Menu

  Topluluk Bulutu Hizmeti Sunan Hizmet Sağlayıcılara İlişkin Rehber Güncellendi

  Fintek ekosisteminde yaşanan gelişmelerin özellikle regüle sektörler açısından oldukça kritik olması beraberinde pek çok düzenlemeyi getirdi. Bilindiği üzere ödeme sistemleri ve ödeme hizmet sağlayıcıların ana mevzuatı olan Ödeme ve Menkul Kıymet Mutabakat Sistemleri, Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para Kuruluşları Hakkında Kanun (Kanun) uyarınca yetki, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’ndan Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası’na (TCMB) aktarılmıştı.

  Konunun geçmişine ve dayanağına göz atmak gerekirse; 1 Aralık 2021’de finans sektörünün merakla beklediği düzenlemeler arasında yer alan Ödeme ve Elektronik Para Kuruluşlarının Bilgi Sistemleri ile Ödeme Hizmeti Sağlayıcılarının Ödeme Hizmetleri Alanındaki Veri Paylaşım Servislerine İlişkin Tebliğ (Tebliğ) yürürlüğe girmişti. Tebliğ, ödeme ve elektronik para kuruluşlarının faaliyetlerinin yürütülmesine ilişkin usul ve esasları düzenliyordu.

  Tebliğ’de ödeme ve elektronik para kuruluşlarının Kanun ve ilgili mevzuattaki yükümlülükleri yerine getirmesi şartıyla bilgi sistemlerinin bütünü veya bir kısmı için dış hizmet alımı yapabileceği düzenleniyordu. Tebliğ uyarınca hassas müşteri verileri, rekabete duyarlı veriler, kişisel veriler veya müşteriyle ilişkilendirilebilir ve onu belirli ya da belirlenebilir kılan her türlü bilgi, sadece ilgili ödeme ve elektronik para kuruluşuna tahsis edilmiş donanım ve yazılım kaynakları üzerinden sunulan özel bulut hizmet modeliyle alınabiliyor. Bununla birlikte, TCMB tarafından uygun görülen dış hizmet sağlayıcılar tarafından bu hizmetin sunulması durumunda ödeme ve elektronik para kuruluşları, donanım ve yazılım kaynaklarının fiziksel olarak paylaşıldığı ancak her ödeme hizmeti sağlayıcısına özgü ayrı kaynağın atandığı topluluk bulutu hizmet modeliyle dış hizmet alabiliyor. Ek olarak, ilgili donanım ve yazılım kaynaklarının mevzuat çerçevesinde yetkili bir otorite tarafından düzenlenen ve denetlenen diğer kredi kuruluşları veya finansal kuruluşlara tahsis edilmiş olması ve söz konusu hizmeti sunan dış hizmet sağlayıcısına TCMB tarafından uygunluk verilmesi şartları ile dış hizmet alınması mümkün.

  Bu kapsamda TCMB, topluluk bulutu hizmeti sunan dış hizmet sağlayıcılara ilişkin yayımlandığı rehberi (Rehber 1.0) güncellemiş ve 24 Nisan 2023’te Ödeme ve Elektronik Para Kuruluşlarına Topluluk Bulutu Hizmeti Sunan Dış Hizmet Sağlayıcılara İlişkin Rehber Sürüm 1.1.’i (Rehber) yayımlamıştır.

  Rehber’de, topluluk bulutu hizmeti verecek dış hizmet sağlayıcıların TCMB’den uygunluk alabilmesi için yerine getirmeleri gereken şartlar ile başvuru, değerlendirme ve gözetim süreçlerine ilişkin hususlar dört ana başlık altında anlatılıyor.

  Ödeme sistemi ve menkul kıymet mutabakat sistemi işleticisi ve sistem işleticisinin ana ortağı olduğu bir özel hukuk tüzel kişisinin de topluluk bulutu hizmet sağlayıcısı olabileceği düzenlenmiş durumda.

  Rehber 1.0’da dış hizmet sağlayıcılar topluluk bulutu hizmetinin bizzat kendisiyle ilgili faaliyetleri dış hizmet alımına konu edemiyorken; Rehber’e göre ise dış hizmet sağlayıcı kendisinin ana ortağı, iştiraki veya ana ortağının iştiraki üçüncü kişilerin sağlaması koşuluyla topluluk bulutu hizmetini dış hizmete konu edebilecek durumda. Yine Rehber’de dış hizmet sağlayıcıların sahip olması gereken sertifika tipleri güncellenmiş ve detaylandırılmış durumda.

  Rehber’deki “Rehberin Uygulanması” başlığı altında henüz sonuçlanmamış başvurularının Rehber 1.0. sürümüne göre değerlendirileceği ifade ediliyor. Bununla birlikte, 30 Nisan 2023’ten önce uygunluk verilmiş olan dış hizmet sağlayıcılar, 31 Aralık 2023’e kadar da yeni sürüme, yani Rehber’e uyumlu hale gelmekle yükümlü.

  Halihazırda, TCMB tarafından topluluk bulutu hizmeti sunabilmesi için yalnızca dört firmaya uygunluk verilmiş durumda. Topluluk bulutu hizmeti sunmak isteyen ve henüz başvurusunu yapmamış firmaların Rehber’de düzenlenen hususlara uyması gerekiyor.

  TCMB tarafından yayımlanan Rehber’in tam metnine buradan ulaşabilirsiniz.


  Tagged withGökçe, Yağmur Yollu, Elif Aksöz, Fintech

  This website is available “as is.” Turkish Law Blog is not responsible for any actions (or lack thereof) taken as a result of relying on or in any way using information contained in this website, and in no event shall they be liable for any loss or damages.