Contributors Vona Law Firm

Vona Law Firm
Contact Information
  • Address: Caddebostan Mah. Prof. Dr. Hulusi Behçet Cad. No: 14 K: 7 D: 8 Kadıköy, İstanbul
  • Email: [email protected]
  • Phone: +90 (0216) 372 28 16
  • Website: www.vonahukuk.com
Languages

Vona Law Firm aims to be recalled in the minds of its clients as a trustworthy, rational, liable, transparent law firm based on the long years of experience of its founder Bilge Aydın Temiz in various sectors and by taking its strength from teamwork.

Vona Law Firm provides legal consultancy and advocacy services to its national and international clients in various areas including Corporate Law practices, organizational restructuring, white-collar irregularities, private and collective labor law practices, pharmaceutical clinical trials, compliance with the Law on Protection of Personal Data, the Competition Law practices, International Trade, energy market, and sectoral providing permits and licenses, drafting fuel supply/storage/distribution/dealership/construction / movable and immovable property leasing and sales agreements, shopping and business center management, peaceful and legal settlement of commercial disputes, and collection of receivables.


Key Contacts

Labor & Employment, White-Collar Crimes & Investigation, Life Sciences & Healthcare
Labor & Employment, White-Collar Crimes & Investigation, Life Sciences & Healthcare
Labor & Employment, White-Collar Crimes & Investigation
Labor & Employment, White Collar Crimes & Investigations
Commercial Law, Execution and Banktrupcy Law
Labor & Employment, White-Collar Crimes & Investigation, Life Sciences & Healthcare
Labor & Employment, White-Collar Crimes & Investigation, Life Sciences & Healthcare
Labor & Employment, White-Collar Crimes & Investigation
Labor & Employment, White Collar Crimes & Investigations
Commercial Law, Execution and Banktrupcy Law
Labor & Employment, White-Collar Crimes & Investigation
Labor Law, Commercial Law, Real Estate Law

Hizmet Tespit Davalarında Hak Düşürücü Süre

İşverenlerin çalıştırdıkları işçileri Sosyal Güvenlik Kurumu’na (Kurum) bildirmemesi veya eksik bildirmesi halinde, işçiler tarafından hizmet tespit davası açılması gündeme gelmektedir.

Vona Law Firm
16.05.2024

Uzaktan Çalışma Modelinde İş Kazası, İşçi Sağlığı ve Güvenliği

Uzaktan çalışma, işçinin işverenin iş organizasyonu kapsamında iş görme edimini evinde veya teknolojik iletişim araçları ile işyeri dışında yerine getirmesi esasına dayalı iş ilişkisidir. Uzaktan çalışma modelinde işverenin, işçiyi koruma ve gözetme borcu devam eder. Uzaktan çalışmada iş kazası, işçinin, işveren tarafından oluşturulan iş organizasyonu kapsamında iş görme edimini uzaktan yerine getirdiği sırada meydana gelen kazalar olarak tanımlanır. İşverenin, uzaktan çalışanlar için işyerinde uygulanan iş sağlığı ve güvenliği politikalarını ve prosedürlerini takip etmesi, risk değerlendirmesi yapılması, önlem alma ve denetleme faaliyetlerini gerçekleştirmesi, işçilere uygun ve koruyucu ekipman sağlaması, sosyal izolasyonu engelleyici önlemler alması, iş sağlığı ve güvenliği konusunda eğitim vermesi ve bilgilendirme yapması ve somut olaya uygun gerekli diğer önlemleri alması büyük önem arz etmektedir.

Vona Law Firm
10.09.2023

Arabuluculuk ve Fesih Süreçleri

Arabuluculuk, alternatif bir uyuşmazlık çözüm yöntemi olarak, Türkiye'de zorunlu işçi-işveren uyuşmazlıkları dışında ihtiyari olarak uygulanmaktadır. Arabuluculuk, hızlı, etkin ve tarafların isteğine bağlı olması gibi avantajları nedeniyle yaygınlaşmaktadır. Ancak, sürecin başarısının tarafların istekliliğine bağlı olması ve hukuki bilgisizliğin suiistimal edilmesi gibi riskleri de vardır.

Vona Law Firm
07.09.2023

İş Sözleşmelerine Getirilen Rekabet Hükümleri ve Bunun Çalışma Hürriyetine Etkisi

İşyerinde üst düzey konumda çalışan işçiler, işverenin iş ve meslek sırlarına, üretim teknik ve metot bilgilerine sahiptirler. İşçilerin sadakat borcunun bir gereği olarak bu sırları saklamaları gerekmektedir. Rekabet yasağı neticesinde işçi, işverene karşı rekabet etmekten kaçınmayı taahhüt eder. Rekabet sözleşmeleri kanun uyarınca şekil şartına bağlanmıştır ve yer, zaman ve rekabet yapılması yasaklanan işin türünün detaylı belirtilmesi gerekmektedir. İşe giriş anında imzalanan rekabet hükümleri geçerli kabul edilmemekte ve işçi aleyhine ceza koşulları sadece yer alırsa geçersiz sayılmaktadır. İşverenlerin rekabet ihlaline dayalı talepte bulunabilmesi için mevcut ihlal nedeniyle bir zararının meydana geldiğini ispat etmeleri gerekmektedir.

Vona Law Firm
26.01.2023

İkale (Bozma) Sözleşmesi ve Makul Yarar Kavramı

İşçi ve işveren, iş sözleşmesini ikale sözleşmesi ile sonlandırabilirler. Bu sözleşme hukukumuzda açıkça düzenlenmemiştir, ancak doktrin ve yargı uygulamaları ile tespit edilebilmektedir. İkale sözleşmesinde işçinin korunması ilkelerinin dikkate alınması gerektiği ifade edilmektedir. Makul yarar (menfaat) kavramı geliştirilmiştir. İşçinin makul yararının gözetilmediği sözleşmeler geçersiz sayılmaktadır. İkale teklifinin işçiden veya işverenden gelmesi mümkündür. Taraflar arasındaki ikale anlaşmasında işçinin makul yararının bulunması gerektiği kabul edilmektedir.

Vona Law Firm
19.01.2023
Ready to stay ahead of the curve?
Share your interest anonymously and let us guide you through the informative articles on the hottest legal topics.
|
Successful Your message has been sent