Dijital Dönüşüm Ofisi BİGDES’in Devreye Alındığı Duyurdu

20.02.2023

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi, 4 Ocak 2023 tarihinde Bilgi ve İletişim Güvenliği Uyum ve Denetim İzleme Sistemi’nin (BİGDES) devreye alındığını duyurdu.

BİGDES’in devreye girmesiyle; Bilgi ve İletişim Güvenliği Rehberi’ne (Rehber) uyum süreci ile denetiminin; Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi’nin kurulumu ve işletimine yönelik faaliyetlerin gözetiminin sağlanması hedeflenmektedir.

Rehber kritik bilgi/verinin güvenliğinin sağlanması amacıyla; güvenlik risklerinin ortadan kaldırılması veya azaltılması, bu kapsamda özellikle kritik bilginin gizliliği, bütünlüğü veya erişilebilirliği açısından asgari güvenlik tedbirlerini belirlemektedir. Bu kapsamda BİGDES’in devreye girmesiyle Rehber’e uyum ve denetim süreçleri tek bir sistem üzerinden yürütülecektir.

Rehber kapsamındaki kurum ve kuruluşlar ise şunlar:

  • Devlet teşkilatı içerisinde yer alan kurum ve kuruluşlar,
  • Kritik altyapı hizmeti veren işletmelerden bilgi işlem birimi olanlar,
  • Sözleşmeler ile üçüncü taraflardan bilgi işlem hizmetlerini alanları kapsamaktadır.

Bu kapsamda, kritik altyapı hizmeti veren sektörler “2020–2023 Ulusal Siber Güvenlik Stratejisi ve Eylem Planı’nda”; elektronik haberleşme, enerji, su yönetimi, kritik kamu hizmetleri, ulaştırma, bankacılık ve finans sektörü olarak sıralanmıştır.

Rehber kapsamında yer alan kurum ve kuruluşların, 31 Mart 2023 tarihine kadar denetim faaliyetlerini tamamlayıp; sonuçları BİGDES’e yüklemeleri gerekmektedir. Kurum ve kuruluşlar tarafından belirlenen kurum yetkilileri, BİGDES’e e-Devlet Kapısı üzerinden kimlik doğrulaması ile erişim sağlayabilecek.

BİGDES’in faaliyete geçmesine ilişkin duyuruya buradan ulaşabilirsiniz.


Tagged with: Gökçe, Yağmur Yollu, Görkem GökçeTechnology & Telecoms

This website is available “as is.” Turkish Law Blog is not responsible for any actions (or lack thereof) taken as a result of relying on or in any way using information contained in this website, and in no event shall they be liable for any loss or damages.
Ready to stay ahead of the curve?
Share your interest anonymously and let us guide you through the informative articles on the hottest legal topics.
|
Successful Your message has been sent