Menu

  Insights Banking, Finance & Capital Markets

  Yargıtay’dan Kritik Kambiyo Mevzuatı Kararı

  Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karar’da (“32 sayılı Karar”) yapılan değişikliklerle, Türkiye’de yerleşik kişiler arasında yapılacak birtakım sözleşmeler kapsamındaki ödeme yükümlülüklerinin döviz cinsinden veya dövize endeksli olarak kararlaştırılması yasaklanmıştı.

  Supreme Court’s Critical Decision Concerning Currency Control Laws

  The decision of the 12th Civil Chamber of the Supreme Court of Appeals dated October 6, 2022, with File No. 2022/6469 and Decision No. 2022/9954 (the “Decision“), includes essential remarks regarding the legal consequences of the violation of such ban.

  Portföy Yönetim Şirketlerine İlişkin Mevzuatta Önemli Değişiklikler

  Yeni Gelişmeler Portföy Yönetim Şirketleri ve Bu Şirketlerin Faaliyetlerine İlişkin Esaslar Tebliği’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (“Tebliğ“), 18 Şubat 2023 tarihli Resmi Gazete’de yayımlandı. Tebliğ metnine buradan erişebilirsiniz. Değişiklikler Ne Getiriyor? Tebliğ aşağıdakiler başta olmak üzere portföy yönetim şirketleri (“PYŞ“) bakımından önemli değişiklikler içeriyor:

  Significant amendments to the Communiqué on Portfolio Management Companies

  The Communiqué Amending the Communiqué on Principles Regarding Portfolio Management Companies and Their Activities (“Communiqué“) was published in the Official Gazette on 18 February 2023. The Communiqué is available here.

  Pay Geri Alımlarında Yeni Esaslar

  Sermaye Piyasası Kurulu (“SPK“), 14 Şubat 2023 tarihinde payları borsada işlem gören ortaklıklar ve bunların bağlı ortaklıklarının pay geri alım işlemlerinin kolaylaştırılması ve yatırımcıların korunması amacıyla 9/177 Sayılı İlke Kararını (“İlke Kararı”) yayımladı. İlke Kararı’na buradan ulaşabilirsiniz. İlke Kararı ile birlikte SPK’nın pay geri alımlarına ilişkin geçmiş tarihli basın duyuruları ve ilke kararları (21 Temmuz 2016 ve 25 Temmuz 2016 tarihli duyurular ve 23 Haziran 2022 tarihli ve 34/959 sayılı ve 21 Ağustos 2015 tarihli ve 21/1023 sayılı ilke kararları) yürürlükten kaldırıldı.

  New Regime for Share Buybacks

  On February 14, 2023, the Capital Markets Board (“CMB“) issued a resolution numbered 9/177 (“Resolution“) to facilitate share buybacks of public companies and their affiliates and to protect investors. You can access the Resolution here. The CMB’s prior announcements and resolutions regarding share buybacks (announcements dated July 21, 2016 and July 25, 2016 and resolutions dated June 23, 2022 and numbered 34/959, and dated August 21, 2015 and numbered 21/1023) were abolished.