Menu

  Lawyers Elif Aksöz

  Elif obtained her law degree from Istanbul Bilgi University as an “Honor Student” with full scholarship and graduated from TED Istanbul College as a “High Honor Student”. She holds a certificate on “Corporate Law and Governance” issued by London School of Economics.

  Elif is currently pursuing her master’s degree (LL.M.) on Business Law in Istanbul Bilgi University Law School.

  She currently pursues her work on data protection law, internet law, media law, information technologies, cyber-security law, intellectual property law and commercial contracts. She closely works with startups, venture capitals and technology companies particularly within mergers and acquisitions and compliance projects.

  Elif participated in a plethora of acquisition projects in different sectors including games, e-transformation, information technologies, tourism and leisure and took part in Turkey’s most sizable transactions. She has also provided support to many of Gökçe’s notable clients as a part of the data protection team, who are leaders in their sectors.

  Since January 2017, she has been working as a member of TMC & Privacy team.


  Practice Areas & Work Department

  Fintech

  Media & Entertainment

  Startup Law & Entrepreneurship

  Technology & Telecoms

   

  Languages

  English

   

  Memberships

  Istanbul Bar Association

  Dijital Euro Avrupa Parlamentosu’ndan Onay Alacak Mı?

  Avrupa Merkez Bankası (ECB) Temmuz 2021'de "dijital euro" kavramını tanıttı. Dijital euro, mevcut euro banknot ve madeni paraların elektronik bir versiyonu olup nakit ile bir arada bulunması amaçlanmaktadır. Avrupa Parlamentosu'nun Merkez Bankası Dijital Para Birimi (CBDC) raporu, dijital euro projesini ele alarak temel sorunları ve perakende ödeme sektörü üzerindeki potansiyel etkisini vurguluyor. Raporda, ticari bankacılık sektörüne zarar vermemek için dijital avronun uygulanmasında daha fazla araştırma yapılması ve dikkatli olunması gerektiği vurgulanıyor.
  Elif Aksöz

  Will the Digital Euro Get Approval from the European Parliament?

  Digitalization has impacted payment methods, leading to a shift from cash to digital payments. To maintain confidence in currencies, the European Central Bank (ECB) introduced the concept of a "digital euro" in July 2021. The digital euro is an electronic version of the current euro banknotes and coins, intended to coexist with cash. The European Parliament's report on Central Bank Digital Currency (CBDC) discusses the digital euro project, highlighting key issues and its potential impact on the retail payment industry. The report emphasizes the need for further research and caution in implementing the digital euro to avoid harming the commercial banking sector. The decision regarding the digital euro holds significant importance and should be carefully considered by the European Parliament.
  Elif Aksöz

  Siber Güvenlik İçin AB’den Yeni Adım: Siber Dayanışma Yasası

  Avrupa Komisyonu, AB Siber Dayanışma Yasası teklifini kabul etti. Yasa, AB ülkelerinin siber güvenlik alanında etkin bir işbirliği yapmasına yönelik düzenlemeler içermektedir. Yasa, Siber Acil Durum Mekanizması ve Avrupa Siber Güvenlik Kalkanı oluşturarak önemli veya büyük ölçekli siber güvenlik olaylarını daha iyi tespit etmek, bunlara müdahale etmeyi hedeflemektedir. Komisyon, AB genelinde ulusal ve sınır ötesi Güvenlik Operasyon Merkezlerinden oluşan Avrupa Siber Güvenlik Kalkanı’nın kurulmasını öneriyor. Ayrıca, Yasa önemli veya büyük ölçekli siber güvenlik olaylarının gerçekleşmesi halinde, Siber Güvenlik Olay İnceleme Mekanizması kurulmasını da düzenlemektedir. Yasa, AB'nin siber güvenlik alanındaki yasal çerçevesini çizmek için bir adım daha atmaktadır.
  Elif Aksöz

  New Step from the EU for Cyber Security: Cyber Solidarity Act

  On 18 April 2023, the European Commission proposed the EU Cyber Solidarity Act to reinforce cybersecurity practices in the European Union (EU), which includes regulations for effective collaboration among EU member states in the field of cybersecurity. The Act establishes a Cyber Emergency Mechanism to prepare and respond to cyber-attacks, a European Cybersecurity Shield to detect and respond to significant or large-scale cybersecurity incidents, and a Cyber Security Incident Review Mechanism to evaluate incidents. The EU is taking a holistic approach to cybersecurity with end-to-end legal frameworks, and the implementation principles of the Act are expected to be announced next.
  Elif Aksöz

  Topluluk Bulutu Hizmeti Sunan Hizmet Sağlayıcılara İlişkin Rehber Güncellendi

  Ödeme ve elektronik para kuruluşlarının faaliyetleri, Ödeme ve Menkul Kıymet Mutabakat Sistemleri, Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para Kuruluşları Hakkında Kanun uyarınca düzenleniyor. Son düzenlemelerle birlikte, ödeme ve elektronik para kuruluşlarının bilgi sistemleri için dış hizmet alımı yapmalarına izin veriliyor. Hassas müşteri verileri, rekabete duyarlı veriler ve kişisel veriler yalnızca özel bulut hizmet modeliyle alınabiliyor. Topluluk bulutu hizmeti sunan dış hizmet sağlayıcılarına uygunluk veren Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası, Rehber Sürüm 1.1'i yayımlayarak topluluk bulutu hizmeti sunan dış hizmet sağlayıcıları için şartları ve süreçleri belirledi. Topluluk bulutu hizmeti sunmak isteyen firmaların, Rehber'de düzenlenen hususlara uyması gerekiyor.
  Elif Aksöz

  Guideline for Service Providers Offering Community Cloud Services is Updated

  The Turkish Central Bank has published an updated guideline on external service providers offering community cloud services to payment and electronic money institutions. The guideline includes conditions that external service providers must fulfill to obtain permission, as well as actions to be taken regarding application, evaluation, and supervision processes. Outsourcing is possible provided that the relevant hardware and software resources are allocated to other regulated credit institutions or financial institutions, and that TCMB grants approval to the outsourcing service provider. Only four companies have been authorized to provide community cloud services, and firms that have not yet submitted their applications must fulfill the requirements set out in the guideline.
  Elif Aksöz

  Coğrafi Bilgi Sistemlerinde Kritik Gelişmeler

  31 Mart tarihli Resmî Gazete’de Coğrafi Veri İzinleri Yönetmeliği ve Coğrafi Veri Lisans Yönetmeliği’nde değişiklikler yapılarak coğrafi bilgi sistemlerine dair yeni düzenlemeler getirildi.
  Elif Aksöz

  Significant Developments in Geographic Information Systems

  Amendments were made to the Geographical Data Permissions Regulation and the Geographical Data License Regulation, and new provisions were introduced regarding geographic information systems by the new regulations in the Official Gazette dated 31 March 2023.
  Elif Aksöz

  Sosyal Ağ Sağlayıcı Hakkında Usul ve Esaslar Yayımlandı

  Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu’nun 28.03.2023 tarihli ve 2023/DK-İD/119 sayılı kararı ile düzenlenen Sosyal Ağ Sağlayıcı Hakkında Usul ve Esaslar, 01.04.2023 tarihli Resmi Gazete’de yayımlandı.
  Elif Aksöz

  Procedures and Principles Regarding Social Network Provider Published

  The Procedures and Principles on the Social Network Provider, issued with the decision of the Information Technologies and Communications Authority dated 28.03.2023 and numbered 2023/DK-ID/119, was published in the Official Gazette dated 01.04.2023.
  Elif Aksöz

  Yükselişin Sonu: Meta, Sunduğu NFT Özelliklerini Sona Erdiriyor

  Şimdiye kadar blokzincir ve Web 3.0 konusundaki çalışmalarıyla dikkat çeken Meta, bu çalışmalarından dolayı adını dahi değiştirmişti. Meta’nın bu büyük hamleleri sonrası neler yapacağı da büyük merakla bekleniyordu.
  Elif Aksöz

  Silikon Vadisi Bankası İflas Etti

  Amerika Birleşik Devletleri’nin en büyük bankaları arasında yer alan Silicon Valley Bank, finans dünyasının öncü ve güvenilir isimlerinden olmasına rağmen 10 Mart 2023’te gerçekleşen beklenmedik çöküşüyle dikkatleri üzere çekti.
  Elif Aksöz

  End of Rise: Meta Ends its NFT Features

  Meta, which has previously gained attention for its work on blockchain and Web 3.0, has even changed its name due to these studies. It was also eagerly anticipated what Meta would do after these major moves.
  Elif Aksöz

  Silicon Valley Bank Bankrupted

  Silicon Valley Bank, one of the biggest banks in the United States of America, attracted attention with its unexpected collapse on 10 March 2023, despite being one of the leading and reliable names in the financial world.
  Elif Aksöz

  Tasarımda Gizlilik ISO Standardı Olarak Kabul Edildi

  İlk olarak on dört yıl önce Kanadalı gizlilik komiseri Ann Cavoukian tarafından kullanılan “tasarımda gizlilik” kavramı (Privacy By Design – PbD) artık tüketici mal ve hizmetlerinin güvenliği için küresel bir gizlilik standardı.
  Elif Aksöz

  Privacy By Design Has Adopted as an ISO Standard

  Privacy by Design (PbD), which was first proposed by a Canadian privacy commissioner Ann Cavoukian fourteen years ago, is now a global privacy standard for the security of consumer goods and services.
  Elif Aksöz

  Draft Principles on Digital Assets and Private Law Opened to Public Opinion

  As part of the Project on Digital Assets, The International Institute for the Unification of Private Law (UNIDROIT) published Draft Principles on Digital Assets and Private Law (Draft Principles) on 10 January 2023. Draft Principles has been prepared by working group over the course of seven sessions held between 2020-2022.
  Elif Aksöz

  Dijital Varlıklara İlişkin Özel Hukuk Taslak İlkeleri Kamuoyu Görüşüne Açıldı

  Uluslararası Özel Hukukun Birleştirilmesi Enstitüsü (UNIDROIT), Dijital Varlıklar Projesi kapsamında Dijital Varlıklara İlişkin Özel Hukuk Taslak İlkelerini (Taslak İlkeler) 10 Ocak 2023 tarihinde yayımladı. Taslak İlkeler çalışma grubu tarafından 2020-2022 yılları arasında gerçekleştirilen yedi oturumun ardından kabul edildi.
  Elif Aksöz

  NIS2 Directive: New Cyber Security Rules in the EU

  The European Commission's NIS2 Directive, aimed at harmonizing cybersecurity regulations across EU member states, entered into force on January 16, 2023. Key elements of the NIS2 Directive include broader application to additional industries, a list of security measures, initial notification obligations within 24 hours of significant cyber threats, strengthened supply chain cybersecurity, coordinated risk assessments, and stricter enforcement with fines up to €10 million or 2% of total global annual turnover. Member states must incorporate the NIS2 Directive provisions into their national laws by October 17, 2024.
  Elif Aksöz

  NIS2 Direktifi: AB’de Yeni Siber Güvenlik Kuralları

  NIS2 Direktifi: AB’de Yeni Siber Güvenlik Kuralları Avrupa Komisyonu tarafından kabul edilen ağ ve bilgi sistemlerinin güvenliğine ilişkin NIS 2 Direktifi 27 Aralık 2022 tarihinde Avrupa Birliği (AB) Resmî Gazetesi’nde yayımlandı ve 16 Ocak 2023’te yürürlüğe girdi. NIS2 Direktifi, üye devletlerde siber güvenlik düzenlemelerini ve siber güvenlik önlemlerinin uygulanmasını uyumlu hale getirmeyi amaçlıyor. Bu kapsamda NIS2 Direktifi, AB’de siber güvenliği güçlendirme yönünde atılmış oldukça önemli bir adım.
  Elif Aksöz