Menu

  Contributors Ozbilen Aykut Attorney Partnership

  Contact Information
  • Address: Mimar Sinan Str. Seba Office Boulevard No:56, D Block, 8th Floor Ayazaga, Sarıyer, Istanbul
  • Email: [email protected]
  • Phone: +90 (212) 257 77 00
  • Website: www.oa-ao.com

  OA Partnership houses a vast knowledge and expertise from mergers & acquisions to commercial disputes. OA’s team assists our clients to structure and document transactions in deals including but not limited to lending and borrowing, debt securities, derivatives, funds, portfolios and Fintech solutions as well as energy, infrastructure and other projects.

  Key Contacts

  Mergers & Acquisitions, Corporate & Tax Re-Structuring Processes, Tax Disputes, IT Law
  Mergers & Acquisitions, Corporate & Re-Structuring Processes, Banking & Finance, Shareholders Disputes
  Mergers & Acquisitions, Corporate & Tax Re-Structuring Processes, Tax Disputes, IT Law
  Mergers & Acquisitions, Corporate & Re-Structuring Processes, Banking & Finance, Shareholders Disputes
  Mergers & Acquisitions, Corporate & Tax Re-Structuring Processes, Banking & Finance, Real Estate Law
  Contracts, Real Estate & Construction, Labor, Commercial, Consumer Protection, Data Privacy, Litigation, Enforcement
  Mergers & Acquisitions, Corporate & Commercial, Banking & Finance, Tax
  Banking & Finance, Labor, Health Law, Dispute Resolution
  Contract, Labor, Dispute Resolution, Intellectual Property
  Contract, Corporate & Commercial, Labor, Dispute Resolution
  Fintech, Data Protection, Contracts, Commercial, Consumer Law, Dispute Resolution
  Dispute Resolution, Contract, Energy, Labor, Competition, Intellectual Property

  7440 Sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Hakkında Bilgi Notu

  12.03.2023 tarih ve 32130 sayılı Resmî Gazete’de, vergi af yasası olarak da anılan 7440 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına dair Kanun yayımlanmıştır.
  Zekeriya Başar Özbilen

  Finans Merkezi Mi, Cazibe Merkezi Mi? - DIFC ve IFC Üzerine Bir Karşılaştırma

  Hem Dubai Uluslararası Finans Merkezi hem de İstanbul Finans Merkezi finansal altyapılarını geliştirme konusunda önemli adımlar atmaya çalışmaktadır. DIFC daha yerleşik bir düzenleyici çerçeveye, bir dizi teşvike ve çok çeşitli katılımcı tabanına sahipken, İstanbul Finans Merkezi düzenleyici çerçevesini geliştirmeye devam etmekle birlikte işletmeleri çekmek için iyi bir konuma sahiptir. Nihayetinde, her iki merkezin de başarısı, işletmeleri çekme ve kendilerini kendi ülkelerinde ve küresel ekonomide finans ve iş merkezi olarak konumlandırma becerilerine bağlı olacaktır.
  Zekeriya Başar Özbilen
  Yigit Alemdaroğlu

  The Omnibus Bill on the Amendment of Certain Laws and the Decree Law No. 375 on the Additional Motor Vehicles Tax for the Compensation of the Economic Losses Caused by the Earthquake Disaster that Occurred on February 6, 2023 Contains Important Changes

  The Omnibus Bill proposes amendments to tax laws, including an increase in the corporate income tax rate from 20% to 25% and up to 30% for certain entities. The corporate tax and VAT exemption for real estate sales by corporations will be abolished. Immovable property transfers through partial spin-off at book value will no longer be tax-free. The exemption for dividends from mutual fund shares and income from participation shares return is abolished. Additional Motor Vehicle Tax will be introduced for vehicles registered until December 31, 2023. Other provisions include powers granted to the President for the Recycling Participation Fee and Special Consumption Tax rate determination.
  Cansu Akbıyıklı
  Nimet Gizem Tamçiftçi

  06/02/2023 Tarihinde Meydana Gelen Depremlerin Yol Açtığı Ekonomik Kayıpların Telafisi İçin Ek Motorlu Taşıtlar Vergisi İhdası ile Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi Önemli Değişiklikler İçermektedir

  Teklif, kurumlar vergisi oranında artış, kurumlar vergisi indirim oranında değişiklik, kurumlar vergisi ve KDV istisnasının kaldırılması, kısmi bölünme yoluyla taşınmaz devri uygulamasının sonlandırılması, bazı fonlara tanınan kurumlar vergisi istisnasının kaldırılması, ek motorlu taşıtlar vergisinin getirilmesi gibi önemli değişiklikleri içermektedir.
  Cansu Akbıyıklı
  Nimet Gizem Tamçiftçi

  The Law No. 7456 on Amendment of Certain Laws and the Decree Law No. 375 on the Additional Motor Vehicles Tax for the Compensation of the Economic Losses Caused by the Earthquake Disaster enters into force by publishing in the Official Gazette dated July 15, 2023

  The noteworthy tax-related amendments to Law No. 7456 encompass the upward adjustment of the general corporate income tax rate, escalating from 20% to 25% for the majority of entities and further increasing to 30% for specific designated entities. Additionally, the corporate income tax discount rate applicable to exporting corporations experiences an elevation from 1 point to 5 points. The abrogation of corporate tax and value-added tax (VAT) exemptions pertains to real estate transactions conducted by corporations. Moreover, the elimination of tax-free transfers of immovable properties through partial spin-off is mandated. The exemption previously granted for income derived from certain funds is abolished. Furthermore, the introduction of an additional motor vehicle tax is enacted. These legislative changes shall become effective commencing October 1, 2023.
  Ecem Zengin
  Cansu Akbıyıklı

  7456 sayılı 06/02/2023 Tarihinde Meydana Gelen Depremlerin Yol Açtığı Ekonomik Kayıpların Telafisi İçin Ek Motorlu Taşıtlar Vergisi İhdası ile Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun 15.07.2023 Tarihli Resmî Gazete’de Yayımlanarak Yürürlüğe Girdi.

  7456 sayılı Kanun’un 21. maddesi ile genel kurumlar vergisi oranı %20’den %25’e çıkarılmıştır. Bankalar, 6361 sayılı Kanun kapsamındaki şirketler, elektronik ödeme ve para kuruluşları, yetkili döviz müesseseleri, varlık yönetim şirketleri, sermaye piyasası kurumları ile sigorta ve reasürans şirketleri ve emeklilik şirketlerinin kazançları için uygulanan %25 oranı ise %30’a çıkarılmıştır.
  Cansu Akbıyıklı
  Ecem Zengin

  5520 Sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu'nda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar Hakkında Bilgi Notu

  Kurumların 31/3/2022 tarihli bilançolarında yer alan yabancı paralarını 31/12/2023 tarihine kadar Türk Lirası mevduat ve katılma hesaplarına dönüşümün desteklenmesi kapsamında dönüşüm kuru üzerinden Türk Lirasına çevirmeleri ve bu suretle elde edilen Türk Lirası varlığı en az üç ay vadeli Türk Lirası mevduat ve katılma hesaplarında değerlendirmeleri durumunda söz konusu hesapların dönem sonu değerlemesinden kaynaklananlar da dâhil olmak üzere vade sonunda elde edilen faiz ve kâr payları ile diğer kazançlar kurumlar vergisinden müstesnadır.
  Mert Yörüten

  Yeni Vergisel Düzenlemeler Resmi Gazetede Yayımlandı

  Yeni düzenlemelerle vergi mevzuatında değişiklikler yapıldı. KDV oranı %18 olan ürünlerde %20'ye, %8 olan ürünlerde ise %10'a yükseltildi. Sabun, şampuan, deterjan gibi ürünlerin KDV oranı da %8'den %20'ye çıkarıldı. Tüketici kredilerindeki BSMV oranı %10'dan %15'e yükseltildi. Yolcu beraberinde getirilen telefon kullanım izin harcı artırıldı. Harçlar Kanunu'na bağlı tarifelerde yer alan maktu harçlara yüzde 50 artış yapıldı. Şans oyunlarında vergi oranları da yükseltildi. Halka kapalı şirketlerin hisse geri alımlarında stopaj oranı tekrar %15'e çıkarıldı.
  Cansu Akbıyıklı
  Nimet Gizem Tamçiftçi

  Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para İhracı ile Ödeme Hizmeti Sağlayıcıları ile ilgili Mevzuatlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Bilgi Notu

  Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para İhracı ile Ödeme Hizmeti Sağlayıcıları Hakkında Yönetmelik ve Ödeme ve Elektronik Para Kuruluşlarının Bilgi Sistemleri ile Ödeme Hizmeti Sağlayıcılarının Ödeme Hizmetleri Alanındaki Veri Paylaşım Servislerine İlişkin Tebliğde yapılan değişiklikler, uyum sürelerinin 30 Eylül 2023'e kadar uzatılması şeklinde oldu. Bu değişiklikler, mevcut kuruluşların uyum süresi ve teknik gerekliliklerin yerine getirilmesi süresini kapsamaktadır.
  Mert Yörüten

  Harçlar Kanunu'nda Değişikliğe İlişkin Anayasa Mahkemesi Kararı

  04.05.2023 tarih ve 32180 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 05.04.2023 tarih ve 2023/48 E. 2023/72 K. sayılı Anayasa Mahkemesi kararı uyarınca; 492 sayılı Harçlar Kanunu Madde 36/1, Anayasa’ya aykırı olması nedeniyle kaldırılmıştır.
  Ecem Zengin
  Cansu Akbıyıklı

  Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para İhracı ile Ödeme Hizmeti Sağlayıcıları ile ilgili Mevzuatlarda Değişiklik

  29.04.2023'te Resmî Gazete'de yayımlanan yönetmelik ve tebliğ değişiklikleriyle, ödeme hizmetleri ve elektronik para ihracı alanında faaliyet gösteren kuruluşlar için uyum süreleri 30.06.2023'e kadar uzatıldı. Yönetmelik kapsamında, ön ödemeli araçlar, ödeme emri başlatma hizmeti, hesap bilgisi hizmeti, veri paylaşım servisleri ve faaliyet izni başvuruları için uyum sürelerine değişiklik yapıldı. Tebliğde ise, veri paylaşım servisi ve Hesap Hizmeti Sağlayıcısı başlıklı teknik yeterlilikler ve gerekliliklerin yerine getirilmesi sürecine dair uyum süreleri güncellendi.
  Mert Yörüten

  Kurumların 31.03.2023 Tarihli Bilançolarındaki Yabancı Paralara İlişkin Cumhurbaşkanı Kararı

  Kurumların 31.03.2022 tarihli bilançolarında yer alan yabancı paraların 2022 yılı sonuna kadar Türk lirasına dönüştürülmesi ve dönüşümle elde edilen Türk lirası varlığın en az 3 (üç) ay vadeli Türk lirası mevduat ve katılma hesaplarında değerlendirilmesi gerekmekte olup bu durumda, bu hesapların dönem sonu değerlemesinden kaynaklananlar da dahil olmak üzere vade sonunda elde edilen faiz ve kâr payları ile diğer kazançlar kurumlar vergisinden müstesna tutulmuştur.
  Zekeriya Başar Özbilen

  154 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Sirküleri'nde Değişiklik

  Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından 25 Nisan 2023’te yayımlanan 154 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Sirküleri ile muhtasar ve prim hizmet, konaklama vergisi ve damga vergisi, kurumlar vergisi, geri kazanım katılım payı beyannamelerinin verilme ve ödeme süreleri ile Ba-Bs formları, e-defterler ve elektronik defter beratlarına ilişkin sürelerde değişiklik yapılmıştır.
  Zekeriya Başar Özbilen