Siber Güvenlik İçin AB’den Yeni Adım: Siber Dayanışma Yasası

09.05.2023

Avrupa Komisyonu (Komisyon), Avrupa Birliği’ndeki (AB) siber güvenlik uygulamalarını güçlendirmek amacıyla 18 Nisan 2023’te AB Siber Dayanışma Yasası (Yasa) teklifini kabul etti. Yasa, AB ülkelerini siber güvenlik alanında etkin bir işbirliği yapmasına yönelik düzenlemeler içermekte. Komisyon, siber güvenlik alanında halihazırda birçok yasal düzenlemeyi hayata geçirmiş durumda. Bu düzenlemelerden geçtiğimiz eylül ayında yürürlüğe giren “AB Siber Dayanıklılık Yasası” ile üye devletlerde siber güvenlik düzenlemelerinin uygulanmasını uyumlu hale getirmeyi amaçlayan “NIS2 Direktifi” oldukça dikkat çekici nitelikteydi. AB Siber Dayanıklılık Yasası’nı değerlendirdiğimiz TFP Eylül 2022 yazımıza buradan ve NIS2 Direktifi’ni değerlendirdiğimiz TFP Ocak 2023 yazımıza buradan ulaşabilirsiniz.

Yasa, AB’de siber saldırılara hazırlıklı olma ve bu olaylara müdahale kapasitesini arttırmak amacıyla Siber Acil Durum Mekanizması oluşturulmasını düzenliyor. Bununla birlikte Yasa; Avrupa Siber Güvenlik Kalkanı oluşturarak önemli veya büyük ölçekli siber güvenlik olaylarını daha iyi tespit etmek, bunlara müdahale etmeyi hedefliyor. Bu kapsamda Komisyon, AB genelinde ulusal ve sınır ötesi Güvenlik Operasyon Merkezlerinden oluşan Avrupa Siber Güvenlik Kalkanı’nın kurulmasını öneriyor. Ayrıca Yasa’da önemli veya büyük ölçekli siber güvenlik olaylarının gerçekleşmesi halinde, bu olayları değerlendirerek AB’nin siber saldırılara karşı duruşunu güçlendirmek için Siber Güvenlik Olay İnceleme Mekanizması kurulmasını da düzenliyor.

Görüleceği üzere, AB bütüncül bir yaklaşımla uçtan uca siber güvenliğin yasal çerçevesini çizmek için bir adım daha attı. AB’nin yol haritasındaki bir sonraki adımın ise Yasa’nın uygulama esaslarını açıklaması olduğu tahmin ediliyor. bekleniyor.

Yasa’nın tam metnine buradan ulaşabilirsiniz (yalnızca İngilizce metin mevcuttur).


Tagged withGökçe, Yağmur Yollu, Elif Aksöz, Technology & Telecoms

This website is available “as is.” Turkish Law Blog is not responsible for any actions (or lack thereof) taken as a result of relying on or in any way using information contained in this website, and in no event shall they be liable for any loss or damages.
Ready to stay ahead of the curve?
Share your interest anonymously and let us guide you through the informative articles on the hottest legal topics.
|
Successful Your message has been sent