Menu

  Insights Energy & Natural Resources

  5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa Göre Elkonulan Akaryakıtın Teslimi, Muhafazası, Tasfiyesi ve Yapılan Masraflara İlişkin Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Yayımlandı

  18.01.2024 tarihli 32433 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa Göre Elkonulan Akaryakıtın Teslimi, Muhafazası, Tasfiyesi Ve Yapılan Masraflara İlişkin Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (kısaca “Yönetmelik”) ile 5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa Göre Elkonulan Akaryakıtın Teslimi, Muhafazası, Tasfiyesi Ve Yapılan Masraflara İlişkin Uygulama Yönetmeliğinin 5. Maddesinde yer alan “defterdarlık” ibaresi “yatırım izleme ve koordinasyon başkanlıkları” olarak değiştirildi.

  Elektrik Piyasası Mevzuatı Çerçevesinde Tedarik Lisansı

  Elektrik Piyasası Kanunu’na göre, piyasada lisans almak koşulu ile yürütülebilecek faaliyetlerden birisi, toptan ve perakende satış faaliyetidir. Bu faaliyet için, EPDK’dan tedarik lisansı alınması gerekmekte olup tedarik lisansı sahibi şirkete, Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu (EPDK) tarafından, elektrik enerjisinin toptan veya perakende satılması, ithalatı, ihracatı ve ticareti faaliyetleri ile iştigal edebilme yetkisi verilmektedir.

  14.11.2023 Anayasa Mahkemesi Kararı: Petrol Piyasası Kanunu'nda Değişiklik

  14.11.2023 tarihli 32369 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 2023/35 E. 2023/163 Sayılı Anayasa Mahkemesı kararı ile 5015 Sayılı Petrol Piyasası Kanunu'nun 20. maddesinin ikinci fıkrasının (g) bendinin bir bölümü iptal edildi.

  Karbon Piyasalarının İşletilmesine İlişkin Yönetmelik Taslağı Görüşe Açıldı

  EPDK tarafından, sera gazı emisyonlarının uygun maliyetli ve ekonomik açıdan verimli bir şekilde azaltılmasını teşvik etmek amacıyla, emisyon ticaret sistemi kapsamında tahsisatların dağıtımına ve alım-satımına ilişkin olarak karbon piyasalarının kurulmasına ve işletilmesine ilişkin usul ve esasların belirlenmesi amacı ile Karbon Piyasalarının İşletilmesine İlişkin Yönetmelik Taslağı hazırlanarak yayımlanmıştır.

  Yeşil Şarj İstasyonlarına Yönelik Düzenlemeler Yürürlüğe Girdi

  Şarj Hizmeti Yönetmeliği’nde yapılan değişiklikle şarj hizmetine konu elektrik enerjisi, yenilenebilir enerji kaynaklarından karşılanan yeşil şarj istasyonları mevzuata getirildi.

  Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’nun, Doğal Gaz Piyasası Dağıtım Lisanslarına İlişkin Tedbirler Yönetmeliği Yayımlandı

  Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (“EPDK”) tarafından hazırlanan, Doğal Gaz Piyasası Dağıtım Lisanslarına İlişkin Tedbirler Yönetmeliği (“Yönetmelik”) 19 Ağustos 2023 tarihinde yayımlandı ve yayımı tarihi itibariyle yürürlüğe girdi.

  Elektrik Piyasası Lisans Yönetmeliğinde Önemli Değişiklikler Yapıldı

  Elektrik Piyasası Lisans Yönetmeliğinde yapılan değişiklikler ile piyasa işletim lisansı sahibi tüzel kişilerin ortaklık yapılarında sermayenin yüzde dördünün altındaki değişikliklerin bildirimi zorunluluğu başta olmak üzere Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliği kapsamındaki şartlarda da düzenlemeler getirilmiştir.

  New Regulations on Green Charging Stations Have Entered Into Force

  With the amendment made to the Charging Service Regulation, green charging stations where the electrical energy supplied from renewable energy sources have been introduced into the legislation.

  The Turkish Energy Market Regulatory Authority has Published the Regulation on Measures Regarding Natural Gas Market Distribution Licenses

  The Regulation on Measures Regarding Natural Gas Market Distribution Licenses (“Regulation”), prepared by the Turkish Energy Market Regulatory Authority (“EMRA”), has been published on 19 August 2023, and entered into force as of its publication date.

  Material Changes in the Electricity Market Licensing Regulation

  With the amendments made to the Electricity Market License Regulation, new regulations have been introduced in the conditions under the Environmental Impact Assessment Regulation, and particularly the obligation to notify changes in the shareholding structure of legal entities holding market operation licenses below four percent of the capital.

  Energy: Oil & Gas 2023 - Part 4

  While Türkiye has experienced its share of problems following the global lockdowns in response to the fight against COVID-19 and the global tensions caused by the invasion of Ukraine, the energy market is, and will remain, a top priority from Türkiye’s strategic perspective. Considering the country’s potential for growth, it is expected that Türkiye’s energy use will grow by 50% over the next decade. The Turkish market is eager and eligible for new investments that will feed into the country’s increasing energy demand. This need, coupled with the Turkish government’s appetite for converting the country into an energy hub, will accelerate developments in the oil and gas sector in Türkiye.

  Energy: Oil & Gas 2023 - Part 3

  Applications for downstream oil and natural gas licences can only be filed by Turkish companies. That said, there is no limitation that prevents a Turkish licensee company from being wholly or partly owned by foreign individuals and/or legal entities.

  Energy: Oil & Gas 2023 - Part 2

  According to the Petroleum Market Law and the Natural Gas Market Law, a licence is required in order to perform market activities regulated under such legislation. Licence applications are made to EMRA. Licensees are entitled to benefit from the expropriation process if required by the licensed activities. Please see 3.11 Third-Party Access to Infrastructure for details on the legal framework for expropriation.

  8845 Sayılı EPDK Kurul Kararı Kapsamında Promosyon Düzenlemesi

  26.09.2019 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan 8845 sayılı Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) Kurul Kararı uyarınca tüketiciye yönelik gerçekleştirilen promosyonlara ilişkin olarak petrol ve sıvılaştırılmış petrol gazları (LPG) piyasalarında faaliyet gösteren lisans sahiplerine bazı yükümlülük ve kısıtlamalar getirilmiştir. 8845 sayılı EPDK Kurul Kararında lisans sahiplerinin düzenleyebileceği promosyon yöntemleri açıklanmıştır. Bu yöntemler ayni promosyon, finansal promosyon ve hizmet promosyonu olmak üzere üç kategoriye ayrılmaktadır.

  Energy: Oil & Gas 2023 - Part 1

  Under the Turkish Petroleum Law No 6491, the term “petroleum” includes crude oil and natural gas. Petroleum resources in Türkiye are owned by, and are at the disposal of, the state. However, upstream interests are granted by way of licences with definite terms. In such cases, exploration licence and production lease holders must pay the state a one-eighth share (12.5%) as royalty for petroleum produced from an exploration or production area.

  Elektrikli Araç Şarj İstasyonlarının İş Yeri Açma ve Çalışma İzinlerine Dair Değişiklikler Yapıldı

  İş yeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (“Değişiklik Yönetmeliği”) 29 Temmuz 2023 tarihli ve 32263 sayılı Resmî Gazete’de yayımlandı. Böylelikle, İş yeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelik’te (“Yönetmelik”) elektrikli araç şarj istasyonlarını yakından ilgilendiren değişiklikler yapıldı. Ayrıca, 9 Ağustos 2023 tarihli ve 32274 sayılı Resmî Gazete’de Şarj Hizmeti Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik yayımlandı. Böylece, Değişiklik Yönetmelik’i ile gelen değişiklikler, Şarj Hizmeti Yönetmeliği’ne de yansıtılmış oldu.

  Doğalgaz Piyasası Dağıtım Lisanslarına İlişkin Tedbirler Yönetmeliği Yayımlandı

  19 Ağustos 2023 tarihli Resmî Gazete'de yayımlanan Doğalgaz Piyasası Dağıtım Lisanslarına İlişkin Tedbirler Yönetmeliği, doğal gaz tüketici korumasını ele alıyor. Yönetmelik, dağıtım lisansının iptali, şebekenin satışı, yeni lisans sahibinin belirlenmesi ve şebekenin devri gibi durumları düzenliyor. Dağıtım şirketinin mali durumunun bozulması, hizmet aksamaları, mevzuata aykırılıklar gibi durumlar tüketici korumasını gerektiren sebepler olarak kabul ediliyor. Bu durumların varlığında Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu tedbirler alabilir. Tedbirler arasında yöneticilerin değiştirilmesi ve lisans iptali yer alıyor.

  Procedures On Workplace Permits of Electric Vehicle Charging Stations Has Been Updated

  The Amendment Regulation, effective from July 29, 2023, brings changes to Workplace Opening and Operating Permits for electric vehicle charging stations. It categorizes stations into self-contained and workplace/collective building stations. Self-contained stations need a Workplace Permit and can have additional facilities. Other stations no longer require a Workplace Permit but need a "Site Selection and Activity Permit Certificate". The fee is based on area and is capped. The deadline for existing operations to comply is extended to July 31, 2024. The changes are reflected in the Charging Service Regulation.

  Elektrik Piyasasında Lisanssız Elektrik Üretim Yönetmeliği’nde Değişiklik Yapıldı

  2 Mart 2023 tarihli ve 32120 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Elektrik Piyasasında Lisanssız Elektrik Üretim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik ile 1-10 MW arası kurulu güce sahip olacak tesisler için bağlantı anlaşması başvurusu sürecinde kolaylık tanındı ve henüz kabulü yapılmamış tesisler için bir defaya mahsus bağlantı anlaşmasında yer alan kurulu güçten %10’un üzerinde eksiltme yapılabileceği düzenlendi.

  Elektrikli Şarj İstasyonları Lisans Başvuruları İçin Aranan Koşullar ve Süreç

  Dünyada ve ülkemizde elektrikli araç kullanımının hızla artması beraberinde hukuki bir düzenleme ihtiyacını da getirmiştir. 25 Aralık 2021 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 7346 Sayılı Kanun ile, 6446 Sayılı Elektrik Piyasası Kanunu değiştirilmiş, ilgili Kanun ile Elektrik Piyasası Kanunu'nda elektrik şarj hizmetlerine ilişkin önemli değişiklikler yapılmış ve buna ilişkin usul ve esasların gelecek yönetmeliklerle belirleneceği düzenlenmiştir. Daha sonra Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu tarafından 20/01/2022 tarihinde Şarj Hizmeti Yönetmeliği Taslağı kamuoyunun görüş ve değerlendirmelerine açılmış ve 04/02/2022 tarihine kadar görüşlere açık tutulmuştur.