Menu

  Lawyers Aslıhan Kayhan

  Aslıhan obtained her law degree from Istanbul University Law Faculty as an “Honor Student”. Aslıhan is a member of Istanbul Bar Association and mainly engages in the areas of commercial law, consumer law and labor law. Aslıhan is the senior associate of the Litigation and Employment team of Gökçe.

  Aslıhan represents reputable companies from different sectors ranging from aviation, textile to pharmacy in litigation and alternative dispute resolution. She pursues various lawsuits regarding bankruptcy and enforcement law, trademark law and patent law. Aslıhan is also a certified mediator in the fields of civil and criminal law before the Ministry of Justice.


  Practice Areas & Work Department

  Commercial & Corporate

  Startup Law & Entrepreneurship

   

  Languages

  English

   

  Memberships

  Istanbul Bar Association

  Karşılıksız Çekler için Bankaların Ödemekle Yükümlü Olduğu Miktar Güncellendi

  5941 sayılı Çek Kanunu (Kanun) m. 3/3 hükmü uyarınca, düzenleyici dışında başka bir hamil tarafından karşılıksız çek ibraz edilmesi durumunda bankalar, her bir çek yaprağı için belli bir bedel ödemekle yükümlü tutulmuştur.   Kanun uyarınca çekin karşılığının banka tarafından ödenebilmesi için kanuni ibraz süresi içinde bankaya ibraz edilmesi gerekmektedir. Çekin karşılığı mevcut değil ise banka görevlileri çeki ibraz eden hamilin talepte bulunması hâlinde bu çekle ilgili olarak karşılıksızdır işlemi yapmakla yükümlüdürler. Ancak karşılıksızdır işleminin yapılabilmesi için çekin süresinde ibraz edilmesi gerekmektedir.
  Aslıhan Kayhan

  Haksız Ticari Uygulamalar Kapsamında Fahiş Fiyat Artışı

  Son dönemde karşılaşılan salgın, savaş, doğal afet, toplumsal ayaklanmalar, iç savaş ve kitlesel göç gibi birçok olay, geleceğe ilişkin belirsizliklerin oluşmasına ve beraberinde serbest piyasalarda güvensizlik ortamının doğmasına yol açmıştır. Piyasalarda yaşanan bu belirsizlik ve güvensizlik ortamı, mal/hizmet piyasalarında uygulanan fiyat politikalarını genel itibarıyla olumsuz yönde etkilemektedir. Ne var ki, ilgili mal/hizmet piyasasında hâkim durumda olan teşebbüslerin, bu hakimiyetlerini kötüye kullanarak belirsizlik ortamından etkilenmemek ve hatta daha kazançlı çıkmak için haklı bir gerekçe olmaksızın mal/hizmet fiyatlarında fahiş artışlar yaptığı görülmektedir. Teşebbüslerin bu yaklaşımı ile mevcut belirsizlik ve güvensizlik ortamı, piyasalarda fahiş fiyat oluşumlarına neden olmaktadır. Oluşan bu fahiş fiyat ortamından, piyasada faaliyet gösteren tüm birimler (ara toptancılar, perakendeciler, tüketiciler vs.) olumsuz yönde etkilenmektedir.
  Aslıhan Kayhan

  Excessive Price Increase within the Scope of Unfair Commercial Practices

  Recent events such as pandemics, wars, natural disasters, social uprisings, civil wars and mass migration have led to the emergence of uncertainties about the future and an environment of mistrust in free markets. This environment of uncertainty and mistrust in markets generally has a negative impact on the price policies implemented in goods/services markets. However, enterprises that are in a dominant position in the relevant goods/services market may abuse their dominant position and increase the prices of goods/services without a proper justification in order to avoid being affected by uncertainty and even to increase their profits. This approach of enterprises and the existing environment of uncertainty and mistrust lead to exorbitant price formations in the markets. All units that operate in the market (intermediate wholesalers, retailers, consumers, etc.) are adversely affected by this exorbitant price environment.
  Aslıhan Kayhan

  İstinaf Kabul Etti: NFT’ye İlişkin Tedbir Kararı

  Değiştirilemez dijital varlık olan tanımlanan NFT’lerin, son yıllarda ortaya çıkan en popüler dijital varlıklardan biri olduğu söylenebilir. NFT’ler hızla büyüyen oyun, finansal teknoloji, sağlık ve sanat gibi birçok sektöre damgasını vurmuş durumda. Bu kapsamda NFT, çok sayıda sanatçı, koleksiyoncu ve yatırımcıyı da kendine çekiyor.
  Aslıhan Kayhan

  Court of Appeal Approved the Injunction Regarding NFT

  NFTs, defined as non-fungible digital assets, are possibly one of the most popular digital assets that have emerged in recent years. They have become prominent in the rapidly growing gaming industry, as well as health and art sectors. In this regard, NFTs are appealing to many artists, collectors and investors.
  Aslıhan Kayhan