Menu

  Lawyers Ziya Akıncı

  Professor Dr. Ziya Akıncı is the founding partner of Akıncı Law Office. He has acted as an arbitrator and counsel in numerous ad-hoc and institutional international arbitration cases, including ones performed under the rules of ICC, UNCITRAL, ICSID, TRAC, ITO and others.


  Professor Akıncı is currently the president of the Istanbul Arbitration Centre (ISTAC) and the most sought-after Turkish arbitrator. He has for years been recognized by various legal directories as a "leading individual" in international arbitration, dispute resolution and construction. He is now the most popular choice from Turkey amongst candidates for arbitrator in arbitration tribunals around the world.  Professor Akıncı is a native Turkish speaker and is fluent in English, with command of German.

   

  As an arbitrator, party-counsel and expert, Professor Akıncı has acted under institutional arbitration rules including, among others, those of UNCITRAL, ICC, ICSID, the London Court of International Arbitration (“LCIA”), SCC, ITO and the Tehran Regional Arbitration Centre.  Professor Akıncı is a member of the ICC and has been a member since 2006.  He is also a member of the LCIA, International Bar Association, International Trademark Association, the Swiss Arbitration Association, the Turkish branch of the Swedish Chamber of Commerce and the Turkish-Scandinavian Businessmen's Association, and is an honorary member of the Swiss Arbitration Academy. 


  Professor Akıncı also has substantial experience in cross-border M&A projects and local and cross-border corporate law. Professor Akıncı has written extensively, including books and articles, about international arbitration, construction disputes, international business, contract and transportation law. He also teaches international arbitration and contract law at Istanbul’s prestigious Galatasaray University Faculty of Law.


  Practice Areas & Work Department

  Arbitration

  Construction

  Litigation

   

  Languages

  Turkish

  English

  French

  German

   

  Memberships

  Istanbul Bar

  Istanbul Arbitration Centre, President

  Akıncı Tahkim Bülteni - Kasım 2023

  ICSID, geçtiğimiz 2023 mali yılı boyunca gerçekleştirdiği faaliyetlere ilişkin yıllık raporunu yayınlamıştır. 2023 Yıllık Raporu, ICSID Konvansiyonu üye ülkelerindeki ve dava sayısındaki gelişmeler ile Hakemler Panellerine yapılan yeni atamaları içermektedir.
  Ziya Akıncı

  Akıncı Arbitration Newsletter - November 2023

  ICSID has released its Annual Report about the Centre’s activities throughout the past fiscal year. The 2023 Annual Report covers developments in the ICSID Convention member states and caseload, new designations to the Panels of Arbitrators.
  Ziya Akıncı

  Akıncı Tahkim Bülteni - Ekim 2023

  2015 yılında Venezuela aleyhine açılan 240 milyon ABD doları talepli yatırım tahkimi davasında hakem heyeti davayı usulden reddetmişti. Hollanda mahkemelerinin hakem kararının iptali talebini incelemeyi reddetmesi üzerine, konu Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin (“AİHM”) önüne geldi.
  Ziya Akıncı

  Akıncı Arbitration Newsletter - October 2023

  An arbitral tribunal refused a $240 million investment treaty claim against Venezuela on jurisdiction. Following Dutch courts’ refusal to set aside the award, the matter came before the European Court of Human Rights ("ECHR"). Spanish-Venezuelan claimants had initiated ad hoc arbitration proceedings under the UNCITRAL Rules, claiming breach of the Spain-Venezuela bilateral investment treaty due to alleged unlawful expropriation.
  Ziya Akıncı

  Akıncı İnşaat Bülteni - Ekim 2023

  FIDIC, Singapur'da düzenlenen yıllık Küresel Altyapı Konferansı'nda Kapsam 3 Karbon Emisyonları’na dair “Altyapı Sektörünün Karbonsuzlaştırılması” başlıklı en iyi uygulama raporunu yayımladı. Kapsam 3 Karbon Emisyonları, bir şirketin kendisi tarafından üretilmeyen ve sahip olduğu veya kontrol ettiği varlıklardan kaynaklanmayan ancak değer zincirinde dolaylı olarak sorumlu olduğu emisyonları kapsıyor.
  Ziya Akıncı

  Akıncı Tahkim Bülteni - Eylül 2023

  Geçtiğimiz sene sekiz Avrupa Birliği (“AB”) ülkesinin Enerji Şartı Anlaşması’ndan (“ECT”) çekilmek istediğini duyurmasından sonra AB Parlamentosu AB Ülkeleri’ne koordineli şekilde ECT’den çekilme çağrısı yapmıştı. ECT’nin modernleştirilmesi çabaları başarısız olunca Avrupa Komisyonu; AB’ye, üye ülkelere ve Euratom’a (Avrupa Atom Enerjisi Topluluğu) resmi olarak ECT’den çekilme çağrısı yaptı. Komisyon bu çağrısında iklim değişikliğine vurgu yaparak kabul edildiği tarihten bu yana ECT’nin büyük ölçüde aynı kaldığını ve Avrupa Yeşil Mutabakatı, Paris Anlaşması ile AB’nin iklim hedefleriyle artık uyumsuz olduğunu ifade etti. Anlaşmadan çekilmenin onaylanması için Komisyon’un teklifinin oylama yapılarak kabul edilmesi gerekiyor.
  Ziya Akıncı

  Akıncı Arbitration Newsletter - September 2023

  Last year, after eight European Union ("EU") countries announced their intention to withdraw from the Energy Charter Treaty ("ECT"), the EU Parliament urged EU Member States to withdraw from the ECT in a coordinated manner. When efforts to modernise the ECT proved unsuccessful, the European Commission formally called on the EU, Member States and Euratom to withdraw from the ECT. In its call, the Commission emphasised the critical issue of climate change and stated that the ECT has remained largely unchanged since its adoption, rendering it no longer compatible with the European Green Deal, the Paris Agreement and the EU's climate goals. The Commission's proposal needs to be adopted by a vote to approve withdrawal from the Treaty.
  Ziya Akıncı

  Akıncı Tahkim Bülteni - Temmuz 2023

  ABD Yüksek Mahkemesi, tahkim yargılaması sonucunda verilen hakem kararını ABD’de tenfiz ederek alacağını tahsil etmek isteyen yabancıları ilgilendiren önemli bir karar verdi. Yüksek Mahkeme, 22 Haziran 2023 tarihli kararında, ABD vatandaşı olmayan kişilerin de Racketeer Influenced and Corrupt Organizations Act’e (“RICO”) dayanarak talepte bulunabileceği sonucuna ulaştı.
  Ziya Akıncı

  Akıncı Arbitration Newsletter - July 2023

  The US Supreme Court issued an important decision concerning foreigners who want to collect their receivables by enforcing the relevant arbitral award in the US. In its decision dated 22 June 2023, the Supreme Court concluded that non-US citizens may also bring claims based on the Racketeer Influenced and Corrupt Organizations Act (“RICO”).
  Ziya Akıncı

  Akıncı İnşaat Bülteni - Temmuz 2023

  İnşaat sektöründe karbon emisyonlarının azaltılması çalışmalarıyla birlikte, deniz üstü rüzgâr çiftliklerinin inşası için FIDIC sözleşmeleri sıklıkla kullanılmaktadır. Bu projelerin özel ihtiyaçlarına cevap verebilmek amacıyla FIDIC, deniz üstü rüzgâr çiftliği projelerine yönelik yeni bir sözleşme hazırlamak üzere bir komisyon görevlendirmiştir. Bu çalışmalar sonucunda, 2025'in sonlarına doğru yeni sözleşmenin tamamlanması planlanmaktadır. Aynı dönemde Türk müteahhitler, yurt dışında 110 projeyi üstlenerek 7 milyar 498 milyon 146 bin dolarlık iş hacmi elde etmiştir. Rusya, Türkmenistan ve Irak, müteahhitlerin en çok projeyi üstlendiği ülkeler arasında yer almaktadır.
  Ziya Akıncı

  Akıncı Tahkim Bülteni - Haziran 2023

  Suudi Ticari Tahkim Merkezi (SCCA) 2023 Tahkim Kuralları'nı yayımladı. Kurallar, Suudi Arabistan'ın 2030'a kadar bölgedeki önde gelen alternatif uyuşmazlık çözüm merkezi olma hedefine yönelik önemli bir gelişmedir. Kurallar, SCCA Tahkim Divanı'nın kurulmasını ve teknolojinin kullanımının artırılmasını içermektedir. Ayrıca, birden çok sözleşmeden doğan tahkimlerin birleştirilmesi imkanı ve hakem heyetlerinin yetkilerinin genişletilmesi gibi yenilikler getirilmektedir. Yargıtay, tahkimde itirazların görülebileceğine ve hakemlerin icra-inkâr tazminatına hükmedebileceğine karar vermiştir.
  Ziya Akıncı

  Akıncı Arbitration Newsletter - June 2023

  Saudi Centre for Commercial Arbitration (SCCA) has published the 2023 Arbitration Rules, aiming to become a leading dispute resolution center. The revised Rules establish the SCCA Court of Arbitration and enhance the use of technology in proceedings. They allow for consolidation of arbitrations and grant expanded powers to arbitral tribunals. The Rules also introduce early disposition of claims or defenses. Additionally, the Court of Cassation decided that objections to enforcement proceedings can be arbitrated and awarded damages for debt denial. The decision was upheld by the Court of Cassation's 6th Civil Chamber.
  Ziya Akıncı

  Akıncı İnşaat Bülteni - Haziran 2023

  Planlı Alanlar İmar Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından 12 Mayıs 2023 tarihinde Resmî Gazete’de yayımlandı. 1 Temmuz’dan itibaren yürürlüğe girecek yönetmelik uyarınca konut niteliğindeki yapılarda ticari zemin kat yüksekliği 4,5 metreyi aşamayacak, kısa kolonlar oluşturulamayacak, güvenlik sebebiyle asma katlar ve 4 kat ve üzeri yapılarda kapalı çıkma yapılamayacak.
  Ziya Akıncı

  7445 Sayılı Kanun Resmi Gazete'de Yayımlandı

  5 Nisan 2023 tarihinde yayımlanan 7445 Sayılı Kanun, İcra ve İflas Kanunu ile diğer kanunlarda değişiklikler getirmiştir. Medeni usul hukukuyla ilgili olarak yapılan değişiklikler incelendiğinde, Ticari Davalarla ilgili olarak 1 milyon TL'yi aşan uyuşmazlıkların heyetle ve yazılı yargılama usulüyle, daha düşük miktarlardaki ihtilafların ise tek hakimle ve basit yargılama usulüyle görüleceği düzenlenmiştir. Arabuluculukla ilgili yapılan değişikliklerde, ticari davalarda alacak, tazminat, itirazın iptali, menfi tespit ve istirdat davalarının zorunlu arabuluculuk kapsamına alındığı belirtilmiştir. Ayrıca, Arabuluculuk Kanunu'nda da çeşitli düzenlemeler yapılmış olup, Singapur Konvansiyonu'na ilişkin hükümler getirilmiştir. Değişikliklerin çoğu 1 Eylül 2023'te yürürlüğe girecektir.
  Ziya Akıncı

  Türkiye - Belarus İkili Yatırım Anlaşması Yürürlüğe Girdi

  “Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Belarus Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Korunmasına İlişkin Anlaşma” onaylanarak yürürlüğe girdi. Anlaşma, 1995 tarihli Türkiye-Belarus İkili Yatırım Anlaşması'nın yerini aldı. Anlaşma, tahkim, ev sahibi devlet mahkemeleri veya UNCITRAL Tahkim Kuralları ile uyuşmazlık çözümünü öngörüyor. 7164 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararı ile Anlaşma'nın 30 Aralık 2022'de yürürlüğe girdiği belirlendi. Anlaşma, uyuşmazlıkların yürürlük tarihinden sonra tahkime sunulması halinde geçerli olacak.
  Ziya Akıncı

  The Turkey-Belarus Bilateral Investment Treaty Came Into Force

  The Presidential Decree ratifying the "Agreement Between the Government of the Republic of Turkey and the Government of the Republic of Belarus Concerning the Reciprocal Promotion and Protection of Investments" (BIT) has been published. The Agreement, which entered into force on 30 December 2022, replaces the Turkey-Belarus Bilateral Investment Agreement of 1995. According to Article 2/2, the Agreement applies to disputes submitted to arbitration after the effective date. Dispute resolution can be pursued through host state courts, arbitration before ICSID, arbitration under the UNCITRAL Arbitration Rules, or arbitration under mutually agreed rules.
  Ziya Akıncı

  Akıncı Tahkim Bülteni - Mayıs 2023

  İngiltere Hukuk Komisyonu ve Almanya Adalet Bakanlığı, tahkim yasalarını değiştirmek için çalışıyor. İngiltere Hukuk Komisyonu, Tahkim Kanunu'nda üç değişiklik önerdi: Tahkim anlaşması için tahkim yerinin hukukunun geçerli olduğunu açıklamak, hakem kararlarına karşı temyizde yeni delil veya argümanların kabul edilemeyeceğini vurgulamak ve hakemlerin uluslararası kimliğinin atanmasında her zaman meşru bir kriter olarak kabul edileceğini açıklamak. Almanya'nın önerileri arasında elektronik ve sözlü anlaşmaların yapılabilmesi, çok taraflı uyuşmazlıklarda hakem ataması, çevrimiçi duruşmaların yapılabilmesi, tahkim ödüllerinin yayınlanması ve tarafların anlaşması olmadan İngilizce çevirilerin sunulması yer alıyor.
  Ziya Akıncı

  Akıncı Arbitration Newsletter - May 2023

  The Law Commission of England and Wales has proposed three amendments to the Arbitration Act 1996, including that the law of the seat of the arbitration should be the law of the arbitration agreement unless otherwise agreed in the arbitration agreement, and that in an application for annulment of an arbitral award for lack of jurisdiction, the court will not conduct a "rehearing" of the dispute or of evidence. The German Ministry of Justice has also started working on the revision of the German Arbitration Law, which will include provisions for oral and electronic execution of arbitration agreements and online hearings. In Turkey, Prof. Ziya Akıncı gave a presentation and a speech on investment arbitration and the resolution of disputes involving Russian parties outside Russia, respectively.
  Ziya Akıncı

  Akıncı Tahkim Bülteni - Nisan 2023

  ICSID, 2022 dava istatistiklerini yayınlamıştır. Elde edilen verilere göre 2022 yılında 41 yeni dava kaydedilmiştir. Bu davalardan 34’ü ICSID Konvansiyonu, 7’si ise Ek Mekanizma Kuralları çerçevesinde başlatılmıştır. Bunun haricinde Merkez, 21 Konvansiyon dışı tahkime de ev sahipliği yapmıştır.
  Ziya Akıncı

  Akıncı İnşaat Bülteni - Nisan 2023

  16 Mart 2023 tarihinde Resmi Gazetede yayınlanan tebliğle inşaatta kullanılacak demirlerin üretim ve ithalat aşamalarından yapı müteahhidine teslim edilmesine kadar tüm aşamalarının takibine yönelik usul ve esaslar belirlendi. Tebliğ kapsamında inşaat demirinin tüm aşamalarda takip edilmesini sağlamak için Darphane tarafından İnşaat Demiri İzleme Sistemi (İDİS) kurulacak, inşaat demiri üretimi veya ithalatı yapan firmalar inşaat demirine güvenlikli etiket ve/veya güvenlik işareti koyacak, firmalar için İDİS bileşenleri tahsis edilecek ve sistem paydaşları Darphane’nin sitesinde yayınlanacak kılavuzda belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde, kurulacak denetim sistemine ilişkin verileri Darphane ile paylaşacak.
  Ziya Akıncı