Insights Commercial & Corporate

Bağımsız Denetime Tabi Şirketlerin Belirlenmesine Dair Karar

6 Nisan 2024 tarihli Resmi Gazete’de Bağımsız Denetime Tabi Şirketlerin Belirlenmesine Dair Kararda Değişiklik Yapılmasına İlişkin 8313 sayılı Karar (“Karar”) yayımlanmıştır. İlgili Karar ile, 6434 sayılı Karar kapsamında değişiklikler yapılmıştır. TTK çerçevesinde bağımsız denetime tabi tutulan şirketler ile kapsam dışı bırakılan şirketler ve bunlara ilişkin bağımsız denetime tabi olma eşikleri aşağıdaki şekilde bir kez daha belirlenmiştir. Konuya ilişkin değişiklikler aşağıda özetlenmektedir.

DL Attorneys at Law
16.04.2024

The Decision on Determination of Companies Subject to Independent Audit

The Decree No. 8313 on Amending the Decree on Determination of Companies Subject to Independent Audit (“Decree”) published in the Official Gazette dated 6 April 2024 and the companies subject to audit within the scope of the TCC and the companies excluded from the scope, the independent audit thresholds were re-determined. The amendments are summarised below.

DL Attorneys at Law
16.04.2024

Exceptions to the Communiqué on Decree No 32

Communiqué No. 2008-32/34 on Decree No: 32 on Protecting the Value of the Turkish Currency was amended by Communiqué No. 2024-32/69 published in the Official Gazette dated 28 February 2024 and numbered 32474.

Özdirekcan Dündar Şenocak Ak
25.03.2024

Gölge Pay Opsiyonları

Çalışan pay opsiyonu (Employee Stock Option) Anglosakson pratiğinden ülkemiz uygulamasına geçmiş, şirketin çalışanlarına maaş ödemesinin yanında pay edinme planı da vaat ettikleri anlaşmaları ifade etmektedir. Çalışan pay opsiyon planları işverenler açısından çalışanların şirkete olan aidiyetini, verimliliğini, şirketin büyümesine sunduğu katkıyı artırmayı hedefleyen uygulamalardır.[1] Gölge pay veya hayalet pay (phantom stock ya da shadow stock) opsiyon sözleşmeleri ise pay opsiyon planlarının bir türü olup, gölge paya hak kazanan çalışanlar, payın kendisine değil, payın “gölgesi”ne, yani paya denk gelen bir menfaate hak kazanmış olmaktadır.

Gökçe
13.03.2024

Genel Kurulu Toplantıya Çağırmaya Yönelik Mahkemeye Yapılan İzin Başvurularında Azınlık Sıfatının Tespitine İlişkin Yargıtay Kararı

Yargıtay 11. Hukuk Dairesi, 2023/3167 E. - 2023/5998 K. sayılı kararı ile 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun (“TTK”) genel kurulun toplantıya çağrılmasına ilişkin düzenlemelerinde azınlık pay sahiplerine tanınan çağrı hakkının kullanılmasında usule ve azınlık pay sahipliği sıfatının yargılama süresince sağlanması gerektiğine ilişkin önemli bir karara hükmetmiştir.

DL Attorneys at Law
22.02.2024

The Decision of the Court of Cassation on the Determination of the Minority Status for an Application to the Court on the Invitation of the General Assembly for a Meeting

The 11th Civil Chamber of the Court of Cassation, with the file no. 2023/3167. – decision no. 2023/5998, has ruled on a significant decision regarding the procedure of the exercise of the minority shareholders’ right on the invitation of the general assembly to a meeting as per the Turkish Commercial Code numbered 6102 ("TCC").

DL Attorneys at Law
22.02.2024

Impact of New Minimum Capital Amounts on Trade Registry Applications

With the Presidential Decree No. 7887 published in the Official Gazette dated November 25, 2023 and numbered 32380, the minimum capital amounts for joint stock and limited liability companies have been increased and accordingly, effective from January 1, 2024, the new minimum capital amounts have been determined as TRY 50,000 for limited liability companies, TRY 250,000 for joint stock companies and TRY 500,000 for joint stock companies that have adopted the registered capital system and are not publicly traded.

Gün + Partners
20.02.2024

Ticari Defterler ve Defterlerin Ziyaı

Tacirler arasında güvenli ve nizami ticaretin sağlanabilmesi adına ticari hayatın kendine özgü kuralları ve uygulamaları bulunmaktadır. Bu kuralların başında gelenlerden biri ticari defterlerin tutulmasına ilişkindir. 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'na (“TTK”) göre, tacirlerin yasal bir zorunluluk olarak ticari defter tutmalarının amacı, işletmeye ait yönetsel ve mali hususların kaydedilmesi, alacak ve borç durumunun belirlenmesi ve ticari faaliyetlerin izlenebilmesidir. Bu sayede, ticari yaşamdaki süreçler güvenli bir ortamda sürdürülebilir.

DL Attorneys at Law
31.01.2024

Commercial Books and Their Losses

In order to ensure safe and orderly trade between the commercial merchants, commercial life has its specific rules and own practices. One of the most important ones of these rules and practices is the commercial bookkeeping. According to the Turkish Commercial Code No. 6102 ("TCC"), the purpose of keeping commercial books as a legal obligation is to record the administrative and financial status of the business, to determine the receivables and payables and to monitor commercial activities.

DL Attorneys at Law
31.01.2024

New Exemption for Procurements of the State Supply Office

With the Law No. 7491 published in the Official Gazette dated 28 December 2023, an additional article 12 was added to the Public Procurement Law (the “Law”). Accordingly, a new exemption has been introduced for procurements of vehicles, vehicle renting, fuel, medicines, medical supplies and medical devices which are to be made by the General Directorate of State Supply Office (“DMO”) on behalf of the administrations.

Gün + Partners
28.01.2024

A Circular of the General Directorate of Domestic Trade on Minimum Share Capital Amounts Has Been Published

According to Articles 332 and 580 of the TCC, the minimum share capital amounts of joint stock and limited companies can be increased by Presidential decree. The minimum initial share capital amounts have recently been increased through Presidential Decree No 7887 (the "Decree") published in the Official Gazette dated 25 November 2023 and numbered 32380.

Özdirekcan Dündar Şenocak Ak
16.01.2024

Girişim Sermayesi Vergisel Avantajları

Girişim sermayesi, günümüzde iş dünyasında inovasyon ve büyüme sağlamak amacıyla yapılan yatırımların önemli bir unsuru haline gelmiştir. Geçtiğimiz yıllarda özellikle Türkiye’de uygulanan vergi avantajları, girişim sermayesi yatırımcılarına çeşitli avantajlar sunmaktadır.

Gökçe
09.01.2024

Monetary Limits and Administrative Fines for Consumer Arbitration Committee Applications for 2024 Announced

Pursuant to the Communiqué on Raising the Monetary Limits Set Out in Article 68 of Law No 6502 on the Protection of Consumers and Article 6 of the Consumer Arbitration Committee Regulation, published in the Official Gazette No. 32405 dated 20 December 2023, the monetary limits that require an application to consumer arbitration committees was increased by 58.46%, which was determined as the revaluation rate for 2023.

Özdirekcan Dündar Şenocak Ak
08.01.2024

İnternet Sitesi Açma ve Tescil Ettirme Yükümlülüğü

Türk Ticaret Kanunu’nun (“TTK”) bağımsız denetime tabi kıldığı anonim ve limited şirketler (bağımsız denetime tabi olan şirketlerin hangileri olduğu hakkında detaylı bilgi içeren makalemize ulaşmak için tıklayınız), yine aynı kanunun 1524. maddesi uyarınca, kuruluşlarının ticaret siciline tescili tarihinden veya bu yükümlülüğün yürürlüğe girmesi ile birlikte bu yükümlülük kapsamında girmeleri tarihinden itibaren 3 ay içinde bir internet sitesi açmak ve bu sitenin belirli bir bölümünü şirketçe kanunen yapılması gereken ilanların yayımlanmasına özgülemek zorunda kılınmıştır.

Gün + Partners
02.01.2024

On İkinci Kalkınma Planı Resmi Gazete’de Yayımlandı

Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı tarafından hazırlanan ve 2024-2028 yıllarını kapsayan On İkinci Kalkınma Planı (OKP), 1 Kasım 2023 tarihli Resmi Gazete’nin mükerrer sayısında yayımlandı.

Gökçe
14.12.2023

The Twelfth Development Plan Published in the Official Gazette

The Twelfth Development Plan (OKP), covering the years 2024-2028 and prepared by the Presidency of Strategy and Budget, has been published in the Official Gazette’s duplicate issue dated 01 November 2023.

Gökçe
07.12.2023

Revised Requirements for Minimum Share Capital Amounts of Turkish Companies

Under Turkish law, the amount of share capital in joint stock and limited companies are regulated under several pieces of legislation. The most important of these is the minimum amount of share capital required for incorporation, which generally applies to all joint stock and limited companies.

Özdirekcan Dündar Şenocak Ak
01.12.2023

Anonim ve Limited Şirketlerde Asgari Sermaye Tutarları Artırıldı

Anonim ve limited şirketler için en az sermaye tutarının artırılmasına ilişkin 7887 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı (“Karar”) 25.11.2023 tarih ve 32380 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı.

NSN Law Firm
01.12.2023

Anonim Şirket ve Limited Şirketlerdeki Asgari Sermaye Tutarları Artırıldı

25/11/2023 tarihli ve 32380 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 7887 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı[1] (Cumhurbaşkanı Karar) uyarınca, anonim ve limited şirketlerin 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nda (TTK) düzenlenen asgari sermaye tutarları artırılmıştır.

Gökçe
01.12.2023

Minimum Capital Amounts for Joint-Stock and Limited Liability Companies Have Been Increased

Presidential Decision No. 7887 ("Decision"), regarding the increase of the minimum capital amount for joint-stock and limited liability companies was published in the Official Gazette dated 25.11.2023 and numbered 32380.

NSN Law Firm
01.12.2023
Load More
Ready to stay ahead of the curve?
Share your interest anonymously and let us guide you through the informative articles on the hottest legal topics.
|
Successful Your message has been sent