda, 2025'in sonlarına doğru yeni sözleşmenin tamamlanması planlanmaktadır. Aynı dönemde Türk müteahhitler, yurt dışında 110 projeyi üstlenerek 7 milyar 498 milyon 146 bin dolarlık iş hacmi elde etmiştir. Rusya, Türkmenistan ve Irak, müteahhitlerin en çok projeyi üstlendiği ülkeler arasında yer almaktadır.

  Akıncı İnşaat Bülteni - Haziran 2023

  Planlı Alanlar İmar Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından 12 Mayıs 2023 tarihinde Resmî Gazete’de yayımlandı. 1 Temmuz’dan itibaren yürürlüğe girecek yönetmelik uyarınca konut niteliğindeki yapılarda ticari zemin kat yüksekliği 4,5 metreyi aşamayacak, kısa kolonlar oluşturulamayacak, güvenlik sebebiyle asma katlar ve 4 kat ve üzeri yapılarda kapalı çıkma yapılamayacak.

  Evolution of the Contractor’s Claim Notice Provisions In FIDIC Contracts – 1999 vs. 2017

  The Contractor's Claim Notices are essential for contract management and dispute resolution in FIDIC contracts. They establish a party's entitlement, provide evidence of the event(s) giving rise to the claim, and impose an obligation on the Employer to address the situation. Claims for additional payment and extension of Time for Completion are typically subject to notice requirements. The format and content of the Contractor's Claim Notice vary between FIDIC 1999 and FIDIC 2017, with the latter imposing stricter requirements. The notice must describe the event, indicate the intention to claim, be in writing, and follow the specified communication method. Timing is crucial, as the notice should be submitted within 28 days of awareness. Failure to comply may result in loss of entitlement. The subsequent steps in the dispute resolution process involve submitting particulars of the claim, consulting with the Engineer/Employer, dispute board referral, notice of dissatisfaction, amicable settlement discussion, and arbitration. Parties must adhere to these steps, as non-compliance may forfeit their right to pursue or challenge a claim.

  Akıncı İnşaat Bülteni - Nisan 2023

  16 Mart 2023 tarihinde Resmi Gazetede yayınlanan tebliğle inşaatta kullanılacak demirlerin üretim ve ithalat aşamalarından yapı müteahhidine teslim edilmesine kadar tüm aşamalarının takibine yönelik usul ve esaslar belirlendi. Tebliğ kapsamında inşaat demirinin tüm aşamalarda takip edilmesini sağlamak için Darphane tarafından İnşaat Demiri İzleme Sistemi (İDİS) kurulacak, inşaat demiri üretimi veya ithalatı yapan firmalar inşaat demirine güvenlikli etiket ve/veya güvenlik işareti koyacak, firmalar için İDİS bileşenleri tahsis edilecek ve sistem paydaşları Darphane’nin sitesinde yayınlanacak kılavuzda belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde, kurulacak denetim sistemine ilişkin verileri Darphane ile paylaşacak.

  Design Liability under English Law

  The devastation of a series of earthquakes that struck Turkiye and Syria in early February left the construction industry at large in the centre of public and governmental scrutiny.

  Akıncı İnşaat Bülteni

  Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) açıklamasına göre, inşaat sektörü cirosu geçtiğimiz yıla göre %124 arttı ve bina dışı yapı inşaatlarında %123, özel inşaat faaliyetlerinde %140 artış gözlemlendi. FIDIC, inşaat sektöründe yolsuzlukla mücadele konulu bir konferans düzenledi ve yolsuzluğa dair bir rapor yayınladı. Ayrıca, Yargıtay 6. Hukuk Dairesi, işverence aksi ispat edilmedikçe inşaatın yüklenici tarafından tamamlandığını kabul ettiği kararını verdi.