Menu

  Insights Mergers & Acquisitions

  Türkiye’de Pay Opsiyon Planları ve Birleşme Devralmalara Etkileri

  Pay opsiyon planları özellikle 1970’li yıllarda çalışanlara özel olarak kurgulanan ve (“Pay Opsiyon Planları”) – (“ESOP”) olarak adlandırılan planlar ile Amerika Birleşik Devletleri’nde (“ABD”) yoğun ve çeşitli bir uygulama alanı bulmuştur. Teknoloji ve dijitalleşmenin küresel çapta ivme kazanması ile özellikle yeni kurulan girişim şirketlerinin pay opsiyon planları ile faaliyetleri bakımından kilit konumdaki çalışanlarına pay opsiyon sözleşmeleri aracılığı ile çeşitli menfaatler sağlamayı tercih ettiği görülmektedir. Nitekim, şirketler pay opsiyon planları ile kilit çalışanlarına vaat ettikleri opsiyon kapsamındaki hak ediş şartlarını sağlamaları halinde şirkette pay sahibi olabilme ya da pay sahipliğinin sağladığı bazı menfaatleri haiz olabilme imkânı tanımaktadır.

  Employee Stock Option Plans and Effects on M&A Practices in Türkiye

  Employee stock option plans (ESOPs) are extensively used, particularly in the US, where startups are increasingly using them to reward key employees. These plans grant employees the opportunity to become shareholders or gain share benefits based on set conditions. ESOPs have gained traction in Turkey, benefiting both companies and employees. They play a crucial role in employee motivation and retention. During mergers and acquisitions, considerations like due diligence, deal structure, and tax implications become important. ESOPs can take the form of Direct Stock Options (ownership) or Phantom Stock Options (financial benefits). Tax implications and gains from appreciation also impact ESOPs.

  Corporate and M&A in Turkey

  Technology start-ups in Türkiye have been around since the 1980s with e-mail and internet provider companies. However, it took several decades for the market to develop to a point where it could attract global-scale investments.