Menu

  Insights Energy & Natural Resources

  Energy: Oil & Gas 2023 - Part 3

  Applications for downstream oil and natural gas licences can only be filed by Turkish companies. That said, there is no limitation that prevents a Turkish licensee company from being wholly or partly owned by foreign individuals and/or legal entities.

  Energy: Oil & Gas 2023 - Part 2

  According to the Petroleum Market Law and the Natural Gas Market Law, a licence is required in order to perform market activities regulated under such legislation. Licence applications are made to EMRA. Licensees are entitled to benefit from the expropriation process if required by the licensed activities. Please see 3.11 Third-Party Access to Infrastructure for details on the legal framework for expropriation.

  8845 Sayılı EPDK Kurul Kararı Kapsamında Promosyon Düzenlemesi

  26.09.2019 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan 8845 sayılı Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) Kurul Kararı uyarınca tüketiciye yönelik gerçekleştirilen promosyonlara ilişkin olarak petrol ve sıvılaştırılmış petrol gazları (LPG) piyasalarında faaliyet gösteren lisans sahiplerine bazı yükümlülük ve kısıtlamalar getirilmiştir. 8845 sayılı EPDK Kurul Kararında lisans sahiplerinin düzenleyebileceği promosyon yöntemleri açıklanmıştır. Bu yöntemler ayni promosyon, finansal promosyon ve hizmet promosyonu olmak üzere üç kategoriye ayrılmaktadır.

  Energy: Oil & Gas 2023 - Part 1

  Under the Turkish Petroleum Law No 6491, the term “petroleum” includes crude oil and natural gas. Petroleum resources in Türkiye are owned by, and are at the disposal of, the state. However, upstream interests are granted by way of licences with definite terms. In such cases, exploration licence and production lease holders must pay the state a one-eighth share (12.5%) as royalty for petroleum produced from an exploration or production area.

  Elektrikli Araç Şarj İstasyonlarının İş Yeri Açma ve Çalışma İzinlerine Dair Değişiklikler Yapıldı

  İş yeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (“Değişiklik Yönetmeliği”) 29 Temmuz 2023 tarihli ve 32263 sayılı Resmî Gazete’de yayımlandı. Böylelikle, İş yeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelik’te (“Yönetmelik”) elektrikli araç şarj istasyonlarını yakından ilgilendiren değişiklikler yapıldı. Ayrıca, 9 Ağustos 2023 tarihli ve 32274 sayılı Resmî Gazete’de Şarj Hizmeti Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik yayımlandı. Böylece, Değişiklik Yönetmelik’i ile gelen değişiklikler, Şarj Hizmeti Yönetmeliği’ne de yansıtılmış oldu.

  Doğalgaz Piyasası Dağıtım Lisanslarına İlişkin Tedbirler Yönetmeliği Yayımlandı

  19 Ağustos 2023 tarihli Resmî Gazete'de yayımlanan Doğalgaz Piyasası Dağıtım Lisanslarına İlişkin Tedbirler Yönetmeliği, doğal gaz tüketici korumasını ele alıyor. Yönetmelik, dağıtım lisansının iptali, şebekenin satışı, yeni lisans sahibinin belirlenmesi ve şebekenin devri gibi durumları düzenliyor. Dağıtım şirketinin mali durumunun bozulması, hizmet aksamaları, mevzuata aykırılıklar gibi durumlar tüketici korumasını gerektiren sebepler olarak kabul ediliyor. Bu durumların varlığında Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu tedbirler alabilir. Tedbirler arasında yöneticilerin değiştirilmesi ve lisans iptali yer alıyor.

  Procedures On Workplace Permits of Electric Vehicle Charging Stations Has Been Updated

  The Amendment Regulation, effective from July 29, 2023, brings changes to Workplace Opening and Operating Permits for electric vehicle charging stations. It categorizes stations into self-contained and workplace/collective building stations. Self-contained stations need a Workplace Permit and can have additional facilities. Other stations no longer require a Workplace Permit but need a "Site Selection and Activity Permit Certificate". The fee is based on area and is capped. The deadline for existing operations to comply is extended to July 31, 2024. The changes are reflected in the Charging Service Regulation.

  Elektrik Piyasasında Lisanssız Elektrik Üretim Yönetmeliği’nde Değişiklik Yapıldı

  2 Mart 2023 tarihli ve 32120 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Elektrik Piyasasında Lisanssız Elektrik Üretim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik ile 1-10 MW arası kurulu güce sahip olacak tesisler için bağlantı anlaşması başvurusu sürecinde kolaylık tanındı ve henüz kabulü yapılmamış tesisler için bir defaya mahsus bağlantı anlaşmasında yer alan kurulu güçten %10’un üzerinde eksiltme yapılabileceği düzenlendi.

  Elektrikli Şarj İstasyonları Lisans Başvuruları İçin Aranan Koşullar ve Süreç

  Dünyada ve ülkemizde elektrikli araç kullanımının hızla artması beraberinde hukuki bir düzenleme ihtiyacını da getirmiştir. 25 Aralık 2021 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 7346 Sayılı Kanun ile, 6446 Sayılı Elektrik Piyasası Kanunu değiştirilmiş, ilgili Kanun ile Elektrik Piyasası Kanunu'nda elektrik şarj hizmetlerine ilişkin önemli değişiklikler yapılmış ve buna ilişkin usul ve esasların gelecek yönetmeliklerle belirleneceği düzenlenmiştir. Daha sonra Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu tarafından 20/01/2022 tarihinde Şarj Hizmeti Yönetmeliği Taslağı kamuoyunun görüş ve değerlendirmelerine açılmış ve 04/02/2022 tarihine kadar görüşlere açık tutulmuştur.

  Amendments in the Regulation on License-Exempt Electricity Generation Have Been Introduced

  The Amendment Regulation on License-Exempt Electricity Generation introduces changes to the connection agreement application process for facilities with 1-10 MW power and allows a one-time reduction of over 10% from the installed power. Notable amendments include eliminating the 30-day requirement for the environmental impact assessment (EIA) decision, allowing applications within 60 days for power reduction, limiting acceptance to a single instance, allocating license-exempted facilities for self-consumption, implementing offsetting transactions for facilities under different suppliers, and notifying EPİAŞ of system usage fees. These changes aim to streamline the process and promote renewable energy.

  Conditions and Process for Electric Charging Station License Applications

  In today's globally changing world that is building a sustainable future, Turkey is among the countries aiming for economic and industrial green transformation. In this context, various regulations are made in our country and measures are taken for a livable future. In this context, the rapid increase in the use of electric vehicles in the world and in our country has brought the need for a legal regulation. With the Law No. 7346 published in the Official Gazette dated December 25, 2021, the Electricity Market Law No. 6446 ("EML") was amended and significant amendments were made to the Electricity Market Law regarding electricity charging services and it was regulated that the procedures and principles regarding this will be determined by future regulations. Subsequently, on 20/01/2022, the Energy Market Regulatory Authority ("EMRA") opened the Draft Charging Service Regulation to public opinion and assessment and kept it open for comments until 04/02/2022.

  Sürdürülebilirlik ve Enerji Verimliliği

  Enerji, ekonomik ve sosyal kalkınmanın önemli bileşenlerinden biri olarak yaşam standartlarının yükseltilmesinde hayati derecede rol oynayan bir olgu olarak karşımıza çıkar. Bu anlamda enerji, ekonomik büyüme ve gelişme ekseninde önemli bir faktör olmakla beraber ülkelerin uluslararası politikalarının yönetilmesinde önem arz etmektedir. Haliyle, sürdürülebilir kalkınmanın sağlanabilmesi açısından enerji verimliliğinin anlaşılması çevremizin ve doğal kaynaklarımızın sürdürülebilirliği açısından oldukça önemlidir.

  Zero Emissions and Green Development

  The efforts to protect our environment and leave a liveable world for future generations are being evaluated on a global scale. It is undeniable that the resulting developments will have a significant impact on both individuals and legal entities, with the measures and regulations put in place shaping lifestyles and guiding the operations of companies.