Menu

    İş Sözleşmelerine Getirilen Rekabet Hükümleri ve Bunun Çalışma Hürriyetine Etkisi

    İşyerinde önemli görevleri ifa eden, özellikle üst düzey konumda çalışan işçiler, çalışmaları sırasında işyerinin/işverenin iş ve meslek sırlarına; işyerindeki üretim teknik ve metot bilgilerine sahip olmaktadırlar. Çalışanların işverene karşı olan sadakat borcunun bir gereği olarak da söz konusu sırları saklamak konusunda yükümlülükleri bulunmaktadır. Rekabet yasağı neticesinde işçi; işverene karşı, iş ilişkisi sona erdikten sonra herhangi bir biçimde rekabet etmekten, özellikle kendi hesabına rakip bir işletme açmaktan, başka bir rakip işletmede çalışmaktan kaçınmayı yazılı olarak taahhüt etmektedir.

    İşveren ile rekabet etmeme, işçinin işverene karşı olan sadakat borcunun da bir yansımasıdır ve çalışmamızda, iş ilişkisi sona erdikten sonra ortaya çıkan rekabet yasakları ve bu durumun çalışanlar açısından bağlayıcılığı incelenecektir.

    To read this article and discover more pleaseregister for free
    This website is available “as is.” Turkish Law Blog is not responsible for any actions (or lack thereof) taken as a result of relying on or in any way using information contained in this website, and in no event shall they be liable for any loss or damages.