Menu

  İstinaf Kabul Etti: NFT’ye İlişkin Tedbir Kararı

  Değiştirilemez dijital varlık olan tanımlanan NFT’lerin, son yıllarda ortaya çıkan en popüler dijital varlıklardan biri olduğu söylenebilir. NFT’ler hızla büyüyen oyun, finansal teknoloji, sağlık ve sanat gibi birçok sektöre damgasını vurmuş durumda. Bu kapsamda NFT, çok sayıda sanatçı, koleksiyoncu ve yatırımcıyı da kendine çekiyor.

  NFT’lerin hızlı gelişimi ve yaygınlaşması dünya çapında büyük bir pazar oluşmasına yol açtı. NFT’lerin bu popülerliği uyuşmazlıkları da kaçınılmaz hale getirdi. Hukuk sistemleri ise bu hızlı gelişime henüz ayak uyduramadı. Dolayısıyla ve doğal olarak halihazırdaki regülasyonlar, NFT'leri çevreleyen birçok önemli yasal sorunu ele almakta yetersiz kaldı.

  Her ne kadar NFT’lere dair kapsayıcı regülasyonlar bulunmasa da uygulamada NFT’lere ilişkin mevcut uyuşmazlıklar ve yargı

  To read this article and discover more pleaseregister for free
  This website is available “as is.” Turkish Law Blog is not responsible for any actions (or lack thereof) taken as a result of relying on or in any way using information contained in this website, and in no event shall they be liable for any loss or damages.