Lawyers Eren Akarca

Eren Akarca

Eren Akarca

Esin Attorney Partnership

Vergi Artışı Öngören Yeni Yasal Düzenlemeler!

Kahramanmaraş ve Hatay'daki depremlerin kamu finansmanına olan etkisi vergi düzenlemelerine yol açıyor. Yeni düzenlemeler arasında kurumlar vergisi oranlarının artırılması, taşınmaz satışlarına ve yatırım fonlarına ilişkin vergi istisnalarının kaldırılması yer alıyor. Ayrıca KDV oranları, maktu harç tutarları ve BSMV oranları da artırıldı. Mükelleflerin bu düzenlemeleri dikkatlice takip etmeleri ve finansal planlamalarını buna göre yapmaları önemlidir.

10.07.2023

New Regulations Increasing the Tax Burden!

In response to the public financing needs resulting from earthquakes in Kahramanmaraş and Hatay, several tax-related regulations have been introduced. The regulations include an increase in VAT rates, fixed charges, and the banking and insurance transactions tax. Additionally, the Draft Law proposes an increase in the corporate income tax rate, the repeal of certain exemptions, and the exclusion of real estate from partial demerger provisions. Taxpayers should closely monitor these regulations to understand and manage their increased tax burdens.

10.07.2023

Yeni Nesil Yönetim - Aile Şirketi Hisselerinin Yatirim Fonuna Devri

Son yıllarda ülkemizde Türk Lirası varlıklara yatırım yapılmasını teşvik etmek amacıyla farklı yatırım araçlarına oldukça özendirici teşvikler getirildiği görülmektedir. Bu teşviklerden en dikkat çekici olanı ise yatırım fonlarına getirilen vergi teşvikleridir. Sağlanan vergi teşvikleri, kurumları ve gerçek kişileri, hisse senedi yatırımlarını gerçekleştirirken yatırım fonlarına yönlendirmektedir.

27.04.2023

New Generation Management - Transfer of Family Company Shares to an Investment Fund

Taxation of the income to be obtained from the participation shares generated by transferring the shares to a VCIF is particularly advantageous for natural persons holding shares of publicly traded companies, as the table below demonstrates. Moreover, the gains of the VCIF itself are exempt from corporate income tax.

27.04.2023

Hisse Alımına Yönelik Borcun İştirake Nakline (Debt Push Down) Vergi Avantajı Tanındı!

12 Mart 2023 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanan Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile iştirak hissesi alımına yönelik kredi borcunun vergisiz birleşme sonrasında iştirak edilen şirkete nakli halinde, söz konusu borca ilişkin finansman giderinin kurumlar vergisi matrahından indirimine imkan tanındı.

04.04.2023

Significant Tax Advantage Introduced for Debt Pushdown

Law No. 7440 on Restructuring of Certain Receivables and Amendments to Certain Laws, published in the Official Gazette dated 12 March 2023, allows financing costs incurred for the share purchase to be deducted from the corporate income tax base at the acquired company if the loan is transferred to that company through a merger.

02.04.2023

Bazı Kurumlar Vergisi Mükelleflerine Tek Seferlik Ek Vergi Getirildi!

12 Mart 2023 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 7440 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile kurum kazancının tespitinde istisna ve indirimden yararlanan kurumlar vergisi mükelleflerine yönelik tek seferlik bir ek vergi getirildi.

16.03.2023

One-Time Additional Tax Introduced for Certain Corporate Taxpayers

Law No. 7440 on Restructuring of Certain Receivables and Amendments to Certain laws, published in the Official Gazette dated 12 March 2023, introduced a one-time additional tax for certain corporate taxpayers that benefit from certain exemptions and deductions in the calculation of their corporate income tax base.

13.03.2023
Load More
Ready to stay ahead of the curve?
Share your interest anonymously and let us guide you through the informative articles on the hottest legal topics.
|
Successful Your message has been sent