Lawyers Yalçın Umut Talay

Yalçın Umut Talay

Yalçın Umut Talay

Gün + Partners

Practice Areas & Work Department

Corporate and M&A

Data Protection and Privacy

Technology, Media and Telecom


Languages

English

Turkish


Memberships

Istanbul Bar Association

New Exemption for Procurements of the State Supply Office

With the Law No. 7491 published in the Official Gazette dated 28 December 2023, an additional article 12 was added to the Public Procurement Law (the “Law”). Accordingly, a new exemption has been introduced for procurements of vehicles, vehicle renting, fuel, medicines, medical supplies and medical devices which are to be made by the General Directorate of State Supply Office (“DMO”) on behalf of the administrations.

28.01.2024

Turizm Amacıyla Konutların Kiralanmasına İlişkin Gelişmeler

7464 sayılı Konutların Turizm Amaçlı Kiralanmasına ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun (“Kanun”), 2 Kasım 2023 tarihinde Resmi Gazete’de yayınlanmıştır. Kanun konutların en fazla 100 gün süreyle kiralanmasına ilişkin şartları ve konutları turizm amacıyla kira verenlerin yükümlülüklerini detaylı şekilde düzenlemekte olup ilgili düzenlemeler 1 Ocak 2024 tarihinde yürürlüğe girecektir. Kanun koyucu tarafından son yıllarda dünyada ve ülkemizde ikincil konutların kısa süreli olarak kiralanması suretiyle turistik konutun yaygınlaşması ve bu hizmetlerin turizm sektöründe yeni bir alt kol haline geldiğini gözeterek turizm sektörünün tek elden ve kapsayıcı bir stratejiyle geliştirilmesi amacıyla konuyu düzenleme ihtiyacı duymuştur. Bu çerçevede, turizm amaçlı kiralanan konutların belgelendirilmesi, bunlardan elde edilen gelirlerin kayıt alınması, kayıt dışı kazancın engellenmesi, konutlarda kalacak kişilerin suç işlemesinin önüne geçilmesi için kimlik bildirme yükümlülüğünün uygulanabilmesi ve eşit bir rekabet ortamı yaratarak turizm sektöründeki tüm paydaşlara güvenilir bir yatırım ortamının oluşturulması hedeflenmektedir.

20.11.2023

Developments Regarding the Renting of Residential Places for Tourism Purposes

The Law No. 7464 on the Renting of Residential Places for Tourism Purposes and Amendments to Certain Laws (the "Law") was published in the Official Gazette on November 2, 2023. The Law regulates in detail the conditions for renting residential places up to 100 days and the obligations of those who rent their premises for short terms for tourism purposes. The relevant provisions of the Law will come into force on January 1, 2024.

16.11.2023

Temsil İç Yönergelerinde Temsil Yetkisinin Kapsam ve Sınırlarına İlişkin Uygulama Değişikliği

İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü, temsil iç yönergeleri hazırlanırken temsil yetkisinin kapsam ve sınırlarına ilişkin olarak dikkat edilmesi gereken hususlara ilişkin internet sitesinde bir duyuru yayınlamıştır. Şirketin yönetim organının haiz olduğu yetkilerin bir iç yönerge kapsamında, sınırlı yetkili temsilcilere devredildiği anonim ve limited şirketlerde, mevcut iç yönergelerin yeniden gözden geçirilerek, duyuru kapsamında uygulama değişikliğine ilişkin belirtilen hususlar bakımından uygunluğunun ele alınması gerekliliği doğmuştur.

21.06.2023

Registry Practice Change Relating to Internal Directives for Representation of Companies

Istanbul Trade Registry (the “Registry”) published an announcement on its website regarding the issues to be considered regarding the scope and limits of representation authorization when preparing internal directives on representation. In joint stock and limited liability companies where the powers of the management body of the company are delegated to limited authorized representatives within the scope of an internal directive, it has become necessary to review the existing internal directives and to address their compliance with the issues stated in the announcement regarding the change of practice.

21.06.2023

Haklı Sebeple Fesih Davaları

Ortaklarının sınırlı sorumlu olmasından dolayı en çok tercih edilen ortaklık türlerinden biri olan anonim şirketlerde ailevi ve kişisel konuların yanı sıra şirketlerin performansında beklentilerin karşılanmaması gibi pek çok sorun, bazı ortakların ortaklıktan çıkma taleplerini beraberinde getiriyor.

27.02.2023

Authorization Obligation is on the Horizon for OTT Services

Turkey's "disinformation law" has come into force, making all over-the-network (OTT) service providers subject to regulations that include an authorisation obligation. Under the law, OTT service providers must apply to the Information and Communication Technologies Authority (BTK) for authorisation through a fully authorised representative, which must be a joint stock company or limited liability company in Turkey. Other regulations that may apply include obligations on consumer rights, personal data protection and service quality, as well as reporting and financial obligations. Fines for non-compliance range from TRY 1m to TRY 30m, and non-payment could lead to bandwidth reduction or blocking of access to the relevant application or website.

28.12.2022
Load More
Ready to stay ahead of the curve?
Share your interest anonymously and let us guide you through the informative articles on the hottest legal topics.
|
Successful Your message has been sent