Menu

  Contributors Ozbilen Aykut Attorney Partnership

  Contact Information
  • Address: Mimar Sinan Str. Seba Office Boulevard No:56, D Block, 8th Floor Ayazaga, Sarıyer, Istanbul
  • Email: [email protected]
  • Phone: +90 (212) 257 77 00
  • Website: www.oa-ao.com

  OA Partnership houses a vast knowledge and expertise from mergers & acquisions to commercial disputes. OA’s team assists our clients to structure and document transactions in deals including but not limited to lending and borrowing, debt securities, derivatives, funds, portfolios and Fintech solutions as well as energy, infrastructure and other projects.

  Key Contacts

  Mergers & Acquisitions, Corporate & Tax Re-Structuring Processes, Tax Disputes, IT Law
  Mergers & Acquisitions, Corporate & Re-Structuring Processes, Banking & Finance, Shareholders Disputes
  Mergers & Acquisitions, Corporate & Tax Re-Structuring Processes, Tax Disputes, IT Law
  Mergers & Acquisitions, Corporate & Re-Structuring Processes, Banking & Finance, Shareholders Disputes
  Mergers & Acquisitions, Corporate & Tax Re-Structuring Processes, Banking & Finance, Real Estate Law
  Contracts, Real Estate & Construction, Labor, Commercial, Consumer Protection, Data Privacy, Litigation, Enforcement
  Mergers & Acquisitions, Corporate & Commercial, Banking & Finance, Tax
  Banking & Finance, Labor, Health Law, Dispute Resolution
  Contract, Labor, Dispute Resolution, Intellectual Property
  Contract, Corporate & Commercial, Labor, Dispute Resolution
  Fintech, Data Protection, Contracts, Commercial, Consumer Law, Dispute Resolution
  Dispute Resolution, Contract, Energy, Labor, Competition, Intellectual Property

  Harçlar Kanunu'nda Değişikliğe İlişkin Anayasa Mahkemesi Kararı

  04.05.2023 tarih ve 32180 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 05.04.2023 tarih ve 2023/48 E. 2023/72 K. sayılı Anayasa Mahkemesi kararı uyarınca; 492 sayılı Harçlar Kanunu Madde 36/1, Anayasa’ya aykırı olması nedeniyle kaldırılmıştır.
  Ecem Zengin
  Cansu Akbıyıklı

  Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para İhracı ile Ödeme Hizmeti Sağlayıcıları ile ilgili Mevzuatlarda Değişiklik

  29.04.2023'te Resmî Gazete'de yayımlanan yönetmelik ve tebliğ değişiklikleriyle, ödeme hizmetleri ve elektronik para ihracı alanında faaliyet gösteren kuruluşlar için uyum süreleri 30.06.2023'e kadar uzatıldı. Yönetmelik kapsamında, ön ödemeli araçlar, ödeme emri başlatma hizmeti, hesap bilgisi hizmeti, veri paylaşım servisleri ve faaliyet izni başvuruları için uyum sürelerine değişiklik yapıldı. Tebliğde ise, veri paylaşım servisi ve Hesap Hizmeti Sağlayıcısı başlıklı teknik yeterlilikler ve gerekliliklerin yerine getirilmesi sürecine dair uyum süreleri güncellendi.
  Mert Yörüten

  Kurumların 31.03.2023 Tarihli Bilançolarındaki Yabancı Paralara İlişkin Cumhurbaşkanı Kararı

  Kurumların 31.03.2022 tarihli bilançolarında yer alan yabancı paraların 2022 yılı sonuna kadar Türk lirasına dönüştürülmesi ve dönüşümle elde edilen Türk lirası varlığın en az 3 (üç) ay vadeli Türk lirası mevduat ve katılma hesaplarında değerlendirilmesi gerekmekte olup bu durumda, bu hesapların dönem sonu değerlemesinden kaynaklananlar da dahil olmak üzere vade sonunda elde edilen faiz ve kâr payları ile diğer kazançlar kurumlar vergisinden müstesna tutulmuştur.
  Zekeriya Başar Özbilen

  154 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Sirküleri'nde Değişiklik

  Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından 25 Nisan 2023’te yayımlanan 154 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Sirküleri ile muhtasar ve prim hizmet, konaklama vergisi ve damga vergisi, kurumlar vergisi, geri kazanım katılım payı beyannamelerinin verilme ve ödeme süreleri ile Ba-Bs formları, e-defterler ve elektronik defter beratlarına ilişkin sürelerde değişiklik yapılmıştır.
  Zekeriya Başar Özbilen

  7440 Sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Hakkında Bilgi Notu

  12.03.2023 tarih ve 32130 sayılı Resmî Gazete’de, vergi af yasası olarak da anılan 7440 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına dair Kanun yayımlanmıştır.
  Zekeriya Başar Özbilen