Menu

  Dijital Dönüşüm Ofisi BİGDES’in Devreye Alındığı Duyurdu

  Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi, 4 Ocak 2023 tarihinde Bilgi ve İletişim Güvenliği Uyum ve Denetim İzleme Sistemi’nin (BİGDES) devreye alındığını duyurdu.

  BİGDES’in devreye girmesiyle; Bilgi ve İletişim Güvenliği Rehberi’ne (Rehber) uyum süreci ile denetiminin; Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi’nin kurulumu ve işletimine yönelik faaliyetlerin gözetiminin sağlanması hedeflenmektedir.

  Rehber kritik bilgi/verinin güvenliğinin sağlanması amacıyla; güvenlik risklerinin ortadan kaldırılması veya azaltılması, bu kapsamda özellikle kritik bilginin gizliliği, bütünlüğü veya erişilebilirliği açısından asgari güvenlik tedbirlerini belirlemektedir. Bu kapsamda BİGDES’in devreye girmesiyle Rehber’e uyum ve denetim süreçleri tek bir sistem üzerinden yürütül

  To read this article and discover more pleaseregister for free
  This website is available “as is.” Turkish Law Blog is not responsible for any actions (or lack thereof) taken as a result of relying on or in any way using information contained in this website, and in no event shall they be liable for any loss or damages.