Insights E-Commerce

E-ticaret Platformları ve Arama Motorlarındaki Verileri Manipüle Etmeye Yönelik Hizmetlere İlişkin Reklamlar Reklam Kurulunun Gündeminde!

Reklam Kurulunun 333 sayılı Basın Bülteninde yer alan bazı kararları, son yıllarda özellikle tüketicilerin alışveriş alışkanlıklarının giderek değişmesiyle ortaya çıkan önemli bir meseleye parmak basıyor: Trendyol, Dolap ve Google gibi e-ticaret platformları ve arama motorlarında karşılaşılan veri manipülasyonu sorunları...

YAZICIOGLU LEGAL
17.05.2024

2024 Yılı İtibarıyla Perakende Ticaret Mevzuatında Neler Değişti?

Bildiğiniz gibi, 2023 yılında, elektronik ticaretin yanı sıra perakende ticareti düzenleyen mevzuatta da önemli değişiklikler yapılmıştı. Senenin ilk çeyreğinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar Kanunu ile Bazı Kanunlarda ve 640 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun (“Torba Kanun”) ile Perakende Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanunda (“Perakende Ticaret Kanunu”) haksız ticari uygulamalar başta olmak üzere önemli değişiklikler yapılmıştı.

YAZICIOGLU LEGAL
25.01.2024

Sadakat Programlarına İndirimli Satış Reklamı Yasağı!

Bildiğiniz gibi 1 Mart 2022’de ticari reklamlarla ilgili olarak yürürlüğe giren değişikliklerle, indirimli reklamlarda “indirimden önceki satış fiyatı”nın gösterilmesi ve hatta indirimden önceki satış fiyatının tespitinde, “indirimin uygulandığı tarihten önceki otuz gün içinde uygulanan en düşük fiyat”ın dikkate alınması gibi piyasayı fazlasıyla etkileyen yeni kurallar hayatımıza girmişti.

YAZICIOGLU LEGAL
25.01.2024

Obligations under the Distance Contracts Regulation are Postponed

On August 23, 2022, important regulations regarding sellers’ obligation to inform consumers’ preliminarily and consumers’ right of withdrawal were introduced (“Amendment”) in the Distance Contracts[1] Regulation, for which the effective date was determined to be January 1, 2024.

Özdağıstanli Ekici Attorney Partnership
14.11.2023

Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği'nde Yapılan Son Düzenlemeler

Bilindiği üzere, 23 Ağustos 2022 tarihli ve 31932 sayılı Resmi Gazete’de Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik yayımlanmış olup Değişiklik Yönetmeliği ile, 27 Kasım 2014 tarihli ve 29188 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği’nde yer alan düzenlemelere; bilhassa perakende sektörünü yakinen ilgilendiren mesafeli sözleşmeler bakımından aracı hizmet sağlayıcılarına yönelik düzenlemeler yapılmış, ön bilgilendirme yükümlülüğü ve cayma hakkına ilişkin ek düzenlemeler getirilmiştir.

Ozay Law Firm
04.11.2023

Tüketici Değerlendirmeleri: Reklam Kurulu'ndan Yeni Kılavuz

Reklam Kurulu’nun 12 Eylül 2023 tarihli ve 337 sayılı toplantısında ilke kararı olarak kabul edilen Tüketici Değerlendirmeleri Hakkında Kılavuz (“Kılavuz”) 22 Eylül 2023 tarihinde Ticaret Bakanlığı web sitesinde yayınlandı[1]. Mevzuatımızda, Ticari Reklam ve Haksız Ticari Uygulamalar Yönetmeliği’nde[2] (“Yönetmelik”) 1 Şubat 2022 tarihinde yapılan değişiklikler ile tüketici değerlendirmelerine ilişkin bazı düzenlemeler getirilmiş durumdaydı.

YAZICIOGLU LEGAL
01.11.2023

Anayasa Mahkemesinden E-Ticaret Şirketlerinin Coğrafi Veri Lisansı Alma Zorunluluğunu Etkileyen Önemli Bir Karar

22.07.2022 tarihli bilgi notumuzda, “adres bilgisi işleyen e-ticaret firmalarının” faaliyetlerinin coğrafi veri mevzuatı kapsamında lisans yükümlülüğüne tabi olarak değerlendirildiği hususundaki açıklamalarımıza yer vermiştik. Bu tarihten sonra Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı (“Bakanlık”) tarafından coğrafi veri izin ve lisanslarıyla ilgili değişiklikler devam etse de 04.10.2023 tarihinde Resmî Gazete’de yayımlanan Anayasa Mahkemesi (“AYM”) kararı, bütün bunlara bir bariyer niteliğinde oldu.

YAZICIOGLU LEGAL
24.10.2023

E-Ticaret Sitelerinde Ön Ödemeli Anonim Araçların Kabulü İçin Güven Damgası Şartı

Bildiğiniz üzere e-ticaret sektöründe bir güvenlik ve hizmet kalitesi standardı oluşturulması amacıyla 06.06.2017 tarihinde Resmi Gazete’de Elektronik Ticarette Güven Damgası Hakkında Tebliğ (“Tebliğ”) yayımlanmasıyla “güven damgası” sertifikası hayatımıza girmişti.

YAZICIOGLU LEGAL
19.10.2023

E-Ticaretle İlgili Güncel Hukuki Gelişmeler

Önemli olduğunu düşündüğümüz e-ticaretle ilgili güncel hukuki gelişmeleri aşağıdaki kısa özetler ve linklerde yer alan yazılarla bilginize sunuyoruz:

YAZICIOGLU LEGAL
19.10.2023

Elektronik Ticaret Mevzuatındaki Güncel Gelişmeler - 2

07 Temmuz 2022 tarihinde Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun’un (“Kanun”) değiştirilmesi ve bu doğrultuda Elektronik Ticaret Aracı Hizmet Sağlayıcı ve Elektronik Ticaret Hizmet Sağlayıcılar Hakkında Yönetmelik’in (“Yönetmelik”) yürürlüğe girmesi ile elektronik ticaret aracı hizmet sağlayıcıların (“ETAHS”) ve elektronik ticaret hizmet sağlayıcıların (“ETHS”) yükümlülükleri, elektronik ticarette haksız ticari uygulamalar, hukuka aykırı içerik, aracılık sözleşmesi, elektronik ticaret lisansı ve elektronik ticarete ilişkin diğer hususlar düzenlenmiştir. Söz konusu gelişmeler birçok tartışmayı beraberinde getirmesinin yanı sıra Danıştay'da, Yönetmelik için yürütmenin durdurulması istenmiş ve Anayasa Mahkemesi'nde ise Kanun'un ilgili hükümlerinin iptali için de iptal davası açılmıştı.

Özdağıstanli Ekici Attorney Partnership
27.09.2023

Recent Developments in Turkish E-Commerce Legislation – 2

On July 7, 2022, the Law on the Regulation of Electronic Commerce (“Law”) was amended. Accordingly, the Regulation on Electronic Commerce Intermediary Service Providers and Electronic Commerce Service Providers (“Regulation”) was published. In this regard, the obligations of electronic commerce intermediary service providers (“ETAHS”) and electronic commerce service providers (“ETHS”), unfair commercial practices in electronic commerce, illegal content, intermediation agreement, electronic commerce license and other issues related to electronic commerce are regulated.

Özdağıstanli Ekici Attorney Partnership
25.09.2023

Elektronik Ticaret Mevzuatındaki Güncel Gelişmeler

Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun (“Kanun”) 07.07.2022 tarihinde değiştirilmiştir. Bu doğrultuda da Elektronik Ticaret Aracı Hizmet Sağlayıcı ve Elektronik Ticaret Hizmet Sağlayıcılar Hakkında Yönetmelik (“Yönetmelik”) Resmî Gazete’de yayınlanmıştır. İlgili Yönetmelik kapsamında elektronik ticaret aracı hizmet sağlayıcıların (“ETAHS”) ve elektronik ticaret hizmet sağlayıcıların (“ETHS”) yükümlülükleri, elektronik ticarette haksız ticari uygulamalar, hukuka aykırı içerik, aracılık sözleşmesi, elektronik ticaret lisansı ve elektronik ticarete ilişkin diğer hususlar düzenlenmiştir.

Özdağıstanli Ekici Attorney Partnership
02.08.2023

Recent Developments in Turkish E-Commerce Legislation

The Law on Electronic Commerce was amended, and a Regulation on Electronic Commerce Intermediaries and Service Providers was published. It regulates obligations, unfair practices, licenses, and more. The Regulation faced debates and is under review by the Council of State and Constitutional Court. Pending decisions may impact e-commerce companies. If executed, provisions will require ETAHS and ETHS to get licenses, restrict advertising budgets, and prevent certain activities. The aim is fair competition, consumer protection, and preventing aggressive practices. The upcoming decisions will shape Turkish e-commerce legislation.

Özdağıstanli Ekici Attorney Partnership
31.07.2023

Elektronik Ticaret Mevzuatında Sular Durulmuyor - Danıştay’dan Yürütmeyi Durdurma Kararı

Değişikliklerle birlikte Elektronik Ticaret Aracı Hizmet Sağlayıcı olarak tanımlanan Pazaryeri İşletmecileri ile Elektronik Ticaret Hizmet Sağlayıcı olarak tanımlanan Satıcılar, bir yandan getirilen değişikliklerin kendileri için ne gibi sonuçlar doğuracağını anlamaya çalışırken bir yandan da faaliyetlerini ve özellikle de e-ticaretle bağlantılı süreçlerle ilgili olarak akdettikleri sözleşmeleri bu mevzuat değişiklikleri ile birlikte getirilen yeni yükümlülüklere uyumlu hale getirmeye çalışıyorlardı. Nitekim önemli birçok yükümlülüğün yürürlük tarihi de geçtiğinden bu uygulama ve sözleşme değişikliklerinin birçoğu tamamlanmış oldu.

YAZICIOGLU LEGAL
17.05.2023

Monetary Thresholds are Increased for the Service Providers in Electronic Commerce

With a law published on the Official Gazette dated 07 July 2022 and numbered 31889, significant changes were made in the Law on the Regulation of Electronic Commerce with no. 6563 (“Law”). With the relevant amendment, the definitions of "electronic commerce service provider" and "electronic commerce intermediary service provider" and the obligations of these service providers were added to the Law. In addition, certain additional obligations were regulated for service providers exceeding the thresholds determined by the Law. The same Law also stated that the determined thresholds can be increased by half by the President in February 2023.

Özdağıstanli Ekici Attorney Partnership
23.02.2023

Elektronik Ticaret Hizmet Sağlayıcılar için Belirlenen Parasal Eşikler Arttırıldı

07 Temmuz 2022 tarihli 31889 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan bir kanun ile 6563 sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun’da (“Kanun”) önemli değişiklikler yapılmıştı. İlgili değişiklikle, Kanun’a “elektronik ticaret hizmet sağlayıcı” ve “elektronik ticaret aracı hizmet sağlayıcı” tanımları ve bu hizmet sağlayıcıların yükümlülükleri eklenmişti. Ayrıca, bu hizmet sağlayıcılar için Kanun’da farklı eşikler belirlenerek, belirlenen eşikleri aşan hizmet sağlayıcılar için birtakım ek yükümlülükler düzenlenmişti. Yine aynı Kanun’da, belirlenen eşiklerin Cumhurbaşkanı tarafından 2023 Şubat ayı içerisinde yarısına kadar arttırılabileceğine yer verilmişti.

Özdağıstanli Ekici Attorney Partnership
23.02.2023

New Era for E-marketplaces and E-sellers/providers

The Amendments to the Law on Electronic Commerce and the New Regulation on Electronic Commerce Intermediary Service Providers and Electronic Commerce Service Providers have entered into force in Turkey as of January 1, 2023. These impose significant obligations on e-marketplaces and e-commerce sellers/providers, with non-compliance resulting in administrative monetary fines of up to TRY 40 million. The obligations include providing identification information, establishing an internal communication system, complying with rules on receiving and confirming orders, removing unlawful content, obtaining an e-commerce license, and providing certain information required under the Tax Procedure Law. Additional obligations apply to operators and sellers/providers with a net transaction volume exceeding certain thresholds.

YAZICIOGLU LEGAL
23.01.2023

Geographic Data License: What Does It Mean for E-Commerce Companies?

Turkey has introduced new legislation concerning geographical data and geographical information systems (GIS). Companies processing geodata must obtain a permit or a licence, depending on the scope of their activity, and the legislation also requires software that is considered a GIS to be certified by the Ministry of Environment Urbanization and Climate Change. E-commerce firms which process address information countrywide may be subject to this legislation and required to obtain a Geodata license, employ a GIS specialist, and submit semiannual reports. Failure to obtain a Geodata permit or licence may result in an administrative fine or even a cessation of operation.

YAZICIOGLU LEGAL
20.01.2023

Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun’da Önemli Değişiklikler

Bilindiği gibi 7 Temmuz 2022 tarihli Resmî Gazete’de, çevrim içi ortamda pazar yeri işleten ve gerek bu pazar yerlerinde gerek kendi internet sitelerinde satış yapan kişiler yönünden çok önemli yükümlülükler getiren Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun’da (“Kanun”) yapılan değişiklikler (“Kanun Değişikliği”) yayımlanmıştı. Kanun Değişikliği ile getirilen değişikliklerin detaylandırılmasını amaçlayan Elektronik Ticaret Aracı Hizmet Sağlayıcı ve Elektronik Ticaret Hizmet Sağlayıcılar Hakkında Yönetmelik de 29 Aralık 2022 tarihli Resmî Gazete’de yayımlandı.

YAZICIOGLU LEGAL
17.01.2023

Elektronik Ticaret Aracı Hizmet Sağlayıcı ve Elektronik Ticaret Hizmet Sağlayıcılar Hakkında Yönetmelik Neler Getirdi?

6563 sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun’da (“Kanun”) yapılan değişiklik kapsamında hazırlanan ve 29.12.2022 tarihli ve 32058 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan Elektronik Ticaret Aracı Hizmet Sağlayıcı ve Elektronik Ticaret Hizmet Sağlayıcılar Hakkında Yönetmelik (“Yönetmelik”) ile getirilen başlıca düzenlemeler.

Ozay Law Firm
17.01.2023
Load More
Ready to stay ahead of the curve?
Share your interest anonymously and let us guide you through the informative articles on the hottest legal topics.
|
Successful Your message has been sent