Menu

  Insights Fintech

  Topluluk Bulutu Hizmeti Sunan Hizmet Sağlayıcılara İlişkin Rehber Güncellendi

  Ödeme ve elektronik para kuruluşlarının faaliyetleri, Ödeme ve Menkul Kıymet Mutabakat Sistemleri, Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para Kuruluşları Hakkında Kanun uyarınca düzenleniyor. Son düzenlemelerle birlikte, ödeme ve elektronik para kuruluşlarının bilgi sistemleri için dış hizmet alımı yapmalarına izin veriliyor. Hassas müşteri verileri, rekabete duyarlı veriler ve kişisel veriler yalnızca özel bulut hizmet modeliyle alınabiliyor. Topluluk bulutu hizmeti sunan dış hizmet sağlayıcılarına uygunluk veren Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası, Rehber Sürüm 1.1'i yayımlayarak topluluk bulutu hizmeti sunan dış hizmet sağlayıcıları için şartları ve süreçleri belirledi. Topluluk bulutu hizmeti sunmak isteyen firmaların, Rehber'de düzenlenen hususlara uyması gerekiyor.

  Guideline for Service Providers Offering Community Cloud Services is Updated

  The Turkish Central Bank has published an updated guideline on external service providers offering community cloud services to payment and electronic money institutions. The guideline includes conditions that external service providers must fulfill to obtain permission, as well as actions to be taken regarding application, evaluation, and supervision processes. Outsourcing is possible provided that the relevant hardware and software resources are allocated to other regulated credit institutions or financial institutions, and that TCMB grants approval to the outsourcing service provider. Only four companies have been authorized to provide community cloud services, and firms that have not yet submitted their applications must fulfill the requirements set out in the guideline.

  MiCA (Markets In Crypto Assets) Dissected - Part 2

  MiCA, the European Union's Markets in Crypto-Assets Regulation, applies to natural and legal persons engaged in issuance, offer to the public, and admission to trading of crypto-assets, or that provide services related to crypto-assets in the EU. The regulation does not apply to entities and persons that provide crypto-asset services for their parent companies and subsidiaries, national central banks of the EU member states when acting as a monetary authority, or public international organizations. Non-EU firms providing crypto-asset services to EU clients must obtain authorization in the EU. MiCA defines crypto-assets as a digital representation of a value or right that can be transferred electronically, and classifies them into three categories based on risks. CASPs must meet specific requirements based on the type of service they offer and the risks associated with each.

  MiCA’ya Genel Bakış

  Avrupa Parlamentosu, 20.04.2023'te kripto varlık ve piyasalarını düzenleyen MiCA yönetmeliğini onayladı. 27 AB üyesi ülke için geçerli olan MiCA, kripto varlıkları üç kategoriye ayırarak standartlar belirliyor ve kripto varlık hizmet sağlayıcıları için düzenlemeler getiriyor. MiCA'nın amacı, AB çapında tek tip bir kripto varlık düzenlemesi sağlayarak, yasal belirsizlikleri ve rekabet dengesizliklerini azaltmak ve piyasa katılımcılarının AB genelinde faaliyet göstermek için tek bir lisans almalarına olanak tanımaktır. Bu düzenleme, Türkiye'de kripto varlık mevzuatı için de referans alınabilecek önemdedir.

  Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para İhracı ile Ödeme Hizmeti Sağlayıcıları ile ilgili Mevzuatlarda Değişiklik

  29.04.2023'te Resmî Gazete'de yayımlanan yönetmelik ve tebliğ değişiklikleriyle, ödeme hizmetleri ve elektronik para ihracı alanında faaliyet gösteren kuruluşlar için uyum süreleri 30.06.2023'e kadar uzatıldı. Yönetmelik kapsamında, ön ödemeli araçlar, ödeme emri başlatma hizmeti, hesap bilgisi hizmeti, veri paylaşım servisleri ve faaliyet izni başvuruları için uyum sürelerine değişiklik yapıldı. Tebliğde ise, veri paylaşım servisi ve Hesap Hizmeti Sağlayıcısı başlıklı teknik yeterlilikler ve gerekliliklerin yerine getirilmesi sürecine dair uyum süreleri güncellendi.

  MiCA (Markets In Crypto Assets) Dissected - Part 1

  European Parliament has finally passed the long debated and much anticipated MiCA, the comprehensive crypto assets and markets legislation on 20.04.2023. Since MiCA is a regulation rather than a directive, it will apply directly across 27 states and achieve maximum uniformity among the EU member states.

  Stablecoin Yasa Tasarısı Yayımlandı: Stablecoin Şirketlerine Yaptırımlar Öngörülüyor

  ABD Temsilciler Meclisi, 14 Nisan’da stablecoinler için gözetim ve denetim önlemleri içeren bir yasa tasarısı yayımladı. Tasarı; Federal Rezerv’in, banka dışı stablecoinlerden sorumlu olmasını, Fiat desteği olmayan yeni sabit paralara geçici süre ile yasak getirilmesini ve hükümet ile uyumlu çalışabilirlik standartlarının geliştirilmesini öngörüyor.

  Draft Stablecoin Bill Published: Stablecoin Companies Facing Sanctions

  On April 14, the US House Committee introduced a bill aimed at overseeing and regulating stablecoins. The Bill designates the Federal Reserve as responsible for non-bank stablecoins and mandates a temporary ban on new non-fiat-backed stablecoins, while also developing compatibility standards with the government.

  Türk Hukukunda Kripto Varlıkların Eşya Niteliği

  Kripto varlıkların yatırım unsuru olarak kullanılmaya başlanması ve ciddi değerlemelere konu olması bu varlıkların hukuk düzeni tarafından tanınmasını gerekli kılmaktadır.

  Property Nature of Crypto-Assets under Turkish Law

  The increasing use of crypto-assets as an instrument of investment and their significant valuation requires the recognition of these assets by the legal systems.

  Kimlik Doğrulamasına Kısa Bir Bakış ve BDDK’dan Kimlik Doğrulama ve İşlem Güvenliğine Yönelik 2023/1 Sayılı Genelge

  Teknolojik gelişmeler, kişilerin kimliklerinin tespiti ve doğrulanması gibi süreçleri de doğrudan etkiliyor. Özellikle bu sürecin uzaktan gerçekleştirilmesi ve sözleşmelerin de elektronik ortamda akdedilmesi, kimlik tespiti ve doğrulama süreçlerinin önemini gün geçtikçe arttırıyor.

  Brief of Authentication and BRSA Circular No. 2023/1 on Authentication and Transaction Security

  Technological developments directly affect processes such as the identification and verification of individuals' identities. In particular, the fact that this process is carried out remotely and contracts are concluded electronically increases the significance of identification and verification processes day by day.

  Silikon Vadisi Bankası İflas Etti

  Amerika Birleşik Devletleri’nin en büyük bankaları arasında yer alan Silicon Valley Bank, finans dünyasının öncü ve güvenilir isimlerinden olmasına rağmen 10 Mart 2023’te gerçekleşen beklenmedik çöküşüyle dikkatleri üzere çekti.

  Silicon Valley Bank Bankrupted

  Silicon Valley Bank, one of the biggest banks in the United States of America, attracted attention with its unexpected collapse on 10 March 2023, despite being one of the leading and reliable names in the financial world.

  First Payment on Digital Turkish Lira Network Successfully Made

  In the scope of the first-phase studies of the Digital Turkish Lira Project led by the Central Bank of the Republic of Türkiye (TCMB), the first payment transaction on the Digital Turkish Lira Network is successfully stated in the announcement dated 29 December 2022. Digital money, which is expressed as internet-based currency in digital contexts, is becoming more widespread. In this context, TCMB established the Digital Turkish Lira Collaboration Platform on 15 September 2021 to come together with local technology companies in order to construct the Digital Turkish Lira. This platform has carried out tests on many subjects such as blockchain technology, the use of distributed structures in payment systems, integration with instant payment systems.

  Dijital Türk Lirası Ağı Üzerindeki İlk Ödeme İşlemi Başarıyla Gerçekleşti

  Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) öncülüğünde yürütülen Dijital Türk Lirası Projesi kapsamında, 29 Aralık 2022 tarihli duyuruda, Dijital Türk Lirası Ağı üzerindeki ilk ödeme işleminin başarıyla gerçekleştiği duyuruldu. Dijital para, dijital ortamlarda yer alan internet tabanlı para birimi olarak tanımlanabilir. Kullanım alanı oldukça yaygınlaşan dijital paralar konusunda Türkiye’de TCMB, 15 Eylül 2021’de Dijital Türk Lirası üretilmesi amacıyla yerli teknoloji firmalarıyla bir araya gelerek “Dijital Türk Lirası İşbirliği Platformu’nu” oluşturmuştu. Bu platform, blokzincir teknolojisi, dağıtık yapıların ödeme sistemlerinde kullanımı, anlık ödeme sistemleriyle entegrasyon gibi pek çok konuda testler gerçekleştirdi.

  Açık Bankacılık Hizmetlerine İlişkin Rehber Yayımlandı

  Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 30 Aralık 2022 tarihinde açık bankacılık hizmetleri hakkında “Ödeme Hizmetlerinde Veri Paylaşım Servislerine İlişkin Rehber” (Rehber) yayımladı. Açık bankacılık (Open banking / open bank data), müşterilere daha iyi ve hızlı hizmetler sunulmasını amaçlayan bir hizmet türü. Bu kapsamda, müşterinin açık rızasıyla finansal sistemlerde yer alan verileri, üçüncü taraf hizmet sağlayıcıların erişimine açılır. Açık bankacılık hizmeti ile müşteriler finansal hesaplarında yer alan tüm verilerine tek ekran üzerinden erişim sağlayıp, işlemlerini gerçekleştirebilirler. Türkiye’de ise açık bankacılık hizmetleri, TCMB tarafından düzenlenip denetlenmekte.

  Guide to Open Banking Services is Published

  The Central Bank of Turkey (TCMB) published a guide on open banking services, outlining definitions, licensing, and certification processes for payment initiation services (PIS) and account information services (AIS). Open banking aims to provide customers with better, faster services by making financial data accessible to third-party providers with customer consent. The guide evaluates different business models in the industry and offers insights into PIS and AIS evaluation. This information serves as a guideline for open banking services in Turkey.

  Blokzincir Karşısında Devletlerin Hazırlıkları: Merkez Bankası Dijital Para Birimleri

  Dijital para, elektronik bir biçimde var olan ve fiziksel bir biçime dönüşmeyen para birimleridir. Dijital para, devlet tarafından garanti edilirken, kripto para böyle bir garantiye sahip değildir. Dijital para birimlerinin en büyük avantajlarından biri transferlerin ucuz ve hızlı bir şekilde gerçekleşmesidir. Merkez Bankası Dijital Para Birimi (CBDC) kavramı, birçok ülkenin yeni bir para birimi çalışmasıdır. CBDC'ler, perakende ve toptan olmak üzere iki türde geliştirilmiştir. Dijital para birimleri, MASAK ve SPK mevzuatı gibi çeşitli düzenlemelere tabidir. CBDC'lerin dezavantajlarından biri, devletin izin verdiği işlem türlerine kısıtlama koyabilmesidir. Farklı ülkeler, resmi para birimlerinin dijital versiyonlarını geliştirmeye başlamışlardır.

  Merkeziyetsiz ve Özerk Olan DAO'lar için Bir İlk: Ooki Davası

  DAO'lar, merkeziyetsiz yapıları sayesinde yüz yüze görüşmeden ve yasal belgeleri imzalamadan bir ürünü hızlıca oluşturabilen benzersiz organizasyon yapılarıdır. Blok zinciri teknolojisi ile oluşturulan DAO'lar, geleneksel organizasyonlardan daha hızlı bir şekilde ölçeklenebilirler. Ancak Ooki Davası, blok zinciri teknolojisi ile geliştirilen ve merkezi olmayan bir dijital organizasyona açılan ilk dava olması nedeniyle büyük bir önem taşımaktadır. Bu dava, DAO'ların yanı sıra yatırımcılar, kullanıcılar ve geliştiricileri de etkileyecektir. DAO'lar, regülasyon çalışmalarının yoğun olduğu ABD gibi ülkelerde, kurumların düzenlemelerini dikkate alarak işleyiş biçimlerini şekillendirmeli ve kullanıcılarına sundukları işlemleri herkese açık bir şekilde internet sitesinde yayımlamalıdır. Aksi halde hukuki sorumlulukları doğabilir.