Dijital Türk Lirası’nda Faz-2 Çalışmalarına Başlandı

18.02.2024

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) öncülüğünde yürütülen Dijital Türk Lirası Projesi kapsamında, birinci faz tamamlandı ve Faz-2 çalışmalarına başlandı. Bu kapsamda TCMB, birinci faz çalışmalarına ilişkin değerlendirme raporunu yayımladı.

Birinci faz kapsamında ihtiyaç duyulan ortamların hazırlanması çalışmalarına 2022 yılında başlanmıştı ve pilot testlerde Dijital Türk Lirası Sistemi üzerindeki ilk ödeme işlemleri başarılı bir şekilde gerçekleştirilmişti. TCMB raporda 2023 yılının ilk yarısında da pilot testlere devam edilerek birinci fazın tamamlandığını açıkladı.

Bu kapsamda birinci fazda aşağıdakilerin gerçekleştirildiği duyuruldu.

  • Dijital Türk Lirası Sistemi çalışmalarının yapılacağı teknik çalışma ortamının hazırlanması ve testler için altyapılarının hazırlanması;
  • Sistem için dağıtık defter platformu kurulumunun yapılması, akıllı sözleşmelerin ve uygulamaların tasarlanması ve geliştirilmesi;
  • Prototip dijital kimlik sisteminin entegrasyonu ve dijital cüzdan uygulamalarının geliştirilmesi;
  • Dijital Türk lirasının ihraç, dağıtım, çevrimiçi ödeme/transfer ve itfa senaryolarının simülasyonlarının ve testlerinin yapılması;
  • Siber güvenlik çalışmalarının yapılması, pilot test süreçlerinin yürütülmesi ve sistem performansı ve kullanıcı deneyiminin ölçülmesi.

İkinci fazın temel amacı ise Dijital Türk Lirası İş Birliği Platformu’nun yeni katılımcılarla genişletilebilmesi için gereken çalışmaları yürütmek.

Dijital para, dijital ortamlarda yer alan internet tabanlı para birimi olarak tanımlanabilir. Kullanım alanı oldukça yaygınlaşan dijital paralar konusunda Türkiye’de TCMB, 15 Eylül 2021’de Dijital Türk Lirası üretilmesi amacıyla yerli teknoloji firmalarıyla bir araya gelerek “Dijital Türk Lirası İşbirliği Platformu’nu” oluşturmuştu.

Her şeyin dijitalleştiği günlerde, Türk Lirası’nın dijitalleştirilmesi için yürütülen Dijital Türk Lirası Projesi’ndeki gelişmeler de son derece önemli.

TCMB’nin birinci faz değerlendirme raporuna buradan ulaşabilirsiniz.


This website is available “as is.” Turkish Law Blog is not responsible for any actions (or lack thereof) taken as a result of relying on or in any way using information contained in this website, and in no event shall they be liable for any loss or damages.
Ready to stay ahead of the curve?
Share your interest anonymously and let us guide you through the informative articles on the hottest legal topics.
|
Successful Your message has been sent