Menu

  Insights Banking, Finance & Capital Markets

  Türkiye'de Dijital Banka Çağı

  Özellikle COVID-19 salgını döneminde hızlanan dijitalleşme süreci tüm sektörleri olduğu gibi geleneksel bankacılık sektörünü de etkiledi ve dünyada yeni bir bankacılık anlayışının oluşmasına yol açtı. Geleneksel bankaların kredilerinin ciddi bir kısmını müşterilere dijital yollarla sağladığı ve bankaların fiziki şubelerinin kullanımının giderek azaldığı günümüzde, müşterilerin beklentilerine ayak uyduracak hızlı ve yenilikçi çözümler sunmak bankaların öncelikli gündemi haline geldi.

  BDDK Türk Lirası Kredi Kısıtlamalarını Netleştirdi

  BDDK, bankalar ve finansal kuruluşlar dışında kalan ve bağımsız denetime tabi şirketlere uygulanan Türk Lirası nakdi ticari kredi kısıtlamalarına ilişkin yaptırım kararlarını kaldırdı. Karar kapsamında, söz konusu şirketlerin; Kredi kullandırılan veya kredi kullandırılmış sayılan tarihler itibarıyla durumlarının belirlenmiş olan sınırlamalara aykırılık teşkil etmediğini, Şirketlerin bağımsız denetime tabi olmadığını, Aykırılığın giderildiğinin belgelendirildiği tarih ile aykırılığın giderilmesini takip eden üç aylık hesap döneminin başlangıç tarihi arasındaki iş günleri itibarıyla hesaplanan sınırlamaların ortalamaları ile aykırılığın giderilmesini takip eden üç aylık hesap dönemi içerisindeki iş günleri itibarıyla hesaplanan sınırlamaların Sıkılaştırma Kararı kapsamında belirlenmiş olan sınırlamaları sağlayacağını, beyan ve taahhüt etmeleri halinde bu şirketlere uygulanan yaptırımlar kaldırılacak. Söz konusu şirketlerin, 10659 Sayılı Karar kapsamında aykırılıklarını gidererek iş günleri itibarıyla hesaplanan sınırlamaların ortalamalarına ilişkin beyan ve taahhütlerini onaylayan belgeleri sunacakları süre boyunca TL cinsinden yeni bir nakdi kredi kullanmaları durumunda Kararlar’da belirlenmiş olan usul ve esaslar çerçevesinde ilave belge vermelerine gerek olmayacak.

  BRSA Clarifies Turkish Lira Loan Restrictions

  The Banking Regulatory and Supervisory Authority (BRSA) has tightened the restrictions on Turkish lira borrowing for non-financial institutions that are subject to independent audit. Companies must now declare and certify that their foreign currency assets do not exceed TRY 10 million, and even if exceeding TRY 10 million, their FX Assets do not exceed 5% of the greater of the net sales revenue of the last 1 year. Sanctions will be imposed on companies that violate these restrictions.

  İstanbul Finans Merkezi: Detaylar Belli Oldu

  İstanbul Finans Merkezi'nde faaliyet gösterecek kuruluşlar için Katılımcı Belgesi'ne ilişkin şartlar ve süreçler İstanbul Finans Merkezi Yönetmeliği'nde düzenlendi. Yönetmelik, Tek Durak Büro oluşturulması, taşınmazlar ve kiralamalar, Katılımcı Belgesi başvurularının değerlendirilmesi ve belgenin askıya alınması veya iptali gibi konuları kapsıyor. Türkiye Varlık Fonu tarafından kurulan Yönetici Şirket, İstanbul Finans Merkezi'nin yönetimi ve işletilmesinden sorumlu olacak. Katılımcılar için Katılımcı Belgesi almak zorunlu olacak ve belgenin askıda veya iptal durumunda bazı teşviklerden faydalanılamayacak.

  Istanbul Financial Center: Details Unfolded

  The Istanbul Financial Center Regulation (the “Regulation”) entered into force through its publication in the Official Gazette on July 7, 2023. The Regulation includes the details reserved for secondary regulations under the Istanbul Finance Center Law (the “Law”), especially the details regarding the conditions and processes for the participation certificate (the “Participation Certificate”) to be issued to entities that may operate in the Istanbul Financial Center (the “IFC”) (a “Participant“).

  Alternatif Halka Açılma Yöntemi Yürürlüğe Girdi

  Payları Girişim Sermayesi Pazarında İşlem Görecek Ortaklıklara İlişkin Tebliğ, nitelikli yatırımcılara anonim şirketlerin paylarını sermaye artırımı yoluyla ve halka arz etmeden borsada satma imkanı getiriyor. Tebliğde yapılan değişiklikler arasında şunlar yer alıyor: Şirketlerin paylarını halka arz etmeden nitelikli yatırımcılara satma imkanı, satış esasları ve satış sonrası yükümlülükler düzenlenmiştir. Ayrıca, payları Girişim Sermayesi Pazarında işlem görecek şirketlerin bazı yükümlülüklerden muaf tutulduğu ve Tebliğ kapsamındaki şirketlerin belirli düzenlemelere tabi olmadığı görülmektedir. Tebliğ, payları borsada işlem görmek isteyen şirketlere daha kolay bir süreç sunarak hafifletilmiş yükümlülükler sağlamaktadır.

  Alternative Method for Going Public Enters into Force

  The recently enacted Communiqué on Companies whose Shares will be Traded on the Venture Capital Market introduces the option for joint stock companies to sell shares to qualified investors without a public offering. To be eligible for trading on the Venture Capital Market (VCM), companies must meet specific financial thresholds. The newly issued shares can only be sold through the stock exchange and are exclusively traded on the VCM. The Communiqué exempts listed companies from certain reporting and governance obligations, and the shares cannot be offered to the public for two years following their listing on the VCM. This regulation provides an alternative route for companies to list on the stock exchange without a public offering.

  Sermaye Piyasası Kurulu Tarafından Payları Girişim Sermayesi Pazarında İşlem Görecek Ortaklıklara İlişkin Esaslar Tebliği Yayımlandı

  Sermaye Piyasası Kurulu tarafından 18 Mayıs 2023 tarihli ve 32194 sayılı Resmi Gazete’de II-16.3 sayılı Payları Girişim Sermayesi Pazarında İşlem Görecek Ortaklıklara İlişkin Esaslar Tebliği yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

  Yeni Nesil Yönetim - Aile Şirketi Hisselerinin Yatirim Fonuna Devri

  Son yıllarda ülkemizde Türk Lirası varlıklara yatırım yapılmasını teşvik etmek amacıyla farklı yatırım araçlarına oldukça özendirici teşvikler getirildiği görülmektedir. Bu teşviklerden en dikkat çekici olanı ise yatırım fonlarına getirilen vergi teşvikleridir. Sağlanan vergi teşvikleri, kurumları ve gerçek kişileri, hisse senedi yatırımlarını gerçekleştirirken yatırım fonlarına yönlendirmektedir.

  New Generation Management - Transfer of Family Company Shares to an Investment Fund

  Taxation of the income to be obtained from the participation shares generated by transferring the shares to a VCIF is particularly advantageous for natural persons holding shares of publicly traded companies, as the table below demonstrates. Moreover, the gains of the VCIF itself are exempt from corporate income tax.

  Halka Arzın Kuralları Değişti

  Sermaye Piyasası Kurulu, 30 Mart 2023 tarih ve i-SPK.128.21 sayılı İlke Kararı ile yatırımcı menfaatlerinin korunması amacıyla, anonim şirketlerinin paylarının ilk halka arzında kullanılacak satış yöntemleri ve dağıtım esaslarında önemli değişiklikler yaptı.

  IPO Rules Changed

  To protect investors’ interests, the Capital Markets Board has introduced significant amendments to the sale methods and distribution principles for initial public offerings of shares with its decision dated March 30, 2023 and numbered i-SPK-128.21.

  Yargıtay’dan Kritik Kambiyo Mevzuatı Kararı

  Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karar’da (“32 sayılı Karar”) yapılan değişikliklerle, Türkiye’de yerleşik kişiler arasında yapılacak birtakım sözleşmeler kapsamındaki ödeme yükümlülüklerinin döviz cinsinden veya dövize endeksli olarak kararlaştırılması yasaklanmıştı.

  Supreme Court’s Critical Decision Concerning Currency Control Laws

  The decision of the 12th Civil Chamber of the Supreme Court of Appeals dated October 6, 2022, with File No. 2022/6469 and Decision No. 2022/9954 (the “Decision“), includes essential remarks regarding the legal consequences of the violation of such ban.

  Portföy Yönetim Şirketlerine İlişkin Mevzuatta Önemli Değişiklikler

  Yeni Gelişmeler Portföy Yönetim Şirketleri ve Bu Şirketlerin Faaliyetlerine İlişkin Esaslar Tebliği’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (“Tebliğ“), 18 Şubat 2023 tarihli Resmi Gazete’de yayımlandı. Tebliğ metnine buradan erişebilirsiniz. Değişiklikler Ne Getiriyor? Tebliğ aşağıdakiler başta olmak üzere portföy yönetim şirketleri (“PYŞ“) bakımından önemli değişiklikler içeriyor:

  Significant amendments to the Communiqué on Portfolio Management Companies

  The Communiqué Amending the Communiqué on Principles Regarding Portfolio Management Companies and Their Activities (“Communiqué“) was published in the Official Gazette on 18 February 2023. The Communiqué is available here.

  Pay Geri Alımlarında Yeni Esaslar

  Sermaye Piyasası Kurulu, 14 Şubat 2023 tarihinde payları borsada işlem gören ortaklıklar ve bunların bağlı ortaklıklarının pay geri alım işlemlerinin kolaylaştırılması ve yatırımcıların korunması amacıyla 9/177 Sayılı İlke Kararını (“İlke Kararı”) yayımladı. İlke Kararı’na buradan ulaşabilirsiniz. İlke Kararı ile birlikte SPK’nın pay geri alımlarına ilişkin geçmiş tarihli basın duyuruları ve ilke kararları (21 Temmuz 2016 ve 25 Temmuz 2016 tarihli duyurular ve 23 Haziran 2022 tarihli ve 34/959 sayılı ve 21 Ağustos 2015 tarihli ve 21/1023 sayılı ilke kararları) yürürlükten kaldırıldı.

  New Regime for Share Buybacks

  On February 14, 2023, the Capital Markets Board (“CMB“) issued a resolution numbered 9/177 (“Resolution“) to facilitate share buybacks of public companies and their affiliates and to protect investors. You can access the Resolution here. The CMB’s prior announcements and resolutions regarding share buybacks (announcements dated July 21, 2016 and July 25, 2016 and resolutions dated June 23, 2022 and numbered 34/959, and dated August 21, 2015 and numbered 21/1023) were abolished.