Menu

  Insights Construction

  Evolution of the Contractor’s Claim Notice Provisions In FIDIC Contracts – 1999 vs. 2017

  The Contractor's Claim Notices are essential for contract management and dispute resolution in FIDIC contracts. They establish a party's entitlement, provide evidence of the event(s) giving rise to the claim, and impose an obligation on the Employer to address the situation. Claims for additional payment and extension of Time for Completion are typically subject to notice requirements. The format and content of the Contractor's Claim Notice vary between FIDIC 1999 and FIDIC 2017, with the latter imposing stricter requirements. The notice must describe the event, indicate the intention to claim, be in writing, and follow the specified communication method. Timing is crucial, as the notice should be submitted within 28 days of awareness. Failure to comply may result in loss of entitlement. The subsequent steps in the dispute resolution process involve submitting particulars of the claim, consulting with the Engineer/Employer, dispute board referral, notice of dissatisfaction, amicable settlement discussion, and arbitration. Parties must adhere to these steps, as non-compliance may forfeit their right to pursue or challenge a claim.

  Akıncı İnşaat Bülteni - Nisan 2023

  16 Mart 2023 tarihinde Resmi Gazetede yayınlanan tebliğle inşaatta kullanılacak demirlerin üretim ve ithalat aşamalarından yapı müteahhidine teslim edilmesine kadar tüm aşamalarının takibine yönelik usul ve esaslar belirlendi. Tebliğ kapsamında inşaat demirinin tüm aşamalarda takip edilmesini sağlamak için Darphane tarafından İnşaat Demiri İzleme Sistemi (İDİS) kurulacak, inşaat demiri üretimi veya ithalatı yapan firmalar inşaat demirine güvenlikli etiket ve/veya güvenlik işareti koyacak, firmalar için İDİS bileşenleri tahsis edilecek ve sistem paydaşları Darphane’nin sitesinde yayınlanacak kılavuzda belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde, kurulacak denetim sistemine ilişkin verileri Darphane ile paylaşacak.

  Design Liability under English Law

  The devastation of a series of earthquakes that struck Turkiye and Syria in early February left the construction industry at large in the centre of public and governmental scrutiny.

  Akıncı İnşaat Bülteni

  Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) açıklamasına göre, inşaat sektörü cirosu geçtiğimiz yıla göre %124 arttı ve bina dışı yapı inşaatlarında %123, özel inşaat faaliyetlerinde %140 artış gözlemlendi. FIDIC, inşaat sektöründe yolsuzlukla mücadele konulu bir konferans düzenledi ve yolsuzluğa dair bir rapor yayınladı. Ayrıca, Yargıtay 6. Hukuk Dairesi, işverence aksi ispat edilmedikçe inşaatın yüklenici tarafından tamamlandığını kabul ettiği kararını verdi.