Menu

  Insights Commercial & Corporate

  Corporate Governance and Directors Duties in Turkey Overview - 3

  The Q&A gives a high-level overview of corporate governance trends; the main forms of corporate entity used; the corporate governance legal framework; corporate social responsibility and reporting; board composition and restrictions; directors' remuneration; management rules and authority; directors' duties and liabilities; transactions with directors and conflicts; disclosure of information; shareholders' rights, company meetings, and minority shareholder action; and internal controls, accounts and audits.

  Corporate Governance and Directors Duties in Turkey Overview - 2

  The Q&A gives a high-level overview of corporate governance trends; the main forms of corporate entity used; the corporate governance legal framework; corporate social responsibility and reporting; board composition and restrictions; directors' remuneration; management rules and authority; directors' duties and liabilities; transactions with directors and conflicts; disclosure of information; shareholders' rights, company meetings, and minority shareholder action; and internal controls, accounts and audits.

  Corporate Governance and Directors Duties in Turkey Overview - 1

  The Q&A gives a high-level overview of corporate governance trends; the main forms of corporate entity used; the corporate governance legal framework; corporate social responsibility and reporting; board composition and restrictions; directors' remuneration; management rules and authority; directors' duties and liabilities; transactions with directors and conflicts; disclosure of information; shareholders' rights, company meetings, and minority shareholder action; and internal controls, accounts and audits

  Karşılıksız Çekler için Bankaların Ödemekle Yükümlü Olduğu Miktar Güncellendi

  5941 sayılı Çek Kanunu (Kanun) m. 3/3 hükmü uyarınca, düzenleyici dışında başka bir hamil tarafından karşılıksız çek ibraz edilmesi durumunda bankalar, her bir çek yaprağı için belli bir bedel ödemekle yükümlü tutulmuştur.   Kanun uyarınca çekin karşılığının banka tarafından ödenebilmesi için kanuni ibraz süresi içinde bankaya ibraz edilmesi gerekmektedir. Çekin karşılığı mevcut değil ise banka görevlileri çeki ibraz eden hamilin talepte bulunması hâlinde bu çekle ilgili olarak karşılıksızdır işlemi yapmakla yükümlüdürler. Ancak karşılıksızdır işleminin yapılabilmesi için çekin süresinde ibraz edilmesi gerekmektedir.

  Usufruct Right on Registered Shares in Joint Stock Companies

  The right of usufruct is a real right granting its holder full power to benefit from the subject of the right. This right can be established over movables, immovables, or other rights or assets. It follows naturally that a usufruct right can be established on the company share as well. Establishing the usufruct right on company shares are regulated under Turkish Commercial Code (Law No. 6102) (“TCC”). While there are several reasons for granting a usufruct right over company shares, one commonly encountered scenario is the shareholder granting the usufruct rights to its creditors for its debts.

  Haksız Ticari Uygulamalar Kapsamında Fahiş Fiyat Artışı

  Son dönemde karşılaşılan salgın, savaş, doğal afet, toplumsal ayaklanmalar, iç savaş ve kitlesel göç gibi birçok olay, geleceğe ilişkin belirsizliklerin oluşmasına ve beraberinde serbest piyasalarda güvensizlik ortamının doğmasına yol açmıştır. Piyasalarda yaşanan bu belirsizlik ve güvensizlik ortamı, mal/hizmet piyasalarında uygulanan fiyat politikalarını genel itibarıyla olumsuz yönde etkilemektedir. Ne var ki, ilgili mal/hizmet piyasasında hâkim durumda olan teşebbüslerin, bu hakimiyetlerini kötüye kullanarak belirsizlik ortamından etkilenmemek ve hatta daha kazançlı çıkmak için haklı bir gerekçe olmaksızın mal/hizmet fiyatlarında fahiş artışlar yaptığı görülmektedir. Teşebbüslerin bu yaklaşımı ile mevcut belirsizlik ve güvensizlik ortamı, piyasalarda fahiş fiyat oluşumlarına neden olmaktadır. Oluşan bu fahiş fiyat ortamından, piyasada faaliyet gösteren tüm birimler (ara toptancılar, perakendeciler, tüketiciler vs.) olumsuz yönde etkilenmektedir.

  Excessive Price Increase within the Scope of Unfair Commercial Practices

  Recent events such as pandemics, wars, natural disasters, social uprisings, civil wars and mass migration have led to the emergence of uncertainties about the future and an environment of mistrust in free markets. This environment of uncertainty and mistrust in markets generally has a negative impact on the price policies implemented in goods/services markets. However, enterprises that are in a dominant position in the relevant goods/services market may abuse their dominant position and increase the prices of goods/services without a proper justification in order to avoid being affected by uncertainty and even to increase their profits. This approach of enterprises and the existing environment of uncertainty and mistrust lead to exorbitant price formations in the markets. All units that operate in the market (intermediate wholesalers, retailers, consumers, etc.) are adversely affected by this exorbitant price environment.

  E-Ticaret Yapan Sermaye Şirketlerinin Bilgi Toplumu Hizmeti Verme Yükümlülüğü

  E-ticaret sitesi üzerinden faaliyet gösteren ve Türk Ticaret Kanunu’nun (TTK) madde 397’ye göre denetime tabi olan sermaye şirketler; TTK’nın 1524. maddesi uyarınca bir internet sitesi açmak (yeni kurulanlar için 3 ay içinde) ve sitenin belirli bir bölümünü şirketçe kanunen yapılması gereken ilanların yayımlanmasına özgülemek zorundadır.

  Extension of the Deadline Regarding Amendments to the Communiqué With Respect to Capital Loss and Negative Equity

  The Communiqué (the “Amending Communiqué”) published in the Official Gazette on November 8, 2022, extended the deadline provided under Provisional Article 1 of the Communiqué on the Procedures and Principles Regarding Implementation of Article 376 of the Turkish Commercial Code No. 6101 (the “Implementation Communiqué”).

  Recent Changes in Relation to Determination of Companies Subject to Independent Auditing

  The Presidential Decision No. 6434 on Determination of Companies subject to Independent Auditing (the “Decision”) was published in the Official Gazette on November 30, 2022. The Decision provides significant changes to the independent auditing thresholds compared to the Decision No. 2018/11597 on Determination of Companies subject to Independent Auditing, which will remain in force until January 1, 2023.