Insights Restructuring & Insolvency

İcra İnkâr Tazminatında Borçlunun İtirazının Haksız Olması ve Likid Alacak Kavramları

Para veya teminat alacaklısı, herhangi bir mahkeme kararına hatta bir belgeye ihtiyaç duymaksızın doğrudan icra dairesine başvurarak borçluya karşı icra takibi başlatabilir.

AESY Legal
23.06.2024

Anonim Şirketlerde Önemli Miktardaki Varlığın Satışı ve İlgili Tartışmalı Konular

Anonim şirketlerde yönetim kurulunun şirket varlıkları üzerinde tasarrufta bulunmaya yetkisine 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu (“TTK”) ile bir istisna getirilerek, md. 408/2-f hükmü ile anonim şirketlerin önemli miktarda varlıklarının toptan satışı üzerindeki tasarruflar genel kurulun münhasır yetkileri arasında sayılmıştır.

Ozbilen Aykut Attorney Partnership
25.03.2024

Sale of Significant Assets in Joint Stock Companies and Related Contentious Issues

In joint-stock companies, an exception has been introduced by Article 6102 of the Turkish Commercial Code (“TCC”), with the provision of Article 408/2-f, stating that the disposal of significant amounts of company assets through bulk sales is exclusively within the general assembly's powers.

Ozbilen Aykut Attorney Partnership
21.03.2024

Adi Konkordatoda Alacaklılar Toplantısı

Konkordato projesinin hazırlanması ile birlikte projenin alacaklılara bildirilmesi ve projenin alacaklılar tarafından incelenmesinden sonra müzakere edilmesi için alacaklılar toplantısı yapılması gerekmektedir. Genel olarak alacaklılar toplantısı, konkordato sürecinde[1], konkordatonun tasdikinden önce alacaklıların borçlunun projesini görüşmek üzere bir araya gelerek toplantı yapmaları halini ifade etmektedir.

AESY Legal
03.03.2024

İflas, Konkordato ve Yeniden Yapılandırma Sürecindeki Alacak Toplantıları Arasındaki Farklar

Genel olarak alacaklılar toplantısı, konkordato sürecinde, konkordatonun tasdikinden önce alacaklıların borçlunun projesini görüşmek üzere bir araya gelerek toplantı yapmaları halini ifade etmektedir.[1] Doktrinde pek çok yazara göre alacaklılar toplantısının temel amacı konkordato projesi hakkında alacaklılarla müzakere etmektir.[2]

AESY Legal
05.01.2024

Finansal Yeniden Yapılandırma ile ilgili Düzenlemelerin Yeniden Yürürlüğe Girmesine İlişkin Maddeyi İçeren Kanun Teklifi Meclise Sunuldu

24 Kasım 2023 tarihinde TBMM Başkanlığı’na sunulan Kanun Teklifi’nin 51’inci maddesi ile yürürlüğü 19 Temmuz 2023 tarihinde sona eren finansal yeniden yapılandırmaya ilişkin 5411 sayılı Bankacılık Kanunu Geçici Madde 32 (“Geçici Madde 32”) düzenlemesinin ilgili kanun hükmünün yayımı tarihinden itibaren 2 yıl süre ile uygulanacağı ve bu süreyi Cumhurbaşkanı’nın 2 yıl uzatmaya yetkili olduğu düzenlenmektedir.

Aksu Çalışkan Beygo Attorney Partnership (‘ASC Law’)
01.12.2023

Konkordatonun, Mühletten Önce Keşide Edilen ve Mühlet Öncesi Karşılıksızdır İşlemi Yapılmış Çeklere Etkisi

Borçlu, borçlarını ödemek istemesine ve kötü niyetli olmamasına rağmen kendisinden bağımsız gelişen piyasa koşulları ve ekonomik gelişmeler nedeniyle kendisini borçlarını vadesinde ödenmemesi veya ödememe tehlikesi içerisinde bulabilir. Bu noktada kanun koyucu tarafından, borçluya ekonomik geleceğini tehlikeye atmadan, gerekli planlamaları yapabileceği uygun bir ortamın hazırlaması amacıyla konkordato kurumu düzenlenmiştir.

AESY Legal
16.11.2023

Turkey's Restructuring Regime Favours Company Rescue

The COVID-19 pandemic has impacted companies in Turkey in many ways. Companies have experienced reductions in the demand for products and services and disruptions in supply chains. Financially, getting credit has become more difficult, and companies have had a hard time paying current debt. Financial distress has been reported in many sectors, and the possibility of corporate insolvencies has increased.

AESY Legal
25.09.2023

The Review of the Decision number BTI 2014 LLC v Sequana SA (2022) UKSC 25 of the Supreme Court

The "BTI LLC v Sequana" case is a significant development in recent company law history. The Supreme Court addressed directors' duties towards creditors for the first time, clarifying the duty's scope, content, and trigger point. This case resolved controversies in two categories: uncertainty about the duty's existence and challenges to its existence. The duty requires directors to consider creditors' interests and balance them with shareholders' interests. The trigger point for its activation is when the company is insolvent or bordering on insolvency. This decision provides clarity but may create challenges for directors in balancing these interests and could affect shareholders' investments in the future.

AESY Legal
18.09.2023

Konkordatoda Yabancı Para Alacaklarının Durumu

Borçlunun ifa etmekle yükümlü olduğu para biriminin ifa yerindeki para biriminden farklı olması durumunda yabancı para borcundan söz edilecektir. Türk Borçlar Kanunu 99. maddesi uyarınca yabancı para alacaklarının tahsili bakımından, alacaklının yabancı paranın ödenmesi için talep hakkı …

AESY Legal
03.03.2023

Finansal ve Operasyonel Yeniden Yapılandırma – CRO Gibi Düşünmek

Bu makalede, şirketlerin finansal ve operasyonel sıkıntılarından kurtulmak için kullanılan çözümler (yeniden yapılandırma, borç/kredi yapılandırması, malvarlığı satışı vb.) ve bu süreçlerin işletilmesi sırasında sahip olunması gereken kişisel yetenekler (kriz yönetimi, liderlik, strateji vb.) tartışılmaktadır. Bu süreçleri yürütebilecek kişiler için Finansal ve Operasyonel Yapılandırma Uzmanı veya Chief Restructuring Officer (CRO) rolü önerilmektedir. CRO'nun işlevi, süreçleri organize etmek, takım üyeleri arasındaki iş birliğini sağlamak, liderlik etmek ve şirketin genel bir bakış açısına sahip olmaktır.

AESY Legal
23.01.2023
Load More
Ready to stay ahead of the curve?
Share your interest anonymously and let us guide you through the informative articles on the hottest legal topics.
|
Successful Your message has been sent