Finansal Yeniden Yapılandırma ile ilgili Düzenlemelerin Yeniden Yürürlüğe Girmesine İlişkin Maddeyi İçeren Kanun Teklifi Meclise Sunuldu

01.12.2023

24 Kasım 2023 tarihinde TBMM Başkanlığı’na sunulan Kanun Teklifi’nin 51’inci maddesi ile yürürlüğü 19 Temmuz 2023 tarihinde sona eren finansal yeniden yapılandırmaya ilişkin 5411 sayılı Bankacılık Kanunu Geçici Madde 32 (“Geçici Madde 32”) düzenlemesinin ilgili kanun hükmünün yayımı tarihinden itibaren 2 yıl süre ile uygulanacağı ve bu süreyi Cumhurbaşkanı’nın 2 yıl uzatmaya yetkili olduğu düzenlenmektedir.


Kanun Teklifi ile Getirilen Değişiklikler

24 Kasım 2023 tarihinde TBMM Başkanlığı’na sunulan Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi’nin (“Kanun Teklifi”) 51’inci maddesi uyarınca Geçici Madde 32’nin hükümlerinin ilgili maddenin yayımı tarihinden itibaren iki yıl süreyle uygulanacağı ve bu süreyi iki yıl daha uzatmaya Cumhurbaşkanı’nın yetkili olduğu düzenlenmektedir.

İlgili maddenin gerekçesinde finansal yeniden yapılandırmaya ilişkin (yürürlük süresi dolmuş) mevcut düzenlemenin uygulama süresinin iki yıl uzatılmasının ve söz konusu sürenin ihtiyaç hasıl olması durumunda Cumhurbaşkanı tarafından ilaveten iki yıl daha uzatılabilmesini sağlayacak şekilde değişiklik yapılmasının amaçlandığı belirtilmiştir.

Geçici Madde 32, 19 Temmuz 2019 tarihinde yürürlüğe girmiş ve 15 Temmuz 2021 tarihli Resmi Gazete’de yayınlanan Cumhurbaşkanlığı kararı uyarınca uygulama süresinin iki yıl uzatılmasına karar verilmiştir. Ancak, 2 yıllık sürenin geçmesiyle 19 Temmuz 2023 tarihinde Geçici Madde 32’nin uygulaması sona ermiştir.

Bankalar ve finans kuruluşlar, Temmuz 2023 itibarıyla, finansal yeniden yapılandırma çerçeve anlaşmaları kapsamında toplamda 399 şirket, yaklaşık 142 milyar Türk Lirası tutarında kredi yapılandırmıştır[1].

Şirketlere, birden fazla banka ve finans kuruluşuyla aynı anda müzakere etme imkanı ve (BSMV, damga vergisi gibi) vergi muafiyetleri ile daha uygun koşullarda borçlarını yapılandırma imkanı sağlayan Geçici Madde 32 ve ilgili mevzuat ile getirilen finansal yeniden yapılandırma müessesesi; geçici ödeme zorluğu yaşayan birçok şirketin, faaliyetlerine devam edebilmesine ve gelişmesine katkı sağlamıştır ve Türkiye'de daha sürdürülebilir bir finansal ortamın yolunu açmıştır.

Kanun Teklifi’nin yasalaşması halinde uygulama süresi 19 Temmuz 2023 tarihinde sona eren Geçici Madde 32 ve finansal yeniden yapılandırma –madde hükmünde herhangi bir değişiklik yapılmaksızın– yeniden yürürlüğe girecektir.


[1] https://www.tbb.org.tr/tr/bankacilik/arastirma-ve-yayinlar/ozel-dosyalar/4489

This website is available “as is.” Turkish Law Blog is not responsible for any actions (or lack thereof) taken as a result of relying on or in any way using information contained in this website, and in no event shall they be liable for any loss or damages.
Ready to stay ahead of the curve?
Share your interest anonymously and let us guide you through the informative articles on the hottest legal topics.
|
Successful Your message has been sent