Menu

    Yargıtay, Tahkim Şartı Bulunan Uyuşmazlıklarda İhtiyati Tedbir Kararına İtiraz Halinde Devlet Mahkemelerinin Yetkili Olduğuna Karar Verdi

    Tahkim şartı bulunan uyuşmazlıklarda ihtiyati tedbir kararına karşı yapılan itirazın hangi merci tarafından değerlendirileceği konusunda Bölge Adliye Mahkemesi’nin dairelerinin çelişkili kararları bulunduğunu tespit eden İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi Başkanlar Kurulu, çelişkilerin giderilmesi için Yargıtay’a başvurmuştur. Başvurunun ardından Yargıtay, itiraza ilişkin kararın ihtiyati tedbir kararını veren ilk derece mahkemesi tarafından mı, yoksa asıl uyuşmazlığın görüldüğü yabancı hakem heyeti tarafından mı değerlendirilmesi gerektiğini incelemiştir.

    Bu kapsamda, Yargıtay 6. Hukuk Dairesi, 12 Ekim 2022 tarihli ve 2022/3529 E. sayılı kararında yabancılık unsuru içeren tahkime tabi bir uyuşmazlığa ilişkin olarak Türk mahkemelerince verilen geçici hukuki koruma tedbiri kararına yapılan itiraza Türk mahkemelerinin bakmaya yetkili olduğuna karar vermiştir.

    To read this article and discover more pleaseregister for free
    This website is available “as is.” Turkish Law Blog is not responsible for any actions (or lack thereof) taken as a result of relying on or in any way using information contained in this website, and in no event shall they be liable for any loss or damages.