Menu

  Finansal ve Operasyonel Yeniden Yapılandırma – CRO Gibi Düşünmek

  Bilindiği üzere, yapılandırma/dönüştürme (restructuring/turnaround), bir şirketin finansal ve operasyonel yönden iyileştirilmesidir (yeniden yapılandırılmasıdır). Bu ihtiyaç, özellikle şirketin finansal olarak sıkıntı yaşadığı/yaşamaya başladığı zamanlarda gündeme gelmektedir.

  Ödemelerde zorluk yaşayan, gelirleri azalan, satış rakamları düşen, bütçede dengeyi tutturamayan, nakit akışı sağlıklı olmayan, rekabet gücü azalan, yeni ürün çıkaramayan, pay sahipleri arasında ihtilaf bulunan şirketlerin finansal ve operasyonel sıkıntı içinde olduğu söylenebilir.

  Bu sıkıntılardan kurtulmak için çeşitli çareler (finansal ve operasyonel) gündeme gelmektedir:

  1. Borç / kredi yapılan

  To read this article and discover more pleaseregister for free
  This website is available “as is.” Turkish Law Blog is not responsible for any actions (or lack thereof) taken as a result of relying on or in any way using information contained in this website, and in no event shall they be liable for any loss or damages.