Insights Real Estate

Yayımlanan Yönetmelik ile Konutların Turizm Amaçlı Kiralanması

2 Kasım 2023 tarihli 32357 sayılı Resmi Gazete’de 7464 sayılı Konutların Turizm Amaçlı Kiralanmasına ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun (“Kanun”) yayımlanmış ve Kanun’da, belirsiz hususların Yönetmelik ile düzenleneceği ifade edilmişti. Kanun 1 Ocak 2024 tarihinde yürürlüğe girecek iken bahse konu belirsiz hususların açıklığa kavuşturulması amacıyla 28 Aralık 2023 tarihli ve 32413 sayılı Resmi Gazete’de Konutların Turizm Amaçlı Kiralanması Faaliyetlerinin Düzenlenmesine İlişkin Yönetmelik (“Yönetmelik”) yayımlanmıştır.

Ozay Law Firm
08.01.2024

Konutların Turizm Amaçlı Kiralanması

02.11.2023 tarihli 32357 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 7464 sayılı Konutların Turizm Amaçlı Kiralanmasına ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun (“Kanun”)’da turizm amaçlı kullanılan konutların gerçek ve tüzel kişilere kiralanmasına dair usul ve esaslar düzenlenmiş, söz konusu Kanun’da ayrıca halihazırda yürürlükte olan kanunlarda da birtakım değişiklikler yapılmıştır.

Ozay Law Firm
07.11.2023

Konut Kira Bedeli Artışlarında Azami Sınır

15 Temmuz 2023 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan Kanun Değişikliği ile konut kira bedeli artışlarına getirilen %25 sınırı, 1 Temmuz 2024 tarihine kadar uzatıldı. Yenilenen konut kira sözleşmelerinde bir önceki yıla ait kira bedelinin %25'ini aşmamak kaydıyla anlaşmalar geçerli olacak. Ayrıca, kiracılar %25 sınırının üzerinde tahsil edilen bedelin iadesini talep edebilecek. İş yeri ve arsa kira sözleşmelerinde ise önceki düzenlemeler devam edecek. Kanun Değişikliği ile ilgili herhangi bir kira bedeli tespiti davasını engelleyen hüküm bulunmamaktadır.

Ozay Law Firm
15.07.2023

Alışveriş Merkezleri Ortak Gider Bedeli Paylaşım Usulü

Ortak gider, Alışveriş Merkezleri Hakkında Yönetmelik’in “Tanımlar” başlıklı 3. maddesinde “Ortak kullanım alanlarına ilişkin elektrik, su, doğalgaz, yenileme niteliğinde olmayan bakım ve onarım, güvenlik, temizlik ve sağlık giderleri gibi alışveriş merkezinin aynına ilişkin olmayan ortak kullanım alanı giderleri ile yönetim giderini (…) ifade eder.” şeklinde tanımlanmıştır.

Ozay Law Firm
16.03.2023
Load More
Ready to stay ahead of the curve?
Share your interest anonymously and let us guide you through the informative articles on the hottest legal topics.
|
Successful Your message has been sent