Insights Banking, Finance & Capital Markets

SPK’dan e-Başvuru Zorunluluğu

Sermaye Piyasası Kurulu (“SPK“) 5 Şubat 2024 tarihli duyurusu ile SPK’ya yapılacak başvuruların elektronik ortamda yapılabilmesinin önünü açan “e-Başvuru Sistemi”ni duyurmuştu.

Esin Attorney Partnership
16.04.2024

CMB Deploys Electronic System for Submissions

On February 5, 2024, the Capital Markets Board of Türkiye (”CMB”) announced the launch of its new electronic system for submissions, known as ”e-Başvuru Sistemi”.

Esin Attorney Partnership
16.04.2024

Sermaye Piyasası Kurulu Tarafından Payların İlk Halka Arzı Öncesi Uyulacak Ön Şartlardaki Tutarların İndirimine İlişkin Kurul İlke Kararı Yayımlandı

Sermaye Piyasası Kurulu tarafından 28 Mart 2024 tarihli ve 2024/17 sayılı Sermaye Piyasası Kurulu Bülteni’nde yayımlanan i-SPK 128.22 (28/03/2024 tarihli ve 18/505 s.k.) sayılı ilke kararı ile belli sektörlerde faaliyet gösteren ve Karar’da sayılan şartları haiz ortaklıklar bakımından payların ilk halka arzı öncesi uyulacak ön şartlardaki tutarlarda indirim yapılmasına karar verilmiştir.

Aksu Çalışkan Beygo Attorney Partnership (‘ASC Law’)
04.04.2024

SPK’dan Öncelikli Sektörlere Halka Arz Kolaylığı

Sermaye Piyasası Kurulu (“SPK“) 29 Aralık 2023 tarih ve 2023/82 sayılı Sermaye Piyasası Kurulu Bülteni’nde yayımlanan kararı ile 2024 yılında halka arz için sağlanması gereken finansal eşikleri yükseltmişti.

Esin Attorney Partnership
03.04.2024

CMB Eases IPOs for Priority Sectors

The Capital Markets Board (the “CMB“) had recently increased the financial criteria, specifically the monetary thresholds, that the issuers must meet in order to go public with its decision No. 2023/82 and dated December 29, 2023. You can find our related legal alert here.

Esin Attorney Partnership
02.04.2024

SUKUK (Kira Sertifikası)

Temelde bonoya benzer bir yapıya sahip olan sukuk, bir diğer adıyla kira sertifikası, yatırımcısına faizsiz getiri sağlayan, İslami finansın en önemli enstrümanlarından birini oluşturan bir sermaye piyasası ürünüdür.

Şenol Şahin Ilgın Law Firm
02.04.2024

Emeklilik Yatırım Fonlarına İlişkin Rehber’deki Değişiklikler

Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan 29 Şubat 2024 tarihli ve 13/337 sayılı karar (“Kurul Kararı”) uyarınca, Emeklilik Yatırım Fonlarına İlişkin Rehber’in (“Rehber”) “1. Fon Türleri” ve “3.6. Standart Fonlara İlişkin Esaslar” başlıklı bölümlerinde değişiklik yapılmıştır.

Kolcuoğlu Demirkan Koçaklı Attorneys at Law
06.03.2024

Yabancı Parayla Ödeme Yasağı Esnetildi

Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara İlişkin Tebliğ’de (Tebliğ No: 2008-32/34) Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ 28 Şubat 2024’te yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Esin Attorney Partnership
01.03.2024

Foreign Currency Payment Ban Relaxed

The Communiqué Amending the Communiqué on Decree No. 32 on the Protection of the Value of the Turkish Currency (Communiqué No: 2008-32/34) was published and entered into force on February 28, 2024.

Esin Attorney Partnership
01.03.2024

Menkul Kıymet Yatırım Fonlarına Yönelik Sorumlu Yönetim İlkeleri

Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan 16 Şubat 2024 tarih ve 11/155 sayılı karar uyarınca portföy yönetim şirketlerinin kurucusu oldukları menkul kıymet yatırım fonlarına yönelik Sorumlu Yönetim İlkeleri düzenlenmiştir.

Kolcuoğlu Demirkan Koçaklı Attorneys at Law
21.02.2024

Green Banking Practices in Türkiye

The environmental issues, which include corporate climate policies, energy use, waste, pollution, natural resource conservation, and treatment of animals have caused an essential shift in the finance sector in recent years. In particular, climate-related risks have resulted in physical and transitional concerns for the financial sector.

Kolcuoğlu Demirkan Koçaklı Attorneys at Law
18.02.2024

Sermaye Piyasası Aracı İhraç Başvurularında Enflasyon Muhasebesi Uygulanması

Sermaye Piyasası Kurulu (“Kurul”) tarafından yayımlanan 8 Şubat 2024 tarih ve 9/221 sayılı karar (“Kurul Kararı”) uyarınca, sermaye piyasası aracı ihraç başvurularında enflasyon muhaSermaye Piyasası Kurulu (“Kurul”) tarafından yayımlanan 8 Şubat 2024 tarih ve 9/221 sayılı karar (“Kurul Kararı”) uyarınca, sermaye piyasası aracı ihraç başvurularında enflasyon muhasebesi uygulanmasına ilişkin yeni düzenlemeler getirilmiştir.sebesi uygulanmasına ilişkin yeni düzenlemeler getirilmiştir.

Kolcuoğlu Demirkan Koçaklı Attorneys at Law
14.02.2024

Pay Senetleri Satışında Dövizle İşlem Yasağı

Türk lirasının değerinin yabancı para birimleri karşısında dalgalı bir seyir izlemesiyle her ne kadar ticari hayatta belirli işlemlerin ve ödemelerin döviz üzerinden yapılması tercih edilse de Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karar’da son yıllarda yapılan değişiklikler, uygulamada “dövizle işlem yapma yasağı” olarak bilinen sınırlamanın kapsamını genişletti.

Kolcuoğlu Demirkan Koçaklı Attorneys at Law
09.02.2024

Sürdürülebilir Kalkınma İçin Raporlama Zamanı

Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu’nun (“KGK“) Türkiye Sürdürülebilirlik Raporlama Standartları’nın (“TSRS“) uygulama kapsamının belirlenmesine ilişkin Kurul Kararı (“Karar“), 29 Aralık 2023 tarihinde Resmî Gazete’de yayımlanarak 1 Ocak 2024 itibariyle yürürlüğe girdi.

Esin Attorney Partnership
16.01.2024

Time to Report for Sustainable Development

The decision (the “Decision“) of the Board of the Public Oversight, Accounting and Auditing Standards Authority (the “POA“) regarding the implementation of the Turkish Sustainability Reporting Standards (the “TSRS“) was published in the Official Gazette on December 29, 2023 and entered into force as of January 1, 2024.

Esin Attorney Partnership
16.01.2024

Borsa İstanbul’dan Yeni Kotasyon Şartları

Borsa İstanbul A.Ş. (“BIST“), 29 Aralık 2023 tarihinde Kotasyon Yönergesi’nde önemli değişiklikler yaptı. Bu kapsamda Yıldız Pazar, Ana Pazar ve Alt Pazar için uygulanacak kotasyon şartları değişmiş oldu.

Esin Attorney Partnership
09.01.2024

New Listing Conditions for Borsa Istanbul

Borsa İstanbul A.Ş. (“BIST“) introduced significant amendments to the Listing Directive on December 29, 2023. The listing requirements for the BIST Star Market, the BIST Main Market and the BIST Sub-Market have changed accordingly.

Esin Attorney Partnership
08.01.2024

New Year, New IPO Conditions

With its decision published in the Capital Markets Board Bulletin dated December 29, 2023 and numbered 2023/82 (the “Decision”), the Capital Markets Board (“CMB”) amended the financial criteria, specifically the monetary thresholds, that companies must meet in order to go public. The re-evaluated threshold amounts tighten the conditions for initial public offerings.

Esin Attorney Partnership
05.01.2024

Sermaye Piyasası Kurulu Tarafından Payları Halka Arz Edilecek Şirketler İçin Öngörülen Finansal Eşik Değerler Artırıldı

Sermaye Piyasası Kurulu (“Kurul”) tarafından 29 Aralık 2023 tarihli ve 2023-82 sayılı Sermaye Piyasası Kurulu Bülteni’nde yayımlanan kararı (“Karar”) ile halka arz için sağlanması gereken finansal kriterlere ilişkin eşikler yükseltilmiştir.

Aksu Çalışkan Beygo Attorney Partnership (‘ASC Law’)
04.01.2024

Servis Modeli Bankacılığı Ne Getiriyor?

Son yazımızda ülkemiz bankacılık sektörüne yeni bir yaklaşım getiren dijital bankacılığı incelemiş, Dijital Bankaların Faaliyet Esasları ile Servis Modeli Bankacılığı Hakkında Yönetmelik’in dijital bankalar ve servis modeli bankacılığına ilişkin kapsamlı düzenlemeler getirdiğinden bahsetmiştik. Bu yazımızda ise Yönetmelik kapsamında dijital müşteri deneyimini yeniden tanımlayan servis modeli bankacılığını ve bu hizmetin verilmesinde rol oynayan temel tarafları inceleyeceğiz.

Kolcuoğlu Demirkan Koçaklı Attorneys at Law
23.10.2023
Load More
Ready to stay ahead of the curve?
Share your interest anonymously and let us guide you through the informative articles on the hottest legal topics.
|
Successful Your message has been sent