Menu

  Contributors Akıncı Law Office

  Contact Information
  • Address: 42 Maslak Ahi Evran Cad No: 6 Ofis 3 Kat: 5 34485 Maslak, Sarıyer, Istanbul
  • Email: [email protected]
  • Phone: +90 (212) 287 07 00
  • Website: www.akincilaw.com

  Akıncı Law Office is an international law firm, based in Istanbul Turkey, committed to providing high-quality legal service both in international and domestic practices. We provide specialized legal services to prominent local firms as well as to well-known corporations around the world. Akıncı Law Office is listed as one of the recommended law firms in the field of dispute resolution by Legal 500 and in the field of arbitration by Gar 100.

   

  We assist our clients quickly and cost-efficiently with immediate advice and help in most countries throughout the World. Our clients range from public institutions, internationally renowned firms to small businesses and individual entrepreneurs.

   

  Our main practice areas are international arbitration, foreign investment law mergers and acquisitions, international construction law, international business law, company and corporate law and employment law.

  Key Contacts

  Arbitration, Litigation, Construction
  Arbitration, Mediation, International Investment Law, International Family and Inheritance Law
  Corporate, Mergers & Acquisitions, Commercial Arbitration, Litigation

  Awards

  Arbitration, Litigation, Construction
  Arbitration, Mediation, International Investment Law, International Family and Inheritance Law
  Corporate, Mergers & Acquisitions, Commercial Arbitration, Litigation
  Arbitration, Litigation, Construction
  Arbitration, Litigation, Construction
  International Dispute Resolution, Investment Disputes, Construction Disputes
  International Dispute Resolution, Construction Law
  Dispute Resolution, Arbitration, Construction
  International Commercial Arbitration
  Dispute Resolution, Arbitration, Third-Party Funding, Investment-treaty Arbitration

  Akıncı Arbitration Newsletter - November 2023

  ICSID has released its Annual Report about the Centre’s activities throughout the past fiscal year. The 2023 Annual Report covers developments in the ICSID Convention member states and caseload, new designations to the Panels of Arbitrators.
  Ziya Akıncı
  Erdem Küçüker

  Akıncı Tahkim Bülteni - Kasım 2023

  ICSID, geçtiğimiz 2023 mali yılı boyunca gerçekleştirdiği faaliyetlere ilişkin yıllık raporunu yayınlamıştır. 2023 Yıllık Raporu, ICSID Konvansiyonu üye ülkelerindeki ve dava sayısındaki gelişmeler ile Hakemler Panellerine yapılan yeni atamaları içermektedir.
  Ziya Akıncı
  Erdem Küçüker

  Akıncı Tahkim Bülteni - Ekim 2023

  2015 yılında Venezuela aleyhine açılan 240 milyon ABD doları talepli yatırım tahkimi davasında hakem heyeti davayı usulden reddetmişti. Hollanda mahkemelerinin hakem kararının iptali talebini incelemeyi reddetmesi üzerine, konu Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin (“AİHM”) önüne geldi.
  Ziya Akıncı
  İrem Naz Yıldız

  Akıncı Arbitration Newsletter - October 2023

  An arbitral tribunal refused a $240 million investment treaty claim against Venezuela on jurisdiction. Following Dutch courts’ refusal to set aside the award, the matter came before the European Court of Human Rights ("ECHR"). Spanish-Venezuelan claimants had initiated ad hoc arbitration proceedings under the UNCITRAL Rules, claiming breach of the Spain-Venezuela bilateral investment treaty due to alleged unlawful expropriation.
  Ziya Akıncı
  İrem Naz Yıldız

  Akıncı İnşaat Bülteni - Ekim 2023

  FIDIC, Singapur'da düzenlenen yıllık Küresel Altyapı Konferansı'nda Kapsam 3 Karbon Emisyonları’na dair “Altyapı Sektörünün Karbonsuzlaştırılması” başlıklı en iyi uygulama raporunu yayımladı. Kapsam 3 Karbon Emisyonları, bir şirketin kendisi tarafından üretilmeyen ve sahip olduğu veya kontrol ettiği varlıklardan kaynaklanmayan ancak değer zincirinde dolaylı olarak sorumlu olduğu emisyonları kapsıyor.
  Ziya Akıncı
  Asena Eren Arıoğlu

  Akıncı Tahkim Bülteni - Eylül 2023

  Geçtiğimiz sene sekiz Avrupa Birliği (“AB”) ülkesinin Enerji Şartı Anlaşması’ndan (“ECT”) çekilmek istediğini duyurmasından sonra AB Parlamentosu AB Ülkeleri’ne koordineli şekilde ECT’den çekilme çağrısı yapmıştı. ECT’nin modernleştirilmesi çabaları başarısız olunca Avrupa Komisyonu; AB’ye, üye ülkelere ve Euratom’a (Avrupa Atom Enerjisi Topluluğu) resmi olarak ECT’den çekilme çağrısı yaptı. Komisyon bu çağrısında iklim değişikliğine vurgu yaparak kabul edildiği tarihten bu yana ECT’nin büyük ölçüde aynı kaldığını ve Avrupa Yeşil Mutabakatı, Paris Anlaşması ile AB’nin iklim hedefleriyle artık uyumsuz olduğunu ifade etti. Anlaşmadan çekilmenin onaylanması için Komisyon’un teklifinin oylama yapılarak kabul edilmesi gerekiyor.
  Ziya Akıncı
  İrem Naz Yıldız

  Akıncı Arbitration Newsletter - September 2023

  Last year, after eight European Union ("EU") countries announced their intention to withdraw from the Energy Charter Treaty ("ECT"), the EU Parliament urged EU Member States to withdraw from the ECT in a coordinated manner. When efforts to modernise the ECT proved unsuccessful, the European Commission formally called on the EU, Member States and Euratom to withdraw from the ECT. In its call, the Commission emphasised the critical issue of climate change and stated that the ECT has remained largely unchanged since its adoption, rendering it no longer compatible with the European Green Deal, the Paris Agreement and the EU's climate goals. The Commission's proposal needs to be adopted by a vote to approve withdrawal from the Treaty.
  Ziya Akıncı
  İrem Naz Yıldız

  Akıncı Arbitration

  The Paris Court of Cassation has upheld an investment treaty arbitration award requiring Russia to pay USD 1.1 billion plus interest to Ukrainian bank Oschadbank for losses resulting from the annexation of Crimea in 2014. The court overruled the Paris Court of Appeal's 2018 decision, which held that the tribunal lacked jurisdiction. Separately, the Court of Cassation upheld a previous decision allowing enforcement of an arbitral award in which compound interest was granted, confirming that objections to the constitution of the tribunal should be raised during arbitration proceedings and that such awards do not breach public policy.
  Ziya Akıncı
  Beril Kasap

  Akıncı İnşaat Bülteni

  Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) açıklamasına göre, inşaat sektörü cirosu geçtiğimiz yıla göre %124 arttı ve bina dışı yapı inşaatlarında %123, özel inşaat faaliyetlerinde %140 artış gözlemlendi. FIDIC, inşaat sektöründe yolsuzlukla mücadele konulu bir konferans düzenledi ve yolsuzluğa dair bir rapor yayınladı. Ayrıca, Yargıtay 6. Hukuk Dairesi, işverence aksi ispat edilmedikçe inşaatın yüklenici tarafından tamamlandığını kabul ettiği kararını verdi.
  Ziya Akıncı
  Asena Eren Arıoğlu

  ICC - Partial Award on Costs Where a Party Defaults in Paying its Share of the Advance Payment

  In an economically strained climate, be it with the aftermath of the Covid-19 Pandemic or the rising inflation rates causing price increases and economic hardship, the cost of arbitration is a factor that has become ever more prevalent.
  Fatma Guney
  Mustafa Ulutaş Gümüşkaya

  Akıncı Arbitration Newsletter - April 2023

  The Court of Cassation Ruled that Dispute Resolution Clauses that Provide for Arbitration for Some Disputes and State Court Proceedings for Others are Valid ICSID has published its caseload statistics for 2022.
  Ziya Akıncı
  Beril Kasap

  Akıncı İnşaat Bülteni - Nisan 2023

  16 Mart 2023 tarihinde Resmi Gazetede yayınlanan tebliğle inşaatta kullanılacak demirlerin üretim ve ithalat aşamalarından yapı müteahhidine teslim edilmesine kadar tüm aşamalarının takibine yönelik usul ve esaslar belirlendi. Tebliğ kapsamında inşaat demirinin tüm aşamalarda takip edilmesini sağlamak için Darphane tarafından İnşaat Demiri İzleme Sistemi (İDİS) kurulacak, inşaat demiri üretimi veya ithalatı yapan firmalar inşaat demirine güvenlikli etiket ve/veya güvenlik işareti koyacak, firmalar için İDİS bileşenleri tahsis edilecek ve sistem paydaşları Darphane’nin sitesinde yayınlanacak kılavuzda belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde, kurulacak denetim sistemine ilişkin verileri Darphane ile paylaşacak.
  Ziya Akıncı
  Asena Eren Arıoğlu

  Akıncı Tahkim Bülteni - Nisan 2023

  ICSID, 2022 dava istatistiklerini yayınlamıştır. Elde edilen verilere göre 2022 yılında 41 yeni dava kaydedilmiştir. Bu davalardan 34’ü ICSID Konvansiyonu, 7’si ise Ek Mekanizma Kuralları çerçevesinde başlatılmıştır. Bunun haricinde Merkez, 21 Konvansiyon dışı tahkime de ev sahipliği yapmıştır.
  Ziya Akıncı
  Beril Kasap

  Akıncı Arbitration Newsletter - May 2023

  The Law Commission of England and Wales has proposed three amendments to the Arbitration Act 1996, including that the law of the seat of the arbitration should be the law of the arbitration agreement unless otherwise agreed in the arbitration agreement, and that in an application for annulment of an arbitral award for lack of jurisdiction, the court will not conduct a "rehearing" of the dispute or of evidence. The German Ministry of Justice has also started working on the revision of the German Arbitration Law, which will include provisions for oral and electronic execution of arbitration agreements and online hearings. In Turkey, Prof. Ziya Akıncı gave a presentation and a speech on investment arbitration and the resolution of disputes involving Russian parties outside Russia, respectively.
  Ziya Akıncı
  Beril Kasap

  Akıncı Tahkim Bülteni - Mayıs 2023

  İngiltere Hukuk Komisyonu ve Almanya Adalet Bakanlığı, tahkim yasalarını değiştirmek için çalışıyor. İngiltere Hukuk Komisyonu, Tahkim Kanunu'nda üç değişiklik önerdi: Tahkim anlaşması için tahkim yerinin hukukunun geçerli olduğunu açıklamak, hakem kararlarına karşı temyizde yeni delil veya argümanların kabul edilemeyeceğini vurgulamak ve hakemlerin uluslararası kimliğinin atanmasında her zaman meşru bir kriter olarak kabul edileceğini açıklamak. Almanya'nın önerileri arasında elektronik ve sözlü anlaşmaların yapılabilmesi, çok taraflı uyuşmazlıklarda hakem ataması, çevrimiçi duruşmaların yapılabilmesi, tahkim ödüllerinin yayınlanması ve tarafların anlaşması olmadan İngilizce çevirilerin sunulması yer alıyor.
  Ziya Akıncı
  Beril Kasap

  7445 Sayılı Kanun Resmi Gazete'de Yayımlandı

  5 Nisan 2023 tarihinde yayımlanan 7445 Sayılı Kanun, İcra ve İflas Kanunu ile diğer kanunlarda değişiklikler getirmiştir. Medeni usul hukukuyla ilgili olarak yapılan değişiklikler incelendiğinde, Ticari Davalarla ilgili olarak 1 milyon TL'yi aşan uyuşmazlıkların heyetle ve yazılı yargılama usulüyle, daha düşük miktarlardaki ihtilafların ise tek hakimle ve basit yargılama usulüyle görüleceği düzenlenmiştir. Arabuluculukla ilgili yapılan değişikliklerde, ticari davalarda alacak, tazminat, itirazın iptali, menfi tespit ve istirdat davalarının zorunlu arabuluculuk kapsamına alındığı belirtilmiştir. Ayrıca, Arabuluculuk Kanunu'nda da çeşitli düzenlemeler yapılmış olup, Singapur Konvansiyonu'na ilişkin hükümler getirilmiştir. Değişikliklerin çoğu 1 Eylül 2023'te yürürlüğe girecektir.
  Ziya Akıncı
  Beril Kasap

  Evolution of the Contractor’s Claim Notice Provisions In FIDIC Contracts – 1999 vs. 2017

  The Contractor's Claim Notices are essential for contract management and dispute resolution in FIDIC contracts. They establish a party's entitlement, provide evidence of the event(s) giving rise to the claim, and impose an obligation on the Employer to address the situation. Claims for additional payment and extension of Time for Completion are typically subject to notice requirements. The format and content of the Contractor's Claim Notice vary between FIDIC 1999 and FIDIC 2017, with the latter imposing stricter requirements. The notice must describe the event, indicate the intention to claim, be in writing, and follow the specified communication method. Timing is crucial, as the notice should be submitted within 28 days of awareness. Failure to comply may result in loss of entitlement. The subsequent steps in the dispute resolution process involve submitting particulars of the claim, consulting with the Engineer/Employer, dispute board referral, notice of dissatisfaction, amicable settlement discussion, and arbitration. Parties must adhere to these steps, as non-compliance may forfeit their right to pursue or challenge a claim.
  Fatma Guney
  Asena Eren Arıoğlu

  Akıncı İnşaat Bülteni - Haziran 2023

  Planlı Alanlar İmar Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından 12 Mayıs 2023 tarihinde Resmî Gazete’de yayımlandı. 1 Temmuz’dan itibaren yürürlüğe girecek yönetmelik uyarınca konut niteliğindeki yapılarda ticari zemin kat yüksekliği 4,5 metreyi aşamayacak, kısa kolonlar oluşturulamayacak, güvenlik sebebiyle asma katlar ve 4 kat ve üzeri yapılarda kapalı çıkma yapılamayacak.
  Ziya Akıncı
  Asena Eren Arıoğlu

  Akıncı Arbitration Newsletter - June 2023

  Saudi Centre for Commercial Arbitration (SCCA) has published the 2023 Arbitration Rules, aiming to become a leading dispute resolution center. The revised Rules establish the SCCA Court of Arbitration and enhance the use of technology in proceedings. They allow for consolidation of arbitrations and grant expanded powers to arbitral tribunals. The Rules also introduce early disposition of claims or defenses. Additionally, the Court of Cassation decided that objections to enforcement proceedings can be arbitrated and awarded damages for debt denial. The decision was upheld by the Court of Cassation's 6th Civil Chamber.
  Ziya Akıncı
  Beril Kasap

  Akıncı Tahkim Bülteni - Haziran 2023

  Suudi Ticari Tahkim Merkezi (SCCA) 2023 Tahkim Kuralları'nı yayımladı. Kurallar, Suudi Arabistan'ın 2030'a kadar bölgedeki önde gelen alternatif uyuşmazlık çözüm merkezi olma hedefine yönelik önemli bir gelişmedir. Kurallar, SCCA Tahkim Divanı'nın kurulmasını ve teknolojinin kullanımının artırılmasını içermektedir. Ayrıca, birden çok sözleşmeden doğan tahkimlerin birleştirilmesi imkanı ve hakem heyetlerinin yetkilerinin genişletilmesi gibi yenilikler getirilmektedir. Yargıtay, tahkimde itirazların görülebileceğine ve hakemlerin icra-inkâr tazminatına hükmedebileceğine karar vermiştir.
  Ziya Akıncı
  Beril Kasap