Menu

  Türkiye - Belarus İkili Yatırım Anlaşması Yürürlüğe Girdi

  Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Belarus Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Korunmasına İlişkin Anlaşma”nın (“Anlaşma”) onaylanması hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararı 13 Aralık 2022 tarihli Resmi Gazete’de yayınlanmıştı.

  25 Nisan 2023 tarihli Resmi Gazete’de yayınlanan 7164 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile Anlaşma’nın 30 Aralık 2022’de yürürlüğe girdiği tespit edildi. Böylelikle Anlaşma, 1995 tarihli Türkiye-Belarus İkili Yatırım Anlaşması’nın yerini almıştır. Anlaşma, m. 2/2 uyarınca yürürlük tarihinden sonra tahkime sunulan uyuşmazlıklar için uygulanacaktır.

  Anlaşma, uyuşmazlık çözüm yöntemi olarak

  (1) ev sahibi devlet mahkemeleri,

  (2) ICSID nezdinde tahkim,

  (3) UNCITRAL Tahkim Kuralları uyarınca tahkim veya

  (4) tarafların uzlaştığı kurallar uyarınca tahkimi öngörmektedir.


  Tagged withAkıncı Law OfficeZiya Akıncı, Beril KasapDispute Resolution

  This website is available “as is.” Turkish Law Blog is not responsible for any actions (or lack thereof) taken as a result of relying on or in any way using information contained in this website, and in no event shall they be liable for any loss or damages.