New Articles

Call Option Agreement on Shares of a Joint Stock Company

A call option agreement on shares of a joint stock company is an agreement that grants the option holder the right to purchase the shares subject to the agreement at the price and on the date determined in the agreement, at option holder’s unilateral will.

Şenol Şahin Ilgın Law Firm
19.04.2024

İşçinin Ölümü Halinde Kıdem Tazminatı ve Ölüm Tazminatı Taleplerinin Karşılaştırmalı Olarak Değerlendirilmesi

İş akdi devam ederken işçinin ölümü halinde işverenin ödemesi gereken “ölüm tazminatı” 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu’nun 440. maddesinde düzenlenmektedir.

GLED Partners
19.04.2024

Communiqué on the Promotion of the Use of Green Cement with Low Carbon Emission in Public Procurement Contracts has been Published

On 16 March 2024, the Communiqué on the Promotion of the Use of Green Cement with Low Carbon Emission in Public Procurement Contracts was published in the Official Gazette, numbered 32491.

Moroğlu Arseven
19.04.2024

Türkiye’de Çalışan Pay Opsiyon Planları ve Yatırım Sürecindeki Etkileri

Çalışanlara şirket paylarını edinme hakkı veren çalışan pay opsiyon planları, yetenekleri cezbetmek, kilit çalışanların uzun vadeli bağlılıklarını sağlamak ve performanslarını artırmak için şirketlerin yaygın olarak kullandığı bir teşvik yöntemi haline gelmiştir.

Harvey & Arasan Attorney Partnership
17.04.2024

Bağımsız Denetime Tabi Şirketlerin Belirlenmesine Dair Karar

6 Nisan 2024 tarihli Resmi Gazete’de Bağımsız Denetime Tabi Şirketlerin Belirlenmesine Dair Kararda Değişiklik Yapılmasına İlişkin 8313 sayılı Karar (“Karar”) yayımlanmıştır. İlgili Karar ile, 6434 sayılı Karar kapsamında değişiklikler yapılmıştır. TTK çerçevesinde bağımsız denetime tabi tutulan şirketler ile kapsam dışı bırakılan şirketler ve bunlara ilişkin bağımsız denetime tabi olma eşikleri aşağıdaki şekilde bir kez daha belirlenmiştir. Konuya ilişkin değişiklikler aşağıda özetlenmektedir.

DL Attorneys at Law
16.04.2024

SPK’dan e-Başvuru Zorunluluğu

Sermaye Piyasası Kurulu (“SPK“) 5 Şubat 2024 tarihli duyurusu ile SPK’ya yapılacak başvuruların elektronik ortamda yapılabilmesinin önünü açan “e-Başvuru Sistemi”ni duyurmuştu.

Esin Attorney Partnership
16.04.2024

The Decision on Determination of Companies Subject to Independent Audit

The Decree No. 8313 on Amending the Decree on Determination of Companies Subject to Independent Audit (“Decree”) published in the Official Gazette dated 6 April 2024 and the companies subject to audit within the scope of the TCC and the companies excluded from the scope, the independent audit thresholds were re-determined. The amendments are summarised below.

DL Attorneys at Law
16.04.2024

CMB Deploys Electronic System for Submissions

On February 5, 2024, the Capital Markets Board of Türkiye (”CMB”) announced the launch of its new electronic system for submissions, known as ”e-Başvuru Sistemi”.

Esin Attorney Partnership
16.04.2024

Two-minute Recap of Recent Developments in Turkish Competition Law - March 2024

On 6 March 2024, the Turkish Competition Board (“Board”) announced the conclusion of its full-fledged investigation into potential violations of Turkish competition law through informal agreements (known as “gentleman’s agreements”) not to recruit each other’s employees.

Gen & Temizer | Özer
14.04.2024

Türkiye's Geopolitical and Strategic Importance Regarding Counterfeiting Activities

Türkiye is one of the major internal markets for counterfeit products both in terms of production and widespread sales channels.

Deris Attorney-at-Law Partnership
08.04.2024

AB’den Devrim Niteliğinde Düzenleme: Yapay Zekâ Yasası Onaylandı

Avrupa Birliği (AB), Yapay Zekâ Yasası (AI Act) ile devrim niteliğindeki teknolojiyi regülatif bir şekilde düzenlemeyi amaçlıyordu. Nitekim, 14 Haziran 2023’te Avrupa Parlamentosu yapay zekâ düzenlemesine ilişkin kurumlar arası müzakere süreçlerini başlatmıştı.

Gökçe
08.04.2024

Kurumsal Sürdürülebilirlik Özen Yükümlülüğü Direktifi (CSDDD) Onaylandı

Avrupa Konseyi, Avrupa Birliği (“AB”) içinde ve dışında belli ölçekteki büyük şirketleri kapsamı altına alan Kurumsal Sürdürülebilirlik Özen Yükümlülüğü Direktifi’nin (Corporate Sustainability Due Diligence Directive – “Direktif”) içeriği ve kapsamı hakkında 15 Mart 2024 tarihinde uzlaşmaya vardı. Direktif, AB’nin yüzde 65'ini temsil eden 15 ülkenin verdiği olumlu oylarla ve "nitelikli çoğunlukla" kabul edildi.

DL Attorneys at Law
08.04.2024

Design Registration Application in Turkey: Things to Consider

The Industrial Property Law No. 6769 ("IPL") defines design as “the appearance of the whole or part of a product or the ornamentation thereon resulting from features such as line, shape, form, color, material, or surface texture”.

Özdağıstanli Ekici Attorney Partnership
08.04.2024

Revolutionary Regulation from EU: AI Act is Approved

The European Union (EU) aimed to regulate revolutionary technology in a regulatory manner with the Artificial Intelligence Act (AI Act). As a matter of fact, on 14 June 2023, European Parliament initiated inter-institutional negotiations on artificial intelligence regulation. You can access our TFP June 2023 issue, which includes our article on the subject, here.

Gökçe
08.04.2024

Two-minute Recap of Competition Law Matters Around the Globe – March 2024

X (formerly Twitter) and Booking have notified the European Commission (“EC”) of their potential gatekeeper status under the Digital Markets Act (“DMA”). The EC has 45 working days from 1 March 2024 to review the gatekeeper status. Companies will have six months to comply with the DMA if they are designated as gatekeepers.

Gen & Temizer | Özer
08.04.2024

Practice Areas

Affiliates

Ready to stay ahead of the curve?
Share your interest anonymously and let us guide you through the informative articles on the hottest legal topics.
|
Successful Your message has been sent