Insights Energy & Natural Resources

24/7/2019 Tarihli ve 30841 Sayılı Resmi Gazete'de Yayımlanan, "8730 Sayılı Farklılaştırılmış Akaryakıtlara İlişkin Kurul Kararında Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kurul Kararı" Kabul Edilerek, 04.05.2024 Tarihli 32536 Sayılı Resmi Gazete'de Yayımlanmıştır.

8730 sayılı Farklılaştırılmış Akaryakıtlara İlişkin Kurul Kararında değişiklik yapılmasına ilişkin kurul kararı ile 24/7/2019 tarihli ve 30841 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 8730 Sayılı Farklılaştırılmış Akaryakıtlara İlişkin Kurul Kararının 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi yürürlükten kaldırılmıştır.

SAYIN Law & Consulting
06.05.2024

Kamu İhale Sözleşmelerinde Düşük Karbon Emisyonuna Sahip Yeşil Çimento Kullanımının Yaygınlaştırılmasına İlişkin Tebliğ Yayımlandı

16 Mart 2024 tarihli ve 32491 sayılı Resmî Gazete’de, CEM I-Portland çimentosu yerine avantajlarıyla öne çıkan ve daha düşük klinker oranı ile karbon emisyonuna sahip yeşil çimentoların (CEM II, CEM III, CEM IV, CEM V ve benzeri) kullanımını teşvik etmek ve kamu yapım işi sözleşmeleri ile çimento içerikli mal alımı ihalelerinde belirlenen sınırlamaları tanımlamak amacıyla Kamu İhale Sözleşmelerinde Düşük Karbon Emisyonuna Sahip Yeşil Çimento Kullanımının Yaygınlaştırılmasına İlişkin Tebliğ yayımlanmıştır.

Moroğlu Arseven
26.04.2024

Communiqué on the Promotion of the Use of Green Cement with Low Carbon Emission in Public Procurement Contracts has been Published

On 16 March 2024, the Communiqué on the Promotion of the Use of Green Cement with Low Carbon Emission in Public Procurement Contracts was published in the Official Gazette, numbered 32491.

Moroğlu Arseven
19.04.2024

Şarj Hizmeti Ağlarında Konsolidasyon: Lisans İptalleri

Elektrikli araç kullanımını teşvik etmek ve bu sektörü geliştirmek adına, elektrikli araç piyasasının alt yapı hizmetlerini düzenleyen Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’nun (“EPDK”) resmi internet sitesindeki 20.09.2023 tarihli duyuruda[1] şu rakamlara yer verildi: “Türkiye’de 4 bin 221 adet şarj istasyonunda 6 bin 633 adeti yavaş şarj, 2 bin 228 adet hızlı şarj noktası olmak üzere toplam 8 bin 861 şarj noktasına ulaşıldığı açıklandı. Buna göre, Türkiye’de yaklaşık her 14 araca bir hızlı şarj noktası düşüyor ve araç başına düşen hızlı şarj noktası açısından Türkiye, Avrupa genelinde 1. sırada.”

Hergüner Bilgen Üçer Attorney Partnership
11.03.2024

The Consolidation of Charging Service Networks: Cancellation of Licenses

An announcement dated 20.09.2023 was made on the official website of the Energy Market Regulatory Authority ("EMRA"), which regulates the infrastructure services of the electric vehicle market with a view to encouraging the use of electric vehicles and developing this field, to the effect that:

Hergüner Bilgen Üçer Attorney Partnership
07.03.2024

5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa Göre Elkonulan Akaryakıtın Teslimi, Muhafazası, Tasfiyesi ve Yapılan Masraflara İlişkin Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Yayımlandı

18.01.2024 tarihli 32433 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa Göre Elkonulan Akaryakıtın Teslimi, Muhafazası, Tasfiyesi Ve Yapılan Masraflara İlişkin Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (kısaca “Yönetmelik”) ile 5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa Göre Elkonulan Akaryakıtın Teslimi, Muhafazası, Tasfiyesi Ve Yapılan Masraflara İlişkin Uygulama Yönetmeliğinin 5. Maddesinde yer alan “defterdarlık” ibaresi “yatırım izleme ve koordinasyon başkanlıkları” olarak değiştirildi.

SAYIN Law & Consulting
19.01.2024

Elektrik Piyasası Mevzuatı Çerçevesinde Tedarik Lisansı

Elektrik Piyasası Kanunu’na göre, piyasada lisans almak koşulu ile yürütülebilecek faaliyetlerden birisi, toptan ve perakende satış faaliyetidir. Bu faaliyet için, EPDK’dan tedarik lisansı alınması gerekmekte olup tedarik lisansı sahibi şirkete, Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu (EPDK) tarafından, elektrik enerjisinin toptan veya perakende satılması, ithalatı, ihracatı ve ticareti faaliyetleri ile iştigal edebilme yetkisi verilmektedir.

SAYIN Law & Consulting
27.12.2023

14.11.2023 Anayasa Mahkemesi Kararı: Petrol Piyasası Kanunu'nda Değişiklik

14.11.2023 tarihli 32369 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 2023/35 E. 2023/163 Sayılı Anayasa Mahkemesı kararı ile 5015 Sayılı Petrol Piyasası Kanunu'nun 20. maddesinin ikinci fıkrasının (g) bendinin bir bölümü iptal edildi.

SAYIN Law & Consulting
15.11.2023

Karbon Piyasalarının İşletilmesine İlişkin Yönetmelik Taslağı Görüşe Açıldı

EPDK tarafından, sera gazı emisyonlarının uygun maliyetli ve ekonomik açıdan verimli bir şekilde azaltılmasını teşvik etmek amacıyla, emisyon ticaret sistemi kapsamında tahsisatların dağıtımına ve alım-satımına ilişkin olarak karbon piyasalarının kurulmasına ve işletilmesine ilişkin usul ve esasların belirlenmesi amacı ile Karbon Piyasalarının İşletilmesine İlişkin Yönetmelik Taslağı hazırlanarak yayımlanmıştır.

SAYIN Law & Consulting
14.11.2023

Yeşil Şarj İstasyonlarına Yönelik Düzenlemeler Yürürlüğe Girdi

Şarj Hizmeti Yönetmeliği’nde yapılan değişiklikle şarj hizmetine konu elektrik enerjisi, yenilenebilir enerji kaynaklarından karşılanan yeşil şarj istasyonları mevzuata getirildi.

Moroğlu Arseven
14.11.2023

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’nun, Doğal Gaz Piyasası Dağıtım Lisanslarına İlişkin Tedbirler Yönetmeliği Yayımlandı

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (“EPDK”) tarafından hazırlanan, Doğal Gaz Piyasası Dağıtım Lisanslarına İlişkin Tedbirler Yönetmeliği (“Yönetmelik”) 19 Ağustos 2023 tarihinde yayımlandı ve yayımı tarihi itibariyle yürürlüğe girdi.

Moroğlu Arseven
13.11.2023

Elektrik Piyasası Lisans Yönetmeliğinde Önemli Değişiklikler Yapıldı

Elektrik Piyasası Lisans Yönetmeliğinde yapılan değişiklikler ile piyasa işletim lisansı sahibi tüzel kişilerin ortaklık yapılarında sermayenin yüzde dördünün altındaki değişikliklerin bildirimi zorunluluğu başta olmak üzere Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliği kapsamındaki şartlarda da düzenlemeler getirilmiştir.

Moroğlu Arseven
09.11.2023

New Regulations on Green Charging Stations Have Entered Into Force

With the amendment made to the Charging Service Regulation, green charging stations where the electrical energy supplied from renewable energy sources have been introduced into the legislation.

Moroğlu Arseven
06.11.2023

The Turkish Energy Market Regulatory Authority has Published the Regulation on Measures Regarding Natural Gas Market Distribution Licenses

The Regulation on Measures Regarding Natural Gas Market Distribution Licenses (“Regulation”), prepared by the Turkish Energy Market Regulatory Authority (“EMRA”), has been published on 19 August 2023, and entered into force as of its publication date.

Moroğlu Arseven
04.11.2023

Material Changes in the Electricity Market Licensing Regulation

With the amendments made to the Electricity Market License Regulation, new regulations have been introduced in the conditions under the Environmental Impact Assessment Regulation, and particularly the obligation to notify changes in the shareholding structure of legal entities holding market operation licenses below four percent of the capital.

Moroğlu Arseven
02.11.2023

Energy: Oil & Gas 2023 - Part 4

While Türkiye has experienced its share of problems following the global lockdowns in response to the fight against COVID-19 and the global tensions caused by the invasion of Ukraine, the energy market is, and will remain, a top priority from Türkiye’s strategic perspective. Considering the country’s potential for growth, it is expected that Türkiye’s energy use will grow by 50% over the next decade. The Turkish market is eager and eligible for new investments that will feed into the country’s increasing energy demand. This need, coupled with the Turkish government’s appetite for converting the country into an energy hub, will accelerate developments in the oil and gas sector in Türkiye.

Hergüner Bilgen Üçer Attorney Partnership
11.10.2023

Energy: Oil & Gas 2023 - Part 3

Applications for downstream oil and natural gas licences can only be filed by Turkish companies. That said, there is no limitation that prevents a Turkish licensee company from being wholly or partly owned by foreign individuals and/or legal entities.

Hergüner Bilgen Üçer Attorney Partnership
25.09.2023

Energy: Oil & Gas 2023 - Part 2

According to the Petroleum Market Law and the Natural Gas Market Law, a licence is required in order to perform market activities regulated under such legislation. Licence applications are made to EMRA. Licensees are entitled to benefit from the expropriation process if required by the licensed activities. Please see 3.11 Third-Party Access to Infrastructure for details on the legal framework for expropriation.

Hergüner Bilgen Üçer Attorney Partnership
19.09.2023

8845 Sayılı EPDK Kurul Kararı Kapsamında Promosyon Düzenlemesi

26.09.2019 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan 8845 sayılı Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) Kurul Kararı uyarınca tüketiciye yönelik gerçekleştirilen promosyonlara ilişkin olarak petrol ve sıvılaştırılmış petrol gazları (LPG) piyasalarında faaliyet gösteren lisans sahiplerine bazı yükümlülük ve kısıtlamalar getirilmiştir. 8845 sayılı EPDK Kurul Kararında lisans sahiplerinin düzenleyebileceği promosyon yöntemleri açıklanmıştır. Bu yöntemler ayni promosyon, finansal promosyon ve hizmet promosyonu olmak üzere üç kategoriye ayrılmaktadır.

SAYIN Law & Consulting
18.09.2023

Energy: Oil & Gas 2023 - Part 1

Under the Turkish Petroleum Law No 6491, the term “petroleum” includes crude oil and natural gas. Petroleum resources in Türkiye are owned by, and are at the disposal of, the state. However, upstream interests are granted by way of licences with definite terms. In such cases, exploration licence and production lease holders must pay the state a one-eighth share (12.5%) as royalty for petroleum produced from an exploration or production area.

Hergüner Bilgen Üçer Attorney Partnership
13.09.2023
Load More
Ready to stay ahead of the curve?
Share your interest anonymously and let us guide you through the informative articles on the hottest legal topics.
|
Successful Your message has been sent