Menu

  Tasarımda Gizlilik ISO Standardı Olarak Kabul Edildi

  İlk olarak on dört yıl önce Kanadalı gizlilik komiseri Ann Cavoukian tarafından kullanılan “tasarımda gizlilik” kavramı (Privacy By Design – PbD) artık tüketici mal ve hizmetlerinin güvenliği için küresel bir gizlilik standardı. Uluslararası Standardizasyon Örgütü’nün (ISO) "Tüketici mal ve hizmetleri için tasarımda gizlilik" isimli yeni standardı ISO 31700 8 Şubat 2023'te kabul edildi. Ayrıca, standartla birlikte standardın kullanım gerekliliklerini açıklayan bir belge de yayımlandı.

  Aşağıda tasarımda gizliliğin ne anlama geldiğini ve yeni ISO standardının bu konudaki önemini sizler için özetledik.

  Tasarımda Gizlilik Nedir?</

  To read this article and discover more pleaseregister for free
  This website is available “as is.” Turkish Law Blog is not responsible for any actions (or lack thereof) taken as a result of relying on or in any way using information contained in this website, and in no event shall they be liable for any loss or damages.