Insights Media & Entertainment

Koşullu Erişim Yöntemiyle Yapılan Yayınlarda Yıllık Net Satış Payı

Bilindiği üzere, 7491 sayılı Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun (“Değişiklik Kanunu”) ile, koşullu erişim yöntemiyle yayın hizmeti sağlayan medya hizmet sağlayıcı kuruluşların Radyo ve Televizyon Üst Kurulu’na (“Üst Kurul”) yıllık net satışları üzerinden yüzde bir buçuk (%1,5) oranında pay ödemeleri yükümlülüğü getirilmiş, ayrıca net satışların ödenmesine ilişkin usul ve esasları belirlemeye yönelik Üst Kurula düzenleme yapma yetkisi verilmişti.

Biçer Güner Attorneys at Law
07.06.2024

Discount Sale Ads and Loyalty Programs Under the Microscope

The Advertisement Board closely monitors the discount sales campaigns, which have become a tradition in e-commerce, held in November and known as "Legendary November Discounts", "Fabulous Friday Discounts", where discounts at various rates are announced for a large number of products.

Gün + Partners
06.06.2024

Advertisement Board’s Power to Block Access was Annulled

The Turkish Constitutional Court annulled paragraph 12 of Article 77 of the Consumer Protection Law, which granted the Advertisement Board the power to partially or entirely block access to websites containing unlawful advertising content.

Gün + Partners
06.06.2024

Reklam Hukuku Bülteni - Mayıs 2024

Reklam Kurulu Başkanlığı tarafından 13.02.2024 tarihinde yapılan 342, 12.03.2024 tarihinde yapılan 343 ve 16.04.2024 tarihinde yapılan 344 sayılı Kurul toplantıları kapsamında önemli noktalara işaret eden kararları aşağıda bulabilirsiniz:

NSN Law Firm
06.06.2024

Annual Net Sales Share for Conditional Access Broadcasting

As it is known, with the Law numbered 7491 on the Amendment of Certain Laws and Decree Laws, media service providers providing broadcasting services through conditional access method were obliged to pay a share of one and a half percent (1.5%) of their annual net sales to the Radio and Television Supreme Council and the Supreme Council was authorized to issue regulations to determine the procedures and principles regarding the payment of net sales.

Biçer Güner Attorneys at Law
05.06.2024

Hedefli Reklamcılık Uygulamaları Mercek Altına Alındı

Reklam Kurul’u tarafından yayınlanan 20.03.2024 tarihli “Duyuru” uyarınca, gerçekleştirilen 343 sayılı ve 12.03.2024 tarihli Kurul toplantısında internet alışveriş sitelerinin üyelik şartlarının mercek altına alındığı belirtilmiştir.

NSN Law Firm
04.06.2024

Targeted Advertising Practices Under the Spotlight

Pursuant to the "Announcement" dated 20.03.2024 published by the Advertisement Board, it was stated that the membership terms of internet shopping websites were scrutinized at the Board meeting numbered 343 and dated 12.03.2024.

NSN Law Firm
31.05.2024

Reklam Kurulu’ndan İnternet Alışveriş Sitelerinin Üyeliklerine Dair Kararlar

Son zamanlarda dijitalleşme süreçlerinde yaşanan gelişmeler, tüketicilerin çevrimiçi ortamlara yönelimini arttırmakla birlikte daha fazla dijital reklam ve uygulamayla karşılaşmasına da yol açıyor.

Gökçe
07.05.2024

Decisions from the Advertising Board on the Memberships of Internet Shopping Sites

Recent developments in digitalization processes have increased consumers' orientation towards online environments, leading them to encounter more digital advertisements and applications.

Gökçe
06.05.2024

Reklamlarda Sosyal Sorumluluk Bilincinin Kapsamı Nasıl Değerlendirilir?

Reklam Kurulu, 9 Ocak 2024 tarihli toplantısında, Ticari Reklam ve Haksız Ticari Uygulamalar Yönetmeliği'nin reklamların ekonomik ve sosyal sorumluluk bilinci içinde hazırlanması gerektiğine ilişkin hükmüne ilişkin çarpıcı bir karar verdi.

Gün + Partners
06.05.2024

How to Evaluate Social Responsibility in Advertisements?

The Advertisement Board made a striking decision at its meeting on January 9, 2024.

Gün + Partners
05.05.2024

Spor Müsabakalarına Dayalı Bahis ve Şans Oyunları

Bahis ve şans oyunları, birçok ülke mevzuatında idarenin yetkisine bırakılan bir konu. Zira, bahis ve şans oyunları üzerinden elde edilen gelirle kara para aklama, terörün finansmanı gibi ülkelerin egemenliklerine müdahale edebilecek durumlarla karşılaşılma ihtimali söz konusu.

Gökçe
08.04.2024

Remarkable Topics of Recent Times: Betting and Games of Chance on Sports Competitions

Betting and games of chance are subjects authorized by the administration in the legislation of many countries.

Gökçe
08.04.2024

Advertising Board Published the Report on Supplementary Food Advertisements!

Following the 342nd session of the Advertising Board ("the Board") which addressed the reinforcement of daily diet and health claims, the Board published the Supplementary food Advertising Report ("the Report") on 26.02.2024, outlining the general contours of the supplementary food sector and presenting a comprehensive sector analysis for the year 2023.

NSN Law Firm
02.04.2024

Reklam Kurulu Takviye Edici Gıda Reklamları Raporunu Yayınladı!

Ana gündemini takviye edici gıdalar ve sağlık beyanlarının oluşturduğu Reklam Kurulu’nun (“Kurul”) 342.toplantısının hemen akabinde, Kurul, 26.02.2024 tarihinde yayınladığı 2023 yılı için Takviye Edici Gıda Reklamları Raporu (“Rapor”) ile takviye edici gıdalara ilişkin sektörün genel hatlarını çizerek kapsamlı bir sektör analizi ortaya koymuştur.

NSN Law Firm
28.03.2024

Medya Alanındaki Son Gelişmeler

Ticaret Bakanlığı’nın resmi internet sitesinde bu hafta yayımlanan duyurulara göre, Reklam Kurulu tarafından tüketicilere yönelik iki (2) önemli karar alınmıştır.

Biçer Güner Attorneys at Law
25.03.2024

Latest Developments in Media Landscape

According to the announcements published on the official website of the Ministry of Trade this week, two (2) important decisions regarding consumers have been taken by the Advertising Board.

Biçer Güner Attorneys at Law
25.03.2024

Reklam Hukuku Bülteni - Şubat 2024

Reklam Kurulu Başkanlığı tarafından 10.10.2023 tarihinde yapılan 338, 14.11.2023 tarihinde yapılan 339, 12.12.2023 tarihinde yapılan 340 ve 09.01.2023 tarihinde yapılan 341 sayılı Kurul toplantıları kapsamında önemli noktalara işaret eden kararları ...

NSN Law Firm
22.03.2024

2023 Takviye Edici Gıda Reklamları Raporu Hakkında Bilgi Notu

2023 Takviye Edici Gıda Reklamları Raporu, 26 Şubat 2024 tarihinde Reklam Kurulu tarafından Türkiye Cumhuriyeti Ticaret Bakanlığı resmi internet sitesinde yayımlanmıştır. Söz konusu Rapor’da, takviye edici gıda kavramı tanımlanarak takviye edici gıdalara ilişkin düzenlemelere yer verilmiş, Kurul gündeminde yer alan dosya örneklerinden hareketle sektör reklamlarının genel yapısına değinilerek ilgili mevzuat hükümlerine aykırı gerçekleştirildiği tespit edilen reklam örnekleri hakkında detaylı incelemeler sunulmuş ve takviye edici gıda reklamlarında dikkat edilmesi gereken hususlar hakkında tavsiyelerde bulunulmuştur.

Biçer Güner Attorneys at Law
06.03.2024

Information Note on the 2023 Food Supplement Advertisements Report

The 2023 Food Supplement Advertisements Report was published by the Turkish Advertising Board on 26 February 2024 on the official website of the Ministry of Trade of the Republic of Turkey. In the Report, the regulations on food supplements are included by defining the concept of food supplements, based on the file examples on the Board's agenda and by mentioning the general structure of advertisements in the sector detailed examinations are introduced on the advertisement examples that are found to be "contrary" to the relevant legislation, and recommendations are given on the issues that should be considered in food supplements advertisements.

Biçer Güner Attorneys at Law
06.03.2024
Load More
Ready to stay ahead of the curve?
Share your interest anonymously and let us guide you through the informative articles on the hottest legal topics.
|
Successful Your message has been sent