Menu

    Dijital Türk Lirası Ağı Üzerindeki İlk Ödeme İşlemi Başarıyla Gerçekleşti

    Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) öncülüğünde yürütülen Dijital Türk Lirası Projesi kapsamında, 29 Aralık 2022 tarihli duyuruda, Dijital Türk Lirası Ağı üzerindeki ilk ödeme işleminin başarıyla gerçekleştiği duyuruldu.

    Dijital para, dijital ortamlarda yer alan internet tabanlı para birimi olarak tanımlanabilir. Kullanım alanı oldukça yaygınlaşan dijital paralar konusunda Türkiye’de TCMB, 15 Eylül 2021’de Dijital Türk Lirası üretilmesi amacıyla yerli teknoloji firmalarıyla bir araya gelerek “Dijital Türk Lirası İşbirliği Platformu’nu” oluşturmuştu. Bu platform, blokzincir teknolojisi, dağıtık yapıların ödeme sistemlerinde kullanımı, anlık ödeme sistemleriyle entegrasyon gibi pek çok konuda testler gerçekleştirdi. Dijital Türk Lirası İşbirliği Platformu’na dair duyuruya TFP Eylül 2021 say

    To read this article and discover more pleaseregister for free
    This website is available “as is.” Turkish Law Blog is not responsible for any actions (or lack thereof) taken as a result of relying on or in any way using information contained in this website, and in no event shall they be liable for any loss or damages.