Menu

  Insights Restructuring & Insolvency

  Finansal Yeniden Yapılandırma ile ilgili Düzenlemelerin Yeniden Yürürlüğe Girmesine İlişkin Maddeyi İçeren Kanun Teklifi Meclise Sunuldu

  24 Kasım 2023 tarihinde TBMM Başkanlığı’na sunulan Kanun Teklifi’nin 51’inci maddesi ile yürürlüğü 19 Temmuz 2023 tarihinde sona eren finansal yeniden yapılandırmaya ilişkin 5411 sayılı Bankacılık Kanunu Geçici Madde 32 (“Geçici Madde 32”) düzenlemesinin ilgili kanun hükmünün yayımı tarihinden itibaren 2 yıl süre ile uygulanacağı ve bu süreyi Cumhurbaşkanı’nın 2 yıl uzatmaya yetkili olduğu düzenlenmektedir.

  Konkordatonun, Mühletten Önce Keşide Edilen ve Mühlet Öncesi Karşılıksızdır İşlemi Yapılmış Çeklere Etkisi

  Borçlu, borçlarını ödemek istemesine ve kötü niyetli olmamasına rağmen kendisinden bağımsız gelişen piyasa koşulları ve ekonomik gelişmeler nedeniyle kendisini borçlarını vadesinde ödenmemesi veya ödememe tehlikesi içerisinde bulabilir. Bu noktada kanun koyucu tarafından, borçluya ekonomik geleceğini tehlikeye atmadan, gerekli planlamaları yapabileceği uygun bir ortamın hazırlaması amacıyla konkordato kurumu düzenlenmiştir.

  Turkey's Restructuring Regime Favours Company Rescue

  The COVID-19 pandemic has impacted companies in Turkey in many ways. Companies have experienced reductions in the demand for products and services and disruptions in supply chains. Financially, getting credit has become more difficult, and companies have had a hard time paying current debt. Financial distress has been reported in many sectors, and the possibility of corporate insolvencies has increased.

  The Review of the Decision number BTI 2014 LLC v Sequana SA (2022) UKSC 25 of the Supreme Court

  The "BTI LLC v Sequana" case is a significant development in recent company law history. The Supreme Court addressed directors' duties towards creditors for the first time, clarifying the duty's scope, content, and trigger point. This case resolved controversies in two categories: uncertainty about the duty's existence and challenges to its existence. The duty requires directors to consider creditors' interests and balance them with shareholders' interests. The trigger point for its activation is when the company is insolvent or bordering on insolvency. This decision provides clarity but may create challenges for directors in balancing these interests and could affect shareholders' investments in the future.

  Konkordatoda Yabancı Para Alacaklarının Durumu

  Borçlunun ifa etmekle yükümlü olduğu para biriminin ifa yerindeki para biriminden farklı olması durumunda yabancı para borcundan söz edilecektir. Türk Borçlar Kanunu 99. maddesi uyarınca yabancı para alacaklarının tahsili bakımından, alacaklının yabancı paranın ödenmesi için talep hakkı …

  Finansal ve Operasyonel Yeniden Yapılandırma – CRO Gibi Düşünmek

  Bu makalede, şirketlerin finansal ve operasyonel sıkıntılarından kurtulmak için kullanılan çözümler (yeniden yapılandırma, borç/kredi yapılandırması, malvarlığı satışı vb.) ve bu süreçlerin işletilmesi sırasında sahip olunması gereken kişisel yetenekler (kriz yönetimi, liderlik, strateji vb.) tartışılmaktadır. Bu süreçleri yürütebilecek kişiler için Finansal ve Operasyonel Yapılandırma Uzmanı veya Chief Restructuring Officer (CRO) rolü önerilmektedir. CRO'nun işlevi, süreçleri organize etmek, takım üyeleri arasındaki iş birliğini sağlamak, liderlik etmek ve şirketin genel bir bakış açısına sahip olmaktır.