Contributors Ozbilen Aykut Attorney Partnership

Ozbilen Aykut Attorney Partnership
Contact Information
  • Address: Levazım Mah. Koru Sok. No: 2 Zorlu Center Residence Teras Evler A Lobi T0 D: 01 PK: 34340 Beşiktaş / İstanbul
  • Email: [email protected]
  • Phone: +90 (212) 257 77 00
  • Website: www.oa-ao.com
Languages
Memberships

OA Partnership houses a vast knowledge and expertise from mergers & acquisions to commercial disputes. OA’s team assists our clients to structure and document transactions in deals including but not limited to lending and borrowing, debt securities, derivatives, funds, portfolios and Fintech solutions as well as energy, infrastructure and other projects.


Key Contacts

Mergers & Acquisitions, Corporate & Tax Re-Structuring Processes, Tax Disputes, IT Law
Mergers & Acquisitions, Corporate & Re-Structuring Processes, Banking & Finance, Shareholders Disputes
Mergers & Acquisitions, Corporate & Tax Re-Structuring Processes, Tax Disputes, IT Law
Mergers & Acquisitions, Corporate & Re-Structuring Processes, Banking & Finance, Shareholders Disputes
Mergers & Acquisitions, Corporate & Tax Re-Structuring Processes, Banking & Finance, Real Estate Law
Mergers and Acquisitions, Banking and Finance, Capital Markets, Commercial and Corporate
Mergers & Acquisitions, Corporate & Commercial, Banking & Finance, Tax
Contract, Labor, Dispute Resolution, Intellectual Property
Contract, Corporate & Commercial, Labor, Dispute Resolution
Fintech, Data Protection, Contracts, Commercial, Consumer Law, Dispute Resolution
Dispute Resolution, Contract, Energy, Labor, Competition, Intellectual Property
Contract Law, Employment Law, Intellectual Property Law, Litigation and Dispute Resolution, Enforcement and Bankruptcy Law

Capital Markets Board Announcement Regarding the Cyrpto Asset Service Providers

With the "Law on Amending the Capital Markets Law" No. 7518, which was published in the Official Gazette dated July 2, 2024, and numbered 32590, amendments were made to the Capital Markets Law No. 6362.

Ozbilen Aykut Attorney Partnership
10.07.2024

Gerçek Faydalanıcı (UBO) Bildirimi Hakkında Hatırlatmalar

13 Temmuz 2021 tarihli ve 31540 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 529) ile kurumlar vergisi mükellefleri ve diğer bazı kişilere “gerçek faydalanıcı” bilgisini bildirme yükümlülüğü getirilmiş olup, söz konusu yükümlülük halen geçerliliğini korumaktadır.

Ozbilen Aykut Attorney Partnership
28.06.2024

Reminders Regarding the Ultimate Beneficial Owner (UBO) Notification

With the General Communiqué on the Tax Procedure Law (Serial No: 529), published in the Official Gazette dated July 13, 2021, and numbered 31540, corporate tax taxpayers and certain other persons are obliged to report the "ultimate beneficial owner" information, and this obligation remains in effect.

Ozbilen Aykut Attorney Partnership
27.06.2024

Anonim Şirketlerde Önemli Miktardaki Varlığın Satışı ve İlgili Tartışmalı Konular

Anonim şirketlerde yönetim kurulunun şirket varlıkları üzerinde tasarrufta bulunmaya yetkisine 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu (“TTK”) ile bir istisna getirilerek, md. 408/2-f hükmü ile anonim şirketlerin önemli miktarda varlıklarının toptan satışı üzerindeki tasarruflar genel kurulun münhasır yetkileri arasında sayılmıştır.

Ozbilen Aykut Attorney Partnership
25.03.2024

Sale of Significant Assets in Joint Stock Companies and Related Contentious Issues

In joint-stock companies, an exception has been introduced by Article 6102 of the Turkish Commercial Code (“TCC”), with the provision of Article 408/2-f, stating that the disposal of significant amounts of company assets through bulk sales is exclusively within the general assembly's powers.

Ozbilen Aykut Attorney Partnership
21.03.2024

Damga Vergisi Kanun Genel Tebliği (Seri No: 69) Hakkında Bilgi Notu

27.01.2024 tarih ve 32442 sayılı Resmî Gazete’de Damga Vergisi Kanun Genel Tebliği (Seri No: 69) (“Tebliğ”) yayımlanmıştır. İlgili Tebliğ uyarınca 7491 sayılı Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun 21 inci maddesiyle 488 sayılı Damga Vergisi Kanunu’nda yapılan değişikliğe ilişkin açıklamalar getirilmiştir.

Ozbilen Aykut Attorney Partnership
31.01.2024

Information Note Regarding the General Communiqué on the Stamp Duty Law (Serial No: 69)

On 27.01.2024 dated and 32442 numbered Official Gazette, General Communiqué on the Stamp Tax Law (Serial No: 69) (“Communiqué”) was published. Pursuant to the Communiqué, explanations have been made regarding the amendment made to the Stamp Tax Law No. 488 with Article 21 of the Law No. 7491 on the Amendment of Certain Laws and Decree Laws.

Ozbilen Aykut Attorney Partnership
30.01.2024

Mali Suçları Araştırma Kurulu Genel Tebliği (Sıra No: 19)'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Bilgi Notu

04.11.2023 tarih ve 32359 sayılı Resmî Gazete’de; Mali Suçları Araştırma Kurulu Genel Tebliği (Sıra No: 19)’nde değişiklik yapılmasına ilişkin Tebliğ (Sıra No:25) yayınlanmıştır. Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından yürütülen Tebliğ hükümleri, Tebliğ yayım tarihinde yürürlüğe girmiştir.

Ozbilen Aykut Attorney Partnership
06.11.2023

Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para İhracı Mevzuatında Yeni Düzenlemeler

7.10.2023 tarih ve 32332 sayılı Resmî Gazete’de; (a) Ödeme Hizmetleri Ve Elektronik Para İhracı İle Ödeme Hizmeti Sağlayıcıları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (“Değişik Yönetmelik”) ile (b) Ödeme Ve Elektronik Para Kuruluşlarının Bilgi Sistemleri İle Ödeme Hizmeti Sağlayıcılarının Ödeme Hizmetleri Alanındaki Veri Paylaşım Servislerine İlişkin Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (“Değişik Tebliğ”) Yayımlanmış olup elektronik para ihracı, ödeme hizmetleri sunulması, pay edinim ve devirleri, topluluk bulut bilişim dış hizmeti, uzaktan kimlik doğrulama vb. birçok hususta değişiklikler düzenlenmiştir.

Ozbilen Aykut Attorney Partnership
12.10.2023

5520 Sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu'nda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar Hakkında Bilgi Notu

Kurumların 31/3/2022 tarihli bilançolarında yer alan yabancı paralarını 31/12/2023 tarihine kadar Türk Lirası mevduat ve katılma hesaplarına dönüşümün desteklenmesi kapsamında dönüşüm kuru üzerinden Türk Lirasına çevirmeleri ve bu suretle elde edilen Türk Lirası varlığı en az üç ay vadeli Türk Lirası mevduat ve katılma hesaplarında değerlendirmeleri durumunda söz konusu hesapların dönem sonu değerlemesinden kaynaklananlar da dâhil olmak üzere vade sonunda elde edilen faiz ve kâr payları ile diğer kazançlar kurumlar vergisinden müstesnadır.

Ozbilen Aykut Attorney Partnership
01.08.2023

7456 sayılı 06/02/2023 Tarihinde Meydana Gelen Depremlerin Yol Açtığı Ekonomik Kayıpların Telafisi İçin Ek Motorlu Taşıtlar Vergisi İhdası ile Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun 15.07.2023 Tarihli Resmî Gazete’de Yayımlanarak Yürürlüğe Girdi.

7456 sayılı Kanun’un 21. maddesi ile genel kurumlar vergisi oranı %20’den %25’e çıkarılmıştır. Bankalar, 6361 sayılı Kanun kapsamındaki şirketler, elektronik ödeme ve para kuruluşları, yetkili döviz müesseseleri, varlık yönetim şirketleri, sermaye piyasası kurumları ile sigorta ve reasürans şirketleri ve emeklilik şirketlerinin kazançları için uygulanan %25 oranı ise %30’a çıkarılmıştır.

Ozbilen Aykut Attorney Partnership
21.07.2023

The Law No. 7456 on Amendment of Certain Laws and the Decree Law No. 375 on the Additional Motor Vehicles Tax for the Compensation of the Economic Losses Caused by the Earthquake Disaster enters into force by publishing in the Official Gazette dated July 15, 2023

The noteworthy tax-related amendments to Law No. 7456 encompass the upward adjustment of the general corporate income tax rate, escalating from 20% to 25% for the majority of entities and further increasing to 30% for specific designated entities. Additionally, the corporate income tax discount rate applicable to exporting corporations experiences an elevation from 1 point to 5 points. The abrogation of corporate tax and value-added tax (VAT) exemptions pertains to real estate transactions conducted by corporations. Moreover, the elimination of tax-free transfers of immovable properties through partial spin-off is mandated. The exemption previously granted for income derived from certain funds is abolished. Furthermore, the introduction of an additional motor vehicle tax is enacted. These legislative changes shall become effective commencing October 1, 2023.

Ozbilen Aykut Attorney Partnership
19.07.2023

Yeni Vergisel Düzenlemeler Resmi Gazetede Yayımlandı

Yeni düzenlemelerle vergi mevzuatında değişiklikler yapıldı. KDV oranı %18 olan ürünlerde %20'ye, %8 olan ürünlerde ise %10'a yükseltildi. Sabun, şampuan, deterjan gibi ürünlerin KDV oranı da %8'den %20'ye çıkarıldı. Tüketici kredilerindeki BSMV oranı %10'dan %15'e yükseltildi. Yolcu beraberinde getirilen telefon kullanım izin harcı artırıldı. Harçlar Kanunu'na bağlı tarifelerde yer alan maktu harçlara yüzde 50 artış yapıldı. Şans oyunlarında vergi oranları da yükseltildi. Halka kapalı şirketlerin hisse geri alımlarında stopaj oranı tekrar %15'e çıkarıldı.

Ozbilen Aykut Attorney Partnership
08.07.2023

06/02/2023 Tarihinde Meydana Gelen Depremlerin Yol Açtığı Ekonomik Kayıpların Telafisi İçin Ek Motorlu Taşıtlar Vergisi İhdası ile Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi Önemli Değişiklikler İçermektedir

Teklif, kurumlar vergisi oranında artış, kurumlar vergisi indirim oranında değişiklik, kurumlar vergisi ve KDV istisnasının kaldırılması, kısmi bölünme yoluyla taşınmaz devri uygulamasının sonlandırılması, bazı fonlara tanınan kurumlar vergisi istisnasının kaldırılması, ek motorlu taşıtlar vergisinin getirilmesi gibi önemli değişiklikleri içermektedir.

Ozbilen Aykut Attorney Partnership
08.07.2023

The Omnibus Bill on the Amendment of Certain Laws and the Decree Law No. 375 on the Additional Motor Vehicles Tax for the Compensation of the Economic Losses Caused by the Earthquake Disaster that Occurred on February 6, 2023 Contains Important Changes

The Omnibus Bill proposes amendments to tax laws, including an increase in the corporate income tax rate from 20% to 25% and up to 30% for certain entities. The corporate tax and VAT exemption for real estate sales by corporations will be abolished. Immovable property transfers through partial spin-off at book value will no longer be tax-free. The exemption for dividends from mutual fund shares and income from participation shares return is abolished. Additional Motor Vehicle Tax will be introduced for vehicles registered until December 31, 2023. Other provisions include powers granted to the President for the Recycling Participation Fee and Special Consumption Tax rate determination.

Ozbilen Aykut Attorney Partnership
08.07.2023

Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para İhracı ile Ödeme Hizmeti Sağlayıcıları ile ilgili Mevzuatlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Bilgi Notu

Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para İhracı ile Ödeme Hizmeti Sağlayıcıları Hakkında Yönetmelik ve Ödeme ve Elektronik Para Kuruluşlarının Bilgi Sistemleri ile Ödeme Hizmeti Sağlayıcılarının Ödeme Hizmetleri Alanındaki Veri Paylaşım Servislerine İlişkin Tebliğde yapılan değişiklikler, uyum sürelerinin 30 Eylül 2023'e kadar uzatılması şeklinde oldu. Bu değişiklikler, mevcut kuruluşların uyum süresi ve teknik gerekliliklerin yerine getirilmesi süresini kapsamaktadır.

Ozbilen Aykut Attorney Partnership
04.07.2023

Finans Merkezi Mi, Cazibe Merkezi Mi? - DIFC ve IFC Üzerine Bir Karşılaştırma

Hem Dubai Uluslararası Finans Merkezi hem de İstanbul Finans Merkezi finansal altyapılarını geliştirme konusunda önemli adımlar atmaya çalışmaktadır. DIFC daha yerleşik bir düzenleyici çerçeveye, bir dizi teşvike ve çok çeşitli katılımcı tabanına sahipken, İstanbul Finans Merkezi düzenleyici çerçevesini geliştirmeye devam etmekle birlikte işletmeleri çekmek için iyi bir konuma sahiptir. Nihayetinde, her iki merkezin de başarısı, işletmeleri çekme ve kendilerini kendi ülkelerinde ve küresel ekonomide finans ve iş merkezi olarak konumlandırma becerilerine bağlı olacaktır.

Ozbilen Aykut Attorney Partnership
09.06.2023

Harçlar Kanunu'nda Değişikliğe İlişkin Anayasa Mahkemesi Kararı

04.05.2023 tarih ve 32180 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 05.04.2023 tarih ve 2023/48 E. 2023/72 K. sayılı Anayasa Mahkemesi kararı uyarınca; 492 sayılı Harçlar Kanunu Madde 36/1, Anayasa’ya aykırı olması nedeniyle kaldırılmıştır.

Ozbilen Aykut Attorney Partnership
06.05.2023

Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para İhracı ile Ödeme Hizmeti Sağlayıcıları ile ilgili Mevzuatlarda Değişiklik

29.04.2023'te Resmî Gazete'de yayımlanan yönetmelik ve tebliğ değişiklikleriyle, ödeme hizmetleri ve elektronik para ihracı alanında faaliyet gösteren kuruluşlar için uyum süreleri 30.06.2023'e kadar uzatıldı. Yönetmelik kapsamında, ön ödemeli araçlar, ödeme emri başlatma hizmeti, hesap bilgisi hizmeti, veri paylaşım servisleri ve faaliyet izni başvuruları için uyum sürelerine değişiklik yapıldı. Tebliğde ise, veri paylaşım servisi ve Hesap Hizmeti Sağlayıcısı başlıklı teknik yeterlilikler ve gerekliliklerin yerine getirilmesi sürecine dair uyum süreleri güncellendi.

Ozbilen Aykut Attorney Partnership
02.05.2023
Ready to stay ahead of the curve?
Share your interest anonymously and let us guide you through the informative articles on the hottest legal topics.
|
Successful Your message has been sent