Menu

  Lawyers Eren Akarca

  Vergi Artışı Öngören Yeni Yasal Düzenlemeler!

  Kahramanmaraş ve Hatay'daki depremlerin kamu finansmanına olan etkisi vergi düzenlemelerine yol açıyor. Yeni düzenlemeler arasında kurumlar vergisi oranlarının artırılması, taşınmaz satışlarına ve yatırım fonlarına ilişkin vergi istisnalarının kaldırılması yer alıyor. Ayrıca KDV oranları, maktu harç tutarları ve BSMV oranları da artırıldı. Mükelleflerin bu düzenlemeleri dikkatlice takip etmeleri ve finansal planlamalarını buna göre yapmaları önemlidir.
  Eren Akarca

  New Regulations Increasing the Tax Burden!

  In response to the public financing needs resulting from earthquakes in Kahramanmaraş and Hatay, several tax-related regulations have been introduced. The regulations include an increase in VAT rates, fixed charges, and the banking and insurance transactions tax. Additionally, the Draft Law proposes an increase in the corporate income tax rate, the repeal of certain exemptions, and the exclusion of real estate from partial demerger provisions. Taxpayers should closely monitor these regulations to understand and manage their increased tax burdens.
  Eren Akarca

  Yeni Nesil Yönetim - Aile Şirketi Hisselerinin Yatirim Fonuna Devri

  Son yıllarda ülkemizde Türk Lirası varlıklara yatırım yapılmasını teşvik etmek amacıyla farklı yatırım araçlarına oldukça özendirici teşvikler getirildiği görülmektedir. Bu teşviklerden en dikkat çekici olanı ise yatırım fonlarına getirilen vergi teşvikleridir. Sağlanan vergi teşvikleri, kurumları ve gerçek kişileri, hisse senedi yatırımlarını gerçekleştirirken yatırım fonlarına yönlendirmektedir.
  Eren Akarca

  New Generation Management - Transfer of Family Company Shares to an Investment Fund

  Taxation of the income to be obtained from the participation shares generated by transferring the shares to a VCIF is particularly advantageous for natural persons holding shares of publicly traded companies, as the table below demonstrates. Moreover, the gains of the VCIF itself are exempt from corporate income tax.
  Eren Akarca

  Hisse Alımına Yönelik Borcun İştirake Nakline (Debt Push Down) Vergi Avantajı Tanındı!

  12 Mart 2023 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanan Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile iştirak hissesi alımına yönelik kredi borcunun vergisiz birleşme sonrasında iştirak edilen şirkete nakli halinde, söz konusu borca ilişkin finansman giderinin kurumlar vergisi matrahından indirimine imkan tanındı.
  Eren Akarca

  Significant Tax Advantage Introduced for Debt Pushdown

  Law No. 7440 on Restructuring of Certain Receivables and Amendments to Certain Laws, published in the Official Gazette dated 12 March 2023, allows financing costs incurred for the share purchase to be deducted from the corporate income tax base at the acquired company if the loan is transferred to that company through a merger.
  Eren Akarca

  Bazı Kurumlar Vergisi Mükelleflerine Tek Seferlik Ek Vergi Getirildi!

  12 Mart 2023 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 7440 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile kurum kazancının tespitinde istisna ve indirimden yararlanan kurumlar vergisi mükelleflerine yönelik tek seferlik bir ek vergi getirildi.
  Eren Akarca

  One-Time Additional Tax Introduced for Certain Corporate Taxpayers

  Law No. 7440 on Restructuring of Certain Receivables and Amendments to Certain laws, published in the Official Gazette dated 12 March 2023, introduced a one-time additional tax for certain corporate taxpayers that benefit from certain exemptions and deductions in the calculation of their corporate income tax base.
  Eren Akarca

  Additional Corporate Income Tax Deduction for R&D and Design Centers Re-Regulated and RUSF Rate for Foreign Loans Obtained by Financial Leasing Companies Set as Zero

  Presidential Decree No. 6652 has re-regulated the additional corporate income tax deduction for R&D and design centers, making the regulation clearer and explicitly including 'design centers' and 'design activities' within the indicators to be fulfilled. The effective date of the corporate income tax deduction has also been extended until 31 December 2028. In addition, Presidential Decree No. 6657 has set the resource utilization support fund rate as zero for loans obtained from abroad by financial leasing companies. These decrees came into effect on 10 January 2023.
  Eren Akarca