Insights Fintech

MASAK Suspicious Transaction Reporting Guide for Banks and MASAK Online System Updated

The Financial Crimes Investigation Board of Türkiye announced on May 14, 2024, that it has updated the Suspicious Transaction Reporting Guide and the MASAK Online system, which regulate the procedures and principles regarding suspicious transaction reports specific to the banking sector.

SRP-Legal
16.05.2024

Fintech Law: Türkiye - Part 4

The Turkish jurisdiction does not afford patent protection to software-implemented inventions and business methods. Copyright protection is the method that can be utilised for protecting ownership rights over software.

SRP-Legal
16.05.2024

Fintech Law: Türkiye - Part 3

Law No. 6493 and its supplemental secondary legislation regulate the market and concepts such as e-money, digital wallets and digital currencies.

SRP-Legal
15.05.2024

Fintech Law: Türkiye - Part 2

A comprehensive scope of financial services and activities is regulated under Turkish legislation.

SRP-Legal
10.05.2024

Fintech Law: Türkiye - Part 1

Türkiye's regulatory environment concerning fintech is evolving to accommodate the developments in the fintech sector while addressing the emerging challenges and risks in the financial sector.

SRP-Legal
08.05.2024

Ödeme ve Elektronik Para Kuruluşlarının Asgari Özkaynak Miktarlarında Değişiklikler

Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası tarafından Ödeme ve Elektronik Para Kuruluşlarının Asgari Özkaynak Miktarlarının Yeniden Belirlenmesi ile İlgili Tebliğ yayımlandı. Tebliğ ile ödeme ve elektronik para kuruluşlarının asgari özkaynak yükümlülüğü tutarları artırıldı.

Gökçe
01.03.2024

Amendments Regarding Minimum Equity Amounts for Payment and Electronic Money Institutions

Regulation Regarding the Determination of Minimum Equity Amounts for Payment and Electronic Money Institutions (Regulation) has been published by the Central Bank of the Republic of Turkey (Bank).

Gökçe
01.03.2024

Dijital Türk Lirası’nda Faz-2 Çalışmalarına Başlandı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) öncülüğünde yürütülen Dijital Türk Lirası Projesi kapsamında, birinci faz tamamlandı ve Faz-2 çalışmalarına başlandı. Bu kapsamda TCMB, birinci faz çalışmalarına ilişkin değerlendirme raporunu yayımladı.

Gökçe
18.02.2024

TCMB, Dijital Türk Lirası Birinci Faz Değerlendirme Raporunu Yayımladı

TCMB, Dijital Türk Lirası Birinci Faz Değerlendirme Raporunu Yayımladı. Rapor i) Merkez Bankası Dijital Parası Tanımı ve Faydaları, ii) Merkez Bankası Dijital Parası Gereksinimleri, iii) Dijital Türk Lirası Tasarımı, iv) Bulgular ve Değerlendirmeler ve v)İlerleyen Fazlar başlıkları altında bugüne kadar yapılan çalışmalar ve gelecekteki adımlar hakkında bilgi veriyor.

Canpolat Legal
14.02.2024

Digital Turkish Lira Phase-2 Initiatives Commenced

Under the leadership of the Central Bank of the Republic of Turkey (TCMB), the Digital Turkish Lira Project has successfully completed its first phase, with Phase-2 initiatives now underway. TCMB has released an assessment report detailing the achievements of the first phase. The preparations for the initial phase began in 2022, and successful pilot tests saw the first payment transactions on the Digital Turkish Lira System.

Gökçe
14.02.2024

TCMB, İşyeri Kayıt Sistemi Kuralları’nı Güncelledi

TCMB, ödeme işlemlerine ilişkin süreçlerin kolaylaştırılması ve ödemeler alanında dolandırıcılık ile kötü niyetli kullanım faaliyetlerinin önlenmesi amacıyla Bankalararası Kart Merkezi (“BKM”) nezdinde kurulan İşyeri Kayıt Sistemi (“İKS”) Kuralları’nı güncelledi ve İKS Kuralları Sürüm 1.1. dokümanını yayımladı.

Canpolat Legal
13.02.2024

The Path to Acquiring a Payment and Electronic Money License in Türkiye: A Comprehensive Guide

In an era where digital payments are surging, Türkiye positions itself as a pivotal player in the fintech sector. The regulatory framework set by the Central Bank of the Republic of Türkiye (“CBRT”) outlines a meticulous process for companies aspiring to enter the payment services (including open banking) and electronic money issuance market.

Canpolat Legal
13.02.2024

Ödeme ve Elektronik Para Kuruluşlarının Asgari Özkaynak Miktarları Yeniden Belirlendi

27 Ocak 2024’te Ödeme ve Elektronik Para Kuruluşlarının Asgari Özkaynak Miktarlarının Yeniden Belirlenmesi ile İlgili Tebliğ (Tebliğ) Resmi Gazete’de yayımlandı. Tebliğ uyarınca ödeme ve elektronik para kuruluşlarının asgari özkaynak yükümlülükleri 2024 senesi için yeniden değerlendirilerek belirlendi. Bu doğrultuda;

Gökçe
02.02.2024

Minimum Equity Amounts of Payment and Electronic Money Institutions Redetermined

The Communiqué on the Redetermination of the Minimum Equity Amounts of Payment and Electronic Money Institutions (Communiqué) was published dated 27 January 2024 in the Official Gazette.

Gökçe
02.02.2024

Ödeme ve Elektronik Para Kuruluşlarının Asgari Özkaynak Miktarlarının Yeniden Belirlenmesi ile İlgili Tebliğ 27 Ocak 2024 Tarihinde Resmi Gazete’de Yayımlandı

Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası tarafından yayımlanan Ödeme ve Elektronik Para Kuruluşlarının Asgari Özkaynak Miktarlarının Yeniden Belirlenmesi ile İlgili Tebliğ ile Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para İhracı ile Ödeme Hizmeti Sağlayıcıları Hakkında Yönetmelik kapsamında belirlenen asgari özkaynak yükümlülüğüne dair değişiklikler yapılmıştır.

SRP-Legal
31.01.2024

The Communiqué on the Redetermination of Minimum Equity Amounts of Payment and Electronic Money Institutions Was Published in the Official Gazette on 27 January 2024

The Central Bank of the Republic of Turkey issued the Communiqué on the Redetermination of the Minimum Equity Amount of Payment and Electronic Money Institutions and amended the minimum equity requirement set out in the Regulation on Payment Services and Electronic Money Issuance and Payment Service Providers.

SRP-Legal
31.01.2024

Turkey's Crypto Law Down to Home Stretch

Despite being one of the most active and preferred countries for crypto service providers and crypto asset projects, Turkey has not regulated the crypto market, yet. This is about to change very soon and the new law will entrench Turkey's position as a crypto-friendly country.

Unsal Law
24.01.2024

50 Milyon TL Eşiğini Aşan “Kapalı Devre” İş Modellerinin TCMB’ye Bildirim Yapma Süresi 31 Ocak’ta Sona Eriyor

Bilindiği üzere, FinTek sektöründe "Kapalı Devre Cüzdan/Kart" ve/veya "Pazaryeri İstisnası" olarak anılan ve daha çok e-ticaret ve yemek kartı sektöründe örnekleri görülen iş modelleri 6493 sayılı Kanun [1] kapsamındaki “Ticari Temsilci” ve/veya “Sınırlı Ağ” istisnalarına girdiği için bu faaliyetleri yürüten şirketlerin Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’ndan (“TCMB”) herhangi bir faaliyet izni yani lisans almasına gerek bulunmamaktadır.

Canpolat Legal
05.01.2024

MASAK Mevzuatında Güncel Gelişme: Fintekler Uzaktan Kimlik Tespiti Yapabilecek

Mali Suçları Araştırma Kurulu Genel Tebliği’nde (Sıra No:19) Değişiklik Yapılmasına İlişkin Tebliğ (Sıra No: 25) (Tebliğ) 4 Kasım 2023 tarihli Resmi Gazete’de yayımlandı. Tebliğ ile birlikte Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) mevzuatında finteklerin uzaktan kimlik tespitine (uzaktan müşteri edinimi) ilişkin beklenen değişiklik gerçekleştirilmiş oldu.

Gökçe
11.12.2023

AB Dijital Kimlik Cüzdanı Çıkıyor

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu, Avrupa Konseyi ve Avrupa Parlamentosu arasında müzakere edilen ve akıllı telefonlarda kullanılabilecek dijital cüzdanların düzenlenmesine ilişkin regülasyona dair anlaşmanın sağlandığını 8 Kasım’da duyurdu.

Gökçe
11.12.2023
Load More
Ready to stay ahead of the curve?
Share your interest anonymously and let us guide you through the informative articles on the hottest legal topics.
|
Successful Your message has been sent